XYLOCAIN DENTAL ADRENALIN injektioneste, liuos 20 mg/ml + 12,5 mikrog/ml

Lääkeyritys ei ole toimittanut etsimäsi valmisteen valmisteyhteenvetoa käytettäväksi Pharmaca Fennica® -palveluissa. Voit hakea lisätietoja: www.fimea.fi tai lääkeyritykseltä.

Yhteystiedot

DENTSPLY
Building 3, The Heights
KT13 0NY Weybridge, Surrey
Iso-Britannia

Halutessasi voit tarkastella samaa lääkeainetta sisältäviä valmisteita: