Riskienminimointimateriaalit

Lääkeyritysten turvallisen lääkehoidon tueksi laatimia materiaaleja kuten tarkistuslistoja, ohjeita terveydenhuollon ammattilaisille ja potilaskortteja kohderyhmittäin luokiteltuna. Riskienminimointimateriaalit kuuluvat lääkevalmisteen riskienhallintasuunnitelmaan ja ovat viranomaisen hyväksymiä.

PDF Potilaskortti - LITALGIN (suomi)
PDF Potilaskortti - LITALGIN (ruotsi)

Litalgin®-valmisteen potilaskortti vakavien haittojen riskin minimoimiseksi - Patientkort för att minska risken för allvarliga biverkningar av Litalgin®

Kohderyhmä: Potilas

ABSENOR

valproiinihappo
PDF Terveydenhuollon ammattilaisen opas - ABSENOR (suomi)
PDF Terveydenhuollon ammattilaisen opas - ABSENOR (ruotsi)

Tietoa riskeistä, jotka liittyvät valproaatin (Absenor, Deprakine, Orfiril, Orfiril Long, Valproat Sandoz) käyttöön naispotilaille ja raskauden aikana.

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

PDF Vuosittainen riskien tarkistuslomake - ABSENOR (suomi)
PDF Vuosittainen riskien tarkistuslomake - ABSENOR (ruotsi)

Vuosittainen riskien tarkistuslomake sekä potilaalle että lääkärille.

Kohderyhmä: Potilas

ABSTRAL

fentanyyli
PDF Potilasopas - ABSTRAL (suomi)

Kohderyhmä: Potilas

ALITRETINOIN ORIFARM

alitretinoiini
PDF Apteekkihenkilökunnan tarkistuslista - ALITRETINOIN ORIFARM (suomi)

Apteekkihenkilökunnan tarkistuslista – Neuvoja Alitretinoin Orifarm -valmisteen toimittamiseen

Kohderyhmä: Apteekki

PDF Lääkärin tarkistuslista - ALITRETINOIN ORIFARM (suomi)

Lääkärin tarkistuslista/vahvistuslomake määrättäessä lääkettä naispotilaille

Kohderyhmä: Lääkäri

ALOFISEL

darvadstroseli
Video Alofiselin annosteluvideo - Ohje kirurgille (englanti)

Alofiselin annnosteliuvideo - Ohje kirurgille

Kohderyhmä: Lääkäri

PDF Annosteluohjaus - Alofiselin annosteluvideon suomenkielinen tekstitys (suomi)

Alofiselin annosteluvideon suomenkielinen tekstitys

Kohderyhmä: Lääkäri

PDF Opas farmaseuteille - ALOFISEL (suomi)

Opas farmaseuteille - Ohjeet vastaanottoa ja säilytystä varten

Kohderyhmä: Apteekki

PDF Opas kirurgeille - ALOFISEL (suomi)

Opas kirurgeille - Antotapa

Kohderyhmä: Lääkäri

PDF Terveydenhuollon ammattilaisen opas - ALOFISEL (suomi)

Opas terveydenhuollon ammattilaisille - Alofisel ja mahdollinen mikrobikontaminaatio

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

ALUNBRIG

brigatinibi
PDF Potilaskortti - ALUNBRIG (suomi)
PDF Potilaskortti - ALUNBRIG (ruotsi)

Potilaskortti sisältää tärkeää turvallisuuteen liittyvää tietoa - Patientkort innehåller viktig säkerhetsinformation

Kohderyhmä: Potilas

APRETUDE

kabotegraviiri
PDF Tarkistuslista - APRETUDE (suomi)

Tämä lääkärin tarkistuslista on tarkoitettu aloitus- ja seurantakäynneillä toteutettavan arvioinnin ja neuvonnan apuvälineeksi hoidettaessa henkilöitä, jotka käyttävät Apretudea HIV-1:n altistusta edeltävänä estohoitona (prep-hoitona).

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

PDF Terveydenhuollon ammattilaisen opas - APRETUDE (suomi)

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

ARANESP injektioneste, liuos, esitäytetty kynä

darbepoetiini alfa

ARAVA

leflunomidi

ATOMOXETIN ORION

atomoksetiini
PDF Terveydenhuollon ammattilaisen opas - ATOMOXETIN ORION (suomi)

Ohjeita lääkärille sydän- ja verisuonisairauksien riskien seurantaa varten

Kohderyhmä: Lääkäri

AUBAGIO

teriflunomidi
PDF Terveydenhuollon ammattilaisen opas - AUBAGIO (suomi)
PDF Terveydenhuollon ammattilaisen opas - AUBAGIO (ruotsi)

Koulutus/keskusteluopas terveydenhuollon ammattilaisille.

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

BAVENCIO

avelumabi
PDF Turvallisuuskortti - BAVENCIO (suomi)
PDF Turvallisuuskortti - BAVENCIO (ruotsi)

Potilaan turvallisuuskortti Bavencio 20 mg/ml infuusiokonsentraatti.

Kohderyhmä: Potilas

BCG-MEDAC

BCG-bakteeri
PDF Potilaskortti - BCG-MEDAC (suomi)
PDF Potilaskortti - BCG-MEDAC (ruotsi)

Potilaskortti sisältää tärkeää turvallisuuteen liittyvää tietoa potilaalle, joka saa tai on aiemmin saanut BCG-medac-hoitoa.

Kohderyhmä: Potilas

BEKEMV

ekulitsumabi
PDF Lääkärin opas - BEKEMV (suomi)

Terveydenhuollon ammattilaisille tarkoitettuja tärkeitä tietoja Bekemv-hoitoon liittyvistä vakavista haittatapahtumista tai -vaikutuksista

Kohderyhmä: Lääkäri

PDF Tietoa potilaille/vanhemmille - BEKEMV (suomi)
PDF Tietoa potilaille/vanhemmille - BEKEMV (ruotsi)

Tärkeitä turvallisuustietoja vakavien haittavaikutusten riskin minimoimiseksi

Kohderyhmä: Potilas

BENEPALI

etanersepti

BEOVU

brolusitsumabi

BIQUETAN

ketiapiini
PDF Terveydenhuollon ammattilaisen opas - BIQUETAN (suomi)

Muistutus lääkkeen määrääjille ketiapiini-tabletteja ja ketiapiini-depottabletteja koskevista tärkeistä tiedoista_Ketiapiini rinnakkaisvalmisteet 16.12.2021

Kohderyhmä: Hoitohenkilökunta

BLINCYTO

blinatumomabi
PDF Potilaskortti - BLINCYTO (suomi)
PDF Potilaskortti - BLINCYTO (ruotsi)

painettuja kortteja voi tilata Amgenilta (yhteystiedot esim. potilasoppaassa)

Kohderyhmä: Potilas

CELLCEPT

mykofenolihappo
PDF CellCept Opas terveydenhuollon ammattilaisille (suomi)

Tämä opas sisältää tietoa raskauden aikaisesta mykofenolaatille altistumisesta aiheutuvista riskeistä lapselle sekä siitä, miten tämän teratogeenisen lääkehoidon aikana ilmenevien raskauksien lukumäärää voidaan pienentää.

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

PDF CellCept Potilasopas (suomi)
PDF CellCept Potilasopas (ruotsi)

Tämä opas sisältää tietoa mykofenolaatin raskaudenaikaisesta käytöstä sikiölle aiheutuvista riskeistä ja siitä, miten näitä riskejä voidaan vähentää.

Kohderyhmä: Potilas

CERDELGA

eliglustaatti

CEREZYME

imigluseraasi
PDF Potilasopas - CEREZYME (suomi)
PDF Potilasopas - CEREZYME (ruotsi)

CEREZYME - hoidon itsenäinen toteutus kotona

Kohderyhmä: Potilas

PDF Terveydenhuollon ammattilaisen opas - CEREZYME - kotihoito (suomi)

CEREZYME - kotihoito

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

PDF Terveydenhuollon ammattilaisen opas - CEREZYME käyttövalmiiksi saattaminen (suomi)

CEREZYME - käyttövalmiiksi

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

CIBINQO

abrositinibi
PDF Potilaskortti - CIBINQO (suomi)
PDF Potilaskortti - CIBINQO (ruotsi)

Cibinqo (abrositinibi) POTILASKORTTI

Kohderyhmä: Potilas

PDF Terveydenhuollon ammattilaisen opas - CIBINQO (suomi)

CIBINQO LÄÄKKEEN MÄÄRÄÄJÄN OPAS

Kohderyhmä: Lääkäri

CIMZIA

sertolitsumabipegoli

CINRYZE

C1-esteraasin estäjä
PDF Käyttöohje - CINRYZE (suomi)
PDF Käyttöohje - CINRYZE (ruotsi)

Cinryze® -valmisteen käyttövalmiiksi saattaminen ja antaminen. Ohjeet potilaille ja huoltajille. Beredning och administrering av Cinryze®. Instruktioner för patienter och vårdare.

Kohderyhmä: Potilas

PDF Päiväkirja - CINRYZE (suomi)
PDF Päiväkirja - CINRYZE (ruotsi)

Potilaspäiväkirja - Patientdagbok

Kohderyhmä: Potilas

PDF Terveydenhuollon ammattilaisen opas - CINRYZE (suomi)

Cinryze® -valmisteen (ihmisen C1-esteraasin inhibiittori) käyttövalmiiksi saattaminen ja antaminen. Ohjeet terveydenhuollon ammattihenkilöille.

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

CLOZAPINE ACCORD

klotsapiini
PDF Terveydenhuollon ammattilaisen opas - CLOZAPINE ACCORD (suomi)

Koulutusmateriaali terveydenhuollon ammattilaisille

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

COLUMVI

glofitamabi
PDF Columvi Opas terveydenhuollon ammattilaisille (suomi)

Opas sisältää tärkeitä turvallisuustietoja terveydenhuollon ammattilaisille tumour flare -reaktion riskin minimoimiseksi ja muistutus potilaskortista.

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

PDF Columvi Potilaskortti (suomi)
PDF Columvi Potilaskortti (ruotsi)

Tämä potilaskortti sisältää tärkeitä turvallisuutta koskevia tietoja, joista potilaan on oltava tietoinen ennen Columvi-hoidon aloittamista ja hoidon aikana.

Kohderyhmä: Potilas

DABIGATRAN ETEXILATE KRKA

dabigatraanieteksilaatti
PDF Lääkärin opas aivohalvausten ehkäisyyn eteisvärinäpotilaille sekä SLT:n ja KE:n hoitoon ja uusiutumisen ehkäisyyn - DABIGATRAN ETEXILATE KRKA (suomi)

Lääkärin opas aivohalvausten ehkäisyyn eteisvärinäpotilaille sekä syvän laskimotukoksen ja keuhkoembolian hoitoon ja uusiutumisen ehkäisyyn aikuisille

Kohderyhmä: Lääkäri

PDF Lääkärin opas laskimotromboembolioiden primaaripreventioon - DABIGATRAN ETEXILATE KRKA (suomi)

Lääkärin opas laskimotromboembolioiden primaaripreventioon

Kohderyhmä: Lääkäri

PDF Lääkärin opas pediatriseen käyttöön - DABIGATRAN ETEXILATE KRKA (suomi)

Lääkärin opas pediatriseen käyttöön

Kohderyhmä: Lääkäri

DABIGATRAN ETEXILATE VIATRIS

dabigatraanieteksilaatti
PDF Lääkkeen määrääjän opas - DABIGATRAN ETEXILATE VIATRIS (suomi)

Lääkkeen määrääjän opas aivohalvauksen ehkäisyyn sekä syvän laskimotukoksen ja keuhkoembolian hoitoon ja uusiutumisen ehkäisyyn aikuispotilailla

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

PDF Lääkkeen määrääjän opas laskimotukosten ehkäisyyn leikkauksen jälkeen - DABIGATRAN ETEXILATE VIATRIS (suomi)

Lääkkeen määrääjän opas laskimotukosten ehkäisyyn leikkauksen jälkeen

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

PDF Lääkkeen määrääjän opas pediatriset potilaat - DABIGATRAN ETEXILATE VIATRIS (suomi)

Lääkkeen määrääjän opas pediatriset potilaat

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

DAISYNELLE, GESTINYL

desogestreeli, etinyyliestradioli, gestodeeni
PDF Tarkistuslista - yhdistelmäehkäisyvalmisteet (suomi)

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

DARZALEX

daratumumabi
PDF Koulutuspaketti - DARZALEX (suomi)

Verikeskuksille: Tietoa daratumumabin vaikutuksista veren yhteensopivuustestaukseen ja toimenpiteet näiden vaikutusten vähentämiseen

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

PDF Terveydenhuollon ammattilaisen opas - DARZALEX (suomi)

Daratumumabin vaikutus veren yhteensopivuustestaukseen

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

DAYLETTE

drospirenoni, etinyyliestradioli
PDF Potilasopas - DAYLETTE (suomi)
PDF Potilasopas - DAYLETTE (ruotsi)

Kysymyksiä ja vastauksia yhdistelmäehkäisyvalmisteista: Viimeisintä tietoa naisille

Kohderyhmä: Potilas

PDF Tarkistuslista - DAYLETTE (suomi)
PDF Tarkistuslista - DAYLETTE (ruotsi)

Tarkistuslista yhdistelmäehkäisyvalmisteiden määrääjille

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

PDF Tiedote terveydenhuollon ammattilaisille - DAYLETTE (suomi)
PDF Tiedote terveydenhuollon ammattilaisille - DAYLETTE (ruotsi)

Yhdistelmäehkäisyvalmisteet: Materiaalia naisen yksilöllisten veritulppariskitekijöiden arviointiin, keskustelun tueksi ja sopivimman valmisteen valitsemiseksi

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

DEHYDROBENZPERIDOL

droperidoli
PDF Terveydenhuollon ammattilaisen opas - DEHYDROBENZPERIDOL (suomi)

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

DIANE NOVA

etinyyliestradioli, syproteroni

DIZA, LEVESIA, LUMIVELA, ORNIBEL

desogestreeli, drospirenoni, etinyyliestradioli, etonogestreeli, levonorgestreeli
PDF Potilaskortti - DIZA, LEVESIA, LUMIVELA, ORNIBEL (suomi)
PDF Potilaskortti - DIZA, LEVESIA, LUMIVELA, ORNIBEL (ruotsi)

Tärkeää tietoa yhdistelmäehkäisyvalmisteesta ja veritulppariskistä

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

PDF Potilasopas - DIZA, LEVESIA, LUMIVELA, ORNIBEL (suomi)
PDF Potilasopas - DIZA, LEVESIA, LUMIVELA, ORNIBEL (ruotsi)

Kysymyksiä ja vastauksia yhdistelmäehkäisyvalmisteista

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

PDF Tarkistuslista - DIZA, LEVESIA, LUMIVELA, ORNIBEL (suomi)
PDF Tarkistuslista - DIZA, LEVESIA, LUMIVELA, ORNIBEL (ruotsi)

Tarkistuslista yhdistelmäehkäisyvalmisteiden määrääjille

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

PDF Terveydenhuollon ammattilaisen opas - DIZA, LEVESIA, LUMIVELA, ORNIBEL (suomi)
PDF Terveydenhuollon ammattilaisen opas - DIZA, LEVESIA, LUMIVELA, ORNIBEL (ruotsi)

Yksilöllisten veritulppariskitekijöiden arviointiin, keskustelun tueksi ja sopivimman valmisteen valitsemiseksi

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

DROVELIS

drospirenoni, estetroli
PDF Potilasopas - DROVELIS (suomi)
PDF Potilasopas - DROVELIS (ruotsi)

Kysymyksiä ja vastauksia yhdistelmäehkäisyvalmisteista: Viimeisintä tietoa naisille

Kohderyhmä: Potilas

PDF Tarkistuslista - DROVELIS (suomi)
PDF Tarkistuslista - DROVELIS (ruotsi)

Tarkistuslista yhdistelmäehkäisyvalmisteiden määrääjille

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

PDF Tiedote terveydenhuollon ammattilaisille - DROVELIS (suomi)
PDF Tiedote terveydenhuollon ammattilaisille - DROVELIS (ruotsi)

Yhdistelmäehkäisyvalmisteet: Materiaalia naisen yksilöllisten veritulppariskitekijöiden arviointiin, keskustelun tueksi ja sopivimman valmisteen valitsemiseksi

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

DUODOPA

karbidopa, levodopa
PDF Hoidon ylläpito - DUODOPA (suomi)

Kohderyhmä: Hoitohenkilökunta

PDF Potilaan taskuopas - DUODOPA (suomi)
PDF Potilaan taskuopas - DUODOPA (ruotsi)

Potilaan taskuopas/Patient pocket guide

Kohderyhmä: Potilas

ELFABRIO

pegunigalsidaasi alfa
PDF Kotihoidon opas - ELFABRIO - esite (suomi)

Esite: Kotona annettava infuusiohoito

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

PDF Kotihoidon opas - ELFABRIO - opas (suomi)
PDF Kotihoidon opas - ELFABRIO - opas (ruotsi)

Opas kotona annettavaan infuusiohoitoon

Kohderyhmä: Yleinen

PDF Päiväkirja - ELFABRIO (suomi)
PDF Päiväkirja - ELFABRIO (ruotsi)

Hoitopäiväkirja koti-infuusiota varten

Kohderyhmä: Yleinen

EMERADE

adrenaliini
PDF Potilasopas - EMERADE (suomi)
PDF Potilasopas - EMERADE (ruotsi)

Adrenaliini-injektorisi anafylaktisen reaktion hoidossa

Kohderyhmä: Potilas

PDF Tarkistuslista - EMERADE (suomi)

Tarkistuslista määrättäessä Emerade-adrenaliinikynä

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

ENHERTU

trastutsumabi-derukstekaani
PDF Terveydenhuollon ammattilaisen opas - ENHERTU (suomi)

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

PDF Terveydenhuollon ammattilaisen opas lääkitysvirheiden välttämiseen - ENHERTU (suomi)

Opas terveydenhuollon ammattilaisille lääkitysvirheiden välttämiseksi

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

ENSPRYNG

satralitsumabi

ENVARSUS

takrolimuusi
PDF Terveydenhuollon ammattilaisen opas - ENVARSUS (suomi)

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

ERELZI

etanersepti

ERIVEDGE

vismodegibi
PDF Erivedge Muistutuskortti (suomi)

Muistutuskortti terveydenhuollon ammattilaiselle Erivedge-valmisteelle raskauden aikana altistumiseen liittyvästä sikiöepämuodostumien vaarasta.

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

PDF Erivedge Ohjeet potilaan opastamiseen (suomi)
PDF Erivedge Ohjeet potilaan opastamiseen (ruotsi)

Ohjeet terveydenhuollon ammattilaiselle potilaan opastamisesta Erivedge-valmisteelle raskauden aikana altistumiseen liittyvästä sikiöepämuodostumien vaarasta.

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

PDF Erivedge Potilasopas (suomi)
PDF Erivedge Potilasopas (ruotsi)

Tärkeää tietoa Erivedge-valmistetta käyttäville mies- ja naispotilaille raskauden ehkäisystä.

Kohderyhmä: Potilas

ESBRIET

pirfenidoni
PDF Esbriet Lääkärin tarkistuslista (suomi)

Turvallisuutta koskeva tarkistuslista lääkettä määrääville lääkäreille.

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

ESMYA

ulipristaali
PDF Lääkärin opas - ESMYA (suomi)

Esmyan lääkemääräystä koskevat ohjeistukset

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

PDF Patologin opas - ESMYA (suomi)

Progesteronireseptorien muuntajiin liittyvät muutokset (PRM-Associated Endometrial Changes, PAEC)

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

EVRA

etinyyliestradioli, norelgestromiini
PDF Potilasopas - EVRA (suomi)
PDF Potilasopas - EVRA (ruotsi)

Kysymyksiä ja vastauksia yhdistelmäehkäisyvalmisteista: Viimeisintä tietoa naisille

Kohderyhmä: Potilas

PDF Tarkistuslista - EVRA (suomi)
PDF Tarkistuslista - EVRA (ruotsi)

Tarkistuslista yhdistelmäehkäisyvalmisteiden määrääjille

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

PDF Tiedote terveydenhuollon ammattilaisille - EVRA (suomi)
PDF Tiedote terveydenhuollon ammattilaisille - EVRA (ruotsi)

Yhdistelmäehkäisyvalmisteet: Materiaalia naisen yksilöllisten veritulppariskitekijöiden arviointiin, keskustelun tueksi ja sopivimman valmisteen valitsemiseksi

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

EXELON

rivastigmiini
PDF Potilaskortti - EXELON (suomi)

EXELON®-depotlaastarin (rivastigmiini) KÄYTTÖOHJEET JA LÄÄKITYSPÄIVÄKIRJA Tämä tieto on tärkeää Exelon-depotlaastarin turvallisen käytön varmistamiseksi.

Kohderyhmä: Potilas

PDF Potilaskortti - EXELON (ruotsi)

EXELON®-depotplåster (rivastigmin) INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDNING OCH DAGBOK ÖVER MEDICINERING Denna information är viktig för att försäkra sig om en trygg användning av Exelon-depotplåster

Kohderyhmä: Potilas

EXJADE

deferasiroksi
PDF Potilasopas - EXJADE (suomi)
PDF Potilasopas - EXJADE (ruotsi)

Henkilökohtainen Exjade (deferasiroksi) - opas

Kohderyhmä: Potilas

PDF Tarkistuslista - EXJADE (suomi)

Lääkärin tarkistuslista deferasiroksin annostusta ja seurantaa varten

Kohderyhmä: Lääkäri

PDF Terveydenhuollon ammattilaisen opas - EXJADE (suomi)

Tärkeää tietoa Exjade -hoidosta (defarasiroksi)

Kohderyhmä: Lääkäri

EYLEA

aflibersepti
Video EYLEA - lasiaisinjektion antaminen (suomi)

EYLEA - lasiaisinjektion antaminen

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

PDF EYLEA Lääkkeen määrääjän opas (suomi)

EYLEA Lääkkeen määrääjän opas

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

Video EYLEA Potilasopas - äänitiedosto (suomi)
Video EYLEA Potilasopas - äänitiedosto (ruotsi)

Potilasoppaan äänitiedosto

Kohderyhmä: Potilas

FINGOLIMOD ACCORD

fingolimodi

GILENYA

fingolimodi
PDF Potilasopas - GILENYA (suomi)
PDF Potilasopas - GILENYA (ruotsi)

Potilaan opas - Tärkeää tietoa Gilenya (fingolimodi) -hoidosta

Kohderyhmä: Potilas

PDF Potilasopas - GILENYA: Vanhempien/huoltajien opas (suomi)
PDF Potilasopas - GILENYA: Vanhempien/huoltajien opas (ruotsi)

Vanhempien/huoltajien opas: Tärkeää tietoa GILENYA (fingolimodi) -hoidosta

Kohderyhmä: Potilas

PDF Terveydenhuollon ammattilaisen opas - GILENYA (suomi)

Lääkärin muistilista Suositusten yhteenveto Gilenya-hoitoa varten

Kohderyhmä: Lääkäri

GLIOLAN

PDF Terveydenhuollon ammattilaisen opas - GLIOLAN (englanti)

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

HEMANGIOL

propranololi
PDF Huoltajan opas - HEMANGIOL (suomi)
PDF Huoltajan opas - HEMANGIOL (ruotsi)

Huoltajan opas propranololi-oraaliliuoksen käyttöön infantiilin hemangiooman hoidossa.

Kohderyhmä: Potilas

HEMGENIX

etranakogeenidetsaparvoveekki
PDF Terveydenhuollon ammattilaisen opas - HEMGENIX (suomi)

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

HEMLIBRA

emisitsumabi
PDF Hemlibra Opas laboratoriohenkilökunnalle (suomi)

Tämä opas on tarkoitettu laboratoriohenkilökunnalle A-hemofiliapotilaan Hemlibra-hoidon turvallisuuden varmistamiseksi ja tärkeiden tunnistettujen riskien minimoimiseksi.

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

PDF Hemlibra Opas terveydenhuollon ammattilaisille (suomi)

Tämä opas on tarkoitettu terveydenhuollon ammattilaisille A-hemofiliapotilaan Hemlibra-hoidon turvallisuuden varmistamiseksi ja tärkeiden tunnistettujen riskien minimoimiseksi.

Kohderyhmä: Lääkäri

PDF Hemlibra Potilaskortti (suomi)
PDF Hemlibra Potilaskortti (ruotsi)

Tämä potilaskortti sisältää tärkeitä turvallisuutta koskevia tietoja, joista potilaan on oltava tietoinen ennen Hemlibra-hoidon aloittamista ja hoidon aikana.

Kohderyhmä: Potilas

PDF Hemlibra Potilasopas (suomi)
PDF Hemlibra Potilasopas (ruotsi)

Tämä potilasopas on tarkoitettu potilaalle ja/tai potilasta hoitavalle henkilölle A-hemofiliapotilaan Hemlibra-hoidon turvallisuuden varmistamiseksi ja riskien ehkäisemiseksi tai vähentämiseksi.

Kohderyhmä: Potilas

HUMIRA

adalimumabi
PDF Potilaskortti aikuisille - HUMIRA (suomi)
PDF Potilaskortti aikuisille - HUMIRA (englanti)
PDF Potilaskortti aikuisille - HUMIRA (ruotsi)

Potilaskortti aikuisille / Patient card for adults / Patientkort för vuxna

Kohderyhmä: Potilas

PDF Potilaskortti lapsille - HUMIRA (suomi)
PDF Potilaskortti lapsille - HUMIRA (englanti)
PDF Potilaskortti lapsille - HUMIRA (ruotsi)

Potilaskortti lapsille / Patient card for children / Patientkort för barn

Kohderyhmä: Potilas

HYQVIA

immunoglobuliini
PDF Elektronisen lääkeannostelijan opas ammattilaiselle - HYQVIA (suomi)

Infuusio suoraan injektiopulloista elektronisella lääkeannostelijalla (peristalttisella infuusiopumpulla)

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

PDF Infuusiopäiväkirja - HYQVIA (suomi)
PDF Infuusiopäiväkirja - HYQVIA (ruotsi)

Infuusiopäiväkirjani - Min infusionsdagbok

Kohderyhmä: Potilas

PDF Mekaanisen lääkeannostelijan opas ammattilaiselle - HYQVIA (suomi)

Infuusio mekaanisella lääkeannostelijalla (ruiskuohjaimella)

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

PDF Potilasopas (elektroninen lääkeannostelija) - HYQVIA (suomi)
PDF Potilasopas (elektroninen lääkeannostelija) - HYQVIA (ruotsi)

Infuusio injektiopulloista elektronisella lääkeannostelijalla (peristalttisella infuusiopumpulla) - Infusion direkt från injektionsflaskor med en peristaltisk (elektronisk) infusionspump

Kohderyhmä: Potilas

PDF Potilasopas (mekaaninen lääkeannostelija) - HYQVIA (suomi)
PDF Potilasopas (mekaaninen lääkeannostelija) - HYQVIA (ruotsi)

Infuusio mekaanisella lääkeannostelijalla (ruiskuohjaimella) - Infusion med en (mekanisk) sprutpump

Kohderyhmä: Potilas

HYRIMOZ

adalimumabi
PDF Potilaskortti aikuiset - HYRIMOZ (suomi)

Potilaskortti aikuisille

Kohderyhmä: Potilas

PDF Potilaskortti lapset - HYRIMOZ (suomi)

Potilaskortti lapsille

Kohderyhmä: Potilas

ILUVIEN

fluosinoloni
PDF Hoito-opas lääkäreille - ILUVIEN (suomi)

Hoito-opas sisältää ohjeet ILUVIEN-implantaatin käyttöön ja asettamiseen potilaalle sekä keskeiset turvallisuutta koskevat tiedot. Opastusvideo implantaatin oikeasta asettamistavasta on katsottavissa skannaamalla Hoito-oppaan kannessa oleva QR-koodi.

Kohderyhmä: Lääkäri

PDF Potilasopas - ILUVIEN (suomi)
PDF Potilasopas - ILUVIEN (ruotsi)

Potilaan koulutusmateriaalissa kerrotaan hoidon riskeistä potilaalle, opastetaan potilasta tunnistamaan endoftalmiitin oireet ja muistutetaan seurantakäyntien tärkeydestä. Materiaalin sisältämät tiedot ovat kuunneltavissa äänitallenteena skannaamalla materiaalissa oleva QR-koodi.

Kohderyhmä: Potilas

ISOTRETINOIN ORION

isotretinoiini
PDF Tarkistuslista - ISOTRETINOIN ORION (suomi)

Tarkistuslista apteekeille

Kohderyhmä: Apteekki

PDF Tarkistuslista - ISOTRETINOIN ORION (suomi)

Tarkistuslista lääkäreille

Kohderyhmä: Lääkäri

JAYDESS, KYLEENA, MIRENA

levonorgestreeli
PDF Terveydenhuollon ammattilaisen opas - JAYDESS, KYLEENA, MIRENA (suomi)
PDF Terveydenhuollon ammattilaisen opas - JAYDESS, KYLEENA, MIRENA (ruotsi)

Tietoa terveydenhuollon ammattilaisille kohdunulkoisen raskauden riskistä ja Bayerin hormonikierukoiden eroista

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

JEMPERLI

dostarlimabi
PDF Potilaskortti - JEMPERLI (suomi)
PDF Potilaskortti - JEMPERLI (ruotsi)

Tärkeää turvallisuustietoa immuunivälitteisten haittavaikutusten riskin pienentämiseksi.

Kohderyhmä: Yleinen

JINARC

tolvaptaani
PDF Tarkistuslista - JINARC (suomi)

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

PDF Terveydenhuollon ammattilaisen opas - JINARC (suomi)

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

JYSELECA

filgotinibi
PDF Terveydenhuollon ammattilaisen opas - JYSELECA (suomi)

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

KADCYLA

trastutsumabiemtansiini
PDF Kadcyla Opas terveydenhuollon ammattilaisille (suomi)

Opas sisältää tärkeää turvallisuuteen liittyvää tietoa terveydenhuollon ammattilaisille Kadcyla-lääkehoidosta lääkitysvirheiden ehkäisemiseksi.

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

KANUMA

sebelipaasialfa
PDF Terveydenhuollon ammattilaisen opas - KANUMA (suomi)

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

KETIPINOR

ketiapiini
PDF Terveydenhuollon ammattilaisen opas - KETIPINOR (suomi)

Muistutus tärkeästä tiedosta harkittavaksi määrättäessä ketiapiinitabletteja sekä ketiapiini-depottabletteja.

Kohderyhmä: Lääkäri

KIMMTRAK

tebentafuspi
PDF Potilasopas - KIMMTRAK (suomi)

KIMMTRAK Potilaan opas v.1

Kohderyhmä: Potilas

PDF Terveydenhuollon ammattilaisen opas - KIMMTRAK (suomi)

KIMMTRAK Hoito-opas terveydenhuollon ammattilaisille

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

KINERET

anakinra
PDF Potilasopas - KINERET (suomi)
PDF Potilasopas - KINERET (ruotsi)

Potilaiden ja huoltajien opas

Kohderyhmä: Potilas

PDF Terveydenhuollon ammattilaisen opas - KINERET (suomi)
PDF Terveydenhuollon ammattilaisen opas - KINERET (ruotsi)

Opas terveydenhuollon ammattilaiselle. Kerro tässä lehtisessä annetut tiedot potilaalle tai hänen huoltajalleen.

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

LEMTRADA

alemtutsumabi
PDF Potilasopas - LEMTRADA (suomi)
PDF Potilasopas - LEMTRADA (ruotsi)

Opas sisältää tärkeää turvallisuutta koskevaa tietoa LEMTRADA-hoitoa (alemtutsumabi) aloittaville potilaille.

Kohderyhmä: Potilas

PDF Potilasvaroituskortti - LEMTRADA (suomi)
PDF Potilasvaroituskortti - LEMTRADA (ruotsi)

Potilaan varoituskortti sisältää tärkeitä tietoja LEMTRADA-valmisteesta (alemtutsumabi).

Kohderyhmä: Potilas

PDF Terveydenhuollon ammattilaisen muistilista - LEMTRADA (suomi)
PDF Terveydenhuollon ammattilaisen muistilista - LEMTRADA (ruotsi)

Muistilista terveydenhuollon ammattilaiselle.

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

PDF Terveydenhuollon ammattilaisen opas - LEMTRADA (suomi)
PDF Terveydenhuollon ammattilaisen opas - LEMTRADA (ruotsi)

Opas sisältää tärkeitä turvallisuutta koskevia tietoja LEMTRADA-valmistetta määrääville terveydenhuollon ammattilaisille.

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

LENALIDOMID AVANSOR

lenalidomidi
PDF Raportointilomake - LENALIDOMID AVANSOR (suomi)

Ilmoituslomake raskaudesta

Kohderyhmä: Lääkäri

PDF Terveydenhuollon ammattilaisen opas - LENALIDOMID AVANSOR (suomi)

Tietoa terveydenhuollon henkilöstölle

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

PDF Turvallisuuskortti - LENALIDOMID AVANSOR (suomi)

Raskaudenehkäisyohjelma

Kohderyhmä: Lääkäri

LITFULO

ritlesitinibi
PDF Potilaskortti - LITFULO (suomi)
PDF Potilaskortti - LITFULO (ruotsi)

Potilaskortti / Patientkort

Kohderyhmä: Potilas

PDF Terveydenhuollon ammattilaisen opas - LITFULO (suomi)

Lääkkeen määrääjän opas

Kohderyhmä: Lääkäri

LOCAMETZ

PDF Saatekirje - LOCAMETZ (englanti)

Educational material for health care providers Gallium (68Ga) gozetotide image interpretation training

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

PDF Terveydenhuollon ammattilaisen opas - LOCAMETZ (englanti)

Locametz® Educational Material for HCPs Gallium (68Ga) gozetotide image interpretation training

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

LUNSUMIO

mosunetutsumabi
PDF Lunsumio Potilaskortti (suomi)
PDF Lunsumio Potilaskortti (ruotsi)

Tämä potilaskortti sisältää tärkeitä turvallisuutta koskevia tietoja, joista potilaan on oltava tietoinen ennen Lunsumio-hoidon aloittamista ja hoidon aikana.

Kohderyhmä: Potilas

LUTATHERA

lutetium (177Lu) oksodotreotidi
PDF Potilasopas - LUTATHERA (suomi)
PDF Potilasopas - LUTATHERA (ruotsi)

LUTATHERA®-hoidon aloittaminen: opas potilaille

Kohderyhmä: Potilas

MAVENCLAD

kladribiini
PDF Potilasopas - MAVENCLAD (suomi)
PDF Potilasopas - MAVENCLAD (ruotsi)

Potilasopas Mavenclad 10 mg tabletti

Kohderyhmä: Potilas

MEDITHYROX tabletti 25 mikrog, 50 mikrog, 75 mikrog, 100 mikrog

levotyroksiini
PDF Annosteluohjaus - MEDITHYROX tabletti 25 mikrog, 50 mikrog, 75 mikrog, 100 mikrog (suomi)

Terveydenhuollon ammattilaisille: Tietoa vaikuttavan aineen pitoisuuden eroista verrattuna markkinoilla jo oleviin lääkevalmisteisiin

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

MIDIANA

drospirenoni, etinyyliestradioli
PDF Potilasopas - MIDIANA (suomi)
PDF Potilasopas - MIDIANA (ruotsi)

Kysymyksiä ja vastauksia yhdistelmäehkäisyvalmisteista: Viimeisintä tietoa naisille

Kohderyhmä: Potilas

PDF Tarkistuslista - MIDIANA (suomi)
PDF Tarkistuslista - MIDIANA (ruotsi)

Tarkistuslista yhdistelmäehkäisyvalmisteiden määrääjille

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

PDF Tiedote terveydenhuollon ammattilaisille - MIDIANA (suomi)
PDF Tiedote terveydenhuollon ammattilaisille - MIDIANA (ruotsi)

Yhdistelmäehkäisyvalmisteet: Materiaalia naisen yksilöllisten veritulppariskitekijöiden arviointiin, keskustelun tueksi ja sopivimman valmisteen valitsemiseksi

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

MYCAMINE

mikafungiini
PDF MYCAMINE (mikafungiini) - Lääkärin muistilista (suomi)
PDF MYCAMINE (mikafungiini) - Lääkärin muistilista (ruotsi)

Lomakkeen tarkoituksena on muistuttaa lääkäreitä tietyistä MYCAMINE-hoitoon liittyvistä seikoista ja varmistaa, että lääkettä määrätään oikein.

Kohderyhmä: Lääkäri

MYOZYME

alglukosidaasialfa
PDF Guidance for HCPs on administration, clinical risk management, immunology - MYOZYME (englanti)

Guidance for health care professionals on risks associated with Myozyme administration, clinical risk management and immunology testing

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

MYSIMBA

bupropioni, naltreksoni
PDF Tarkistuslista - MYSIMBA (suomi)

Kohderyhmä: Lääkäri

NEBIDO

testosteroni
PDF Ohje Nebido-injektion antamisesta (suomi)

Tietoa terveydenhuollon ammattilaisille

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

NERLYNX

neratinibi
PDF Hoitopäiväkirja - NERLYNX (suomi)
PDF Hoitopäiväkirja - NERLYNX (ruotsi)

Tarkoitettu tukemaan Nerlynx-hoitoa.

Kohderyhmä: Potilas

PDF Potilaan/hoitajan hoito-opas - Nerlynx (suomi)
PDF Potilaan/hoitajan hoito-opas - Nerlynx (ruotsi)

Tietoa ripulin hoidosta Nerlynx-hoidon aikana.

Kohderyhmä: Yleinen

PDF Terveydenhuollon ammattilaisen opas - NERLYNX (suomi)

Ripulin hoito.

Kohderyhmä: Hoitohenkilökunta

NORMOSANG

hemiini
PDF Terveydenhuollon ammattilaisen opas - NORMOSANG (suomi)

Opas valmisteen antoon liittyvistä riskeistä (tromboosi, ekstravasaatio ja kuolio) ja varotoimenpiteistä niiden välttämiseksi

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

NPLATE

romiplostiimi
PDF Annosteluohjaus - NPLATE (suomi)
PDF Annosteluohjaus - NPLATE (ruotsi)

Ohjelehtiö: Nplate-kotipistoshoidon kuvalliset ohjeet

Kohderyhmä: Potilas

PDF Annosteluohjaus - NPLATE (suomi)

Havainnekuva annosteluoppaasta (annoksen laskeminen ja säätäminen), jonka voi tilata osoitteesta medinfo.finland@amgen.com

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

PDF Tarkistuslista - NPLATE (suomi)

Kotipistoshoidon tarkistuslista

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

PDF Terveydenhuollon ammattilaisen opas - NPLATE (suomi)

Opas kotipistoshoitoon soveltuvien potilaiden valintaan ja koulutukseen

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

PDF Työskentelyalusta (suomi)
PDF Työskentelyalusta (ruotsi)

Malli suurempaan kokoon painetusta pistospakkauksen käyttöön tarkoitetusta työskentelyalustasta.

Kohderyhmä: Potilas

OPSUMIT

masitentaani

ORUDIS

ketoprofeeni
PDF Potilasopas - ORUDIS (suomi)

Kohderyhmä: Potilas

PDF Tarkistuslista - ORUDIS (suomi)

Kohderyhmä: Lääkäri

OZURDEX

deksametasoni
PDF Potilasohje - OZURDEX (suomi)
PDF Potilasohje - OZURDEX (ruotsi)

Ozurdex-hoidon ohje potilaalle / En patientvägledning om Ozurdex-behandling

Kohderyhmä: Potilas

PADCEV

enfortumabi-vedotiini

PAMIFOS

pamidronaatti

PENTHROX

metoksifluraani
PDF Annosteluohjaus - PENTHROX (suomi)
PDF Annosteluohjaus - PENTHROX (ruotsi)

Ohjeita lääkkeen antamiseen

Kohderyhmä: Hoitohenkilökunta

PEYONA

kofeiini
PDF Terveydenhuollon ammattilaisen opas - PEYONA (suomi)

Lääkärin opas

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

PIOGLITAZONE ACCORD

pioglitatsoni
PDF Terveydenhuollon ammattilaisen opas - PIOGLITAZONE ACCORD (suomi)

Koulutusmateriaali

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

PIQRAY

alpelisibi
PDF Terveydenhuollon ammattilaisen opas - PIQRAY (suomi)
PDF Terveydenhuollon ammattilaisen opas - PIQRAY (ruotsi)

PIQRAY® Terveydenhuollon ammattilaisille tarkoitettu opas potilaan hyperglykemian hoitoon

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

PONVORY

ponesimodi
PDF Muistutuskortti - PONVORY (suomi)
PDF Muistutuskortti - PONVORY (ruotsi)

Raskautta koskeva muistutuskortti

Kohderyhmä: Potilas

PDF Potilasopas - PONVORY (suomi)
PDF Potilasopas - PONVORY (ruotsi)

Potilaan/potilasta hoitavan henkilön opas

Kohderyhmä: Potilas

PDF Tarkistuslista - PONVORY (suomi)

Lääkkeen määrääjän tarkistuslista

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

PRADAXA

dabigatraanieteksilaatti
PDF Pradaxa (dabigatraanieteksilaatti) - Lääkkeen määrääjän opas PEDIATRISEEN KÄYTTÖÖN (suomi)

Suositus viittaa ainoastaan seuraavaan käyttöaiheeseen: Laskimotromboembolioiden hoito ja uusiutumisen ehkäisy alle 18-vuotiaille pediatrisille potilaille alkaen siitä, kun lapsi pystyy nielemään soseutettua ruokaa.

Kohderyhmä: Lääkäri

PRADAXA kapseli, kova 110 mg, 150 mg

dabigatraanieteksilaatti
PDF Pradaxa (dabigatraanieteksilaatti) - Lääkkeen määrääjän opas (suomi)

Suositukset viittaavat ainoastaan seuraaviin käyttöaiheisiin: - aivohalvausten ehkäisy eteisvärinäpotilaille - syvän laskimotukoksen (SLT) ja keuhkoembolian (KE) hoito ja SLT:n ja KE:n uusiutumisen ehkäisy aikuisille

Kohderyhmä: Lääkäri

PRADAXA kapseli, kova 75 mg, 110 mg

dabigatraanieteksilaatti
PDF Pradaxa (dabigatraanieteksilaatti) - Lääkkeen määrääjän opas (suomi)

Suositukset viittaavat ainoastaan seuraaviin käyttöaiheisiin: - laskimotromboembolioiden primaaripreventio kerran vuorokaudessa annosteltuna

Kohderyhmä: Lääkäri

PRODUODOPA

foskarbidopa, foslevodopa
PDF Potilasopas - PRODUODOPA (suomi)
PDF Potilasopas - PRODUODOPA (ruotsi)

Potilasopas / Patientbroschyr

Kohderyhmä: Potilas

QLAIRA

dienogesti, estradioli
PDF Tarkistuslista - QLAIRA (suomi)
PDF Tarkistuslista - QLAIRA (ruotsi)

Tarkistuslista yhdistelmäehkäisyvalmisteiden määrääjille

Kohderyhmä: Lääkäri

REPLAGAL

agalsidaasialfa
PDF Terveydenhuollon ammattilaisen opas - REPLAGAL (suomi)

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

RIGEVIDONCONT

etinyyliestradioli, levonorgestreeli
PDF Potilasopas - RIGEVIDONCONT (suomi)
PDF Potilasopas - RIGEVIDONCONT (ruotsi)

Kysymyksiä ja vastauksia yhdistelmäehkäisyvalmisteita: Viimeisintä tietoa naisille

Kohderyhmä: Potilas

PDF Tarkistuslista - RIGEVIDONCONT (suomi)
PDF Tarkistuslista - RIGEVIDONCONT (ruotsi)

Tarkistuslista yhdistelmäehkäisyvalmisteiden määrääjille

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

PDF Tiedote terveydenhuollon ammattilaisille - RIGEVIDONCONT (suomi)
PDF Tiedote terveydenhuollon ammattilaisille - RIGEVIDONCONT (ruotsi)

Yhdistelmäehkäisyvalmisteet: Materiaalia naisen yksilöllisten veritulppariskitekijöiden arviointiin, keskustelun tueksi ja sopivimman valmisteen valitsemiseksi

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

RINVOQ

upadasitinibi
PDF Terveydenhuollon ammattilaisten koulutusopas - RINVOQ (suomi)
PDF Terveydenhuollon ammattilaisten koulutusopas - RINVOQ (ruotsi)

Terveydenhuollon ammattilaisten koulutusopas/Utbildningsguide för vårdpersonal

Kohderyhmä: Lääkäri

RIVAROXABAN KRKA

rivaroksabaani
PDF Terveydenhuollon ammattilaisen opas - RIVAROXABAN KRKA (suomi)

Lääkkeen määrääjän opas antaa suosituksia rivaroksabaanin käyttöön vuotoriskin pienentämiseksi rivaroksabaanihoidon aikana.

Kohderyhmä: Lääkäri

RIVASTOR

rivastigmiini
PDF Käyttöohje - RIVASTOR (suomi)
PDF Käyttöohje - RIVASTOR (ruotsi)

Käyttöohje ja päiväkirja potilaalle

Kohderyhmä: Potilas

ROACTEMRA

tosilitsumabi
PDF RoActemra Annostelu- ja anto-ohjeet (suomi)

Opas terveydenhuollon ammattilaisille RoActemra-hoidon valmisteluun ja antoon.

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

PDF RoActemra Opas terveydenhuollon ammattilaisille (suomi)

Tässä oppaassa on tärkeitä turvallisuutta koskevia tietoja terveydenhuollon ammattilaiselle ennen RoActemra-hoidon aloittamista ja hoidon aikana.

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

PDF RoActemra Potilaskortti (suomi)
PDF RoActemra Potilaskortti (ruotsi)

Tämä potilaskortti sisältää tärkeitä turvallisuutta koskevia tietoja, joista potilaan on oltava tietoinen ennen RoActemra-hoidon aloittamista ja hoidon aikana.

Kohderyhmä: Potilas

PDF RoActemra Potilasopas (suomi)
PDF RoActemra Potilasopas (ruotsi)

Tässä oppaassa on RoActemra-valmisteen turvallista käyttöä koskevat keskeiset tiedot potilaille ja heidän huoltajilleen.

Kohderyhmä: Potilas

RUCONEST

alfakonestaatti

RYBRILA

glykopyrroni
PDF Tarkistuslista hoitajille - RYBRILA (suomi)
PDF Tarkistuslista hoitajille - RYBRILA (ruotsi)

Muistilista hoitajille

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

PDF Tarkistuslista lääkärille - RYBRILA (suomi)

Tarkistuslista terveydenhuollon ammattilaisille

Kohderyhmä: Lääkäri

SARCLISA

isatuksimabi
PDF Terveydenhuollon ammattilaisen opas - SARCLISA (suomi)
PDF Terveydenhuollon ammattilaisen opas - SARCLISA (ruotsi)

Sarclisa-valmisteen käyttöön liittyy veriryhmän määritykseen kohdistuvien häiriövaikutusten riski.

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

SKILARENCE

dimetyylifumaraatti
PDF Terveydenhuollon ammattilaisen opas - SKILARENCE (suomi)

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

SOLIRIS

ekulitsumabi
PDF Lääkärin opas – SOLIRIS (suomi)

Lääkärin opas

Kohderyhmä: Lääkäri

PDF Potilasopas - SOLIRIS (suomi)

Kohderyhmä: Potilas

PDF Vanhempien aHUS-opas - SOLIRIS (suomi)

Vanhempien aHUS-opas. Tärkeitä turvallisuustietoja Soliris-hoitoa saaville lapsille ja vauvoille, joilla on aHUS.

Kohderyhmä: Potilas

PDF Vanhempien PNH-opas - SOLIRIS (suomi)

Vanhempien PNH-opas. Tärkeitä turvallisuustietoja Soliris-hoitoa saaville lapsille ja vauvoille, joilla on kohtauksittainen yöllinen PNH.

Kohderyhmä: Potilas

SONOVUE

SPRAVATO

esketamiini
PDF Potilasopas - SPRAVATO (suomi)
PDF Potilasopas - SPRAVATO (ruotsi)

Spravato-nenäsumute (esketamiini): Mitkä ovat hoidon riskit?

Kohderyhmä: Potilas

PDF Tarkistuslista - SPRAVATO (suomi)

Terveydenhuollon ammattilaisten tarkistuslista potilaan kotiuttamisen arviointiin

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

PDF Terveydenhuollon ammattilaisen opas - SPRAVATO (suomi)

Spravato-nenäsumutetta saavia potilaita koskevat riskienminimointitoimenpiteet

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

STRIBILD

elvitegraviiri, emtrisitabiini, kobisistaatti, tenofoviiri
PDF Terveydenhuollon ammattilaisen opas - STRIBILD (suomi)

Munuaisiin ja luustoon kohdistuvien vaikutusten hoitoa koskevia neuvoja terveydenhuollon ammattilaisille, jotka hoitavat Stribild™-valmistetta saavia nuoria potilaita

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

TALVEY

talketamabi
PDF Terveydenhuollon ammattilaisen opas - TALVEY (suomi)

Koulutusmateriaali neurologisen toksisuuden tunnistamista, hoitoa ja seurantaa varten

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

TECARTUS

breksukabtageeniautoleuseeli
PDF Potilaskortti - TECARTUS (suomi)
PDF Potilaskortti - TECARTUS (ruotsi)

Tärkeitä muistutuksia potilaille ja tietoa terveydenhuollon ammattilaisille.

Kohderyhmä: Yleinen

PDF Terveydenhuollon ammattilaisen opas - TECARTUS: Tärkeää turvallisuustietoa sytokiinien vapautumisoireyhtymästä ja neurologisista haittavaikutuksista (suomi)

Tärkeää turvallisuustietoa terveydenhuollon ammattilaisille sytokiinien vapautumisoireyhtymän ja vakavien neurologisten haittavaikutusten riskin pienentämiseksi

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

TECENTRIQ

atetsolitsumabi
PDF Tecentriq Potilaskortti (suomi)
PDF Tecentriq Potilaskortti (ruotsi)

Tämä potilaskortti sisältää tärkeitä turvallisuutta koskevia tietoja, joista potilaan on oltava tietoinen ennen Tecentriq-hoidon aloittamista ja hoidon aikana.

Kohderyhmä: Potilas

TECVAYLI

teklistamabi

TEPKINLY

epkoritamabi
PDF Potilaskortti - TEPKINLY (suomi)
PDF Potilaskortti - TEPKINLY (ruotsi)

Potilaskortti / Patientkort

Kohderyhmä: Potilas

TOCTINO

alitretinoiini
PDF Tarkistuslista apteekkihenkilökunnalle - TOCTINO (suomi)

Apteekkihenkilökunnan tarkistuslista – Neuvoja TOCTINO-valmisteen toimittamiseen

Kohderyhmä: Apteekki

PDF Tarkistuslista lääkäreille - TOCTINO (suomi)

Lääkärin tarkistuslista/vahvistuslomake määrättäessä lääkettä naispotilaille.

Kohderyhmä: Lääkäri

TOPIRAMAT ORION

topiramaatti
PDF Opas terveydenhuollon ammattilaisille - TOPIRAMAT ORION (suomi)

Opas terveydenhuollon ammattilaisille, jotka hoitavat topiramaatilla tyttöjä ja naisia, jotka voivat tulla raskaaksi.

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

PDF Potilasopas - TOPIRAMAT ORION (suomi)
PDF Potilasopas - TOPIRAMAT ORION (ruotsi)

Mitä naisten, jotka voivat tulla raskaaksi, pitää tietää topiramaatista.

Kohderyhmä: Potilas

PDF Riskien tarkistuslomake - TOPIRAMAT ORION (suomi)
PDF Riskien tarkistuslomake - TOPIRAMAT ORION (ruotsi)

Riskien tiedostamista koskeva lomake topiramaattia saaville tytöille ja naisille, jotka voivat tulla raskaaksi.

Kohderyhmä: Yleinen

TOPOGYNE

misoprostoli
PDF Terveydenhuollon ammattilaisten materiaali - TOPOGYNE (suomi)

Potilaiden riskinhallinta lääkkeellisessä raskaudenkeskeytyksessä

Kohderyhmä: Hoitohenkilökunta

TOUJEO DOUBLESTAR, TOUJEO SOLOSTAR

glargininsuliini

TREPOSA

treprostiniili
PDF Käyttöohje - TREPOSA (suomi)

Infuusiojärjestelmän käyttö: Treposan antamiseen laskimoon

Kohderyhmä: Potilas

PDF Raportointilomake - TREPOSA (suomi)

Treposaan liittyvä, erityistä seurantaa edellyttävä tapahtuma – verenkierron infektio

Kohderyhmä: Lääkäri

PDF Tarkistuslista - TREPOSA: Potilaan kyselykaavake (suomi)

Laskimonsisäistä Treposaa saavan potilaan kyselykaavake

Kohderyhmä: Yleinen

TREXAN tabletti

metotreksaatti
PDF Muistutuskortti apteekeille - TREXAN tabletti (suomi)
PDF Muistutuskortti apteekeille - TREXAN tabletti (ruotsi)

Muistilista apteekkihenkilökunnalle metotreksaatin toimittamiseen.

Kohderyhmä: Apteekki

PDF Muistutuskortti lääkäreille - TREXAN tabletti (suomi)
PDF Muistutuskortti lääkäreille - TREXAN tabletti (ruotsi)

Muistilista lääkäreille metotreksaatin määräämiseen.

Kohderyhmä: Lääkäri

PDF Muistutuskortti sairaala-apteekeille ja hoitajille - TREXAN tabletti (suomi)
PDF Muistutuskortti sairaala-apteekeille ja hoitajille - TREXAN tabletti (ruotsi)

Muistilista sairaanhoitajille/sairaala-apteekin henkilökunnalle metotreksaatin jakamiseen

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

TSOLEDRONIHAPPO MEDAC

tsoledronihappo

TYSABRI

natalitsumabi
PDF Potilaskortti - TYSABRI (suomi)
PDF Potilaskortti - TYSABRI (englanti)
PDF Potilaskortti - TYSABRI (ruotsi)

TYSABRI-valmistetta käyttävän potilaan seurantakortti.

Kohderyhmä: Potilas

PDF Potilasopas - TYSABRI: Hoidon aloitus (suomi)
PDF Potilasopas - TYSABRI: Hoidon aloitus (ruotsi)

TYSABRI-hoidon aloittamista koskeva lomake.

Kohderyhmä: Potilas

PDF Potilasopas - TYSABRI: Hoidon lopetus (suomi)
PDF Potilasopas - TYSABRI: Hoidon lopetus (ruotsi)

TYSABRI-hoidon lopettamista koskeva lomake.

Kohderyhmä: Potilas

PDF Terveydenhuollon ammattilaisen opas - TYSABRI (suomi)

Tiedote ja hoito-ohje lääkäreille TYSABRI-valmistetta saavien multippeliskleroosipotilaiden hoitoon (Versio 22).

Kohderyhmä: Lääkäri

ULTOMIRIS

ravulitsumabi
PDF Potilaan ja vanhemman opas - ULTOMIRIS (suomi)
PDF Potilaan ja vanhemman opas - ULTOMIRIS (ruotsi)

Opas potilaalle, vanhemmille ja lailliselle huoltajalle

Kohderyhmä: Potilas

UPTRAVI

seleksipagi
PDF Saatekirje - UPTRAVI (suomi)

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

PDF Titrausopas ammattilaiselle - UPTRAVI (suomi)

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

VABYSMO

farisimabi
PDF Vabysmo Potilasopas (suomi)
PDF Vabysmo Potilasopas (ruotsi)

Tämä potilasopas sisältää tärkeitä turvallisuutta koskevia tietoja, joista potilaan on oltava tietoinen ennen Vabysmo-hoidon aloittamista ja hoidon aikana.

Kohderyhmä: Potilas

VALDOXAN

agomelatiini

VAXCHORA

kolerabakteeri/rakenneosa
PDF Terveydenhuollon ammattilaisen opas - VAXCHORA (suomi)

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

VENCLYXTO

venetoklaksi

VOLIBRIS

ambrisentaani
PDF Potilaskortti - VOLIBRIS (suomi)
PDF Potilaskortti - VOLIBRIS (ruotsi)

Tärkeää turvallisuuteen liittyvää tietoa potilaille, jotka käyttävät Volibris-valmistetta (ambrisentaani).

Kohderyhmä: Potilas

VPRIV

velagluseraasi alfa
PDF Kotona annettavan infuusion opas lääkäreille - VPRIV (suomi)

Hoitaville lääkäreille tarkoitettu opas kotona annettavasta infuusiosta

Kohderyhmä: Lääkäri

PDF Kotona annettavan infuusion opas potilaalle ja ammattilaiselle - VPRIV (suomi)
PDF Kotona annettavan infuusion opas potilaalle ja ammattilaiselle - VPRIV (ruotsi)

Poilaalle ja hoitajille tarkoitettu opas kotona anntettavasta infuusiosta. Handbok för infusion i hemmet, menad för patienter och skötare/närståendevårdare.

Kohderyhmä: Yleinen

XALKORI

kritsotinibi
PDF Potilaskortti - XALKORI (suomi)
PDF Potilaskortti - XALKORI (ruotsi)

Xalkori-valmisteen päivitetyt koulutusmateriaalit

Kohderyhmä: Yleinen

PDF Potilasopas - XALKORI (suomi)
PDF Potilasopas - XALKORI (ruotsi)

Xalkori-valmisteen päivitetyt koulutusmateriaalit

Kohderyhmä: Yleinen

XARELTO

rivaroksabaani
PDF Lääkkeen määrääjän opas - XARELTO (suomi)

Lääkkeen määrääjän opas antaa ohjeita XARELTO-valmisteen käyttöön vuotoriskin pienentämiseksi XARELTO-hoidon aikana.

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

XELJANZ

tofasitinibi
PDF Lääkkeen määrääjän opas - XELJANZ (suomi)

Opas annostukseen, annosteluun, hoidon seurantaan ja haittavaikutusten hallintaan.

Kohderyhmä: Lääkäri

XENPOZYME

olipudaasi alfa
PDF Potilaskortti - XENPOZYME (suomi)
PDF Potilaskortti - XENPOZYME (ruotsi)

Mitä Xenpozyme on, Merkittävät haittavaikutukset, Naiset ja raskaus

Kohderyhmä: Yleinen

PDF Terveydenhuollon ammattilaisen opas - XENPOZYME (suomi)

Koti-infuusiohoitoa koskeva opas

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

XGEVA

denosumabi
PDF Muistutuskortti - XGEVA (suomi)
PDF Muistutuskortti - XGEVA (ruotsi)

Leuan luukuolion riskin minimoiminen

Kohderyhmä: Potilas

XOSPATA

gilteritinibi

YASMIN

drospirenoni, etinyyliestradioli
PDF Tarkistuslista - YASMIN (suomi)
PDF Tarkistuslista - YASMIN (ruotsi)

Tarkistuslista yhdistelmäehkäisyvalmisteiden määrääjille

Kohderyhmä: Lääkäri

YASMINELLE

drospirenoni, etinyyliestradioli
PDF Tarkistuslista - YASMINELLE (suomi)
PDF Tarkistuslista - YASMINELLE (ruotsi)

Tarkistuslista yhdistelmäehkäisyvalmisteiden määrääjille

Kohderyhmä: Lääkäri

YAZ

drospirenoni, etinyyliestradioli
PDF Potilaskortti - YAZ (suomi)

Kohderyhmä: Yleinen

PDF Tarkistuslista - YAZ (suomi)
PDF Tarkistuslista - YAZ (ruotsi)

Tarkistuslista yhdistelmäehkäisyvalmisteiden määrääjille

Kohderyhmä: Lääkäri

YESCARTA

aksikabtageenisiloleuseeli
PDF Potilaskortti - YESCARTA (suomi)
PDF Potilaskortti - YESCARTA (ruotsi)

Tärkeitä muistutuksia potilaille ja tietoa terveydenhuollon ammattilaisille.

Kohderyhmä: Potilas

PDF Terveydenhuollon ammattilaisen opas - YESCARTA: Tärkeää turvallisuustietoa sytokiinien vapautumisoireyhtymästä ja neurologisista haittavaikutuksista (suomi)

Tärkeää turvallisuustietoa terveydenhuollon ammattilaisille sytokiinien vapautumisoireyhtymän ja vakavien neurologisten haittavaikutusten riskin pienentämiseksi

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

YUFLYMA

adalimumabi
PDF Potilaskortti aikuisille - YUFLYMA (suomi)
PDF Potilaskortti aikuisille - YUFLYMA (ruotsi)

Aikuisten potilaskortti v2.0 hyväksytty Fimeassa 18.8.2023

Kohderyhmä: Yleinen

YUFLYMA injektioneste, liuos, esitäytetty kynä

adalimumabi
PDF Potilaskortti lapsille - YUFLYMA (suomi)
PDF Potilaskortti lapsille - YUFLYMA (ruotsi)

Lasten potilaskortti v2.0 hyväksytty Fimeassa 18.8.2023

Kohderyhmä: Yleinen

ZOELY

estradioli, nomegestroli
PDF Tarkistuslista - ZOELY (suomi)

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

PDF Terveydenhuollon ammattilaisen opas - ZOELY (suomi)

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

PDF Tuoteopas - ZOELY (suomi)

Kohderyhmä: Yleinen

ZOLGENSMA

onasemnogeeniabeparvoveekki
PDF Potilasopas - ZOLGENSMA (suomi)
PDF Potilasopas - ZOLGENSMA (ruotsi)

Huoltajan opas Zolgensma -hoitoon

Kohderyhmä: Potilas

PDF Terveydenhuollon ammattilaisen opas - ZOLGENSMA (suomi)

Terveydenhuollon ammattilaisen opas Zolgensma®-hoidon (onasemnogeeniabeparvoveekki) riskien minimointiin

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilainen

ZYNLONTA

lonkastuksimabi-tesiriini