Riskienminimointimateriaalit

Lääkeyritysten turvallisen lääkehoidon tueksi laatimia materiaaleja kuten tarkistuslistoja, ohjeita terveydenhuollon ammattilaisille ja potilaskortteja kohderyhmittäin luokiteltuna. Riskienminimointimateriaalit kuuluvat lääkevalmisteen riskienhallintasuunnitelmaan ja ovat viranomaisen hyväksymiä.

ABSENOR

valproiinihappo
Vuosittainen riskien tarkistuslomake
Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

ADYNOVI

hyytymistekijä VIII
Kohderyhmä: Potilas
suomi

ALITRETINOIN ORIFARM

alitretinoiini
Lääkärin tarkistuslista/vahvistuslomake määrättäessä lääkettä naispotilaille
Kohderyhmä: Lääkäri
Apteekkihenkilökunnan tarkistuslista – Neuvoja Alitretinoin Orifarm -valmisteen toimittamiseen
Kohderyhmä: Apteekki

ALOFISEL

darvadstroseli
Opas farmaseuteille - Ohjeet vastaanottoa ja säilytystä varten
Kohderyhmä: Apteekki
Opas kirurgeille - Antotapa
Kohderyhmä: Lääkäri
Opas terveydenhuollon ammattilaisille - Alofisel ja mahdollinen mikrobikontaminaatio
Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

ALUNBRIG

brigatinibi
Potilaskortti sisältää tärkeää turvallisuuteen liittyvää tietoa.
Kohderyhmä: Potilas

AMGEVITA

adalimumabi
Aikuisten potilaskortti
Kohderyhmä: Potilas
Lasten potilaskortti
Kohderyhmä: Potilas

ARANESP injektioneste, liuos, esitäytetty kynä

darbepoetiini alfa

AUBAGIO

teriflunomidi
Koulutus/keskusteluopas terveydenhuollon ammattilaiselle
Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

BAQSIMI

glukagoni
Kohderyhmä: Potilas
suomi
ruotsi

BAVENCIO

avelumabi
Potilasopas Bavencio 20 mg/ml infuusiokonsentraatti.
Kohderyhmä: Potilas
Bavencio 20 mg/ml infuusiokonsentraatti HCP opas - RMP usein kysytyt kysymykset.
Kohderyhmä: Lääkäri
Potilaan turvallisuuskortti Bavencio 20 mg/ml infuusiokonsentraatti.
Kohderyhmä: Potilas

BCG-MEDAC

BCG-bakteeri
Potilaskortti sisältää tärkeää turvallisuuteen liittyvää tietoa potilaalle, joka saa tai on aiemmin saanut BCG-medac-hoitoa.
Kohderyhmä: Potilas

BELKYRA

deoksikoolihappo
INJEKTION ANTAJAN OPAS BELKYRA-VALMISTEEN TURVALLISEEN KÄYTTÖÖN
Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

BENEPALI

etanersepti

BEOVU

brolusitsumabi

CABLIVI

kaplasitsumabi

CELLCEPT

mykofenolihappo

CEREZYME

imigluseraasi
CEREZYME - hoidon itsenäinen toteutus kotona
Kohderyhmä: Potilas
CEREZYME - käyttövalmiiksi
Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen
CEREZYME - kotihoito
Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

DARZALEX

daratumumabi
Verikeskuksille: Tietoa daratumumabin vaikutuksista veren yhteensopivuustestaukseen ja toimenpiteet näiden vaikutusten vähentämiseen
Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen
Daratumumabin vaikutus veren yhteensopivuustestaukseen
Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

DEPRAKINE

valproiinihappo
Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

DUODOPA

karbidopa, levodopa
A4-kokoisessa ohjeessa käydään läpi avanteen ja PEG/J-letkun kannalta oleellisia ohjeita toimenpidepäivänä, heti toimenpiteen jälkeen ja avannekanavan paranemisen jälkeen. Lisäksi siinä kerrotaan avanteen ja PEG/J-letkun yleisimmät ongelmat ja niiihin liittyvät toimenpiteet.
Kohderyhmä: Hoitohenkilökunta

ENTYVIO

vedolitsumabi
Lääkäreille tarkoitettu koulutusmateriaali
Kohderyhmä: Lääkäri
Potilaskortti sisältää tärkeää turvallisuuteen liittyvää tietoa.
Kohderyhmä: Potilas

ERIVEDGE

vismodegibi
Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen
Potilasohjauksen vahvistuslomake
Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

ESBRIET

pirfenidoni
Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

EXELON

rivastigmiini
EXELON®-depotlaastarin (rivastigmiini) KÄYTTÖOHJEET JA LÄÄKITYSPÄIVÄKIRJA Tämä tieto on tärkeää Exelon-depotlaastarin turvallisen käytön varmistamiseksi.
Kohderyhmä: Potilas
EXELON®-depotplåster (rivastigmin) INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDNING OCH DAGBOK ÖVER MEDICINERING Denna information är viktig för att försäkra sig om en trygg användning av Exelon-depotplåster
Kohderyhmä: Potilas

EYLEA

aflibersepti
Potilaanopas EYLEA® diabeettisen makulaturvotuksen hoidossa
Kohderyhmä: Potilas
Potilaanopas EYLEA® kostean silmänpohjan ikärappeuman hoidossa
Kohderyhmä: Potilas
Potilaanopas EYLEA®likitaitteisuuden aiheuttaman suonikalvon uudissuonittumisen hoidossa
Kohderyhmä: Potilas
Potilaanopas EYLEA® verkkokalvon haaralaskimo-tukoksen hoidossa
Kohderyhmä: Potilas
Potilaanopas EYLEA® verkkokalvon keskuslaskimotukoksen hoidossa
Kohderyhmä: Potilas
EYLEA Lääkkeen määrääjän opas
Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen
EYLEA - Injektion antaminen lasiaiseen
Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen
suomi

FORXIGA tabletti, kalvopäällysteinen 5 mg

dapagliflotsiini
Potilaan varoituskortti. Tärkeää turvallisuustietoa Forxigasta - koskee vain tyypin 1 diabetesta.
Kohderyhmä: Potilas
Opas tyypin 1 diabetesta sairastaville ja heidän omaisilleen diabeettisen ketoasidoosin (DKA) riskin minimointia varten.
Kohderyhmä: Potilas
Opas terveydenhuollon ammattilaisille diabeettisen ketoasidoosin (DKA) riskin minimointia varten tyypin 1 diabetespotilailla.
Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

FROIDIR

klotsapiini
FROIDIR potilasopas potilaille.
Kohderyhmä: Potilas

GILENYA

fingolimodi
Potilaan opas - Tärkeää tietoa Gilenya (fingolimodi) -hoidosta
Kohderyhmä: Potilas
GILENYA (fingolimodi): Raskautta koskeva potilaan muistutuskortti
Kohderyhmä: Potilas
Vanhempien/huoltajien opas: Tärkeää tietoa GILENYA (fingolimodi) -hoidosta
Kohderyhmä: Potilas
Lääkärin muistilista Suositusten yhteenveto Gilenya-hoitoa varten
Kohderyhmä: Lääkäri

HEMLIBRA

emisitsumabi
Opas laboratoriohenkilökunnalle
Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

ILUVIEN

fluosinoloni
Hoito-opas sisältää ohjeet ILUVIEN-implantaatin käyttöön ja asettamiseen potilaalle sekä keskeiset turvallisuutta koskevat tiedot. Opastusvideo implantaatin oikeasta asettamistavasta on katsottavissa skannaamalla Hoito-oppaan kannessa oleva QR-koodi.
Kohderyhmä: Lääkäri
Potilaan koulutusmateriaalissa kerrotaan hoidon riskeistä potilaalle, opastetaan potilasta tunnistamaan endoftalmiitin oireet ja muistutetaan seurantakäyntien tärkeydestä. Materiaalin sisältämät tiedot ovat kuunneltavissa äänitallenteena skannaamalla materiaalissa oleva QR-koodi.
Kohderyhmä: Potilas

IMRALDI

adalimumabi

INSTANYL

fentanyyli
Määräämisohje lääkäreille.
Kohderyhmä: Lääkäri

INSTANYL nenäsumute, liuos

fentanyyli
Moniannospakkaus: INSTANYL-valmisteen käyttöopas potilaalle.
Kohderyhmä: Potilas

INSTANYL nenäsumute, liuos 50 mikrog/annos, 100 mikrog/annos, 200 mikrog/annos

fentanyyli

INSTANYL nenäsumute, liuos, kerta-annospakkaus 50 mikrog/annos, 100 mikrog/annos, 200 mikrog/annos

fentanyyli
Kerta-annospakkaus: INSTANYL-valmisteen käyttöopas potilaalle.
Kohderyhmä: Potilas

JAYDESS, KYLEENA, MIRENA

levonorgestreeli
Tietoa terveydenhuollon ammattilaisille kohdunulkoisen raskauden riskistä ja Bayerin hormonikierukoiden eroista
Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

JINARC

tolvaptaani
Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen
Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

KADCYLA

trastutsumabiemtansiini
Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

KINERET

anakinra
Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

LITALGIN

metamitsoli, pitofenoni
LITALGIN-valmisteen potilaskortti.
Kohderyhmä: Potilas

MABTHERA infuusiokonsentraatti, liuosta varten

rituksimabi
Autoimmuuni-indikaatiot (muut kuin onkologiset indikaatiot)
Kohderyhmä: Potilas
Autoimmuuni-indikaatiot (muut kuin onkologiset indikaatiot)
Kohderyhmä: Potilas
Autoimmuuni-indikaatiot (muut kuin onkologiset indikaatiot)
Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

MABTHERA injektioneste, liuos

rituksimabi
1400 mg injektioneste, ihon alle (non-Hodgkin-lymfooman hoitoon)
Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen
1400 mg injektioneste, ihon alle (non-Hodgkin-lymfooman hoitoon)
Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

MAVENCLAD tabletti

kladribiini
Potilasopas Mavenclad 10 mg tabletti
Kohderyhmä: Potilas
Mavenclad 10 mg tabletti HCP opas RMP
Kohderyhmä: Lääkäri

MAYZENT

siponimodi
Potilaan/läheisen opas- Tärkeää tietoa Mayzent (siponimodi) hoidosta
Kohderyhmä: Potilas
Mayzent (siponimodi) Raskautta koskeva potilaan muistutuskortti
Kohderyhmä: Potilas
Lääkärin muistilista - Suositusten yhteenveto Mayzent-hoitoa varten
Kohderyhmä: Lääkäri

NEBIDO

testosteroni
Ohje Nebido®-injektion antamisesta. Tietoa terveydenhuollon ammattilaisille.
Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

NPLATE

romiplostiimi
Kotipistoshoidon tarkistuslista
Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen
Opas kotipistoshoitoon soveltuvien potilaiden valintaan ja koulutukseen
Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen
Malli suurempaan kokoon painetusta pistospakkauksen käyttöön tarkoitetusta työskentelyalustasta.
Kohderyhmä: Potilas

OPSUMIT

masitentaani
Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

PRADAXA kapseli, kova 110 mg, 150 mg

dabigatraanieteksilaatti
Suositukset viittaavat ainoastaan seuraaviin käyttöaiheisiin: - aivohalvausten ehkäisy eteisvärinäpotilaille - syvän laskimotukoksen (SLT) ja keuhkoembolian (KE) hoito ja SLT:n ja KE:n uusiutumisen ehkäisy aikuisille
Kohderyhmä: Lääkäri

PRADAXA kapseli, kova 75 mg, 110 mg

dabigatraanieteksilaatti
Suositukset viittaavat ainoastaan seuraaviin käyttöaiheisiin: - laskimotromboembolioiden primaaripreventio kerran vuorokaudessa annosteltuna
Kohderyhmä: Lääkäri

PROLIA

denosumabi

ROACTEMRA

tosilitsumabi
RoActemra (kaikki käyttöaiheet, aikuiset ja lapset)
Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen
RoActemra (kaikki käyttöaiheet, aikuiset ja lapset)
Kohderyhmä: Potilas
RoActemra (kaikki käyttöaiheet, aikuiset ja lapset)
Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

SARCLISA

isatuksimabi
SARCLISA-valmisteen (isatuksimabin) käyttöön liittyy veren yhteensopivuustestaukseen kohdistuvien häiriövaikutusten riski
Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

SPRAVATO

esketamiini
Spravato-nenäsumute (esketamiini): Mitkä ovat hoidon riskit?
Kohderyhmä: Potilas
Terveydenhuollon ammattilaisten tarkistuslista potilaan kotiuttamisen arviointiin
Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen
Spravato-nenäsumutetta saavia potilaita koskevat riskienminimointitoimenpiteet
Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

TECENTRIQ

atetsolitsumabi

TOUJEO DOUBLESTAR, TOUJEO SOLOSTAR

glargininsuliini

TREXAN

metotreksaatti
Muistilista apteekkihenkilökunnalle metotreksaatin toimittamiseen.
Kohderyhmä: Apteekki
Muistilista lääkäreille metotreksaatin määräämiseen.
Kohderyhmä: Lääkäri

TYSABRI

natalitsumabi
TYSABRI-valmistetta käyttävän potilaan seurantakortti
Kohderyhmä: Potilas
Tiedote ja hoito-ohje lääkäreille TYSABRI-valmistetta saavien multippeliskleroosipotilaiden hoitoon (Versio 18, voimaan 5.12.2019)
Kohderyhmä: Lääkäri
TYSABRI-hoidon aloittamista koskeva tiedotelomake
Kohderyhmä: Potilas
TYSABRI-hoidon jatkamista koskeva tiedotelomake
Kohderyhmä: Potilas
TYSABRI-hoidon lopettamista koskeva tiedotelomake
Kohderyhmä: Potilas

UPTRAVI

seleksipagi
Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

XARELTO

rivaroksabaani
Lääkkeen määrääjän opas antaa ohjeita XARELTO-valmisteen käyttöön vuotoriskin pienentämiseksi XARELTO-hoidon aikana.
Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

XGEVA

denosumabi

YESCARTA

aksikabtageenisiloleuseeli
Tärkeitä muistutuksia potilaille ja tietoa terveydenhuollon ammattilaisille.
Kohderyhmä: Potilas
Tärkeää turvallisuustietoa terveydenhuollon ammattilaisille sytokiinien vapautumisoireyhtymän ja vakavien neurologisten haittavaikutusten riskin pienentämiseksi
Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen
Käsittelyä, antotapaa ja sekundaaristen syöpien näytteenottosuosituksia koskeva opas
Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen