Vertaa PF-selostetta

OTIBORIN korvatipat, liuos 30/200 mg/ml, OTIBORIN FORTE korvatipat, liuos 30/400 mg/ml

Vaikuttavat aineet ja niiden määrät

Otiborin: 1 ml sisältää 30 mg boorihappoa ja 200 mg etanolia (96 %).

Otiborin forte: 1 ml sisältää 30 mg boorihappoa ja 400 mg etanolia (96 %).

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta Apuaineet.

Lääkemuoto

Korvatipat, liuos.

Kliiniset tiedot

Käyttöaiheet

Otiborin: Korvakäytävätulehduksen ja kroonisen välikorvatulehduksen paikallishoito.

Otiborin forte: Korvakäytävätulehduksen paikallishoito.

Annostus ja antotapa

Otiborin: Korvakäytävätulehduksessa 4 tippaa 3–6 kertaa päivässä suoraan korvakäytävään tai korvakäytävätamponiin, joka vaihdetaan päivittäin. Kroonisessa välikorvatulehduksessa 4–8 tippaa korvaan 3–4 kertaa päivässä kehonlämpöisenä.

Otiborin forte: Korvakäytävätulehduksessa 4 tippaa 3–6 kertaa päivässä suoraan korvakäytävään tai korvakäytävätamponiin, joka vaihdetaan päivittäin.

Vasta-aiheet

Yliherkkyys vaikuttaville aineille tai apuaineelle.

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Varovaisuutta on noudatettava tärykalvoperforaation yhteydessä. Mikäli oireet eivät lievity muutaman vuorokauden aikana, potilaan tulisi keskeyttää lääkitys ja ottaa yhteys lääkäriin.

Yhteisvaikutukset

Ei tunneta.

Raskaus ja imetys

Otiborin ja Otiborin forte-korvatippoja voidaan käyttää raskauden ja imetyksen aikana. Annostusohjeita on noudatettava ja yliannostusta vältettävä.

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Otiborin ja Otiborin forte eivät oikein annosteltuna vaikuta ajokykyyn eivätkä tarkkuutta vaativien tehtävien suorittamiseen.

Haittavaikutukset

Haittavaikutukset ovat hyvin epätodennäköisiä, jos lääkettä käytetään suositeltuina annoksina. Korvassa voi esiintyä ohimenevää kirvelyä lääkkeen annon yhteydessä.

Yliannostus

Yliannostuksesta voi aiheutua pahoinvointia, oksentelua, ripulia, ihon punoitusta ja urtikariaa.

Farmakologiset ominaisuudet

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: mikrobilääkkeet
ATC-koodi: S02AA03

Otiborin ja Otiborin forte -korvatippojen vaikuttavat aineet ovat boorihappo ja etanoli. Boorispriitä on pitkään käytetty paikallisesti ihon tulehdusten hoitoon. 3-prosenttisena liuoksena boorihappo estää bakteerien ja sienten kasvua, mutta ei ole bakterisidinen. Boorihappo tehoaa useimpiin korvakäytävätulehdusta ja kroonista välikorvatulehdusta aiheuttaviin mikrobeihin, joista yleisimpiä ovat gramnegatiiviset sauvat, mm. Pseudomonas aeruginosa. Otiborin ja Otiborin forte ovat lievästi happamia (pH 4,5), mikä suosii normaaliflooran palautumista korvakäytävään. Laimeana spriiliuoksena sillä on myös korvakäytävää kuivaava vaikutus. Boorihapon ei ole todettu olevan ototoksinen.

Farmakokinetiikka

Boorihapon ja etanolin systeeminen imeytyminen on vähäistä paikalliskäytössä korvaan annettuna. Imeytyminen on runsaampaa vaurioituneessa ihossa. Boorihapon jakaantumistilavuus on 0,2-0,5 l/kg, ja näennäinen puoliintumisaika 12-27 tuntia. Puolet boorihaposta erittyy virtsaan 12 tunnin kuluessa. Boori ei kumuloidu elimistöön.

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Boorihappoa on aiemmin käytetty yleisesti mm. puhdistusaineissa desinfioivana aineosana, ruokien säilöntäaineena, hyönteismyrkkynä, suuvesissä ja kosmetiikkatuotteissa. Systeemisiä oireita tuottavana rajana pitkäaikaisessa altistuksessa voidaan pitää pitoisuutta 15 mg/l:ssa seerumia, ja 200 mg/l:ssa seerumia on aiheuttanut lapsen kuoleman. Toisaalta, aikuisille on annettu suoneen 14-20 g:n kerta-annoksia natriumboraattia ilman irreversiibelejä vaikutuksia.

Farmaseuttiset tiedot

Apuaineet

Injektionesteisiin käytettävä vesi.

Yhteensopimattomuudet

Ei oleellinen.

Kestoaika

2 vuotta. Avatun pullon kestoaika on 28 päivää.

Säilytys

Säilytä alle 25°C.

Pakkaukset ja valmisteen kuvaus

Markkinoilla olevat pakkaukset

Resepti

OTIBORIN FORTE korvatipat, liuos
30/400 mg/ml 10 ml (15,28 €)

Itsehoito

OTIBORIN korvatipat, liuos
30/200 mg/ml 10 ml (16,67 €)

PF-selosteen tieto

Läpinäkyvä muovinen (LDPE) pullo, valkoinen muovinen (HDPE) kierrekorkki.
Pakkauskoko: 10 ml.

Valmisteen kuvaus:

Kirkas, väritön liuos.

Käyttö- ja käsittelyohjeet

Ei erityisvaatimuksia.

Korvattavuus

OTIBORIN korvatipat, liuos
30/200 mg/ml 10 ml
OTIBORIN FORTE korvatipat, liuos
30/400 mg/ml 10 ml

  • Ei korvausta.

ATC-koodi

S02AA03

Valmisteyhteenvedon muuttamispäivämäärä

22.12.2021

Yhteystiedot

SANTEN OY
Kelloportinkatu 1
33100 Tampere


03 284 8111
www.santen.fi