PANTADEXA injektio-/infuusioneste, liuos 5 mg/ml

Lääkeyritys ei ole toimittanut etsimäsi valmisteen valmisteyhteenvetoa käytettäväksi Pharmaca Fennica® -palveluissa. Voit hakea lisätietoja: www.fimea.fi tai lääkeyritykseltä.

Yhteystiedot

PANPHARMA NORDIC
Anolitveien 4
1400 Ski
Norway

+47 9408 0148
info@panpharma.no

Halutessasi voit tarkastella samaa lääkeainetta sisältäviä valmisteita: