Lääketurvatiedote: LEMTRADA (12.9.2018)

Valmisteet

LEMTRADA (SANOFI)

Kuvaus

Riskienminimointimateriaali

Kohderyhmät

Neurologia

Liitteet

Saateteksti

Lemtrada-valmisteen riskienminimointimateriaalit

Arvoisa neurologi,

Toimitamme teille ohessa Lemtrada-riskienminimointimateriaalit, joihin kuuluvat:

- Opas terveydenhuollon ammattilaisille
- Muistilista Lemtrada-valmisteen määräämistä varten

sekä potilaalle jaettavaksi tarkoitetut:

- Potilaan opas
- Potilasvaroituskortti.

Materiaalit ovat Fimean hyväksymiä riskienminimointimateriaaleja.

Materiaalit ovat saatavilla Fimean verkkosivuilla: http://www.fimea.fi/valvonta/laaketurvatoiminta/tuotekohtainen_koulutusmateriaali

Lisäksi niitä voi tilata myös paperiversioina Sanofilta.

Lisätietoa: pharmacovigilance.finland@sanofi.com  tai puh: 0201 200 368/ Sanofi Oy, Lääketurva- ja lääkeinformaatio

Ystävällisin terveisin,

Sanofi Oy

 

Riskhanteringsmaterial för Lemtrada

Bästa neurolog,

Bifogat riskhanteringsmaterialet för Lemtrada. Materialet inkluderar:

- En guide för vårdpersonal
- En checklista för förskrivare

samt material för patienten:

- En patientguide
- Ett patientvarningskort.

Materialet är riskhanteringsmaterial godkänt av Fimea.

Materialet finns tillgängligt på Fimeas webbsida: http://www.fimea.fi/web/sv/overvakning/sakerhetsovervakningen_av_lakemedel/produktspecifikt_riskhanteringsmaterial

Kopior av materialet kan även beställas från Sanofi.

Tilläggsinformation: pharmacovigilance.finland@sanofi.com eller tel: 0201 200 368/ Sanofi Oy, Läkemedelssäkerhet och -information

Med vänlig hälsning,

Sanofi Oy