Riskienminimointimateriaalit

Lääkeyritysten turvallisen lääkehoidon tueksi laatimia materiaaleja kuten tarkistuslistoja, ohjeita terveydenhuollon ammattilaisille ja potilaskortteja kohderyhmittäin luokiteltuna. Riskienminimointimateriaalit kuuluvat lääkevalmisteen riskienhallintasuunnitelmaan ja ovat viranomaisen hyväksymiä.

ALOFISEL

darvadstroseli
Opas farmaseuteille - Ohjeet vastaanottoa ja säilytystä varten
Kohderyhmä: Apteekki
Opas kirurgeille - Antotapa
Kohderyhmä: Lääkäri
Opas terveydenhuollon ammattilaisille - Alofisel ja mahdollinen mikrobikontaminaatio
Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

ALUNBRIG

brigatinibi
Potilaskortti sisältää tärkeää turvallisuuteen liittyvää tietoa.
Kohderyhmä: Potilas

AMGEVITA

adalimumabi
Aikuisten potilaskortti
Kohderyhmä: Potilas
Lasten potilaskortti
Kohderyhmä: Potilas

ARANESP injektioneste, liuos, esitäytetty kynä

darbepoetiini alfa

BAVENCIO

avelumabi
Potilasopas Bavencio 20 mg/ml infuusiokonsentraatti.
Kohderyhmä: Potilas
Bavencio 20 mg/ml infuusiokonsentraatti HCP opas - RMP usein kysytyt kysymykset.
Kohderyhmä: Lääkäri
Potilaan turvallisuuskortti Bavencio 20 mg/ml infuusiokonsentraatti.
Kohderyhmä: Potilas

CELLCEPT

mykofenolihappo

DARZALEX

daratumumabi
Verikeskuksille: Tietoa daratumumabin vaikutuksista veren yhteensopivuustestaukseen ja toimenpiteet näiden vaikutusten vähentämiseen
Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen
Daratumumabin vaikutus veren yhteensopivuustestaukseen
Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

DAXAS

roflumilasti
Potilaskortti Daxas-valmisteelle
Kohderyhmä: Potilas
Daxas-valmisteen määrääminen: tietoa lääkettä määrääville lääkäreille
Kohderyhmä: Lääkäri

DUODOPA

karbidopa, levodopa
A4-kokoisessa ohjeessa käydään läpi avanteen ja PEG/J-letkun kannalta oleellisia ohjeita toimenpidepäivänä, heti toimenpiteen jälkeen ja avannekanavan paranemisen jälkeen. Lisäksi siinä kerrotaan avanteen ja PEG/J-letkun yleisimmät ongelmat ja niiihin liittyvät toimenpiteet.
Kohderyhmä: Hoitohenkilökunta
A4-kokoinen kysymyslista hoitohenkilökunnan avuksi potilaan Duodopa-hoidon seurantaan.
Kohderyhmä: Hoitohenkilökunta

ENTYVIO

vedolitsumabi
Lääkäreille tarkoitettu koulutusmateriaali
Kohderyhmä: Lääkäri
Potilaskortti sisältää tärkeää turvallisuuteen liittyvää tietoa.
Kohderyhmä: Potilas

ERIVEDGE

vismodegibi
Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen
Potilasohjauksen vahvistuslomake
Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

ESBRIET

pirfenidoni
Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

EXELON

rivastigmiini
EXELON®-depotlaastarin (rivastigmiini) KÄYTTÖOHJEET JA LÄÄKITYSPÄIVÄKIRJA Tämä tieto on tärkeää Exelon-depotlaastarin turvallisen käytön varmistamiseksi.
Kohderyhmä: Potilas
EXELON®-depotplåster (rivastigmin) INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDNING OCH DAGBOK ÖVER MEDICINERING Denna information är viktig för att försäkra sig om en trygg användning av Exelon-depotplåster
Kohderyhmä: Potilas

EYLEA

aflibersepti
EYLEA - Injektion antaminen lasiaiseen
Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen
suomi
Potilaanopas EYLEA® diabeettisen makulaturvotuksen hoidossa
Kohderyhmä: Potilas
Potilaanopas EYLEA® kostean silmänpohjan ikärappeuman hoidossa
Kohderyhmä: Potilas
Potilaanopas EYLEA®likitaitteisuuden aiheuttaman suonikalvon uudissuonittumisen hoidossa
Kohderyhmä: Potilas
Potilaanopas EYLEA® verkkokalvon haaralaskimo-tukoksen hoidossa
Kohderyhmä: Potilas
Potilaanopas EYLEA® verkkokalvon keskuslaskimotukoksen hoidossa
Kohderyhmä: Potilas
EYLEA Lääkkeen määrääjän opas
Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

FORXIGA tabletti, kalvopäällysteinen 5 mg

dapagliflotsiini
Potilaan varoituskortti. Tärkeää turvallisuustietoa Forxigasta - koskee vain tyypin 1 diabetesta.
Kohderyhmä: Potilas
Opas tyypin 1 diabetesta sairastaville ja heidän omaisilleen diabeettisen ketoasidoosin (DKA) riskin minimointia varten.
Kohderyhmä: Potilas
Opas terveydenhuollon ammattilaisille diabeettisen ketoasidoosin (DKA) riskin minimointia varten tyypin 1 diabetespotilailla.
Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

HEMLIBRA

emisitsumabi
Opas laboratoriohenkilökunnalle
Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

HUMIRA

adalimumabi
Tässä kortissa on joitakin tärkeitä turvallisuustietoja, joista potilaan on hyvä olla tietoinen ennen Humira-hoitoa ja sen aikana.
Kohderyhmä: Potilas
Tässä kortissa on joitakin tärkeitä turvallisuustietoja, joista on hyvä olla tietoinen ennen Humira-hoitoa ja sen aikana.
Kohderyhmä: Potilas

INCRESYNC

alogliptiini, pioglitatsoni
Opas Incresync-valmistetta määrääville.
Kohderyhmä: Lääkäri

INSTANYL

fentanyyli
Määräämisohje lääkäreille.
Kohderyhmä: Lääkäri

INSTANYL nenäsumute, liuos

fentanyyli
Moniannospakkaus: INSTANYL-valmisteen käyttöopas potilaalle.
Kohderyhmä: Potilas

INSTANYL nenäsumute, liuos 50 mikrog/annos, 100 mikrog/annos, 200 mikrog/annos

fentanyyli

INSTANYL nenäsumute, liuos, kerta-annospakkaus 50 mikrog/annos, 100 mikrog/annos, 200 mikrog/annos

fentanyyli

JINARC

tolvaptaani
Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen
Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

KADCYLA

trastutsumabiemtansiini
Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

LITALGIN

metamitsoli, pitofenoni
LITALGIN-valmisteen potilaskortti.
Kohderyhmä: Potilas

MABTHERA infuusiokonsentraatti, liuosta varten

rituksimabi
Autoimmuuni-indikaatiot (muut kuin onkologiset indikaatiot)
Kohderyhmä: Potilas
Autoimmuuni-indikaatiot (muut kuin onkologiset indikaatiot)
Kohderyhmä: Potilas
Autoimmuuni-indikaatiot (muut kuin onkologiset indikaatiot)
Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

MABTHERA injektioneste, liuos

rituksimabi
1400 mg injektioneste, ihon alle (non-Hodgkin-lymfooman hoitoon)
Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen
1400 mg injektioneste, ihon alle (non-Hodgkin-lymfooman hoitoon)
Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

MAVENCLAD tabletti

kladribiini
Potilasopas Mavenclad 10 mg tabletti
Kohderyhmä: Potilas
Mavenclad 10 mg tabletti HCP opas RMP
Kohderyhmä: Lääkäri

MIRCERA

metoksipolyetyleeniglykoliepoetiini beeta
Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

NEBIDO

testosteroni
Ohje Nebido®-injektion antamisesta. Tietoa terveydenhuollon ammattilaisille.
Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

NPLATE

romiplostiimi
Kotipistoshoidon tarkistuslista
Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen
Opas kotipistoshoitoon soveltuvien potilaiden valintaan ja koulutukseen
Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen
Malli suurempaan kokoon painetusta pistospakkauksen käyttöön tarkoitetusta työskentelyalustasta.
Kohderyhmä: Potilas

OPSUMIT

masitentaani
Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

PRADAXA kapseli, kova 110 mg, 150 mg

dabigatraanieteksilaatti
Suositukset viittaavat ainoastaan seuraaviin käyttöaiheisiin: - aivohalvausten ehkäisy eteisvärinäpotilaille - syvän laskimotukoksen (SLT) ja keuhkoembolian (KE) hoito ja SLT:n ja KE:n uusiutumisen ehkäisy aikuisille
Kohderyhmä: Lääkäri

PRADAXA kapseli, kova 75 mg, 110 mg

dabigatraanieteksilaatti
Suositukset viittaavat ainoastaan seuraaviin käyttöaiheisiin: - laskimotromboembolioiden primaaripreventio kerran vuorokaudessa annosteltuna
Kohderyhmä: Lääkäri

PROLIA

denosumabi

ROACTEMRA

tosilitsumabi
RoActemra (kaikki käyttöaiheet, aikuiset ja lapset)
Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen
RoActemra (kaikki käyttöaiheet, aikuiset ja lapset)
Kohderyhmä: Potilas
RoActemra (kaikki käyttöaiheet, aikuiset ja lapset)
Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

TECENTRIQ

atetsolitsumabi

TOUJEO

glargininsuliini

TYSABRI

natalitsumabi
TYSABRI-valmistetta käyttävän potilaan seurantakortti
Kohderyhmä: Potilas
Tiedote ja hoito-ohje lääkäreille TYSABRI-valmistetta saavien multippeliskleroosipotilaiden hoitoon (Versio 17: 14. elokuuta 2017)
Kohderyhmä: Lääkäri
TYSABRI-hoidon aloittamista koskeva tiedotelomake
Kohderyhmä: Potilas
TYSABRI-hoidon jatkamista koskeva tiedotelomake
Kohderyhmä: Potilas
TYSABRI-hoidon lopettamista koskeva tiedotelomake
Kohderyhmä: Potilas

UPTRAVI

seleksipagi
Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

VELCADE

bortetsomibi
Tärkeää tietoa lääkevalmisteen liuottamiseen, annosteluun ja antamiseen
Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen
Velcade-valmisteen (3,5 mg injektiopullo) liuottaminen
Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen
Työväline oikean Velcade-annoksen laskemiseen
Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen
Velcade-yhdistelmähoitojen (Vd ja VTd) annostusaikataulu
Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

XGEVA

denosumabi