Riskienminimointimateriaalit

Lääkeyritysten turvallisen lääkehoidon tueksi laatimia materiaaleja kuten tarkistuslistoja, ohjeita terveydenhuollon ammattilaisille ja potilaskortteja kohderyhmittäin luokiteltuna. Riskienminimointimateriaalit kuuluvat lääkevalmisteen riskienhallintasuunnitelmaan ja ovat viranomaisen hyväksymiä.

ABSENOR

valproiinihappo
PDF Terveydenhuollon ammattilaisen opas - ABSENOR (suomi)
PDF Terveydenhuollon ammattilaisen opas - ABSENOR (ruotsi)

Tietoa riskeistä, jotka liittyvät valproaatin (Absenor, Deprakine, Orfiril, Orfiril Long, Valproat Sandoz) käyttöön naispotilaille ja raskauden aikana.

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

PDF Vuosittainen riskien tarkistuslomake - ABSENOR (suomi)
PDF Vuosittainen riskien tarkistuslomake - ABSENOR (ruotsi)

Vuosittainen riskien tarkistuslomake sekä potilaalle että lääkärille.

Kohderyhmä: Potilas

ALITRETINOIN ORIFARM

alitretinoiini
PDF Apteekkihenkilökunnan tarkistuslista - ALITRETINOIN ORIFARM (suomi)

Apteekkihenkilökunnan tarkistuslista – Neuvoja Alitretinoin Orifarm -valmisteen toimittamiseen

Kohderyhmä: Apteekki

PDF Lääkärin tarkistuslista - ALITRETINOIN ORIFARM (suomi)

Lääkärin tarkistuslista/vahvistuslomake määrättäessä lääkettä naispotilaille

Kohderyhmä: Lääkäri

ALOFISEL

darvadstroseli
PDF Terveydenhuollon ammattilaisen opas - ALOFISEL (suomi)

Opas farmaseuteille - Ohjeet vastaanottoa ja säilytystä varten

Kohderyhmä: Apteekki

PDF Terveydenhuollon ammattilaisen opas - ALOFISEL (suomi)

Opas kirurgeille - Antotapa

Kohderyhmä: Lääkäri

PDF Terveydenhuollon ammattilaisen opas - ALOFISEL (suomi)

Opas terveydenhuollon ammattilaisille - Alofisel ja mahdollinen mikrobikontaminaatio

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

ALUNBRIG

brigatinibi
PDF Potilaskortti - ALUNBRIG (suomi)
PDF Potilaskortti - ALUNBRIG (ruotsi)

Potilaskortti sisältää tärkeää turvallisuuteen liittyvää tietoa.

Kohderyhmä: Potilas

ARANESP injektioneste, liuos, esitäytetty kynä

darbepoetiini alfa

ARAVA

leflunomidi

ATOMOXETIN ORION

atomoksetiini
PDF Terveydenhuollon ammattilaisen opas - ATOMOXETIN ORION (suomi)

Ohjeita lääkärille sydän- ja verisuonisairauksien riskien seurantaa varten

Kohderyhmä: Lääkäri

AUBAGIO

teriflunomidi
PDF Terveydenhuollon ammattilaisen opas - AUBAGIO (suomi)
PDF Terveydenhuollon ammattilaisen opas - AUBAGIO (ruotsi)

Koulutus/keskusteluopas terveydenhuollon ammattilaisille.

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

BAQSIMI

glukagoni
Video Käyttöohje - BAQSIMI (suomi)
Video Käyttöohje - BAQSIMI (ruotsi)

Kohderyhmä: Potilas

BAVENCIO

avelumabi
PDF Turvallisuuskortti - BAVENCIO (suomi)
PDF Turvallisuuskortti - BAVENCIO (ruotsi)

Potilaan turvallisuuskortti Bavencio 20 mg/ml infuusiokonsentraatti.

Kohderyhmä: Potilas

BCG-MEDAC

BCG-bakteeri
PDF Potilaskortti - BCG-MEDAC (suomi)
PDF Potilaskortti - BCG-MEDAC (ruotsi)

Potilaskortti sisältää tärkeää turvallisuuteen liittyvää tietoa potilaalle, joka saa tai on aiemmin saanut BCG-medac-hoitoa.

Kohderyhmä: Potilas

BENEPALI

etanersepti

BEOVU

brolusitsumabi

BLINCYTO

blinatumomabi
PDF Potilaskortti - BLINCYTO (suomi)
PDF Potilaskortti - BLINCYTO (ruotsi)

painettuja kortteja voi tilata Amgenilta (yhteystiedot esim. potilasoppaassa)

Kohderyhmä: Potilas

CELLCEPT

mykofenolihappo
PDF Terveydenhuollon ammattilaisen opas - CELLCEPT (suomi)

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

CERDELGA

eliglustaatti

CEREZYME

imigluseraasi
PDF Potilasopas - CEREZYME (suomi)

CEREZYME - hoidon itsenäinen toteutus kotona

Kohderyhmä: Potilas

PDF Terveydenhuollon ammattilaisen opas - CEREZYME (suomi)

CEREZYME - käyttövalmiiksi

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

PDF Terveydenhuollon ammattilaisen opas - CEREZYME (suomi)

CEREZYME - kotihoito

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

CIBINQO

abrositinibi
PDF Potilaskortti - CIBINQO (suomi)
PDF Potilaskortti - CIBINQO (ruotsi)

Cibinqo (abrositinibi) POTILASKORTTI

Kohderyhmä: Potilas

PDF Terveydenhuollon ammattilaisen opas - CIBINQO (suomi)

CIBINQO LÄÄKKEEN MÄÄRÄÄJÄN OPAS

Kohderyhmä: Lääkäri

CINRYZE

C1-esteraasin estäjä
PDF Käyttöohje - CINRYZE (suomi)
PDF Käyttöohje - CINRYZE (ruotsi)

Cinryzen käyttövalmiiksi saattaminen ja antaminen

Kohderyhmä: Potilas

PDF Terveydenhuollon ammattilaisen opas - CINRYZE (suomi)

Cinryze® -valmisteen ([ihmisen] C1-inhibiittorin) käyttövalmiiksi saattaminen ja antaminen Cinryze®

Kohderyhmä: Hoitohenkilökunta

CLOZAPINE ACCORD

klotsapiini
PDF Terveydenhuollon ammattilaisen opas - CLOZAPINE ACCORD (suomi)

Koulutusmateriaali terveydenhuollon ammattilaisille

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

DAISYNELLE, GESTINYL

desogestreeli, etinyyliestradioli, gestodeeni
PDF Tarkistuslista - yhdistelmäehkäisyvalmisteet (suomi)

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

DARZALEX

daratumumabi
PDF Koulutuspaketti - DARZALEX (suomi)

Verikeskuksille: Tietoa daratumumabin vaikutuksista veren yhteensopivuustestaukseen ja toimenpiteet näiden vaikutusten vähentämiseen

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

PDF Terveydenhuollon ammattilaisen opas - DARZALEX (suomi)

Daratumumabin vaikutus veren yhteensopivuustestaukseen

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

DUODOPA

karbidopa, levodopa
PDF DUODOPA - Hoidon ylläpito (suomi)

A4-kokoinen kysymyslista hoitohenkilökunnan avuksi potilaan Duodopa-hoidon seurantaan.

Kohderyhmä: Hoitohenkilökunta

ELIGARD

leuproreliini
Video Käyttöohje - ELIGARD (suomi)

Ohjevideo ruiskujen valmistelua ja antamista varten

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

PDF Terveydenhuollon ammattilaisen opas - ELIGARD (suomi)

Ohjeita valmisteluun ja annosteluun

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

ELLAONE

ulipristaali

ENTYVIO

vedolitsumabi
PDF Koulutuspaketti - ENTYVIO (suomi)

Lääkäreille tarkoitettu koulutusmateriaali

Kohderyhmä: Lääkäri

PDF Potilaskortti - ENTYVIO (suomi)
PDF Potilaskortti - ENTYVIO (ruotsi)

Potilaskortti sisältää tärkeää turvallisuuteen liittyvää tietoa.

Kohderyhmä: Potilas

ERIVEDGE

vismodegibi
PDF Muistutuskortti - ERIVEDGE (suomi)

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

PDF Tarkistuslista - ERIVEDGE (suomi)
PDF Tarkistuslista - ERIVEDGE (ruotsi)

Ohjeet potilaan opastamiseen

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

ESBRIET

pirfenidoni
PDF Tarkistuslista - ESBRIET (suomi)

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

EXELON

rivastigmiini
PDF Potilaskortti - EXELON (suomi)

EXELON®-depotlaastarin (rivastigmiini) KÄYTTÖOHJEET JA LÄÄKITYSPÄIVÄKIRJA Tämä tieto on tärkeää Exelon-depotlaastarin turvallisen käytön varmistamiseksi.

Kohderyhmä: Potilas

PDF Potilaskortti - EXELON (ruotsi)

EXELON®-depotplåster (rivastigmin) INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDNING OCH DAGBOK ÖVER MEDICINERING Denna information är viktig för att försäkra sig om en trygg användning av Exelon-depotplåster

Kohderyhmä: Potilas

EXJADE

deferasiroksi
PDF Potilasopas - EXJADE (suomi)
PDF Potilasopas - EXJADE (ruotsi)

Henkilökohtainen Exjade (deferasiroksi) - opas

Kohderyhmä: Potilas

PDF Tarkistuslista - EXJADE (suomi)

Lääkärin tarkistuslista deferasiroksin annostusta ja seurantaa varten

Kohderyhmä: Lääkäri

PDF Terveydenhuollon ammattilaisen opas - EXJADE (suomi)

Tärkeää tietoa Exjade -hoidosta (defarasiroksi)

Kohderyhmä: Lääkäri

EYLEA

aflibersepti
PDF Terveydenhuollon ammattilaisen opas - EYLEA (suomi)

EYLEA Lääkkeen määrääjän opas

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

Video Terveydenhuollon ammattilaisen opas - EYLEA (suomi)

EYLEA - Injektion antaminen lasiaiseen

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

GILENYA

fingolimodi
PDF Potilasopas - GILENYA (suomi)
PDF Potilasopas - GILENYA (ruotsi)

Potilaan opas - Tärkeää tietoa Gilenya (fingolimodi) -hoidosta

Kohderyhmä: Potilas

PDF Potilasopas - GILENYA: Vanhempien/huoltajien opas (suomi)
PDF Potilasopas - GILENYA: Vanhempien/huoltajien opas (ruotsi)

Vanhempien/huoltajien opas: Tärkeää tietoa GILENYA (fingolimodi) -hoidosta

Kohderyhmä: Potilas

PDF Terveydenhuollon ammattilaisen opas - GILENYA (suomi)

Lääkärin muistilista Suositusten yhteenveto Gilenya-hoitoa varten

Kohderyhmä: Lääkäri

HEMLIBRA

emisitsumabi
PDF Terveydenhuollon ammattilaisen opas - HEMLIBRA (suomi)

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

PDF Terveydenhuollon ammattilaisen opas - HEMLIBRA (suomi)

Opas laboratoriohenkilökunnalle

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

ILUVIEN

fluosinoloni
PDF Hoito-opas lääkäreille - ILUVIEN (suomi)

Hoito-opas sisältää ohjeet ILUVIEN-implantaatin käyttöön ja asettamiseen potilaalle sekä keskeiset turvallisuutta koskevat tiedot. Opastusvideo implantaatin oikeasta asettamistavasta on katsottavissa skannaamalla Hoito-oppaan kannessa oleva QR-koodi.

Kohderyhmä: Lääkäri

PDF Potilasopas - ILUVIEN (suomi)
PDF Potilasopas - ILUVIEN (ruotsi)

Potilaan koulutusmateriaalissa kerrotaan hoidon riskeistä potilaalle, opastetaan potilasta tunnistamaan endoftalmiitin oireet ja muistutetaan seurantakäyntien tärkeydestä. Materiaalin sisältämät tiedot ovat kuunneltavissa äänitallenteena skannaamalla materiaalissa oleva QR-koodi.

Kohderyhmä: Potilas

INSTANYL

fentanyyli
PDF Terveydenhuollon ammattilaisen opas - INSTANYL (suomi)

Määräämisohje lääkäreille.

Kohderyhmä: Lääkäri

INSTANYL nenäsumute, liuos

fentanyyli
PDF Potilasopas - INSTANYL nenäsumute, liuos (suomi)
PDF Potilasopas - INSTANYL nenäsumute, liuos (ruotsi)

Moniannospakkaus: INSTANYL-valmisteen käyttöopas potilaalle.

Kohderyhmä: Potilas

INSTANYL nenäsumute, liuos 50 mikrog/annos, 100 mikrog/annos, 200 mikrog/annos

fentanyyli

ISOTRETINOIN ORION

isotretinoiini
PDF Tarkistuslista - ISOTRETINOIN ORION (suomi)

Tarkistuslista apteekeille

Kohderyhmä: Apteekki

PDF Tarkistuslista - ISOTRETINOIN ORION (suomi)

Tarkistuslista lääkäreille

Kohderyhmä: Lääkäri

JAYDESS, KYLEENA, MIRENA

levonorgestreeli
PDF Terveydenhuollon ammattilaisen opas - JAYDESS, KYLEENA, MIRENA (suomi)
PDF Terveydenhuollon ammattilaisen opas - JAYDESS, KYLEENA, MIRENA (ruotsi)

Tietoa terveydenhuollon ammattilaisille kohdunulkoisen raskauden riskistä ja Bayerin hormonikierukoiden eroista

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

JINARC

tolvaptaani
PDF Tarkistuslista - JINARC (suomi)

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

PDF Terveydenhuollon ammattilaisen opas - JINARC (suomi)

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

JYSELECA

filgotinibi
PDF Terveydenhuollon ammattilaisen opas - JYSELECA (suomi)

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

KADCYLA

trastutsumabiemtansiini
PDF Terveydenhuollon ammattilaisen opas - KADCYLA (suomi)

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

KANUMA

sebelipaasialfa
PDF Terveydenhuollon ammattilaisen opas - KANUMA (suomi)

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

KETIPINOR

ketiapiini
PDF Terveydenhuollon ammattilaisen opas - KETIPINOR (suomi)

Muistutus tärkeästä tiedosta harkittavaksi määrättäessä ketiapiinitabletteja sekä ketiapiini-depottabletteja.

Kohderyhmä: Lääkäri

KINERET

anakinra
PDF Potilasopas - KINERET (suomi)

Kohderyhmä: Potilas

PDF Terveydenhuollon ammattilaisen opas - KINERET (suomi)

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

LEMTRADA

alemtutsumabi
PDF Potilasopas - LEMTRADA (suomi)
PDF Potilasopas - LEMTRADA (ruotsi)

Opas sisältää tärkeää turvallisuutta koskevaa tietoa LEMTRADA-hoitoa (alemtutsumabi) aloittaville potilaille.

Kohderyhmä: Potilas

PDF Potilasvaroituskortti - LEMTRADA (suomi)
PDF Potilasvaroituskortti - LEMTRADA (ruotsi)

Potilaan varoituskortti sisältää tärkeitä tietoja LEMTRADA-valmisteesta (alemtutsumabi).

Kohderyhmä: Potilas

PDF Terveydenhuollon ammattilaisen muistilista - LEMTRADA (suomi)
PDF Terveydenhuollon ammattilaisen muistilista - LEMTRADA (ruotsi)

Muistilista terveydenhuollon ammattilaiselle.

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

PDF Terveydenhuollon ammattilaisen opas - LEMTRADA (suomi)
PDF Terveydenhuollon ammattilaisen opas - LEMTRADA (ruotsi)

Opas sisältää tärkeitä turvallisuutta koskevia tietoja LEMTRADA-valmistetta määrääville terveydenhuollon ammattilaisille.

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

LITALGIN

metamitsoli, pitofenoni
PDF Potilaskortti - LITALGIN (suomi)
PDF Potilaskortti - LITALGIN (ruotsi)

LITALGIN-valmisteen potilaskortti.

Kohderyhmä: Potilas

MABTHERA infuusiokonsentraatti, liuosta varten

rituksimabi
PDF Potilaskortti - MABTHERA infuusiokonsentraatti, liuosta varten (suomi)

Autoimmuuni-indikaatiot (muut kuin onkologiset indikaatiot)

Kohderyhmä: Potilas

PDF Terveydenhuollon ammattilaisen opas - MABTHERA infuusiokonsentraatti, liuosta varten (suomi)

Autoimmuuni-indikaatiot (muut kuin onkologiset indikaatiot)

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

MABTHERA injektioneste, liuos

rituksimabi
PDF Annosteluohjaus - MABTHERA injektioneste, liuos (suomi)

1400 mg injektioneste, ihon alle (non-Hodgkin-lymfooman hoitoon)

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

PDF Terveydenhuollon ammattilaisen opas - MABTHERA injektioneste, liuos (suomi)

1400 mg injektioneste, ihon alle (non-Hodgkin-lymfooman hoitoon)

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

MAVENCLAD

kladribiini
PDF Terveydenhuollon ammattilaisen opas - MAVENCLAD (suomi)

Mavenclad 10 mg tabletti HCP opas FI

Kohderyhmä: Lääkäri

MAYZENT

siponimodi
PDF Potilasopas - MAYZENT (suomi)
PDF Potilasopas - MAYZENT (ruotsi)

Potilaan/läheisen opas- Tärkeää tietoa Mayzent (siponimodi) hoidosta

Kohderyhmä: Potilas

PDF Terveydenhuollon ammattilaisen opas - MAYZENT (suomi)

Lääkärin muistilista - Huomioitavat asiat ennen Mayzent - hoidon aloitusta, sen aikana ja hoidon jälkeen

Kohderyhmä: Lääkäri

MEDITHYROX tabletti 25 mikrog, 50 mikrog, 75 mikrog, 100 mikrog

levotyroksiini
PDF Annosteluohjaus - MEDITHYROX tabletti 25 mikrog, 50 mikrog, 75 mikrog, 100 mikrog (suomi)

Terveydenhuollon ammattilaisille: Tietoa vaikuttavan aineen pitoisuuden eroista verrattuna markkinoilla jo oleviin lääkevalmisteisiin

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

MYOZYME

alglukosidaasialfa
PDF Guidance for HCPs on administration, clinical risk management, immunology - MYOZYME (englanti)

Guidance for health care professionals on risks associated with Myozyme administration, clinical risk management and immunology testing

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

MYSIMBA

bupropioni, naltreksoni
PDF Tarkistuslista - MYSIMBA (suomi)

Kohderyhmä: Lääkäri

NEBIDO

testosteroni
PDF Ohje Nebido®-injektion antamisesta (suomi)

Ohje Nebido®-injektion antamisesta. Tietoa terveydenhuollon ammattilaisille.

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

NORLEVO

levonorgestreeli

NORMOSANG

hemiini
PDF Terveydenhuollon ammattilaisen opas - NORMOSANG (suomi)

Opas valmisteen antoon liittyvistä riskeistä (tromboosi, ekstravasaatio ja kuolio) ja varotoimenpiteistä niiden välttämiseksi

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

NPLATE

romiplostiimi
PDF Tarkistuslista - NPLATE (suomi)

Kotipistoshoidon tarkistuslista

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

PDF Terveydenhuollon ammattilaisen opas - NPLATE (suomi)

Opas kotipistoshoitoon soveltuvien potilaiden valintaan ja koulutukseen

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

PDF Työskentelyalusta (suomi)
PDF Työskentelyalusta (ruotsi)

Malli suurempaan kokoon painetusta pistospakkauksen käyttöön tarkoitetusta työskentelyalustasta.

Kohderyhmä: Potilas

OPSUMIT

masitentaani

ORUDIS

ketoprofeeni
PDF Potilasopas - ORUDIS (suomi)

Kohderyhmä: Potilas

PDF Tarkistuslista - ORUDIS (suomi)

Kohderyhmä: Lääkäri

PIOGLITAZONE ACCORD

pioglitatsoni
PDF Terveydenhuollon ammattilaisen opas - PIOGLITAZONE ACCORD (suomi)

Koulutusmateriaali

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

PIQRAY

alpelisibi
PDF Terveydenhuollon ammattilaisen opas - PIQRAY (suomi)
PDF Terveydenhuollon ammattilaisen opas - PIQRAY (ruotsi)

PIQRAY® Terveydenhuollon ammattilaisille tarkoitettu opas potilaan hyperglykemian hoitoon

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

PONVORY

ponesimodi
PDF Muistutuskortti - PONVORY (suomi)
PDF Muistutuskortti - PONVORY (ruotsi)

Raskautta koskeva muistutuskortti

Kohderyhmä: Potilas

PDF Potilasopas - PONVORY (suomi)
PDF Potilasopas - PONVORY (ruotsi)

Potilaan/potilasta hoitavan henkilön opas

Kohderyhmä: Potilas

PDF Tarkistuslista - PONVORY (suomi)

Lääkkeen määrääjän tarkistuslista

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

PRADAXA

dabigatraanieteksilaatti
PDF Pradaxa (dabigatraanieteksilaatti) - Lääkkeen määrääjän opas PEDIATRISEEN KÄYTTÖÖN (suomi)

Suositus viittaa ainoastaan seuraavaan käyttöaiheeseen: • Laskimotromboembolioiden hoito ja uusiutumisen ehkäisy pediatrisille potilaille vastasyntyneistä alle 18-vuotiaisiin.

Kohderyhmä: Lääkäri

PRADAXA kapseli, kova 110 mg, 150 mg

dabigatraanieteksilaatti
PDF Pradaxa (dabigatraanieteksilaatti) - Lääkkeen määrääjän opas (suomi)

Suositukset viittaavat ainoastaan seuraaviin käyttöaiheisiin: - aivohalvausten ehkäisy eteisvärinäpotilaille - syvän laskimotukoksen (SLT) ja keuhkoembolian (KE) hoito ja SLT:n ja KE:n uusiutumisen ehkäisy aikuisille

Kohderyhmä: Lääkäri

PRADAXA kapseli, kova 75 mg, 110 mg

dabigatraanieteksilaatti
PDF Pradaxa (dabigatraanieteksilaatti) - Lääkkeen määrääjän opas (suomi)

Suositukset viittaavat ainoastaan seuraaviin käyttöaiheisiin: - laskimotromboembolioiden primaaripreventio kerran vuorokaudessa annosteltuna

Kohderyhmä: Lääkäri

RIVASTOR

rivastigmiini
PDF Käyttöohje - RIVASTOR (suomi)
PDF Käyttöohje - RIVASTOR (ruotsi)

Käyttöohje ja päiväkirja potilaalle

Kohderyhmä: Potilas

ROACTEMRA

tosilitsumabi
PDF Annosteluohjaus - ROACTEMRA (suomi)

RoActemra (kaikki käyttöaiheet, aikuiset ja lapset)

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

PDF Potilasopas - ROACTEMRA (suomi)
PDF Potilasopas - ROACTEMRA (ruotsi)

RoActemra (kaikki käyttöaiheet, aikuiset ja lapset)

Kohderyhmä: Potilas

PDF Terveydenhuollon ammattilaisen opas - ROACTEMRA (suomi)

RoActemra (kaikki käyttöaiheet, aikuiset ja lapset)

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

RYBRILA

glykopyrroni
PDF Tarkistuslista hoitajille - RYBRILA (suomi)
PDF Tarkistuslista hoitajille - RYBRILA (ruotsi)

Muistilista hoitajille

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

PDF Tarkistuslista lääkärille - RYBRILA (suomi)

Tarkistuslista terveydenhuollon ammattilaisille

Kohderyhmä: Lääkäri

SARCLISA

isatuksimabi
PDF Terveydenhuollon ammattilaisen opas - SARCLISA (suomi)
PDF Terveydenhuollon ammattilaisen opas - SARCLISA (ruotsi)

Sarclisa-valmisteen käyttöön liittyy veriryhmän määritykseen kohdistuvien häiriövaikutusten riski.

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

SOLIRIS

ekulitsumabi
PDF Potilasopas - SOLIRIS (suomi)

Tärkeitä turvallisuustietoja Soliris-hoitoa saaville lapsille ja vauvoille, joilla on kohtauksittainen yöllinen PNH

Kohderyhmä: Potilas

PDF Potilasopas - SOLIRIS (suomi)

Vanhempien aHUS-opas. Tärkeitä turvallisuustietoja Soliris-hoitoa saaville lapsille ja vauvoille, joilla on aHUS

Kohderyhmä: Potilas

PDF Terveydenhuollon ammattilaisen opas - SOLIRIS (suomi)

Lääkärin opas

Kohderyhmä: Lääkäri

SPRAVATO

esketamiini
PDF Potilasopas - SPRAVATO (suomi)
PDF Potilasopas - SPRAVATO (ruotsi)

Spravato-nenäsumute (esketamiini): Mitkä ovat hoidon riskit?

Kohderyhmä: Potilas

PDF Tarkistuslista - SPRAVATO (suomi)

Terveydenhuollon ammattilaisten tarkistuslista potilaan kotiuttamisen arviointiin

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

PDF Terveydenhuollon ammattilaisen opas - SPRAVATO (suomi)

Spravato-nenäsumutetta saavia potilaita koskevat riskienminimointitoimenpiteet

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

STAYVEER

bosentaani

STRIBILD

elvitegraviiri, emtrisitabiini, kobisistaatti, tenofoviiri
PDF Terveydenhuollon ammattilaisen opas - STRIBILD (suomi)

Munuaisiin ja luustoon kohdistuvien vaikutusten hoitoa koskevia neuvoja terveydenhuollon ammattilaisille, jotka hoitavat Stribild™-valmistetta saavia nuoria potilaita

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

TECARTUS

anti-CD19 CAR T solut
PDF Potilaskortti - TECARTUS (suomi)
PDF Potilaskortti - TECARTUS (ruotsi)

Tärkeitä muistutuksia potilaille ja tietoa terveydenhuollon ammattilaisille.

Kohderyhmä: Yleinen

PDF Terveydenhuollon ammattilaisen opas - TECARTUS (suomi)

Tärkeää turvallisuustietoa terveydenhuollon ammattilaisille sytokiinien vapautumisoireyhtymän ja vakavien neurologisten haittavaikutusten riskin pienentämiseksi

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

PDF Terveydenhuollon ammattilaisen opas - TECARTUS (suomi)

Käsittelyä ja antotapaa sekä sekundaaristen syöpien näytteenottosuositusta koskeva opas

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

TOUJEO DOUBLESTAR, TOUJEO SOLOSTAR

glargininsuliini

TRACLEER

bosentaani

TREPOSA

treprostiniili
PDF Käyttöohje - TREPOSA (suomi)

Infuusiojärjestelmän käyttö: Treposan antamiseen laskimoon

Kohderyhmä: Potilas

PDF Raportointilomake - TREPOSA (suomi)

Treposaan liittyvä, erityistä seurantaa edellyttävä tapahtuma – verenkierron infektio

Kohderyhmä: Lääkäri

PDF Tarkistuslista - TREPOSA: Potilaan kyselykaavake (suomi)

Laskimonsisäistä Treposaa saavan potilaan kyselykaavake

Kohderyhmä: Yleinen

TREXAN tabletti

metotreksaatti
PDF Muistutuskortti apteekeille - TREXAN tabletti (suomi)

Muistilista apteekkihenkilökunnalle metotreksaatin toimittamiseen.

Kohderyhmä: Apteekki

PDF Muistutuskortti lääkäreille - TREXAN tabletti (suomi)

Muistilista lääkäreille metotreksaatin määräämiseen.

Kohderyhmä: Lääkäri

PDF Muistutuskortti sairaala-apteekeille ja hoitajille - TREXAN tabletti (suomi)

Muistilista sairaanhoitajille/sairaala-apteekin henkilökunnalle metotreksaatin jakamiseen

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

TYSABRI

natalitsumabi
PDF Potilaskortti - TYSABRI (suomi)
PDF Potilaskortti - TYSABRI (englanti)
PDF Potilaskortti - TYSABRI (ruotsi)

TYSABRI-valmistetta käyttävän potilaan seurantakortti.

Kohderyhmä: Potilas

PDF Potilasopas - TYSABRI: Hoidon aloitus (suomi)
PDF Potilasopas - TYSABRI: Hoidon aloitus (ruotsi)

TYSABRI-hoidon aloittamista koskeva lomake.

Kohderyhmä: Potilas

PDF Potilasopas - TYSABRI: Hoidon lopetus (suomi)
PDF Potilasopas - TYSABRI: Hoidon lopetus (ruotsi)

TYSABRI-hoidon lopettamista koskeva lomake.

Kohderyhmä: Potilas

PDF Terveydenhuollon ammattilaisen opas - TYSABRI (suomi)

Tiedote ja hoito-ohje lääkäreille TYSABRI-valmistetta saavien multippeliskleroosipotilaiden hoitoon (Versio 19).

Kohderyhmä: Lääkäri

ULTOMIRIS

ravulitsumabi
PDF Potilasopas - ULTOMIRIS: Vanhemman opas (suomi)
PDF Potilasopas - ULTOMIRIS: Vanhemman opas (ruotsi)

Tärkeää turvallisuustietoa vauvojen ja lasten Ultomiris-hoidosta

Kohderyhmä: Potilas

VALPROAT SANDOZ

valproiinihappo
PDF Terveydenhuollon ammattilaisen opas - VALPROAT SANDOZ (suomi)
PDF Terveydenhuollon ammattilaisen opas - VALPROAT SANDOZ (ruotsi)

Tietoa riskeistä, jotka liittyvät valproaatin (Absenor, Deprakine, Orfiril, Orfiril Long, Valproat Sandoz) käyttöön naispotilaille ja raskauden aikana.

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

PDF Vuosittainen riskien tarkistuslomake - VALPROAT SANDOZ (suomi)
PDF Vuosittainen riskien tarkistuslomake - VALPROAT SANDOZ (ruotsi)

Vuosittainen riskien tarkistuslomake sekä potilaalle että lääkärille.

Kohderyhmä: Potilas

VPRIV

velagluseraasi alfa
PDF Annosteluohjaus - VPRIV (suomi)

Kotona annettavan infuusion anto- ja annostusohjeet.

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

PDF Kotona annettavan infuusion opas (suomi)

Kotona annettavan infuusion opas VPRIV® (velagluseraasi alfa infuusiota varten).

Kohderyhmä: Yleinen

PDF Päiväkirja - VPRIV (suomi)

Infuusiopäiväkirja kotona annettavaa VPRIV® (velagluseraasi alfa) –infuusiota varten.

Kohderyhmä: Yleinen

PDF Tarkistuslista - VPRIV (suomi)

Tarkistuslista potilaiden kelpoisuuden määrittämiseksi ennen kotona annettavan infuusion aloittamista.

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

PDF Turvallisuus ja valmiussunnitelma (suomi)

Tärkeitä tietoja turvallisuudesta liittyen kotona annettavaan VPRIV®-infuusioon (velagluseraasi alfa infuusiota varten).

Kohderyhmä: Yleinen

XARELTO

rivaroksabaani
PDF Lääkkeen määrääjän opas - XARELTO (suomi)

Lääkkeen määrääjän opas antaa ohjeita XARELTO-valmisteen käyttöön vuotoriskin pienentämiseksi XARELTO-hoidon aikana.

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

XARELTO rakeet oraalisuspensiota varten 1 mg/ml (R) 100 ml pullo

rivaroksabaani
Video Annosteluohjaus - XARELTO rakeet oraalisuspensiota varten 1 mg/ml (R) 100 ml pullo (suomi)

Xarelto 1 mg/ml rakeet oraalisuspensiota varten alle 4 kg painaville lapsille.

Kohderyhmä: Potilas

XARELTO rakeet oraalisuspensiota varten 1 mg/ml (R) 250 ml pullo

rivaroksabaani
Video Annosteluohjaus - XARELTO rakeet oraalisuspensiota varten 1 mg/ml (R) 250 ml pullo (suomi)

Xarelto 1 mg/ml rakeet oraalisuspensiota varten vähintään 4 kg painaville lapsille.

Kohderyhmä: Potilas

XELJANZ

tofasitinibi
PDF Lääkkeen määrääjän opas - XELJANZ (suomi)

Opas annostukseen, annosteluun, hoidon seurantaan ja haittavaikutusten hallintaan.

Kohderyhmä: Lääkäri

XGEVA

denosumabi
PDF Muistutuskortti - XGEVA (suomi)
PDF Muistutuskortti - XGEVA (ruotsi)

Leuan luukuolion riskin minimoiminen

Kohderyhmä: Potilas

YESCARTA

aksikabtageenisiloleuseeli
PDF Potilaskortti - YESCARTA (suomi)
PDF Potilaskortti - YESCARTA (ruotsi)

Tärkeitä muistutuksia potilaille ja tietoa terveydenhuollon ammattilaisille.

Kohderyhmä: Potilas

PDF Terveydenhuollon ammattilaisen opas - YESCARTA (suomi)

Tärkeää turvallisuustietoa terveydenhuollon ammattilaisille sytokiinien vapautumisoireyhtymän ja vakavien neurologisten haittavaikutusten riskin pienentämiseksi

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

PDF Terveydenhuollon ammattilaisen opas - YESCARTA (suomi)

Käsittelyä, antotapaa ja sekundaaristen syöpien näytteenottosuosituksia koskeva opas

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen