Riskienminimointimateriaalit

Lääkeyritysten turvallisen lääkehoidon tueksi laatimia materiaaleja kuten tarkistuslistoja, ohjeita terveydenhuollon ammattilaisille ja potilaskortteja kohderyhmittäin luokiteltuna. Riskienminimointimateriaalit kuuluvat lääkevalmisteen riskienhallintasuunnitelmaan ja ovat viranomaisen hyväksymiä.

ABSENOR

valproiinihappo
PDF Terveydenhuollon ammattilaisen opas - ABSENOR (suomi)
PDF Terveydenhuollon ammattilaisen opas - ABSENOR (ruotsi)

Tietoa riskeistä, jotka liittyvät valproaatin (Absenor, Deprakine, Orfiril, Orfiril Long, Valproat Sandoz) käyttöön naispotilaille ja raskauden aikana.

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

PDF Vuosittainen riskien tarkistuslomake - ABSENOR (suomi)
PDF Vuosittainen riskien tarkistuslomake - ABSENOR (ruotsi)

Vuosittainen riskien tarkistuslomake sekä potilaalle että lääkärille.

Kohderyhmä: Potilas

ABSTRAL

fentanyyli
PDF Potilasopas - ABSTRAL (suomi)

Kohderyhmä: Potilas

ALITRETINOIN ORIFARM

alitretinoiini
PDF Apteekkihenkilökunnan tarkistuslista - ALITRETINOIN ORIFARM (suomi)

Apteekkihenkilökunnan tarkistuslista – Neuvoja Alitretinoin Orifarm -valmisteen toimittamiseen

Kohderyhmä: Apteekki

PDF Lääkärin tarkistuslista - ALITRETINOIN ORIFARM (suomi)

Lääkärin tarkistuslista/vahvistuslomake määrättäessä lääkettä naispotilaille

Kohderyhmä: Lääkäri

ALOFISEL

darvadstroseli
PDF Terveydenhuollon ammattilaisen opas - ALOFISEL (suomi)

Opas farmaseuteille - Ohjeet vastaanottoa ja säilytystä varten

Kohderyhmä: Apteekki

PDF Terveydenhuollon ammattilaisen opas - ALOFISEL (suomi)

Opas kirurgeille - Antotapa

Kohderyhmä: Lääkäri

PDF Terveydenhuollon ammattilaisen opas - ALOFISEL (suomi)

Opas terveydenhuollon ammattilaisille - Alofisel ja mahdollinen mikrobikontaminaatio

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

ALUNBRIG

brigatinibi
PDF Potilaskortti - ALUNBRIG (suomi)
PDF Potilaskortti - ALUNBRIG (ruotsi)

Potilaskortti sisältää tärkeää turvallisuuteen liittyvää tietoa - Patientkort innehåller viktig säkerhetsinformation

Kohderyhmä: Potilas

ARANESP injektioneste, liuos, esitäytetty kynä

darbepoetiini alfa

ARAVA

leflunomidi

ATOMOXETIN ORION

atomoksetiini
PDF Terveydenhuollon ammattilaisen opas - ATOMOXETIN ORION (suomi)

Ohjeita lääkärille sydän- ja verisuonisairauksien riskien seurantaa varten

Kohderyhmä: Lääkäri

AUBAGIO

teriflunomidi
PDF Terveydenhuollon ammattilaisen opas - AUBAGIO (suomi)
PDF Terveydenhuollon ammattilaisen opas - AUBAGIO (ruotsi)

Koulutus/keskusteluopas terveydenhuollon ammattilaisille.

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

BAQSIMI

glukagoni
Video Käyttöohje - BAQSIMI (suomi)
Video Käyttöohje - BAQSIMI (ruotsi)

Kohderyhmä: Yleinen

BAVENCIO

avelumabi
PDF Turvallisuuskortti - BAVENCIO (suomi)
PDF Turvallisuuskortti - BAVENCIO (ruotsi)

Potilaan turvallisuuskortti Bavencio 20 mg/ml infuusiokonsentraatti.

Kohderyhmä: Potilas

BCG-MEDAC

BCG-bakteeri
PDF Potilaskortti - BCG-MEDAC (suomi)
PDF Potilaskortti - BCG-MEDAC (ruotsi)

Potilaskortti sisältää tärkeää turvallisuuteen liittyvää tietoa potilaalle, joka saa tai on aiemmin saanut BCG-medac-hoitoa.

Kohderyhmä: Potilas

BEKEMV

ekulitsumabi
PDF Lääkärin opas - BEKEMV (suomi)

Terveydenhuollon ammattilaisille tarkoitettuja tärkeitä tietoja Bekemv-hoitoon liittyvistä vakavista haittatapahtumista tai -vaikutuksista

Kohderyhmä: Lääkäri

PDF Tietoa potilaille/vanhemmille - BEKEMV (suomi)
PDF Tietoa potilaille/vanhemmille - BEKEMV (ruotsi)

Tärkeitä turvallisuustietoja vakavien haittavaikutusten riskin minimoimiseksi

Kohderyhmä: Potilas

BENEPALI

etanersepti

BEOVU

brolusitsumabi

BLINCYTO

blinatumomabi
PDF Potilaskortti - BLINCYTO (suomi)
PDF Potilaskortti - BLINCYTO (ruotsi)

painettuja kortteja voi tilata Amgenilta (yhteystiedot esim. potilasoppaassa)

Kohderyhmä: Potilas

CELLCEPT

mykofenolihappo
PDF Terveydenhuollon ammattilaisen opas - CELLCEPT (suomi)

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

CERDELGA

eliglustaatti

CEREZYME

imigluseraasi
PDF Potilasopas - CEREZYME (suomi)

CEREZYME - hoidon itsenäinen toteutus kotona

Kohderyhmä: Potilas

PDF Terveydenhuollon ammattilaisen opas - CEREZYME (suomi)

CEREZYME - käyttövalmiiksi

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

PDF Terveydenhuollon ammattilaisen opas - CEREZYME (suomi)

CEREZYME - kotihoito

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

CIBINQO

abrositinibi
PDF Potilaskortti - CIBINQO (suomi)
PDF Potilaskortti - CIBINQO (ruotsi)

Cibinqo (abrositinibi) POTILASKORTTI

Kohderyhmä: Potilas

PDF Terveydenhuollon ammattilaisen opas - CIBINQO (suomi)

CIBINQO LÄÄKKEEN MÄÄRÄÄJÄN OPAS

Kohderyhmä: Lääkäri

CIMZIA

sertolitsumabipegoli

CINRYZE

C1-esteraasin estäjä
PDF Käyttöohje - CINRYZE (suomi)
PDF Käyttöohje - CINRYZE (ruotsi)

Cinryzen® käyttövalmiiksi saattaminen ja antaminen - Beredning och administrering av Cinryze®

Kohderyhmä: Potilas

PDF Päiväkirja - CINRYZE (suomi)
PDF Päiväkirja - CINRYZE (ruotsi)

Potilaspäiväkirja - Patientdagbok

Kohderyhmä: Potilas

PDF Terveydenhuollon ammattilaisen opas - CINRYZE (suomi)

Cinryze® -valmisteen ([ihmisen] C1-inhibiittorin) käyttövalmiiksi saattaminen ja antaminen Cinryze®

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

CLOZAPINE ACCORD

klotsapiini
PDF Terveydenhuollon ammattilaisen opas - CLOZAPINE ACCORD (suomi)

Koulutusmateriaali terveydenhuollon ammattilaisille

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

DAISYNELLE, GESTINYL

desogestreeli, etinyyliestradioli, gestodeeni
PDF Tarkistuslista - yhdistelmäehkäisyvalmisteet (suomi)

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

DARZALEX

daratumumabi
PDF Koulutuspaketti - DARZALEX (suomi)

Verikeskuksille: Tietoa daratumumabin vaikutuksista veren yhteensopivuustestaukseen ja toimenpiteet näiden vaikutusten vähentämiseen

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

PDF Terveydenhuollon ammattilaisen opas - DARZALEX (suomi)

Daratumumabin vaikutus veren yhteensopivuustestaukseen

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

DAYLETTE

drospirenoni, etinyyliestradioli
PDF Potilasopas - DAYLETTE (suomi)
PDF Potilasopas - DAYLETTE (ruotsi)

Kysymyksiä ja vastauksia yhdistelmäehkäisyvalmisteista: Viimeisintä tietoa naisille

Kohderyhmä: Potilas

PDF Tarkistuslista - DAYLETTE (suomi)
PDF Tarkistuslista - DAYLETTE (ruotsi)

Tarkistuslista yhdistelmäehkäisyvalmisteiden määrääjille

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

PDF Tiedote terveydenhuollon ammattilaisille - DAYLETTE (suomi)
PDF Tiedote terveydenhuollon ammattilaisille - DAYLETTE (ruotsi)

Yhdistelmäehkäisyvalmisteet: Materiaalia naisen yksilöllisten veritulppariskitekijöiden arviointiin, keskustelun tueksi ja sopivimman valmisteen valitsemiseksi

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

DEHYDROBENZPERIDOL

droperidoli
PDF Terveydenhuollon ammattilaisen opas - DEHYDROBENZPERIDOL (suomi)

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

DROVELIS

drospirenoni, estetroli
PDF Potilasopas - DROVELIS (suomi)
PDF Potilasopas - DROVELIS (ruotsi)

Kysymyksiä ja vastauksia yhdistelmäehkäisyvalmisteista: Viimeisintä tietoa naisille

Kohderyhmä: Potilas

PDF Tarkistuslista - DROVELIS (suomi)
PDF Tarkistuslista - DROVELIS (ruotsi)

Tarkistuslista yhdistelmäehkäisyvalmisteiden määrääjille

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

PDF Tiedote terveydenhuollon ammattilaisille - DROVELIS (suomi)
PDF Tiedote terveydenhuollon ammattilaisille - DROVELIS (ruotsi)

Yhdistelmäehkäisyvalmisteet: Materiaalia naisen yksilöllisten veritulppariskitekijöiden arviointiin, keskustelun tueksi ja sopivimman valmisteen valitsemiseksi

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

ELIGARD

leuproreliini
Video Käyttöohje - ELIGARD (suomi)

Ohjevideo ruiskujen valmistelua ja antamista varten

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

PDF Terveydenhuollon ammattilaisen opas - ELIGARD (suomi)

Ohjeita valmisteluun ja annosteluun

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

EMERADE

adrenaliini
PDF Potilasopas - EMERADE (suomi)
PDF Potilasopas - EMERADE (ruotsi)

Adrenaliini-injektorisi anafylaktisen reaktion hoidossa

Kohderyhmä: Potilas

PDF Tarkistuslista - EMERADE (suomi)

Tarkistuslista määrättäessä Emerade-adrenaliinikynä

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

ENVARSUS

takrolimuusi
PDF Terveydenhuollon ammattilaisen opas - ENVARSUS (suomi)

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

ERELZI

etanersepti

ERIVEDGE

vismodegibi
PDF Muistutuskortti - ERIVEDGE (suomi)

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

PDF Tarkistuslista - ERIVEDGE (suomi)
PDF Tarkistuslista - ERIVEDGE (ruotsi)

Ohjeet potilaan opastamiseen

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

ESBRIET

pirfenidoni
PDF Tarkistuslista - ESBRIET (suomi)

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

ESMYA

ulipristaali
PDF Lääkärin opas - ESMYA (suomi)

Esmyan lääkemääräystä koskevat ohjeistukset

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

PDF Patologin opas - ESMYA (suomi)

Progesteronireseptorien muuntajiin liittyvät muutokset (PRM-Associated Endometrial Changes, PAEC)

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

EVRA

etinyyliestradioli, norelgestromiini
PDF Potilasopas - EVRA (suomi)
PDF Potilasopas - EVRA (ruotsi)

Kysymyksiä ja vastauksia yhdistelmäehkäisyvalmisteista: Viimeisintä tietoa naisille

Kohderyhmä: Potilas

PDF Tarkistuslista - EVRA (suomi)
PDF Tarkistuslista - EVRA (ruotsi)

Tarkistuslista yhdistelmäehkäisyvalmisteiden määrääjille

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

PDF Tiedote terveydenhuollon ammattilaisille - EVRA (suomi)
PDF Tiedote terveydenhuollon ammattilaisille - EVRA (ruotsi)

Yhdistelmäehkäisyvalmisteet: Materiaalia naisen yksilöllisten veritulppariskitekijöiden arviointiin, keskustelun tueksi ja sopivimman valmisteen valitsemiseksi

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

EXELON

rivastigmiini
PDF Potilaskortti - EXELON (suomi)

EXELON®-depotlaastarin (rivastigmiini) KÄYTTÖOHJEET JA LÄÄKITYSPÄIVÄKIRJA Tämä tieto on tärkeää Exelon-depotlaastarin turvallisen käytön varmistamiseksi.

Kohderyhmä: Potilas

PDF Potilaskortti - EXELON (ruotsi)

EXELON®-depotplåster (rivastigmin) INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDNING OCH DAGBOK ÖVER MEDICINERING Denna information är viktig för att försäkra sig om en trygg användning av Exelon-depotplåster

Kohderyhmä: Potilas

EXJADE

deferasiroksi
PDF Potilasopas - EXJADE (suomi)
PDF Potilasopas - EXJADE (ruotsi)

Henkilökohtainen Exjade (deferasiroksi) - opas

Kohderyhmä: Potilas

PDF Tarkistuslista - EXJADE (suomi)

Lääkärin tarkistuslista deferasiroksin annostusta ja seurantaa varten

Kohderyhmä: Lääkäri

PDF Terveydenhuollon ammattilaisen opas - EXJADE (suomi)

Tärkeää tietoa Exjade -hoidosta (defarasiroksi)

Kohderyhmä: Lääkäri

EYLEA

aflibersepti
PDF Terveydenhuollon ammattilaisen opas - EYLEA (suomi)

EYLEA Lääkkeen määrääjän opas

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

Video Terveydenhuollon ammattilaisen opas - EYLEA (suomi)

EYLEA - Injektion antaminen lasiaiseen

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

FINGOLIMOD ACCORD

fingolimodi

GILENYA

fingolimodi
PDF Potilasopas - GILENYA (suomi)
PDF Potilasopas - GILENYA (ruotsi)

Potilaan opas - Tärkeää tietoa Gilenya (fingolimodi) -hoidosta

Kohderyhmä: Potilas

PDF Potilasopas - GILENYA: Vanhempien/huoltajien opas (suomi)
PDF Potilasopas - GILENYA: Vanhempien/huoltajien opas (ruotsi)

Vanhempien/huoltajien opas: Tärkeää tietoa GILENYA (fingolimodi) -hoidosta

Kohderyhmä: Potilas

PDF Terveydenhuollon ammattilaisen opas - GILENYA (suomi)

Lääkärin muistilista Suositusten yhteenveto Gilenya-hoitoa varten

Kohderyhmä: Lääkäri

HEMANGIOL

propranololi
PDF Huoltajan opas - HEMANGIOL (suomi)
PDF Huoltajan opas - HEMANGIOL (ruotsi)

Huoltajan opas propranololi-oraaliliuoksen käyttöön infantiilin hemangiooman hoidossa.

Kohderyhmä: Potilas

HEMLIBRA

emisitsumabi
PDF Laboratoriohenkilökunnan opas - HEMLIBRA (suomi)

Riskienminimointimateriaali - opas laboratoriohenkilökunnalle

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

PDF Potilaskortti - HEMLIBRA (suomi)
PDF Potilaskortti - HEMLIBRA (ruotsi)

Riskienminimointimateriaali - potilaskortti

Kohderyhmä: Potilas

PDF Potilasopas - HEMLIBRA (suomi)
PDF Potilasopas - HEMLIBRA (ruotsi)

Riskienminimointimateriaali - opas potilaalle / potilasta hoitavalle henkilölle

Kohderyhmä: Potilas

PDF Terveydenhuollon ammattilaisen opas - HEMLIBRA (suomi)

Riskienminimointimateriaali - opas terveydenhuollon ammattilaisille

Kohderyhmä: Lääkäri

HYQVIA

immunoglobuliini
PDF Elektronisen lääkeannostelijan opas ammattilaiselle - HYQVIA (suomi)

Infuusio suoraan injektiopulloista elektronisella lääkeannostelijalla (peristalttisella infuusiopumpulla)

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

PDF Infuusiopäiväkirja - HYQVIA (suomi)
PDF Infuusiopäiväkirja - HYQVIA (ruotsi)

Infuusiopäiväkirjani - Min infusionsdagbok

Kohderyhmä: Potilas

PDF Mekaanisen lääkeannostelijan opas ammattilaiselle - HYQVIA (suomi)

Infuusio mekaanisella lääkeannostelijalla (ruiskuohjaimella)

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

PDF Potilasopas (elektroninen lääkeannostelija) - HYQVIA (suomi)
PDF Potilasopas (elektroninen lääkeannostelija) - HYQVIA (ruotsi)

Infuusio injektiopulloista elektronisella lääkeannostelijalla (peristalttisella infuusiopumpulla) - Infusion direkt från injektionsflaskor med en peristaltisk (elektronisk) infusionspump

Kohderyhmä: Potilas

PDF Potilasopas (mekaaninen lääkeannostelija) - HYQVIA (suomi)
PDF Potilasopas (mekaaninen lääkeannostelija) - HYQVIA (ruotsi)

Infuusio mekaanisella lääkeannostelijalla (ruiskuohjaimella) - Infusion med en (mekanisk) sprutpump

Kohderyhmä: Potilas

HYRIMOZ

adalimumabi
PDF Potilaskortti aikuiset - HYRIMOZ (suomi)

Potilaskortti aikuisille

Kohderyhmä: Potilas

PDF Potilaskortti lapset - HYRIMOZ (suomi)

Potilaskortti lapsille

Kohderyhmä: Potilas

ILUVIEN

fluosinoloni
PDF Hoito-opas lääkäreille - ILUVIEN (suomi)

Hoito-opas sisältää ohjeet ILUVIEN-implantaatin käyttöön ja asettamiseen potilaalle sekä keskeiset turvallisuutta koskevat tiedot. Opastusvideo implantaatin oikeasta asettamistavasta on katsottavissa skannaamalla Hoito-oppaan kannessa oleva QR-koodi.

Kohderyhmä: Lääkäri

PDF Potilasopas - ILUVIEN (suomi)
PDF Potilasopas - ILUVIEN (ruotsi)

Potilaan koulutusmateriaalissa kerrotaan hoidon riskeistä potilaalle, opastetaan potilasta tunnistamaan endoftalmiitin oireet ja muistutetaan seurantakäyntien tärkeydestä. Materiaalin sisältämät tiedot ovat kuunneltavissa äänitallenteena skannaamalla materiaalissa oleva QR-koodi.

Kohderyhmä: Potilas

ISOTRETINOIN ORION

isotretinoiini
PDF Tarkistuslista - ISOTRETINOIN ORION (suomi)

Tarkistuslista apteekeille

Kohderyhmä: Apteekki

PDF Tarkistuslista - ISOTRETINOIN ORION (suomi)

Tarkistuslista lääkäreille

Kohderyhmä: Lääkäri

JAYDESS, KYLEENA, MIRENA

levonorgestreeli
PDF Terveydenhuollon ammattilaisen opas - JAYDESS, KYLEENA, MIRENA (suomi)
PDF Terveydenhuollon ammattilaisen opas - JAYDESS, KYLEENA, MIRENA (ruotsi)

Tietoa terveydenhuollon ammattilaisille kohdunulkoisen raskauden riskistä ja Bayerin hormonikierukoiden eroista

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

JINARC

tolvaptaani
PDF Tarkistuslista - JINARC (suomi)

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

PDF Terveydenhuollon ammattilaisen opas - JINARC (suomi)

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

JYSELECA

filgotinibi
PDF Terveydenhuollon ammattilaisen opas - JYSELECA (suomi)

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

KADCYLA

trastutsumabiemtansiini
PDF Terveydenhuollon ammattilaisen opas - KADCYLA (suomi)

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

KANUMA

sebelipaasialfa
PDF Terveydenhuollon ammattilaisen opas - KANUMA (suomi)

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

KETIPINOR

ketiapiini
PDF Terveydenhuollon ammattilaisen opas - KETIPINOR (suomi)

Muistutus tärkeästä tiedosta harkittavaksi määrättäessä ketiapiinitabletteja sekä ketiapiini-depottabletteja.

Kohderyhmä: Lääkäri

KINERET

anakinra
PDF Potilasopas - KINERET (suomi)

Kohderyhmä: Yleinen

PDF Terveydenhuollon ammattilaisen opas - KINERET (suomi)

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

LEMTRADA

alemtutsumabi
PDF Potilasopas - LEMTRADA (suomi)
PDF Potilasopas - LEMTRADA (ruotsi)

Opas sisältää tärkeää turvallisuutta koskevaa tietoa LEMTRADA-hoitoa (alemtutsumabi) aloittaville potilaille.

Kohderyhmä: Potilas

PDF Potilasvaroituskortti - LEMTRADA (suomi)
PDF Potilasvaroituskortti - LEMTRADA (ruotsi)

Potilaan varoituskortti sisältää tärkeitä tietoja LEMTRADA-valmisteesta (alemtutsumabi).

Kohderyhmä: Potilas

PDF Terveydenhuollon ammattilaisen muistilista - LEMTRADA (suomi)
PDF Terveydenhuollon ammattilaisen muistilista - LEMTRADA (ruotsi)

Muistilista terveydenhuollon ammattilaiselle.

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

PDF Terveydenhuollon ammattilaisen opas - LEMTRADA (suomi)
PDF Terveydenhuollon ammattilaisen opas - LEMTRADA (ruotsi)

Opas sisältää tärkeitä turvallisuutta koskevia tietoja LEMTRADA-valmistetta määrääville terveydenhuollon ammattilaisille.

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

LITALGIN

metamitsoli, pitofenoni
PDF Potilaskortti - LITALGIN (suomi)
PDF Potilaskortti - LITALGIN (ruotsi)

Litalgin®-valmisteen potilaskortti vakavien haittojen riskin minimoimiseksi - Patientkort för att minska risken för allvarliga biverkningar av Litalgin®

Kohderyhmä: Potilas

LOCAMETZ

PDF Saatekirje - LOCAMETZ (englanti)

Educational material for health care providers Gallium (68Ga) gozetotide image interpretation training

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

PDF Terveydenhuollon ammattilaisen opas - LOCAMETZ (englanti)

Locametz® Educational Material for HCPs Gallium (68Ga) gozetotide image interpretation training

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

LUTATHERA

lutetium (177Lu) oksodotreotidi
PDF Potilasopas - LUTATHERA (suomi)
PDF Potilasopas - LUTATHERA (ruotsi)

LUTATHERA®-hoidon aloittaminen: opas potilaille

Kohderyhmä: Potilas

MABTHERA infuusiokonsentraatti, liuosta varten

rituksimabi
PDF Potilaskortti - MABTHERA infuusiokonsentraatti, liuosta varten (suomi)

Autoimmuuni-indikaatiot (muut kuin onkologiset indikaatiot)

Kohderyhmä: Potilas

PDF Terveydenhuollon ammattilaisen opas - MABTHERA infuusiokonsentraatti, liuosta varten (suomi)

Autoimmuuni-indikaatiot (muut kuin onkologiset indikaatiot)

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

MABTHERA injektioneste, liuos

rituksimabi
PDF Annosteluohjaus - MABTHERA injektioneste, liuos (suomi)

1400 mg injektioneste, ihon alle (non-Hodgkin-lymfooman hoitoon)

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

PDF Terveydenhuollon ammattilaisen opas - MABTHERA injektioneste, liuos (suomi)

1400 mg injektioneste, ihon alle (non-Hodgkin-lymfooman hoitoon)

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

MAVENCLAD

kladribiini
PDF Potilasopas - MAVENCLAD (suomi)
PDF Potilasopas - MAVENCLAD (ruotsi)

Potilasopas Mavenclad 10 mg tabletti

Kohderyhmä: Potilas

PDF Terveydenhuollon ammattilaisen opas - MAVENCLAD (suomi)

Mavenclad 10 mg tabletti HCP opas FI

Kohderyhmä: Lääkäri

MAYZENT

siponimodi
PDF Potilasopas - MAYZENT (suomi)
PDF Potilasopas - MAYZENT (ruotsi)

Potilaan/ läheisen opas.

Kohderyhmä: Yleinen

PDF Potilasopas - MAYZENT (suomi)
PDF Potilasopas - MAYZENT (ruotsi)

Raskautta koskeva potilaan muistutuskortti

Kohderyhmä: Yleinen

PDF Terveydenhuollon ammattilaisen opas - MAYZENT (suomi)

Lääkärin muistilista. Huomioitavat asiat ennen Mayzent -hoidon aloitusta, sen aikana ja hoidon jälkeen.

Kohderyhmä: Lääkäri

MEDITHYROX tabletti 25 mikrog, 50 mikrog, 75 mikrog, 100 mikrog

levotyroksiini
PDF Annosteluohjaus - MEDITHYROX tabletti 25 mikrog, 50 mikrog, 75 mikrog, 100 mikrog (suomi)

Terveydenhuollon ammattilaisille: Tietoa vaikuttavan aineen pitoisuuden eroista verrattuna markkinoilla jo oleviin lääkevalmisteisiin

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

MIDIANA

drospirenoni, etinyyliestradioli
PDF Potilasopas - MIDIANA (suomi)
PDF Potilasopas - MIDIANA (ruotsi)

Kysymyksiä ja vastauksia yhdistelmäehkäisyvalmisteista: Viimeisintä tietoa naisille

Kohderyhmä: Potilas

PDF Tarkistuslista - MIDIANA (suomi)
PDF Tarkistuslista - MIDIANA (ruotsi)

Tarkistuslista yhdistelmäehkäisyvalmisteiden määrääjille

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

PDF Tiedote terveydenhuollon ammattilaisille - MIDIANA (suomi)
PDF Tiedote terveydenhuollon ammattilaisille - MIDIANA (ruotsi)

Yhdistelmäehkäisyvalmisteet: Materiaalia naisen yksilöllisten veritulppariskitekijöiden arviointiin, keskustelun tueksi ja sopivimman valmisteen valitsemiseksi

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

MYCAMINE

mikafungiini
PDF MYCAMINE (mikafungiini) - Lääkärin muistilista (suomi)
PDF MYCAMINE (mikafungiini) - Lääkärin muistilista (ruotsi)

Lomakkeen tarkoituksena on muistuttaa lääkäreitä tietyistä MYCAMINE-hoitoon liittyvistä seikoista ja varmistaa, että lääkettä määrätään oikein.

Kohderyhmä: Lääkäri

MYOZYME

alglukosidaasialfa
PDF Guidance for HCPs on administration, clinical risk management, immunology - MYOZYME (englanti)

Guidance for health care professionals on risks associated with Myozyme administration, clinical risk management and immunology testing

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

MYSIMBA

bupropioni, naltreksoni
PDF Tarkistuslista - MYSIMBA (suomi)

Kohderyhmä: Lääkäri

NEBIDO

testosteroni
PDF Ohje Nebido-injektion antamisesta (suomi)

Tietoa terveydenhuollon ammattilaisille

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

NERLYNX

neratinibi
PDF Hoitopäiväkirja - NERLYNX (suomi)
PDF Hoitopäiväkirja - NERLYNX (ruotsi)

Tarkoitettu tukemaan Nerlynx-hoitoa.

Kohderyhmä: Potilas

PDF Potilaan/hoitajan hoito-opas - Nerlynx (suomi)
PDF Potilaan/hoitajan hoito-opas - Nerlynx (ruotsi)

Tietoa ripulin hoidosta Nerlynx-hoidon aikana.

Kohderyhmä: Yleinen

PDF Terveydenhuollon ammattilaisen opas - NERLYNX (suomi)

Ripulin hoito.

Kohderyhmä: Hoitohenkilökunta

NORMOSANG

hemiini
PDF Terveydenhuollon ammattilaisen opas - NORMOSANG (suomi)

Opas valmisteen antoon liittyvistä riskeistä (tromboosi, ekstravasaatio ja kuolio) ja varotoimenpiteistä niiden välttämiseksi

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

NPLATE

romiplostiimi
PDF Annosteluohjaus - NPLATE (suomi)
PDF Annosteluohjaus - NPLATE (ruotsi)

Ohjelehtiö: Nplate-kotipistoshoidon kuvalliset ohjeet

Kohderyhmä: Potilas

PDF Annosteluohjaus - NPLATE (suomi)

Havainnekuva annosteluoppaasta (annoksen laskeminen ja säätäminen), jonka voi tilata osoitteesta medinfo.finland@amgen.com

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

PDF Tarkistuslista - NPLATE (suomi)

Kotipistoshoidon tarkistuslista

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

PDF Terveydenhuollon ammattilaisen opas - NPLATE (suomi)

Opas kotipistoshoitoon soveltuvien potilaiden valintaan ja koulutukseen

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

PDF Työskentelyalusta (suomi)
PDF Työskentelyalusta (ruotsi)

Malli suurempaan kokoon painetusta pistospakkauksen käyttöön tarkoitetusta työskentelyalustasta.

Kohderyhmä: Potilas

OPSUMIT

masitentaani

ORUDIS

ketoprofeeni
PDF Potilasopas - ORUDIS (suomi)

Kohderyhmä: Potilas

PDF Tarkistuslista - ORUDIS (suomi)

Kohderyhmä: Lääkäri

PADCEV

enfortumabi-vedotiini

PIOGLITAZONE ACCORD

pioglitatsoni
PDF Terveydenhuollon ammattilaisen opas - PIOGLITAZONE ACCORD (suomi)

Koulutusmateriaali

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

PIQRAY

alpelisibi
PDF Terveydenhuollon ammattilaisen opas - PIQRAY (suomi)
PDF Terveydenhuollon ammattilaisen opas - PIQRAY (ruotsi)

PIQRAY® Terveydenhuollon ammattilaisille tarkoitettu opas potilaan hyperglykemian hoitoon

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

PONVORY

ponesimodi
PDF Muistutuskortti - PONVORY (suomi)
PDF Muistutuskortti - PONVORY (ruotsi)

Raskautta koskeva muistutuskortti

Kohderyhmä: Potilas

PDF Potilasopas - PONVORY (suomi)
PDF Potilasopas - PONVORY (ruotsi)

Potilaan/potilasta hoitavan henkilön opas

Kohderyhmä: Potilas

PDF Tarkistuslista - PONVORY (suomi)

Lääkkeen määrääjän tarkistuslista

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

PRADAXA

dabigatraanieteksilaatti
PDF Pradaxa (dabigatraanieteksilaatti) - Lääkkeen määrääjän opas PEDIATRISEEN KÄYTTÖÖN (suomi)

Suositus viittaa ainoastaan seuraavaan käyttöaiheeseen: • Laskimotromboembolioiden hoito ja uusiutumisen ehkäisy pediatrisille potilaille vastasyntyneistä alle 18-vuotiaisiin.

Kohderyhmä: Lääkäri

PRADAXA kapseli, kova 110 mg, 150 mg

dabigatraanieteksilaatti
PDF Pradaxa (dabigatraanieteksilaatti) - Lääkkeen määrääjän opas (suomi)

Suositukset viittaavat ainoastaan seuraaviin käyttöaiheisiin: - aivohalvausten ehkäisy eteisvärinäpotilaille - syvän laskimotukoksen (SLT) ja keuhkoembolian (KE) hoito ja SLT:n ja KE:n uusiutumisen ehkäisy aikuisille

Kohderyhmä: Lääkäri

PRADAXA kapseli, kova 75 mg, 110 mg

dabigatraanieteksilaatti
PDF Pradaxa (dabigatraanieteksilaatti) - Lääkkeen määrääjän opas (suomi)

Suositukset viittaavat ainoastaan seuraaviin käyttöaiheisiin: - laskimotromboembolioiden primaaripreventio kerran vuorokaudessa annosteltuna

Kohderyhmä: Lääkäri

QLAIRA

dienogesti, estradioli
PDF Tarkistuslista - QLAIRA (suomi)
PDF Tarkistuslista - QLAIRA (ruotsi)

Tarkistuslista yhdistelmäehkäisyvalmisteiden määrääjille

Kohderyhmä: Lääkäri

REPLAGAL

agalsidaasialfa
PDF Terveydenhuollon ammattilaisen opas - REPLAGAL (suomi)

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

RIGEVIDONCONT

etinyyliestradioli, levonorgestreeli
PDF Potilasopas - RIGEVIDONCONT (suomi)
PDF Potilasopas - RIGEVIDONCONT (ruotsi)

Kysymyksiä ja vastauksia yhdistelmäehkäisyvalmisteita: Viimeisintä tietoa naisille

Kohderyhmä: Potilas

PDF Tarkistuslista - RIGEVIDONCONT (suomi)
PDF Tarkistuslista - RIGEVIDONCONT (ruotsi)

Tarkistuslista yhdistelmäehkäisyvalmisteiden määrääjille

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

PDF Tiedote terveydenhuollon ammattilaisille - RIGEVIDONCONT (suomi)
PDF Tiedote terveydenhuollon ammattilaisille - RIGEVIDONCONT (ruotsi)

Yhdistelmäehkäisyvalmisteet: Materiaalia naisen yksilöllisten veritulppariskitekijöiden arviointiin, keskustelun tueksi ja sopivimman valmisteen valitsemiseksi

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

RINVOQ

upadasitinibi
PDF Terveydenhuollon ammattilaisten koulutusopas - RINVOQ (suomi)
PDF Terveydenhuollon ammattilaisten koulutusopas - RINVOQ (ruotsi)

Terveydenhuollon ammattilaisten koulutusopas/Utbildningsguide för vårdpersonal

Kohderyhmä: Lääkäri

RIVASTOR

rivastigmiini
PDF Käyttöohje - RIVASTOR (suomi)
PDF Käyttöohje - RIVASTOR (ruotsi)

Käyttöohje ja päiväkirja potilaalle

Kohderyhmä: Potilas

ROACTEMRA

tosilitsumabi
PDF Annosteluohjaus - ROACTEMRA (suomi)

RoActemra (kaikki käyttöaiheet, aikuiset ja lapset)

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

PDF Potilasopas - ROACTEMRA (suomi)
PDF Potilasopas - ROACTEMRA (ruotsi)

RoActemra (kaikki käyttöaiheet, aikuiset ja lapset)

Kohderyhmä: Potilas

PDF Terveydenhuollon ammattilaisen opas - ROACTEMRA (suomi)

RoActemra (kaikki käyttöaiheet, aikuiset ja lapset)

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

RUCONEST

alfakonestaatti

RYBRILA

glykopyrroni
PDF Tarkistuslista hoitajille - RYBRILA (suomi)
PDF Tarkistuslista hoitajille - RYBRILA (ruotsi)

Muistilista hoitajille

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

PDF Tarkistuslista lääkärille - RYBRILA (suomi)

Tarkistuslista terveydenhuollon ammattilaisille

Kohderyhmä: Lääkäri

SARCLISA

isatuksimabi
PDF Terveydenhuollon ammattilaisen opas - SARCLISA (suomi)
PDF Terveydenhuollon ammattilaisen opas - SARCLISA (ruotsi)

Sarclisa-valmisteen käyttöön liittyy veriryhmän määritykseen kohdistuvien häiriövaikutusten riski.

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

SEROQUEL, SEROQUEL PROLONG

ketiapiini
PDF Tuoteopas - SEROQUEL, SEROQUEL PROLONG (suomi)

Muistutus tärkeästä tiedosta harkittavaksi määrättäessä Seroquel- ja Seroquel Prolong-valmistetta

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

SKILARENCE

dimetyylifumaraatti
PDF Terveydenhuollon ammattilaisen opas - SKILARENCE (suomi)

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

SOLIRIS

ekulitsumabi
PDF Terveydenhuollon ammattilaisen opas - SOLIRIS (suomi)

Lääkärin opas

Kohderyhmä: Lääkäri

PDF Vanhempien aHUS-opas - SOLIRIS (suomi)

Vanhempien aHUS-opas. Tärkeitä turvallisuustietoja Soliris-hoitoa saaville lapsille ja vauvoille, joilla on aHUS.

Kohderyhmä: Potilas

PDF Vanhempien PNH-opas - SOLIRIS (suomi)

Vanhempien PNH-opas. Tärkeitä turvallisuustietoja Soliris-hoitoa saaville lapsille ja vauvoille, joilla on kohtauksittainen yöllinen PNH.

Kohderyhmä: Potilas

SONOVUE

SPRAVATO

esketamiini
PDF Potilasopas - SPRAVATO (suomi)
PDF Potilasopas - SPRAVATO (ruotsi)

Spravato-nenäsumute (esketamiini): Mitkä ovat hoidon riskit?

Kohderyhmä: Potilas

PDF Tarkistuslista - SPRAVATO (suomi)

Terveydenhuollon ammattilaisten tarkistuslista potilaan kotiuttamisen arviointiin

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

PDF Terveydenhuollon ammattilaisen opas - SPRAVATO (suomi)

Spravato-nenäsumutetta saavia potilaita koskevat riskienminimointitoimenpiteet

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

STAYVEER

bosentaani

STRIBILD

elvitegraviiri, emtrisitabiini, kobisistaatti, tenofoviiri
PDF Terveydenhuollon ammattilaisen opas - STRIBILD (suomi)

Munuaisiin ja luustoon kohdistuvien vaikutusten hoitoa koskevia neuvoja terveydenhuollon ammattilaisille, jotka hoitavat Stribild™-valmistetta saavia nuoria potilaita

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

TECARTUS

breksukabtageeniautoleuseeli
PDF Potilaskortti - TECARTUS (suomi)
PDF Potilaskortti - TECARTUS (ruotsi)

Tärkeitä muistutuksia potilaille ja tietoa terveydenhuollon ammattilaisille.

Kohderyhmä: Yleinen

PDF Terveydenhuollon ammattilaisen opas - TECARTUS: Käsittelyä ja antotapaa sekä sekundaaristen syöpien näytteenottosuositusta koskeva opas (suomi)

Käsittelyä ja antotapaa sekä sekundaaristen syöpien näytteenottosuositusta koskeva opas

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

PDF Terveydenhuollon ammattilaisen opas - TECARTUS: Tärkeää turvallisuustietoa sytokiinien vapautumisoireyhtymästä ja neurologisista haittavaikutuksista (suomi)

Tärkeää turvallisuustietoa terveydenhuollon ammattilaisille sytokiinien vapautumisoireyhtymän ja vakavien neurologisten haittavaikutusten riskin pienentämiseksi

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

TECVAYLI

teklistamabi

TOUJEO DOUBLESTAR, TOUJEO SOLOSTAR

glargininsuliini

TRACLEER

bosentaani

TREPOSA

treprostiniili
PDF Käyttöohje - TREPOSA (suomi)

Infuusiojärjestelmän käyttö: Treposan antamiseen laskimoon

Kohderyhmä: Potilas

PDF Raportointilomake - TREPOSA (suomi)

Treposaan liittyvä, erityistä seurantaa edellyttävä tapahtuma – verenkierron infektio

Kohderyhmä: Lääkäri

PDF Tarkistuslista - TREPOSA: Potilaan kyselykaavake (suomi)

Laskimonsisäistä Treposaa saavan potilaan kyselykaavake

Kohderyhmä: Yleinen

TREXAN tabletti

metotreksaatti
PDF Muistutuskortti apteekeille - TREXAN tabletti (suomi)
PDF Muistutuskortti apteekeille - TREXAN tabletti (ruotsi)

Muistilista apteekkihenkilökunnalle metotreksaatin toimittamiseen.

Kohderyhmä: Apteekki

PDF Muistutuskortti lääkäreille - TREXAN tabletti (suomi)
PDF Muistutuskortti lääkäreille - TREXAN tabletti (ruotsi)

Muistilista lääkäreille metotreksaatin määräämiseen.

Kohderyhmä: Lääkäri

PDF Muistutuskortti sairaala-apteekeille ja hoitajille - TREXAN tabletti (suomi)
PDF Muistutuskortti sairaala-apteekeille ja hoitajille - TREXAN tabletti (ruotsi)

Muistilista sairaanhoitajille/sairaala-apteekin henkilökunnalle metotreksaatin jakamiseen

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

TYSABRI

natalitsumabi
PDF Potilaskortti - TYSABRI (suomi)
PDF Potilaskortti - TYSABRI (englanti)
PDF Potilaskortti - TYSABRI (ruotsi)

TYSABRI-valmistetta käyttävän potilaan seurantakortti.

Kohderyhmä: Potilas

PDF Potilasopas - TYSABRI: Hoidon aloitus (suomi)
PDF Potilasopas - TYSABRI: Hoidon aloitus (ruotsi)

TYSABRI-hoidon aloittamista koskeva lomake.

Kohderyhmä: Potilas

PDF Potilasopas - TYSABRI: Hoidon lopetus (suomi)
PDF Potilasopas - TYSABRI: Hoidon lopetus (ruotsi)

TYSABRI-hoidon lopettamista koskeva lomake.

Kohderyhmä: Potilas

PDF Terveydenhuollon ammattilaisen opas - TYSABRI (suomi)

Tiedote ja hoito-ohje lääkäreille TYSABRI-valmistetta saavien multippeliskleroosipotilaiden hoitoon (Versio 19).

Kohderyhmä: Lääkäri

ULTOMIRIS

ravulitsumabi
PDF Vanhemman opas - ULTOMIRIS (suomi)
PDF Vanhemman opas - ULTOMIRIS (ruotsi)

Tärkeää turvallisuustietoa vauvojen ja lasten Ultomiris-hoidosta

Kohderyhmä: Potilas

UPTRAVI

seleksipagi
PDF Saatekirje - UPTRAVI (suomi)

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

PDF Titrausopas ammattilaiselle - UPTRAVI (suomi)

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

VALDOXAN

agomelatiini

VALPROAT SANDOZ

valproiinihappo
PDF Terveydenhuollon ammattilaisen opas - VALPROAT SANDOZ (suomi)
PDF Terveydenhuollon ammattilaisen opas - VALPROAT SANDOZ (ruotsi)

Tietoa riskeistä, jotka liittyvät valproaatin (Absenor, Deprakine, Orfiril, Orfiril Long, Valproat Sandoz) käyttöön naispotilaille ja raskauden aikana.

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

PDF Vuosittainen riskien tarkistuslomake - VALPROAT SANDOZ (suomi)
PDF Vuosittainen riskien tarkistuslomake - VALPROAT SANDOZ (ruotsi)

Vuosittainen riskien tarkistuslomake sekä potilaalle että lääkärille.

Kohderyhmä: Potilas

VPRIV

velagluseraasi alfa
PDF Kotona annettavan infuusion opas lääkäreille - VPRIV (suomi)

Hoitaville lääkäreille tarkoitettu opas kotona annettavasta infuusiosta

Kohderyhmä: Lääkäri

PDF Kotona annettavan infuusion opas potilaalle ja ammattilaiselle - VPRIV (suomi)
PDF Kotona annettavan infuusion opas potilaalle ja ammattilaiselle - VPRIV (ruotsi)

Poilaalle ja hoitajille tarkoitettu opas kotona anntettavasta infuusiosta. Handbok för infusion i hemmet, menad för patienter och skötare/närståendevårdare.

Kohderyhmä: Yleinen

VYNDAQEL

tafamidiisi
PDF Terveydenhuollon ammattilaisen opas - VYNDAQEL (suomi)

Lääkärin opas_Vyndaqel 20.05.2021

Kohderyhmä: Lääkäri

XALKORI

kritsotinibi
PDF Potilaskortti - XALKORI (suomi)
PDF Potilaskortti - XALKORI (ruotsi)

Xalkori-valmisteen päivitetyt koulutusmateriaalit

Kohderyhmä: Yleinen

PDF Potilasopas - XALKORI (suomi)
PDF Potilasopas - XALKORI (ruotsi)

Xalkori-valmisteen päivitetyt koulutusmateriaalit

Kohderyhmä: Yleinen

XARELTO

rivaroksabaani
PDF Lääkkeen määrääjän opas - XARELTO (suomi)

Lääkkeen määrääjän opas antaa ohjeita XARELTO-valmisteen käyttöön vuotoriskin pienentämiseksi XARELTO-hoidon aikana.

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

XARELTO rakeet oraalisuspensiota varten 1 mg/ml (R) 100 ml pullo (51,7 ml lopputilavuus)

rivaroksabaani
Video Annosteluohjaus - XARELTO rakeet oraalisuspensiota varten 1 mg/ml (R) 100 ml pullo (suomi)

Xarelto 1 mg/ml rakeet oraalisuspensiota varten alle 4 kg painaville lapsille.

Kohderyhmä: Yleinen

XARELTO rakeet oraalisuspensiota varten 1 mg/ml (R) 250 ml pullo (103,4 ml lopputilavuus)

rivaroksabaani
Video Annosteluohjaus - XARELTO rakeet oraalisuspensiota varten 1 mg/ml (R) 250 ml pullo (suomi)

Xarelto 1 mg/ml rakeet oraalisuspensiota varten vähintään 4 kg painaville lapsille.

Kohderyhmä: Yleinen

XELJANZ

tofasitinibi
PDF Lääkkeen määrääjän opas - XELJANZ (suomi)

Opas annostukseen, annosteluun, hoidon seurantaan ja haittavaikutusten hallintaan.

Kohderyhmä: Lääkäri

XENPOZYME

olipudaasi alfa
PDF Potilaskortti - XENPOZYME (suomi)
PDF Potilaskortti - XENPOZYME (ruotsi)

Mitä Xenpozyme on, Merkittävät haittavaikutukset, Naiset ja raskaus

Kohderyhmä: Yleinen

PDF Terveydenhuollon ammattilaisen opas - XENPOZYME (suomi)

Koti-infuusiohoitoa koskeva opas

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

XGEVA

denosumabi
PDF Muistutuskortti - XGEVA (suomi)
PDF Muistutuskortti - XGEVA (ruotsi)

Leuan luukuolion riskin minimoiminen

Kohderyhmä: Potilas

XOSPATA

gilteritinibi

YASMIN

drospirenoni, etinyyliestradioli
PDF Tarkistuslista - YASMIN (suomi)
PDF Tarkistuslista - YASMIN (ruotsi)

Tarkistuslista yhdistelmäehkäisyvalmisteiden määrääjille

Kohderyhmä: Lääkäri

YASMINELLE

drospirenoni, etinyyliestradioli
PDF Tarkistuslista - YASMINELLE (suomi)
PDF Tarkistuslista - YASMINELLE (ruotsi)

Tarkistuslista yhdistelmäehkäisyvalmisteiden määrääjille

Kohderyhmä: Lääkäri

YAZ

drospirenoni, etinyyliestradioli
PDF Potilaskortti - YAZ (suomi)

Kohderyhmä: Yleinen

PDF Tarkistuslista - YAZ (suomi)
PDF Tarkistuslista - YAZ (ruotsi)

Tarkistuslista yhdistelmäehkäisyvalmisteiden määrääjille

Kohderyhmä: Lääkäri

YESCARTA

aksikabtageenisiloleuseeli
PDF Potilaskortti - YESCARTA (suomi)
PDF Potilaskortti - YESCARTA (ruotsi)

Tärkeitä muistutuksia potilaille ja tietoa terveydenhuollon ammattilaisille.

Kohderyhmä: Potilas

PDF Terveydenhuollon ammattilaisen opas - YESCARTA: Käsittelyä, antotapaa ja sekundaaristen syöpien näytteenottosuosituksia koskeva opas (suomi)

Käsittelyä, antotapaa ja sekundaaristen syöpien näytteenottosuosituksia koskeva opas

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

PDF Terveydenhuollon ammattilaisen opas - YESCARTA: Tärkeää turvallisuustietoa sytokiinien vapautumisoireyhtymästä ja neurologisista haittavaikutuksista (suomi)

Tärkeää turvallisuustietoa terveydenhuollon ammattilaisille sytokiinien vapautumisoireyhtymän ja vakavien neurologisten haittavaikutusten riskin pienentämiseksi

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

YUFLYMA

adalimumabi
PDF Potilaskortti aikuisille - YUFLYMA (suomi)
PDF Potilaskortti aikuisille - YUFLYMA (ruotsi)

Aikuisten potilaskortti v2.0 hyväksytty Fimeassa 18.8.2023

Kohderyhmä: Yleinen

YUFLYMA injektioneste, liuos, esitäytetty kynä

adalimumabi
PDF Potilaskortti lapsille - YUFLYMA (suomi)
PDF Potilaskortti lapsille - YUFLYMA (ruotsi)

Lasten potilaskortti v2.0 hyväksytty Fimeassa 18.8.2023

Kohderyhmä: Yleinen

ZOELY

estradioli, nomegestroli
PDF Tarkistuslista - ZOELY (suomi)

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

PDF Terveydenhuollon ammattilaisen opas - ZOELY (suomi)

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

PDF Tuoteopas - ZOELY (suomi)

Kohderyhmä: Yleinen

ZOLGENSMA

onasemnogeeniabeparvoveekki
PDF Potilasopas - ZOLGENSMA (suomi)
PDF Potilasopas - ZOLGENSMA (ruotsi)

Huoltajan opas Zolgensma -hoitoon

Kohderyhmä: Potilas

PDF Terveydenhuollon ammattilaisen opas - ZOLGENSMA (suomi)

Terveydenhuollon ammattilaisen opas Zolgensma®-hoidon (onasemnogeeniabeparvoveekki) riskien minimointiin

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen