Vertaa PF-selostetta

TESTOGEL transdermaaligeeli 16,2 mg/g

Vaikuttavat aineet ja niiden määrät

Yksi gramma geeliä sisältää 16,2 mg testosteronia. Yksi pumpun painallus annostelee 1,25 grammaa geeliä eli 20,25 mg testosteronia.
Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan: Tämä lääkevalmiste sisältää 0,9 g alkoholia (etanolia) per 1,25 g:n annos geeliä.

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta Apuaineet.

Lääkemuoto

Transdermaaligeeli

Kliiniset tiedot

Käyttöaiheet

Testogel on tarkoitettu aikuisille miesten hypogonadismin testosteronikorvaushoidoksi silloin, kun testosteronivaje on todettu kliinisten merkkien ja biokemiallisten testien perusteella (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet).

Annostus ja antotapa

Annostus
Aikuiset ja iäkkäät miehet
Suositeltava annos on kaksi annospumpun painallusta geeliä (40,5 mg testosteronia) levitettynä kerran vuorokaudessa suunnilleen samaan aikaan, mieluiten aamulla. Lääkärin on muutettava vuorokausiannosta potilaan kliinisen tai laboratorioarvojen vasteen perusteella. Annos ei saa olla yli neljä painallusta annospumpusta eli yli 81 milligrammaa testosteronia vuorokaudessa. Annostusta on muutettava asteittain annospumpun yhden painalluksen antaman geelimäärän suuruisina erinä.

Annosta on titrattava aamulla mitattujen annosta edeltävien veren testosteronipitoisuuksien perusteella. Vakaan tilan veren testosteronipitoisuudet saavutetaan yleensä lääkehoidon toiseen vuorokauteen mennessä. Jotta testosteronin annostuksen muuttamisen tarvetta voidaan arvioida, veren testosteronipitoisuudet on mitattava aamulla ennen valmisteen käyttöä sen jälkeen, kun vakaa tila on saavutettu. Veren testosteronipitoisuuksia on seurattava määräajoin. Annosta voidaan pienentää, jos veren testosteronipitoisuudet nousevat toivotun tason yläpuolelle. Jos pitoisuudet ovat matalia, annostusta voidaan lisätä asteittain 81 mg:n testosteroniannokseen (neljä annospumpun painallusta geeliä) vuorokaudessa.

Hoito on lopetettava, jos veren testosteronipitoisuudet ovat jatkuvasti normaalia vaihteluväliä korkeammat pienimmällä vuorokausiannoksella 20,25 mg (1,25 grammaa geeliä, vastaa yhtä annospumpun painallusta) tai jos normaalin vaihteluvälin sisällä olevia veren testosteronipitoisuuksia ei saavuteta suurimmalla 81 mg:n annoksella (5 grammaa geeliä, vastaa neljää annospumpun painallusta).

Potilaat, joilla on vaikea‑asteinen munuaisten tai maksan vajaatoiminta
Ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet.

Pediatriset potilaat
Testogel‑valmisteen turvallisuutta ja tehoa alle 18‑vuotiaiden poikien hoidossa ei ole varmistettu. Tietoja ei ole saatavilla.

Antotapa
Ihon läpi.

Potilas levittää valmisteen itse puhtaalle, kuivalle, terveelle iholle oikeaan ja vasempaan olkavarteen ja olkapäihin.

Geeli on levitettävä iholle varovaisesti ohueksi kerrokseksi. Sitä ei tarvitse hieroa ihoon. Geelin annetaan kuivua vähintään 3–‑5 minuutin ajan ennen pukeutumista. Kädet pestään saippualla ja vedellä geelin levittämisen jälkeen ja levityskohta/‑kohdat peitetään vaatteella sen jälkeen, kun geeli on kuivunut. Levityskohta on pestävä huolellisesti saippualla ja vedellä ennen kaikkia tilanteita, joissa levityskohta joutuu todennäköisesti kosketukseen toisen henkilön ihon kanssa. Lisätietoja annoksen levittämisen jälkeisestä peseytymisestä löytyy kohdasta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet (alakohta Mahdollisuus testosteronin siirtymiseen vahingossa toiseen henkilöön).

Valmistetta ei saa levittää genitaalialueille, koska sen suuri alkoholipitoisuus voi aiheuttaa paikallista ärsytystä.

Jotta ensimmäinen annos on täysimääräinen, säiliöpumppu on valmisteltava. Se tehdään pitämällä säiliö pystyasennossa ja painamalla annostelija hitaasti pohjaan asti kolme kertaa. Kolmesta ensimmäisestä painalluksesta peräisin oleva geeli hävitetään turvallisesti. Pumpun valmistelu on tarpeen vain ennen ensimmäistä annosta.

Valmistelutoimenpiteen jälkeen annostelija painetaan kerran pohjaan asti. Tämä antaa 1,25 grammaa lääkettä kämmenelle. Geeli levitetään sen jälkeen olkavarsiin ja olkapäille.

Vasta-aiheet

Tämän lääkkeen käyttö on vasta‑aiheista

  • jos potilaalla epäillään tai tiedetään olevan eturauhassyöpä tai rintasyöpä
  • jos potilaalla on yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai kohdassa Apuaineet mainituille apuaineille.

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Lääkettä on käytettävä vain, mikäli hypogonadismin (hyper‑ ja hypogonadotrooppinen) oireet on osoitettu ja muu oireita aiheuttava etiologia on poissuljettu ennen hoidon aloittamista. Testosteronivajeen on oltava selkeästi todettavissa kliinisten piirteiden perusteella (sekundaaristen sukupuoliominaisuuksien regressio, kehon koostumuksen muutos, astenia, libidon heikentyminen, erektiohäiriö jne.) ja se on varmennettava kahdella erillisellä veren testosteronimittauksella. Tällä hetkellä ei ole olemassa yksimielisyyttä ikäspesifeistä testosteroninpitoisuuksien viitearvoista. On kuitenkin otettava huomioon, että fysiologisesti veren testosteronipitoisuudet pienenevät iän myötä.

Laboratorioiden välisen vaihtelun vuoksi kaikki testosteronimittaukset on tehtävä samassa laboratoriossa.

Ennen testosteronihoidon aloittamista kaikille potilaille on tehtävä yksityiskohtainen tutkimus olemassa olevan eturauhassyövän riskin poissulkemiseksi. Eturauhasta ja rinnan aluetta on seurattava huolellisesti ja säännöllisesti suositeltujen menetelmien avulla (eturauhasen tunnustelu rektaalisesti ja seerumin eturauhasspesifin antigeenin [PSA] arviointi) testosteronihoitoa saavilla potilailla vähintään kerran vuodessa, ja kahdesti vuodessa iäkkäillä potilailla ja riskipotilailla (potilailla, joilla on kliinisiä tai familiaalisia riskitekijöitä).

Androgeenit saattavat kiihdyttää subkliinisen eturauhassyövän ja eturauhasen hyvänlaatuisen liikakasvun etenemistä.

Lääkettä on luumetastaasien takia käytettävä varoen syöpäpotilaille, joihin kohdistuu hyperkalsemian (ja siihen liittyvän hyperkalsiurian) riski. On suositeltavaa seurata näiden potilaiden veren kalsiumpitoisuutta säännöllisesti.

Potilailla, joilla on vaikea sydämen, maksan tai munuaisten vajaatoiminta tai iskeeminen tauti, testosteronihoito voi aiheuttaa vaikeita komplikaatioita, joiden tunnusmerkkinä on turvotus sekä mahdollinen kongestiivinen sydämen vajaatoiminta. Tällaisessa tapauksessa hoito on lopetettava välittömästi.
Testosteroni voi aiheuttaa verenpaineen nousua ja tätä lääkettä on käytettävä varoen niiden miesten hoidossa, joilla on hypertensiota.

Testosteronia täytyy käyttää varoen potilailla, joilla on trombofilia tai laskimotromboembolian riskitekijöitä, koska näillä potilailla on markkinoilletulon jälkeen raportoitu testosteronihoidon aikaisia tromboottisia tapahtumia (kuten syvä laskimotukos, keuhkoembolia, silmän tromboosi). Laskimotromboembolioita on raportoitu trombofiliapotilailla jopa antikoagulaatiohoidon aikana. Tästä syystä testosteronihoidon jatkamista ensimmäisen tromboottisen tapahtuman jälkeen tulee arvioida huolellisesti. Mikäli hoitoa jatketaan, yksilöllistä laskimotromboosiriskiä tulee pienentää lisätoimenpiteillä.

Testosteronipitoisuuksia on seurattava lähtötilanteessa ja säännöllisin väliajoin hoidon aikana. Lääkärin on muutettava annostusta yksilöllisesti, jotta testosteronipitoisuudet pysyvät eugonadaalisina.

Pitkäkestoista androgeenihoitoa saavien potilaiden kohdalla on seurattava säännöllisesti myös seuraavia laboratorioarvoja: hemoglobiini ja hematokriitti (polysytemian havaitsemiseksi), maksan toimintakokeet ja rasvaprofiili.

Tämän lääkkeen turvallisuudesta ja tehosta yli 65‑vuotiailla potilailla on rajoitetusti kokemusta. Tällä hetkellä ei ole olemassa yksimielisyyttä ikäspesifeistä testosteronipitoisuuksien viitearvoista. On kuitenkin otettava huomioon, että fysiologisesti veren testosteronipitoisuudet vähenevät iän myötä.

Lääkettä on käytettävä varoen niiden potilaiden hoidossa, joilla on epilepsia tai migreeni, koska nämä sairaudet saattavat pahentua.

Testosteroniestereillä hoidettuja hypogonadaalisia henkilöitä koskevasta uniapnean riskin kohoamisesta on olemassa julkaistuja raportteja, etenkin koskien potilaita, joilla on riskitekijöitä kuten lihavuus ja krooninen hengityselinsairaus.

Parantunutta insuliiniherkkyyttä saatetaan havaita androgeeneillä hoidetuilla potilailla, ja se saattaa edellyttää diabeteslääkityksen annoksen pienentämistä (ks. kohta Yhteisvaikutukset). Androgeenihoitoa saavien potilaiden glukoosi‑ ja HbA1c‑arvoja on syytä seurata.

Tietyt kliiniset piirteet saattavat olla merkkejä androgeenin liika‑altistuksesta: ärtyneisyys, hermostuneisuus, painonnousu, pitkittyneet tai tiheät erektiot. Nämä edellyttävät annoksen muuttamista.

Jos potilaalle tulee vaikea levityskohdan reaktio, hoitoa on arvioitava uudelleen ja se on lopetettava tarvittaessa.

Suuret eksogeenisten androgeenien annokset voivat ehkäistä siittiöiden tuotantoa aivolisäkkeen follikkelia stimuloivan hormonin (FSH) feedback‑eston kautta. Tämä voi mahdollisesti johtaa siemennesteeseen kohdistuviin haittavaikutuksiin kuten siittiöiden määrän vähenemiseen.

Gynekomastiaa kehittyy toisinaan ja joskus se jatkuu potilailla, joita hoidetaan androgeeneillä hypogonadismin takia.

Naiset eivät saa käyttää tätä lääkettä sen mahdollisten virilisoivien vaikutusten takia.

Mahdollisuus testosteronin siirtymiseen vahingossa toiseen henkilöön
Testosteronigeeliä voi siirtyä muihin henkilöihin läheisen ihokosketuksen välityksellä milloin tahansa annostelun jälkeen. Siirtyminen johtaa suurentuneisiin testosteronin seerumipitoisuuksiin ja mahdollisesti haittavaikutuksiin (esim. kasvojen ja/tai kehon karvoituksen kasvu, äänen madaltuminen, kuukautiskierron epäsäännöllisyydet naisilla ja ennenaikainen puberteetti ja sukupuolielinten suureneminen lapsilla) toistuvan kosketuksen tapahtuessa (tahaton androgenisaatio). Jos virilisaatiota ilmenee, testosteronihoito on keskeytettävä viipymättä, kunnes virilisaation syy on selvillä.

Lääkärin on annettava potilaalle tarkat tiedot testosteronin siirtymisen riskistä (esim. fyysisessä lähikontaktissa muiden kanssa, myös lasten kanssa) ja turvallisuusohjeista (ks. alla).

Hoitavan lääkärin on kiinnitettävä erityistä huomiota testosteronin siirtymisen mahdollisuutta koskevaan valmisteyhteenvedon kohtaan määrätessään lääkettä potilaille, joiden kohdalla ohjeiden noudattamatta jättämisen riski on suuri.

Seuraavia varotoimia suositellaan:
Potilaalle:

  • pese kädet saippualla ja vedellä geelin levittämisen jälkeen
  • peitä levityskohta vaatteella (kuten hihallisella paidalla) sen jälkeen, kun geeli on kuivunut
  • pese levityskohta ennen tilanteita, joissa on odotettavissa läheinen ihokosketus.


Henkilöille, joita ei hoideta tällä lääkkeellä:

  • jos tapahtuu kontakti tämän lääkkeen kanssa, kontaktialue on pestävä välittömästi vedellä ja saippualla
  • ilmoita liiallisen androgeenialtistuksen oireiden kehittymisestä, kuten aknesta tai karvoituksen muutoksista.


Potilas saa käydä suihkussa tai kylvyssä aikaisintaan 1 tunnin kuluttua lääkkeen levittämisestä.

Raskaana olevien naisten on vältettävä kosketusta lääkkeen levityskohtien kanssa. Jos kumppani on raskaana, potilaan on oltava erityisen tarkkana yllä kuvattujen käyttöön liittyvien varotoimien kanssa (ks. myös kohta Raskaus ja imetys).

Tämä lääkevalmiste sisältää 0,9 g alkoholia (etanolia) per 1,25 g:n annos geeliä.
Saattaa aiheuttaa polttelua vahingoittuneilla ihoalueilla.
Ennen kuivumista tämä valmiste on helposti syttyvää.

Yhteisvaikutukset

Suun kautta otettavat antikoagulantit

Antikoagulanttivaikutuksen muutosten takia (suun kautta otettavien antikoagulanttien lisääntynyt teho hyytymistekijän maksasynteesin muuttumisen ja plasmaproteiinin sitoutumisen kilpailevan eston kautta) on suositeltavaa lisätä protrombiiniajan ja kansainvälisen vakioidun suhdeluvun (INR) seurantaa. Potilaita, jotka saavat suun kautta otettavia antikoagulantteja, on tarkkailtava huolellisesti, erityisesti androgeenihoidon aloittamisen ja lopettamisen yhteydessä.

Kortikosteroidit

Testosteronin ja ACTH:n tai kortikosteroidien samanaikainen anto saattaa lisätä turvotuksen kehittymisen riskiä. Tästä syystä näitä lääkevalmisteita on annettava varoen etenkin potilaille, joilla on sydän‑, munuais‑ tai maksasairaus.

Laboratoriotutkimukset

Yhteisvaikutukset laboratoriotutkimusten kanssa: androgeenit saattavat vähentää tyroksiinia sitovan globuliinin pitoisuuksia, mikä johtaa pienentyneisiin seerumin T4‑pitoisuuksiin ja lisääntyneeseen T3:n ja T4:n resiinin takaisinottoon. Vapaiden kilpirauhashormonien pitoisuudet eivät kuitenkaan muutu eikä kilpirauhasen vajaatoiminnan kliinisiä merkkejä ole.

Diabeteslääkkeet

Insuliiniherkkyyden, glukoositoleranssin, glykeemisen säätelyn, verenglukoosin ja glykosyloituneen hemoglobiinin pitoisuuksien muutoksista on ilmoitettu androgeenien käytön yhteydessä. Diabetesta sairastavien potilaiden diabeteslääkkeiden annoksen pienentäminen voi olla tarpeen (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet).

Aurinkovoiteen tai kosteusvoiteen käyttö ei heikennä tehoa.

Raskaus ja imetys

Raskaus
Testogel 16,2 mg/g on tarkoitettu vain miesten käyttöön.
Testogel 16,2 mg/g ‑valmistetta ei ole tarkoitettu raskaana oleville naisille sikiöön mahdollisesti kohdistuvien virilisoivien vaikutusten vuoksi.
Raskaana olevien naisten on vältettävä kaikkea kosketusta Testogel 16,2 mg ‑valmisteen levityskohtien kanssa (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet). Jos kosketus on tapahtunut, kohta on pestävä vedellä ja saippualla mahdollisimman pian.

Imetys
Testogel 16,2 mg/g ‑valmistetta ei ole tarkoitettu imettäville naisille.

Hedelmällisyys
Siittiöiden tuotanto voi estyä korjautuvasti käytettäessä Testogel 16,2 mg/g ‑valmistetta.

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Testogel‑valmisteella ei ole haitallista vaikutusta ajokykyyn ja koneidenkäyttökykyyn.

Haittavaikutukset

a. Turvallisuusprofiilin yhteenveto

Yleisimmät tämän lääkkeen käytön yhteydessä havaitut kliiniset lääkkeen haittavaikutukset suositellulla annostuksella olivat psyykkiset häiriöt ja ihoreaktiot levityskohdassa.

b. Haittavaikutustaulukko
Kliiniset tutkimustiedot


Alla olevassa taulukossa on esitetty 182 vuorokautta kestäneessä tämän lääkkeen vaiheen III kliinisen tutkimuksen kaksoissokkoutetussa jaksossa ilmoitetut haittavaikutukset, joita havaittiin useammin tällä lääkkeellä hoidetussa ryhmässä (n = 234) kuin lumelääkkeellä hoidetussa ryhmässä (n = 40).

Haittavaikutukset on luokiteltu esiintymistiheyden mukaan seuraavasti: hyvin yleinen (≥ 1/10), yleinen (≥ 1/100, < 1/10), melko harvinainen (≥ 1/1 000, < 1/100), harvinainen (≥ 1/10 000, < 1/1 000), hyvin harvinainen (< 1/10 000) ja tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä esiintyvyyden arviointiin).

Taulukko 1 Haittavaikutusten esiintymistiheys vaiheen III tutkimuksessa

 

MedDRA‑elinjärjestelmän luokka

Haittavaikutukset

Yleinen

(≥ 1/100, < 1/10)

Melko harvinainen

(≥ 1/1 000, < 1/100)

Psyykkiset häiriöt

Emotionaaliset oireet*

(mielialan vaihtelut, affektiivinen häiriö, vihaisuus, aggressiivisuus, kärsimättömyys, unettomuus, epätavalliset unet, libidon lisääntyminen)

 

Verisuonisto

 

Pahanlaatuinen hypertensio, punastuminen, flebiitti

Ruoansulatuselimistö

 

Ripuli, vatsan pingotus, suukipu

Iho ja ihonalainen kudos

Ihoreaktiot*

(akne, alopesia, ihon kuivuus, ihomuutokset, kosketusdermatiitti, hiusten värimuutokset, ihottuma, levityskohdan yliherkkyys, levityskohdan kutina)

 

Sukupuolielimet ja rinnat

 

Gynekomastia, nännien häiriö, kiveskipu, lisääntynyt erektio

Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitat

 

Kuoppaturvotus

Tutkimukset

PSA‑arvon nousu, hematokriitti‑ tai hemoglobiiniarvon nousu

 

* Tapahtumat on ryhmitelty

Valmisteen sisältämän alkoholin takia usein tapahtuva iholle levittäminen voi aiheuttaa ärsytystä ja ihon kuivumista.

Markkinoilletulon jälkeinen kokemus

Seuraavassa taulukossa on lueteltu haittavaikutukset, jotka on havaittu tämän lääkkeen myyntiluvan myöntämisen jälkeisessä käytössä, muiden tiedossa olevien, kirjallisuudessa raportoitujen, suun kautta otettavan, injisoitavan tai ihon läpi annettavan testosteronihoidon jälkeen ilmenneiden haittavaikutusten lisäksi.

Haittavaikutukset on luokiteltu esiintymistiheyden mukaan seuraavasti: hyvin yleinen (≥ 1/10), yleinen (≥ 1/100, < 1/10), melko harvinainen (≥ 1/1 000, < 1/100), harvinainen (≥ 1/10 000, < 1/1 000), hyvin harvinainen (< 1/10 000) ja tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä esiintyvyyden arviointiin).

MedDRA-elinjärjestelmän luokka

Haittavaikutukset

Esiintyvyys tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä esiintyvyyden arviointiin)

Yleinen (≥ 1/100, < 1/10)

Harvinainen (≥ 1/10 000, < 1/1 000)

Hyvin harvinainen (< 1/10 000)

Hyvän‑ ja pahanlaatuiset kasvaimet (mukaan lukien kystat ja polyypit)

Eturauhassyöpä (Tietojen perusteella ei voida tehdä johtopäätöksiä testosteronihoitoon liittyvästä eturauhassyöpäriskistä.)

 

Maksakasvain

 

Psyykkiset häiriöt

Hermostuneisuus, masennus, vihamielisyys

   

Hengityselimet, rintakehä ja välikarsina

Uniapnea

   

Maksa ja sappi

   

Keltaisuus

Iho ja ihonalainen kudos

Akne, seborrea, kaljuuntuminen

   

Luusto, lihakset ja sidekudos

Lihaskouristukset

   

Munuaiset ja virtsatiet

Virtsatieobstruktio

   

Sukupuolielimet ja rinnat

  

Priapismi

 

Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitat

Astenia, edeema, huonovointisuus

Valmisteen sisältämän alkoholin takia usein tapahtuva iholle levittäminen voi aiheuttaa ärsytystä ja ihon kuivumista.

   

Tutkimukset

Painonnousu, PSA‑arvon suureneminen, hematokriitti‑ tai hemoglobiiniarvon suureneminen

Hematokriittiarvon suureneminen, punasoluarvon suureneminen, hemoglobiiniarvon suureneminen

 

Maksan toimintakoetulosten poikkeavuudet


Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen
On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty‑haittatasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista seuraavalle taholle:

www‑sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus‑ ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA

Yliannostus

Oireet

Seerumin testosteronipitoisuudet on mitattava, jos liialliseen androgeenialtistukseen viittaavia oireita ja löydöksiä havaitaan. Tämän lääkkeen yliannostustapausten yhteydessä on ilmoitettu myös levityskohdan ihottumaa.

Hoito

Yliannostuksen hoitona on levityskohdan pesu välittömästi, ja jos hoitava lääkäri katsoo aiheelliseksi, hoidon lopettaminen.

Farmakologiset ominaisuudet

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: androgeenit, ATC‑koodi: G03BA03

Endogeeniset androgeenit, testosteroni, jota kivekset erittävät, ja sen pääasiallinen metaboliitti DHT, vastaavat ulkoisten ja sisäisten sukupuolielinten kehittymisestä ja toissijaisten sukupuoliominaisuuksien ylläpidosta (karvoituksen kasvun stimulointi, äänen madaltuminen, libidon kehittyminen). Androgeeneillä on myös vaikutusta proteiinianaboliaan, luustolihasten kehittymiseen ja kehon rasvojen jakautumiseen. Ne myös vähentävät virtsan typpeä, natriumia, kaliumia, kloridia, fosfaattia ja veden erittymistä.

Testosteroni vähentää gonadotropiinien erittymistä aivolisäkkeessä.

Testosteronin vaikutukset joissakin kohde‑elimissä ilmenevät testosteronin perifeerisen estradioliksi muuntumisen jälkeen. Estradioli sitoutuu sen jälkeen kohdesolujen, eli aivolisäkkeen solujen, rasva‑, aivo‑, luusolujen ja kivesten Leydigin solujen, tuman estrogeenireseptoreihin.

Farmakokinetiikka

Testosteroni imeytyy perkutaanisesti 1–8,5‑prosenttisesti tämän lääkkeen käytön jälkeen.

Perkutaanisen imeytymisen jälkeen testosteroni diffundoituu systeemiseen verenkiertoon ja sen pitoisuudet ovat suhteellisen tasaisia 24 tunnin kierron aikana.

Veren testosteronipitoisuudet lisääntyvät ensimmäisestä levittämisen jälkeisestä tunnista alkaen. Ne saavuttavat vakaan tilan toisesta vuorokaudesta lähtien. Päivittäiset muutokset testosteronipitoisuuksissa ovat vastaavansuuruisia kuin endogeenisen testosteronin vuorokausirytmin aikana tapahtuvat muutokset. Perkutaanisella reitillä vältetään siten injektioiden tuottamat jakautumishuiput veressä. Se ei tuota steroidin suprafysiologisia maksapitoisuuksia kuten suun kautta otettava androgeenihoito.

5 gramman anto saa aikaan keskimäärin 2,3 ng/ml:n (8,0 nmol/l:n) kohoamisen plasman testosteronipitoisuudessa.

Kun hoito lopetetaan, testosteronipitoisuudet alkavat pienentyä noin 24 tunnin kuluttua viimeisestä lääkkeen käytöstä. Testosteronipitoisuudet palautuvat lähtötasolle noin 72–96 tunnin kuluttua viimeisestä lääkkeen käytöstä.

Pääasialliset aktiiviset testosteronin metaboliitit ovat dihydrotestosteroni ja estradioli.

Testosteronia erittyy pääasiassa virtsaan konjugoituina testosteronin metaboliitteina. Pieni määrä erittyy muuttumattomana ulosteisiin.

Vaiheen III kaksoissokkoutetussa tutkimuksessa 112 vuorokautta kestäneen sellaisen hoitojakson lopussa, jonka aikana lääkeannosta voitiin titrata testosteronin kokonaispitoisuuksien perusteella, 81,6 %:lla (luottamusväli 75,1–87,0 %) miehistä testosteronin kokonaispitoisuudet olivat eugonadaalisten nuorten miesten normaalin vaihteluvälin sisällä (300–1 000 ng/dl). Potilailla, jotka käyttivät päivittäistä lääkeannosta, keskimääräinen (± SD) päivittäinen testosteronipitoisuus päivänä 112 (Cav) oli 561 (± 259) ng/dl, keskimääräinen Cmax ‑arvo oli 845 (± 480) ng/dl ja keskimääräinen Cmin‑arvo oli 334 (± 155) ng/dl. Vastaavat pitoisuudet päivänä 182 (kaksoissokkoutettu jakso) olivat: Cav 536 (± 236) ng/dl, keskimääräinen Cmax‑arvo 810 (± 497) ng/dl ja keskimääräinen Cmin‑arvo 330 (± 147) ng/dl.

Vaiheen III avoimessa tutkimuksessa 264 vuorokautta kestäneen sellaisen hoitojakson lopussa, jonka aikana lääkeannosta voitiin titrata testosteronin kokonaispitoisuuksien perusteella, 77 %:lla (luottamusväli 69,8–83,2 %) miehistä testosteronin kokonaispitoisuudet olivat eugonadaalisten nuorten miesten normaalin vaihteluvälin sisällä (300–1 000 ng/dl).
Potilailla, jotka käyttivät päivittäistä lääkeannosta, keskimääräinen (± SD) päivittäinen testosteronipitoisuus päivänä 266 (Cav) oli 459 (± 218) ng/dl, keskimääräinen Cmax‑arvo oli 689 (± 414) ng/dl ja keskimääräinen Cmin‑arvo oli 305 (± 121) ng/dl. Vastaavat pitoisuudet päivänä 364 (avoin jatkojakso) olivat: Cav 454 (± 193) ng/dl, keskimääräinen Cmax‑arvo 698 (± 382) ng/dl ja keskimääräinen Cmin‑arvo 302 (± 126) ng/dl.

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Testosteronin on havaittu olevan ei‑mutageeninen in vitro käänteismutaatiomallia (Amesin testiä) ja kiinanhamsterin munasoluja käytettäessä. Androgeenihoidon ja tiettyjen syöpien välillä on havaittu yhteys laboratorioeläimillä tehdyissä eläinkokeissa. Kokeelliset rotista kertyneet tiedot ovat osoittaneet eturauhassyövän ilmaantuvuuden lisääntyvän testosteronihoidon jälkeen.

Sukupuolihormonien tiedetään helpottavan tiettyjen tunnettujen karsinogeenisten aineiden aiheuttamien kasvainten kehittymistä. Näiden löydösten merkitys ja todellinen ihmisillä oleva riski eivät ole tiedossa.

Eksogeenisen testosteronin annon on ilmoitettu ehkäisevän siittiöiden tuotantoa rotilla, koirilla ja kädellisillä eläimillä. Tämä vaikutus korjautui hoidon lopettamisen myötä.
Testosteronilla on maskulinisoiva vaikutus naaraspuolisiin sikiöihin, kun sitä annetaan tiineille eläimille organogeneesin aikana.

Farmaseuttiset tiedot

Apuaineet

Karbomeeri, isopropyylimyristaatti, etanoli, natriumhydroksidi, vesi

Yhteensopimattomuudet

Ei oleellinen.

Kestoaika

3 vuotta

Säilytys

Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

Pakkaukset ja valmisteen kuvaus

Markkinoilla olevat pakkaukset

Resepti

TESTOGEL transdermaaligeeli
16,2 mg/g 88 g (57,01 €)

PF-selosteen tieto

Moniannossäiliö (koostuu polypropyleenikanisterista, jossa on LDPE:llä pinnoitettu pussi). Säiliössä on mittapumppu, ja se sisältää 88 grammaa ja vähintään 60 annosta geeliä.

Pakkauskoot:
Kotelossa on yksi moniannossäiliö.
Toimitetaan 1, 2, 3 tai 6 säiliön pakkauksissa.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Valmisteen kuvaus:

Läpinäkyvä tai hieman opalisoiva, väritön geeli.

Käyttö- ja käsittelyohjeet

Ei erityisvaatimuksia.

Korvattavuus

TESTOGEL transdermaaligeeli
16,2 mg/g 88 g

  • Ei korvausta.

ATC-koodi

G03BA03

Valmisteyhteenvedon muuttamispäivämäärä

22.07.2022

Yhteystiedot

BESINS HEALTHCARE
Box 300 70, c/o Besins Healthcare Nordics AB
200 61 Limhamn
Sweden

+46 40-295 200

info.nordics@besins-healthcare.com