Riskienminimointimateriaalit

Lääkeyritysten turvallisen lääkehoidon tueksi laatimia materiaaleja kuten tarkistuslistoja, ohjeita terveydenhuollon ammattilaisille ja potilaskortteja kohderyhmittäin luokiteltuna. Riskienminimointimateriaalit kuuluvat lääkevalmisteen riskienhallintasuunnitelmaan ja ovat viranomaisen hyväksymiä.

ADYNOVI

hyytymistekijä VIII
Video Potilasopas - ADYNOVI (suomi)

Kohderyhmä: Potilas

ALITRETINOIN ORIFARM

alitretinoiini
PDF Apteekkihenkilökunnan tarkistuslista - ALITRETINOIN ORIFARM (suomi)

Apteekkihenkilökunnan tarkistuslista – Neuvoja Alitretinoin Orifarm -valmisteen toimittamiseen

Kohderyhmä: Apteekki

PDF Lääkärin tarkistuslista - ALITRETINOIN ORIFARM (suomi)

Lääkärin tarkistuslista/vahvistuslomake määrättäessä lääkettä naispotilaille

Kohderyhmä: Lääkäri

ALOFISEL

darvadstroseli
PDF Terveydenhuollon ammattilaisen opas - ALOFISEL (suomi)

Opas farmaseuteille - Ohjeet vastaanottoa ja säilytystä varten

Kohderyhmä: Apteekki

PDF Terveydenhuollon ammattilaisen opas - ALOFISEL (suomi)

Opas kirurgeille - Antotapa

Kohderyhmä: Lääkäri

PDF Terveydenhuollon ammattilaisen opas - ALOFISEL (suomi)

Opas terveydenhuollon ammattilaisille - Alofisel ja mahdollinen mikrobikontaminaatio

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

ALUNBRIG

brigatinibi
PDF Potilaskortti - ALUNBRIG (suomi)
PDF Potilaskortti - ALUNBRIG (ruotsi)

Potilaskortti sisältää tärkeää turvallisuuteen liittyvää tietoa.

Kohderyhmä: Potilas

AMGEVITA

adalimumabi

ARANESP injektioneste, liuos, esitäytetty kynä

darbepoetiini alfa

ATOMOXETIN ORION

atomoksetiini
PDF Terveydenhuollon ammattilaisen opas - ATOMOXETIN ORION (suomi)

Ohjeita lääkärille sydän- ja verisuonisairauksien riskien seurantaa varten

Kohderyhmä: Lääkäri

AUBAGIO

teriflunomidi
PDF Terveydenhuollon ammattilaisen opas - AUBAGIO (suomi)
PDF Terveydenhuollon ammattilaisen opas - AUBAGIO (ruotsi)

Koulutus/keskusteluopas terveydenhuollon ammattilaisille.

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

BAQSIMI

glukagoni
Video Käyttöohje - BAQSIMI (suomi)
Video Käyttöohje - BAQSIMI (ruotsi)

Kohderyhmä: Potilas

BAVENCIO

avelumabi
PDF Potilasopas - BAVENCIO 20 mg/ml (suomi)
PDF Potilasopas - BAVENCIO 20 mg/ml (ruotsi)

Potilasopas Bavencio 20 mg/ml infuusiokonsentraatti.

Kohderyhmä: Potilas

PDF Terveydenhuollon ammattilaisen opas - BAVENCIO 20 mg/ml HCP FAQ (suomi)

Bavencio 20 mg/ml infuusiokonsentraatti HCP opas - RMP usein kysytyt kysymykset.

Kohderyhmä: Lääkäri

PDF Turvallisuuskortti - BAVENCIO (suomi)
PDF Turvallisuuskortti - BAVENCIO (ruotsi)

Potilaan turvallisuuskortti Bavencio 20 mg/ml infuusiokonsentraatti.

Kohderyhmä: Potilas

BCG-MEDAC

BCG-bakteeri
PDF Potilaskortti - BCG-MEDAC (suomi)
PDF Potilaskortti - BCG-MEDAC (ruotsi)

Potilaskortti sisältää tärkeää turvallisuuteen liittyvää tietoa potilaalle, joka saa tai on aiemmin saanut BCG-medac-hoitoa.

Kohderyhmä: Potilas

BELKYRA

PDF Annosteluohjaus - BELKYRA (suomi)

INJEKTION ANTAJAN OPAS BELKYRA-VALMISTEEN TURVALLISEEN KÄYTTÖÖN

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

BENEPALI

etanersepti

BEOVU

brolusitsumabi

BLINCYTO

blinatumomabi
PDF Potilaskortti - BLINCYTO (suomi)
PDF Potilaskortti - BLINCYTO (ruotsi)

painettuja kortteja voi tilata Amgenilta (yhteystiedot esim. potilasoppaassa)

Kohderyhmä: Potilas

CELLCEPT

mykofenolihappo
PDF Terveydenhuollon ammattilaisen opas - CELLCEPT (suomi)

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

CERDELGA

eliglustaatti

CEREZYME

imigluseraasi
PDF Potilasopas - CEREZYME (suomi)

CEREZYME - hoidon itsenäinen toteutus kotona

Kohderyhmä: Potilas

PDF Terveydenhuollon ammattilaisen opas - CEREZYME (suomi)

CEREZYME - käyttövalmiiksi

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

PDF Terveydenhuollon ammattilaisen opas - CEREZYME (suomi)

CEREZYME - kotihoito

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

CINRYZE

C1-esteraasin estäjä
PDF Käyttöohje - CINRYZE (suomi)
PDF Käyttöohje - CINRYZE (ruotsi)

Cinryzen käyttövalmiiksi saattaminen ja antaminen

Kohderyhmä: Potilas

PDF Terveydenhuollon ammattilaisen opas - CINRYZE (suomi)

Cinryze® -valmisteen ([ihmisen] C1-inhibiittorin) käyttövalmiiksi saattaminen ja antaminen Cinryze®

Kohderyhmä: Hoitohenkilökunta

DAISYNELLE, GESTINYL

desogestreeli, etinyyliestradioli, gestodeeni
PDF Tarkistuslista - yhdistelmäehkäisyvalmisteet (suomi)

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

DARZALEX

daratumumabi
PDF Koulutuspaketti - DARZALEX (suomi)

Verikeskuksille: Tietoa daratumumabin vaikutuksista veren yhteensopivuustestaukseen ja toimenpiteet näiden vaikutusten vähentämiseen

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

PDF Terveydenhuollon ammattilaisen opas - DARZALEX (suomi)

Daratumumabin vaikutus veren yhteensopivuustestaukseen

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

DUODOPA

karbidopa, levodopa
PDF Duodopa - Avanteen ja PEG/J-letkun hoito (suomi)

A4-kokoisessa ohjeessa käydään läpi avanteen ja PEG/J-letkun kannalta oleellisia ohjeita toimenpidepäivänä, heti toimenpiteen jälkeen ja avannekanavan paranemisen jälkeen. Lisäksi siinä kerrotaan avanteen ja PEG/J-letkun yleisimmät ongelmat ja niiihin liittyvät toimenpiteet.

Kohderyhmä: Hoitohenkilökunta

PDF DUODOPA - Hoidon ylläpito (suomi)

A4-kokoinen kysymyslista hoitohenkilökunnan avuksi potilaan Duodopa-hoidon seurantaan.

Kohderyhmä: Hoitohenkilökunta

ENTYVIO

vedolitsumabi
PDF Koulutuspaketti - ENTYVIO (suomi)

Lääkäreille tarkoitettu koulutusmateriaali

Kohderyhmä: Lääkäri

PDF Potilaskortti - ENTYVIO (suomi)
PDF Potilaskortti - ENTYVIO (ruotsi)

Potilaskortti sisältää tärkeää turvallisuuteen liittyvää tietoa.

Kohderyhmä: Potilas

ERIVEDGE

vismodegibi
PDF Muistutuskortti - ERIVEDGE (suomi)

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

PDF Tarkistuslista - ERIVEDGE (suomi)
PDF Tarkistuslista - ERIVEDGE (ruotsi)

Ohjeet potilaan opastamiseen

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

ESBRIET

pirfenidoni
PDF Tarkistuslista - ESBRIET (suomi)

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

EXELON

rivastigmiini
PDF Potilaskortti - EXELON (suomi)

EXELON®-depotlaastarin (rivastigmiini) KÄYTTÖOHJEET JA LÄÄKITYSPÄIVÄKIRJA Tämä tieto on tärkeää Exelon-depotlaastarin turvallisen käytön varmistamiseksi.

Kohderyhmä: Potilas

PDF Potilaskortti - EXELON (ruotsi)

EXELON®-depotplåster (rivastigmin) INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDNING OCH DAGBOK ÖVER MEDICINERING Denna information är viktig för att försäkra sig om en trygg användning av Exelon-depotplåster

Kohderyhmä: Potilas

EXJADE

deferasiroksi
PDF Potilasopas - EXJADE (suomi)
PDF Potilasopas - EXJADE (ruotsi)

Henkilökohtainen Exjade (deferasiroksi) - opas

Kohderyhmä: Potilas

PDF Tarkistuslista - EXJADE (suomi)

Lääkärin tarkistuslista deferasiroksin annostusta ja seurantaa varten

Kohderyhmä: Lääkäri

PDF Terveydenhuollon ammattilaisen opas - EXJADE (suomi)

Tärkeää tietoa Exjade -hoidosta (defarasiroksi)

Kohderyhmä: Lääkäri

EYLEA

aflibersepti
PDF Terveydenhuollon ammattilaisen opas - EYLEA (suomi)

EYLEA Lääkkeen määrääjän opas

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

Video Terveydenhuollon ammattilaisen opas - EYLEA (suomi)

EYLEA - Injektion antaminen lasiaiseen

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

GILENYA

fingolimodi
PDF Potilasopas - GILENYA (suomi)
PDF Potilasopas - GILENYA (ruotsi)

Potilaan opas - Tärkeää tietoa Gilenya (fingolimodi) -hoidosta

Kohderyhmä: Potilas

PDF Potilasopas - GILENYA: Vanhempien/huoltajien opas (suomi)
PDF Potilasopas - GILENYA: Vanhempien/huoltajien opas (ruotsi)

Vanhempien/huoltajien opas: Tärkeää tietoa GILENYA (fingolimodi) -hoidosta

Kohderyhmä: Potilas

PDF Terveydenhuollon ammattilaisen opas - GILENYA (suomi)

Lääkärin muistilista Suositusten yhteenveto Gilenya-hoitoa varten

Kohderyhmä: Lääkäri

HEMLIBRA

emisitsumabi
PDF Terveydenhuollon ammattilaisen opas - HEMLIBRA (suomi)

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

PDF Tiedote - HEMLIBRA (suomi)

Opas laboratoriohenkilökunnalle

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

ILUVIEN

fluosinoloni
PDF Hoito-opas lääkäreille - ILUVIEN (suomi)

Hoito-opas sisältää ohjeet ILUVIEN-implantaatin käyttöön ja asettamiseen potilaalle sekä keskeiset turvallisuutta koskevat tiedot. Opastusvideo implantaatin oikeasta asettamistavasta on katsottavissa skannaamalla Hoito-oppaan kannessa oleva QR-koodi.

Kohderyhmä: Lääkäri

PDF Potilaan koulutusmateriaali - ILUVIEN (suomi)

Potilaan koulutusmateriaalissa kerrotaan hoidon riskeistä potilaalle, opastetaan potilasta tunnistamaan endoftalmiitin oireet ja muistutetaan seurantakäyntien tärkeydestä. Materiaalin sisältämät tiedot ovat kuunneltavissa äänitallenteena skannaamalla materiaalissa oleva QR-koodi.

Kohderyhmä: Potilas

INSTANYL

fentanyyli
PDF Terveydenhuollon ammattilaisen opas - INSTANYL (suomi)

Määräämisohje lääkäreille.

Kohderyhmä: Lääkäri

INSTANYL nenäsumute, liuos

fentanyyli
PDF Potilasopas - INSTANYL nenäsumute, liuos (suomi)
PDF Potilasopas - INSTANYL nenäsumute, liuos (ruotsi)

Moniannospakkaus: INSTANYL-valmisteen käyttöopas potilaalle.

Kohderyhmä: Potilas

INSTANYL nenäsumute, liuos 50 mikrog/annos, 100 mikrog/annos, 200 mikrog/annos

fentanyyli

ISOTRETINOIN ORION

isotretinoiini
PDF Tarkistuslista - ISOTRETINOIN ORION (suomi)

Tarkistuslista apteekeille

Kohderyhmä: Apteekki

PDF Tarkistuslista - ISOTRETINOIN ORION (suomi)

Tarkistuslista lääkäreille

Kohderyhmä: Lääkäri

JAYDESS, KYLEENA, MIRENA

levonorgestreeli
PDF Terveydenhuollon ammattilaisen opas - JAYDESS, KYLEENA, MIRENA (suomi)
PDF Terveydenhuollon ammattilaisen opas - JAYDESS, KYLEENA, MIRENA (ruotsi)

Tietoa terveydenhuollon ammattilaisille kohdunulkoisen raskauden riskistä ja Bayerin hormonikierukoiden eroista

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

JINARC

tolvaptaani
PDF Tarkistuslista - JINARC (suomi)

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

PDF Terveydenhuollon ammattilaisen opas - JINARC (suomi)

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

KADCYLA

trastutsumabiemtansiini
PDF Terveydenhuollon ammattilaisen opas - KADCYLA (suomi)

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

KANUMA

sebelipaasialfa
PDF Terveydenhuollon ammattilaisen opas - KANUMA (suomi)

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

KETIPINOR

ketiapiini
PDF Terveydenhuollon ammattilaisen opas - KETIPINOR (suomi)

Muistutus tärkeästä tiedosta harkittavaksi määrättäessä ketiapiinitabletteja sekä ketiapiini-depottabletteja

Kohderyhmä: Lääkäri

KINERET

anakinra
PDF Potilasopas - KINERET (suomi)

Kohderyhmä: Potilas

PDF Terveydenhuollon ammattilaisen opas - KINERET (suomi)

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

LEMTRADA

alemtutsumabi
PDF Potilasopas - LEMTRADA (suomi)
PDF Potilasopas - LEMTRADA (ruotsi)

Opas sisältää tärkeää turvallisuutta koskevaa tietoa LEMTRADA-hoitoa (alemtutsumabi) aloittaville potilaille.

Kohderyhmä: Potilas

PDF Potilasvaroituskortti - LEMTRADA (suomi)
PDF Potilasvaroituskortti - LEMTRADA (ruotsi)

Potilaan varoituskortti sisältää tärkeitä tietoja LEMTRADA-valmisteesta (alemtutsumabi).

Kohderyhmä: Potilas

PDF Terveydenhuollon ammattilaisen muistilista - LEMTRADA (suomi)
PDF Terveydenhuollon ammattilaisen muistilista - LEMTRADA (ruotsi)

Muistilista terveydenhuollon ammattilaiselle.

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

PDF Terveydenhuollon ammattilaisen opas - LEMTRADA (suomi)
PDF Terveydenhuollon ammattilaisen opas - LEMTRADA (ruotsi)

Opas sisältää tärkeitä turvallisuutta koskevia tietoja LEMTRADA-valmistetta määrääville terveydenhuollon ammattilaisille.

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

LITALGIN

metamitsoli, pitofenoni
PDF Potilaskortti - LITALGIN (suomi)
PDF Potilaskortti - LITALGIN (ruotsi)

LITALGIN-valmisteen potilaskortti.

Kohderyhmä: Potilas

MABTHERA infuusiokonsentraatti, liuosta varten

rituksimabi
PDF Potilaskortti - MABTHERA infuusiokonsentraatti, liuosta varten (suomi)

Autoimmuuni-indikaatiot (muut kuin onkologiset indikaatiot)

Kohderyhmä: Potilas

PDF Terveydenhuollon ammattilaisen opas - MABTHERA infuusiokonsentraatti, liuosta varten (suomi)

Autoimmuuni-indikaatiot (muut kuin onkologiset indikaatiot)

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

MABTHERA injektioneste, liuos

rituksimabi
PDF Annosteluohjaus - MABTHERA injektioneste, liuos (suomi)

1400 mg injektioneste, ihon alle (non-Hodgkin-lymfooman hoitoon)

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

PDF Terveydenhuollon ammattilaisen opas - MABTHERA injektioneste, liuos (suomi)

1400 mg injektioneste, ihon alle (non-Hodgkin-lymfooman hoitoon)

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

MAVENCLAD tabletti

kladribiini
PDF Potilasopas - Mavenclad tabletti (suomi)
PDF Potilasopas - Mavenclad tabletti (ruotsi)

Potilasopas Mavenclad 10 mg tabletti

Kohderyhmä: Potilas

PDF Terveydenhuollon ammattilaisen opas - Mavenclad tabletti (suomi)

Mavenclad 10 mg tabletti HCP opas RMP

Kohderyhmä: Lääkäri

MAYZENT

siponimodi
PDF Potilasopas - MAYZENT (suomi)
PDF Potilasopas - MAYZENT (ruotsi)

Potilaan/läheisen opas- Tärkeää tietoa Mayzent (siponimodi) hoidosta

Kohderyhmä: Potilas

PDF Terveydenhuollon ammattilaisen opas - MAYZENT (suomi)

Lääkärin muistilista - Huomioitavat asiat ennen Mayzent - hoidon aloitusta, sen aikana ja hoidon jälkeen

Kohderyhmä: Lääkäri

MYSIMBA

bupropioni, naltreksoni
PDF Tarkistuslista - MYSIMBA (suomi)

Kohderyhmä: Lääkäri

NEBIDO

testosteroni
PDF Ohje Nebido®-injektion antamisesta (suomi)

Ohje Nebido®-injektion antamisesta. Tietoa terveydenhuollon ammattilaisille.

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

NPLATE

romiplostiimi
PDF Tarkistuslista - NPLATE (suomi)

Kotipistoshoidon tarkistuslista

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

PDF Terveydenhuollon ammattilaisen opas - NPLATE (suomi)

Opas kotipistoshoitoon soveltuvien potilaiden valintaan ja koulutukseen

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

PDF Työskentelyalusta (suomi)
PDF Työskentelyalusta (ruotsi)

Malli suurempaan kokoon painetusta pistospakkauksen käyttöön tarkoitetusta työskentelyalustasta.

Kohderyhmä: Potilas

OPSUMIT

masitentaani
PDF Tarkistuslista - OPSUMIT (suomi)

Kohderyhmä: Lääkäri

PDF Terveydenhuollon ammattilaisen opas - OPSUMIT (suomi)

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

PIQRAY

alpelisibi
PDF Terveydenhuollon ammattilaisen opas - PIQRAY (suomi)
PDF Terveydenhuollon ammattilaisen opas - PIQRAY (ruotsi)

PIQRAY® Terveydenhuollon ammattilaisille tarkoitettu opas potilaan hyperglykemian hoitoon

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

PRADAXA

dabigatraanieteksilaatti
PDF Pradaxa (dabigatraanieteksilaatti) - Lääkkeen määrääjän opas PEDIATRISEEN KÄYTTÖÖN (suomi)

Suositus viittaa ainoastaan seuraavaan käyttöaiheeseen: • Laskimotromboembolioiden hoito ja uusiutumisen ehkäisy pediatrisille potilaille vastasyntyneistä alle 18-vuotiaisiin.

Kohderyhmä: Lääkäri

PRADAXA kapseli, kova 110 mg, 150 mg

dabigatraanieteksilaatti
PDF Pradaxa (dabigatraanieteksilaatti) - Lääkkeen määrääjän opas (suomi)

Suositukset viittaavat ainoastaan seuraaviin käyttöaiheisiin: - aivohalvausten ehkäisy eteisvärinäpotilaille - syvän laskimotukoksen (SLT) ja keuhkoembolian (KE) hoito ja SLT:n ja KE:n uusiutumisen ehkäisy aikuisille

Kohderyhmä: Lääkäri

PRADAXA kapseli, kova 75 mg, 110 mg

dabigatraanieteksilaatti
PDF Pradaxa (dabigatraanieteksilaatti) - Lääkkeen määrääjän opas (suomi)

Suositukset viittaavat ainoastaan seuraaviin käyttöaiheisiin: - laskimotromboembolioiden primaaripreventio kerran vuorokaudessa annosteltuna

Kohderyhmä: Lääkäri

REMSIMA

infliksimabi

RIVASTOR

rivastigmiini
PDF Käyttöohje - RIVASTOR (suomi)
PDF Käyttöohje - RIVASTOR (ruotsi)

Käyttöohje ja päiväkirja potilaalle

Kohderyhmä: Potilas

ROACTEMRA

tosilitsumabi
PDF Annosteluohjaus - ROACTEMRA (suomi)

RoActemra (kaikki käyttöaiheet, aikuiset ja lapset)

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

PDF Potilasopas - ROACTEMRA (suomi)
PDF Potilasopas - ROACTEMRA (ruotsi)

RoActemra (kaikki käyttöaiheet, aikuiset ja lapset)

Kohderyhmä: Potilas

PDF Terveydenhuollon ammattilaisen opas - ROACTEMRA (suomi)

RoActemra (kaikki käyttöaiheet, aikuiset ja lapset)

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

SARCLISA

isatuksimabi
PDF Terveydenhuollon ammattilaisen opas - SARCLISA (suomi)
PDF Terveydenhuollon ammattilaisen opas - SARCLISA (ruotsi)

Sarclisa-valmisteen käyttöön liittyy veriryhmän määritykseen kohdistuvien häiriövaikutusten riski.

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

SOLIRIS

ekulitsumabi
PDF Potilasopas - SOLIRIS (suomi)

Tärkeitä turvallisuustietoja Soliris-hoitoa saaville lapsille ja vauvoille, joilla on kohtauksittainen yöllinen PNH

Kohderyhmä: Potilas

PDF Potilasopas - SOLIRIS (suomi)

Vanhempien aHUS-opas. Tärkeitä turvallisuustietoja Soliris-hoitoa saaville lapsille ja vauvoille, joilla on aHUS

Kohderyhmä: Potilas

PDF Terveydenhuollon ammattilaisen opas - SOLIRIS (suomi)

Lääkärin opas

Kohderyhmä: Lääkäri

SPRAVATO

esketamiini
PDF Potilasopas - SPRAVATO (suomi)
PDF Potilasopas - SPRAVATO (ruotsi)

Spravato-nenäsumute (esketamiini): Mitkä ovat hoidon riskit?

Kohderyhmä: Potilas

PDF Tarkistuslista - SPRAVATO (suomi)

Terveydenhuollon ammattilaisten tarkistuslista potilaan kotiuttamisen arviointiin

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

PDF Terveydenhuollon ammattilaisen opas - SPRAVATO (suomi)

Spravato-nenäsumutetta saavia potilaita koskevat riskienminimointitoimenpiteet

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

STAYVEER

bosentaani

TOUJEO DOUBLESTAR, TOUJEO SOLOSTAR

glargininsuliini

TRACLEER

bosentaani

TREXAN tabletti

metotreksaatti
PDF Muistutuskortti apteekeille - TREXAN tabletti (suomi)

Muistilista apteekkihenkilökunnalle metotreksaatin toimittamiseen.

Kohderyhmä: Apteekki

PDF Muistutuskortti lääkäreille - TREXAN tabletti (suomi)

Muistilista lääkäreille metotreksaatin määräämiseen.

Kohderyhmä: Lääkäri

PDF Muistutuskortti sairaala-apteekeille ja hoitajille - TREXAN tabletti (suomi)

Muistilista sairaanhoitajille/sairaala-apteekin henkilökunnalle metotreksaatin jakamiseen

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

TYSABRI

natalitsumabi
PDF Potilaskortti - TYSABRI (suomi)
PDF Potilaskortti - TYSABRI (englanti)
PDF Potilaskortti - TYSABRI (ruotsi)

TYSABRI-valmistetta käyttävän potilaan seurantakortti.

Kohderyhmä: Potilas

PDF Terveydenhuollon ammattilaisen opas - TYSABRI (suomi)

Tiedote ja hoito-ohje lääkäreille TYSABRI-valmistetta saavien multippeliskleroosipotilaiden hoitoon (Versio 19).

Kohderyhmä: Lääkäri

PDF Tiedote - TYSABRI (suomi)

Saatekirje Tysabri-valmisteen riskienminimointimateriaaleille.

Kohderyhmä: Lääkäri

PDF Tiedote - TYSABRI, hoidon aloitus (suomi)
PDF Tiedote - TYSABRI, hoidon aloitus (ruotsi)

TYSABRI-hoidon aloittamista koskeva tiedotelomake.

Kohderyhmä: Potilas

PDF Tiedote - TYSABRI, hoidon jatkaminen (suomi)
PDF Tiedote - TYSABRI, hoidon jatkaminen (ruotsi)

TYSABRI-hoidon jatkamista koskeva tiedotelomake.

Kohderyhmä: Potilas

PDF Tiedote - TYSABRI, hoidon lopettaminen (suomi)
PDF Tiedote - TYSABRI, hoidon lopettaminen (ruotsi)

TYSABRI-hoidon lopettamista koskeva tiedotelomake.

Kohderyhmä: Potilas

ULTOMIRIS

ravulitsumabi
PDF Potilasopas - ULTOMIRIS: Vanhemman opas (suomi)
PDF Potilasopas - ULTOMIRIS: Vanhemman opas (ruotsi)

Tärkeää turvallisuustietoa vauvojen ja lasten Ultomiris-hoidosta

Kohderyhmä: Potilas

XARELTO

rivaroksabaani
PDF Lääkkeen määrääjän opas - XARELTO (suomi)

Lääkkeen määrääjän opas antaa ohjeita XARELTO-valmisteen käyttöön vuotoriskin pienentämiseksi XARELTO-hoidon aikana.

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

XARELTO rakeet oraalisuspensiota varten 1 mg/ml (R) 100 ml pullo

rivaroksabaani
Video Annosteluohjaus - XARELTO rakeet oraalisuspensiota varten 1 mg/ml (R) 100 ml pullo (suomi)

Xarelto 1 mg/ml rakeet oraalisuspensiota varten alle 4 kg painaville lapsille.

Kohderyhmä: Potilas

XARELTO rakeet oraalisuspensiota varten 1 mg/ml (R) 250 ml pullo

rivaroksabaani
Video Annosteluohjaus - XARELTO rakeet oraalisuspensiota varten 1 mg/ml (R) 250 ml pullo (suomi)

Xarelto 1 mg/ml rakeet oraalisuspensiota varten vähintään 4 kg painaville lapsille.

Kohderyhmä: Potilas

YESCARTA

aksikabtageenisiloleuseeli
PDF Potilaskortti - YESCARTA (suomi)
PDF Potilaskortti - YESCARTA (ruotsi)

Tärkeitä muistutuksia potilaille ja tietoa terveydenhuollon ammattilaisille.

Kohderyhmä: Potilas

PDF Terveydenhuollon ammattilaisen opas - YESCARTA (suomi)

Tärkeää turvallisuustietoa terveydenhuollon ammattilaisille sytokiinien vapautumisoireyhtymän ja vakavien neurologisten haittavaikutusten riskin pienentämiseksi

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

PDF Terveydenhuollon ammattilaisen opas - YESCARTA (suomi)

Käsittelyä, antotapaa ja sekundaaristen syöpien näytteenottosuosituksia koskeva opas

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen