GONAL-F injektioneste, liuos, esitäytetty kynä 150 IU/0,24 ml, 300 IU/0,48 ml, 450 IU/0,72 ml, 900 IU/1,44 ml

Vaikuttavat aineet ja niiden määrät

GONAL-f 150 IU/0,24 ml injektioneste, liuos, esitäytetty kynä.
Jokaisessa esitäytetyssä moniannoskynässä on 150 IU:ta (vastaa 11 mikrogrammaa) 0,24 ml:ssa.

GONAL-f300 IU/0,48 ml injektioneste, liuos, esitäytetty kynä.
Jokaisessa esitäytetyssä moniannoskynässä on 300 IU:ta (vastaa 22 mikrogrammaa) 0,48 ml:ssa.

GONAL-f450 IU/0,72 ml injektioneste, liuos, esitäytetty kynä.
Jokaisessa esitäytetyssä moniannoskynässä on 450 IU:ta (vastaa 33 mikrogrammaa) 0,72 ml:ssa.

GONAL-f900 IU/1,44 ml injektioneste, liuos, esitäytetty kynä.
Jokaisessa esitäytetyssä moniannoskynässä on 900 IU:ta (vastaa 66 mikrogrammaa) 1,44 ml:ssa.

* rekombinanttia ihmisen follikkelia stimuloivaa hormonia (r-hFSH), joka tuotetaan kiinanhamsterin munasarjasoluissa (CHO) yhdistelmä-DNA-tekniikalla.

Lääkemuoto

injektioneste, liuos, esitäytetyssä kynässä.

Kliiniset tiedot

Käyttöaiheet

Aikuiset naiset

 • Anovulaatio (mukaan lukien munasarjojen monirakkulatauti) naisilla, joilla ei ole saatu vastetta klomifeenisitraattihoidolla.
 • Useiden follikkelien samanaikaisen kehittymisen stimulointi naisilla, joille halutaan saada aikaan superovulaatio avusteisten lisääntymismenetelmien yhteydessä (esimerkiksi in vitro -koeputkihedelmöitys (IVF) ja gameetin tai tsygootin vieminen munanjohtimeen).
 • GONAL‑f-valmiste on tarkoitettu, käytettäessä yhdessä luteinisoiva hormoni (LH) -valmisteen kanssa, follikkelikehityksen kiihdyttämiseen naisille, joilla on vaikea LH‑ ja FSH‑puutos.

Aikuiset miehet

 • Gonal-f on tarkoitettu spermatogeneesin kiihdyttämiseen miehille, joilla on synnynnäinen tai hankittu hypogonadotrooppinen hypogonadismi, yhdessä ihmisen koriongonadotropiinin (hCG) kanssa.

Ehto

Hoito tulisi aloittaa sellaisen lääkärin valvonnassa, jolla on kokemusta hedelmättömyysongelmien hoidossa.

Annostus ja antotapa

GONAL‑f-hoito tulisi aloittaa sellaisen lääkärin valvonnassa, jolla on kokemusta hedelmättömyyshäiriöiden hoidosta.

Potilaiden on saatava oikea määrä kyniä hoitojaksoa varten, ja heitä on ohjattava käyttämään oikeaa pistostekniikkaa.

Annostus

GONAL‑f-valmistetta koskevien kliinisten arvioiden perusteella päivittäisannosten, annostelun ja hoidon seurannan tulisi olla yksilöllisiä follikulaarisen kehityksen optimoimiseksi ja ei-toivotun munasarjojen hyperstimulaatio-oireyhtymän riskin minimoimiseksi. On suositeltavaa noudattaa tässä esitettyjä annoksia.

On osoitettu, että GONAL‑f-valmisteen yksiannosmuodon ja moniannosmuodon vastaavat annokset ovat bioekvivalentteja.

Anovulatoriset naiset (mukaan lukien munasarjojen monirakkulatautia sairastavat)

GONAL‑f voidaan antaa päivittäisinä injektioina. Menstruoivilla naisilla hoito aloitetaan kierron seitsemän ensimmäisen päivän aikana.

Rekisteröintitutkimuksissa hoito aloitettiin tavallisesti 75–150 IU:n vuorokausiannoksella ja nostettiin tarpeen mukaan mieluummin 37,5 IU:lla tai 75 IU:lla, seitsemän tai mieluummin 14 vuorokauden välein, jotta saavutettiin riittävä, mutta ei kuitenkaan liiallinen vaste.

Kliinisessä työssä aloitusannos määritetään yleensä yksilöllisesti potilaan kliinisten piirteiden, kuten munasarjareservin markkerien, iän, painoindeksin ja mahdollisesti munasarjojen stimulaatiolla aiemmin saavutetun munasarjavasteen perustella.

Aloitusannos

Aloitusannosta voidaan säätää asteittain (a) alle tason 75 IU vuorokaudessa, jos potilaan kliinisen profiilin (ikä, painoindeksi, munasarjareservi) perusteella on odotettavissa liiallinen munasarjavaste follikkelien määrän suhteen; tai (b) harkinnan mukaan yli tason 75 IU ja enintään 150 IU vuorokaudessa, jos odotettavissa on heikko munasarjavaste.

Potilaan vastetta on seurattava tiiviisti ultraäänellä ja estrogeenierityksen mukaan mitatun follikkelikoon ja follikkelien määrän perusteella.

Annoksen muuttaminen

Ellei tyydyttävää vastetta saada aikaan (munasarjavaste on joko heikko tai liiallinen), kyseisen hoitojakson jatko on arvioitava ja toteutettava lääkärin tavanomaisen hoitokäytännön mukaan. Jos vaste on heikko, vuorokausiannos ei saa olla yli 225 IU FSH:ta.

Mikäli munasarjavaste on lääkärin arvion mukaan liiallinen, on hoito lopetettava eikä hCG:tä saa antaa (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet). Hoitoa tulisi jatkaa seuraavassa kierrossa alhaisemmalla annoksella kuin mitä käytettiin edeltävässä kierrossa.

Follikkelien lopullinen kypsyminen

Kun optimaalinen munasarjavaste on saatu aikaan, potilaalle annetaan kertainjektiona 250 µg rekombinanttia ihmisen koriongonadotropiini-alfaa (r‑hCG) tai 5 000 IU–10 000 IU hCG:tä 24–48 tunnin kuluttua viimeisestä GONAL‑f‑injektiosta. Potilaan tulisi olla yhdynnässä hCG‑injektion antamispäivänä ja sitä seuraavana päivänä. Vaihtoehtoisesti voidaan suorittaa kohdunsisäinen keinohedelmöitys.

Naiset, joilla stimuloidaan munasarjoja usean follikkelin kehittymiseksi ennen in vitro ‑koeputkihedelmöitystä tai muuta avusteista lisääntymismenetelmää

Rekisteröintitutkimuksissa tavallinen annostus superovulaation aikaansaamiseksi oli 150–225 IU GONAL‑f-valmistetta vuorokaudessa kuukautiskierron 2.–3. päivästä lähtien.

Kliinisessä työssä aloitusannos määritetään yleensä yksilöllisesti potilaan kliinisten piirteiden, kuten munasarjareservin markkerien, iän, painoindeksin ja mahdollisesti munasarjojen stimulaatiolla aiemmin saavutetun munasarjavasteen perustella.

Aloitusannos

Jos odotettavissa on heikko munasarjavaste, aloitusannosta voidaan säätää asteittain enintään tasolle 450 IU vuorokaudessa. Jos odotettavissa on liiallinen munasarjavaste, aloitusannosta voidaan pienentää alle tason 150 IU.

Potilaan vastetta on seurattava tiiviisti ultraäänellä ja estrogeenierityksen mukaan mitatun follikkelikoon ja follikkelien määrän perusteella, kunnes riittävä follikulaarisen kehityksen taso on saavutettu.

GONAL‑f-valmistetta voidaan antaa joko yksin tai ennenaikaisen luteinisaation ehkäisemiseksi yhdessä gonadotropiinia vapauttavan hormonin (GnRH) agonistin tai antagonistin kanssa.

Annoksen muuttaminen

Ellei tyydyttävää vastetta saada aikaan (munasarjavaste on joko heikko tai liiallinen), kyseisen hoitojakson jatko on arvioitava ja toteutettava lääkärin tavanomaisen hoitokäytännön mukaan. Jos vaste on heikko, vuorokausiannos ei saa olla yli 450 IU FSH:ta.

Follikkelien lopullinen kypsyminen

Kun optimaalinen munasarjavaste on saatu aikaan, follikkelien lopullisen kypsymisen indusoimiseksi potilaalle annetaan 250 µg r-hCG:tä tai 5 000 IU–10 000 IU hCG:tä kertainjektiona 24–48 tuntia viimeisen GONAL‑f‑injektion jälkeen.

Naiset, joilla on vaikea LH- ja FSH -puutos

Naisilla, joilla on LH‑ ja FSH‑puutos, on luteinisoiva hormoni (LH) -valmisteen kanssa yhdessä käytettävän GONAL‑f‑hoidon tavoitteena edistää follikkelin kehittymistä ja lopullista kypsymistä ihmisen koriongonadotropiinin (hCG) antamisen jälkeen. GONAL‑f-valmistetta tulisi antaa päivittäisinä pistoksina yhdessä lutropiinialfan kanssa. Jos kuukautiset puuttuvat tältä potilaalta ja hänen oma endogeeninen estrogeenierityksensä on vähäistä, hoito voidaan aloittaa milloin vain.

Suositeltava hoitojakso alkaa 75 IU:lla lutropiiinialfaa päivittäin yhdessä 75–150 IU FSH:n kanssa. Hoito tulee räätälöidä yksittäisen potilaan vasteen mukaan ultraäänellä mitatun follikkelikoon ja estrogeenivasteen perusteella.

Jos FSH-annoksen nostamisen katsotaan olevan tarkoituksenmukaista, annoksen sovittamisen tulisi tapahtua mieluiten 7–14 päivän välein ja mieluiten 37,5–75 IU:n lisäyksin. Stimulaation keston pidentäminen missä tahansa hoitojaksossa korkeintaan viiteen viikkoon saakka voi olla hyväksyttävää.

Kun optimaalinen vaste on saatu aikaan, potilaalle annetaan kertainjektiona 250 µg r‑hCG:tä tai 5 000 IU–10 000 IU hCG:tä 24–48 tunnin kuluttua viimeisten GONAL‑f- ja lutropiinialfa‑injektioiden jälkeen. Potilaan tulisi olla yhdynnässä hCG‑injektion antamispäivänä ja sitä seuraavana päivänä. Vaihtoehtoisesti potilaalle voidaan tehdä kohdunsisäinen keinohedelmöitys tai käyttää jotakin muuta lääketieteellisesti avustettua lisääntymismenetelmää lääkärin kliinisen arvion perusteella.

Keltarauhasvaiheen tukemista voidaan harkita, koska luteotrooppisen aktiivisuuden omaavien aineiden (LH/hCG) puute ovulaation jälkeen voi johtaa keltarauhasen ennenaikaiseen tuhoutumiseen.

Mikäli saavutetaan ylisuuri vaste, hoito tulee keskeyttää eikä hCG:tä saa antaa. Hoitoa tulisi jatkaa seuraavassa kierrossa alhaisemmalla FSH‑annoksella kuin mitä käytettiin edeltävässä kierrossa (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet).

Miehet, joilla on hypogonadotrooppinen hypogonadismi

GONAL‑f-valmistetta tulisi antaa 150 IU:n annos kolme kertaa viikossa, yhtäaikaisesti hCG:n kanssa, vähintään neljän kuukauden ajan. Jos vastetta ei tässä ajassa ole saatu, voidaan kombinaatiohoitoa jatkaa; kliinisten kokemusten mukaan vähintään 18 kuukauden hoito saattaa olla tarpeen spermatogeneesin saavuttamiseksi.

Erityisryhmät

Iäkkäät

Ei ole asianmukaista käyttää GONAL‑f-valmistetta iäkkäiden potilaiden hoidossa. GONAL‑f-valmisteen turvallisuutta ja tehoa iäkkäiden hoidossa ei ole varmistettu.

Munuaisten tai maksan vajaatoiminta

GONAL-f-valmisteen turvallisuutta, tehoa ja farmakokinetiikkaa ei ole varmistettu potilailla, joilla on munuaisten tai maksan vajaatoiminta.

Pediatriset potilaat

Ei ole asianmukaista käyttää GONAL‑f-valmistetta pediatristen potilaiden hoidossa.

Antotapa

Gonal-f on tarkoitettu annettavaksi ihon alle. Injektio on annettava joka päivä samaan aikaan.

Ensimmäinen Gonal-f injektio on annettava lääkärin valvonnassa. Gonal-f-valmistetta saavat annostella itse vain potilaat, jotka ovat hyvin motivoituneita, jotka ovat saaneet asianmukaisen koulutuksen ja joilla on mahdollisuus kysyä neuvoja asiantuntijoilta.

Koska moniannossylinteriampullin sisältävää esitäytettyä Gonal-f kynä on tarkoitettu useisiin injektioihin, on potilaille annettava selkeät ohjeet moniannoskynän virheellisen käytön välttämiseksi.


Ohjeet lääkevalmisteen annostelemiseen esitäytetyllä kynällä, ks. kohta Käyttö- ja käsittelyohjeet ja "Käyttöohjeet".

Vasta-aiheet

 • yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai kohdassa "Apuaineet" mainituille apuaineille
 • hypotalamuksen tai aivolisäkkeen kasvain
 • suurentuneet munasarjat tai munasarjakysta, joka ei liity munasarjojen monirakkulatautiin ja jonka syy on tuntematon
 • tuntemattomasta syystä johtuva gynekologinen verenvuoto
 • munasarja-, kohtu- tai rintasyöpä.

Gonal-f-valmistetta ei saa käyttää silloin, kun riittävää hoitovastetta ei voida saavuttaa, kuten esimerkiksi:

 • primaarinen munasarjojen toiminnanvajaus
 • synnytyselinten epämuodostumat, jotka tekevät normaalin raskauden mahdottomaksi
 • kohdun sidekudoskasvaimet, jotka tekevät raskauden mahdottomaksi.
 • primaarinen kivesten vajaatoiminta

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Jäljitettävyys

Biologisten lääkevalmisteiden jäljitettävyyden parantamiseksi on annetun valmisteen nimi ja eränumero dokumentoitava selkeästi.

Yleinen suositus

Gonal-f on tehokas gonadotropiinivalmiste, joka voi aiheuttaa vaikeusasteeltaan lievistä vakaviin vaihtelevia haittavaikutuksia, ja ainoastaan sellaisten lääkäreiden, jotka ovat perusteellisesti perehtyneitä hedelmättömyysongelmiin ja niiden hoitoon, tulisi käyttää sitä.

Gonadotropiinihoito edellyttää tiettyä ajallista sitoutumista lääkäriltä sekä avustavilta terveydenhuollon ammattilaisilta, ja lisäksi tarvitaan asianmukainen seurantalaitteisto. Naisilla GONAL-f-valmisteen turvallinen ja tehokas käyttö edellyttää munasarjavasteen säännöllistä seuraamista ultraäänellä, joko pelkästään tai mieluiten yhdistettynä seerumin estrogeenitasojen mittaamiseen. Potilaiden välillä voi esiintyä variaatiota FSH‑vasteen suhteen, ja joillain potilailla FSH‑vaste on huono ja toisilla liiallinen. Sekä miehille että naisille tulisi käyttää hoitotavoitteeseen nähden matalinta vaikuttavaa annosta.

Porfyria

Potilaita, joilla on porfyria tai joiden suvussa on esiintynyt porfyriaa on seurattava huolella Gonal-f-hoidon aikana. Porfyrian puhkeaminen tai paheneminen voi edellyttää hoidon lopettamista.

Hoito naisilla

Ennen hoidon aloittamista parin lapsettomuuden syy tulisi selvittää ja arvioida mahdolliset raskauden vasta-aiheet. Potilaat tulisi tutkia erityisesti hypotyreoosin, lisämunuaiskuoren vajaatoiminnan ja hyperprolaktinemian suhteen, ja antaa asianmukaista erityishoitoa.

Sekä anovulatorisen hedelmättömyyden hoitoon että avusteisiin lisääntymismenetelmiin liittyvä follikkelien kasvun stimulaatio saattaa johtaa munasarjojen laajentumaan tai hyperstimulaation kehittymiseen. Pitäytyminen suositellussa Gonal-f-annoksessa ja hoito-ohjelmassa sekä hoidon huolellinen seuranta minimoi näiden tapausten esiintyvyyden. Follikkelien kehittymisen ja kypsymisen seurannan tarkka tulkinta edellyttää lääkäriltä kokemusta asiaankuuluvien tutkimusten tulkinnassa.

Kliinisissä tutkimuksissa todettiin lisääntynyt munasarjojen herkkyys Gonal-f-valmisteelle annettaessa sitä yhdessä lutropiinialfan kanssa. Jos FSH:n annoksen nostamisen katsotaan olevan tarkoituksenmukaista, annoksen sovittamisen tulisi mieluiten tapahtua 7-14 päivän välein ja mieluiten 37,5-75 IU:n lisäyksin.

Suoraa vertailua Gonal-f/LH:n ja ihmisen menopausaalisen gonadotropiinin (hMG) välillä ei ole tehty. Vertailu aikaisempiin tietoihin viittaa siihen, että Gonal-f/LH:lla saavutettu ovulaatioaste on samankaltainen kuin hMG:llä.

Munasarjojen hyperstimulaatio-oireyhtymä (OHSS)

Tietynasteinen munasarjojen suureneminen on hallitun munasarjojen stimulaation odotettu vaikutus. Sitä esiintyy tavallisemmin naisilla, joilla on munasarjojen monirakkulatauti ja se palautuu yleensä ilman hoitoa.

OHSS ja komplisoitumaton munasarjojen laajentuma ovat erillisiä lääketieteellisiä tiloja. OHSS voi esiintyä pahenevina vaikeusasteina. Siihen liittyy merkittävä munasarjojen laajentuma, sukupuolihormonien korkeat pitoisuudet seerumissa ja verisuonten lisääntynyt läpäisevyys, joka voi johtaa nesteen kertymiseen vatsakalvon-, keuhkopussin- sekä harvinaisissa tapauksissa sydänpussinonteloon.

Vaikeissa OHSS-tapauksissa voidaan havaita seuraavia oireita: vatsakipua, vatsan pullistumaa, merkittävää munasarjojen laajentumaa, painonnousua, hengenahdistusta, vähävirtsaisuutta sekä ruoansulatuskanavan oireita kuten pahoinvointia, oksentelua ja ripulia. Kliinisessä tutkimuksessa voi paljastua hypovolemia, veren väkevöityminen, elektrolyyttien epätasapaino, vesivatsa, verivatsa, keuhkopussin nestepurkaumia, vesirinta tai akuutti keuhkoahdistus. Harvoin vaikeita OHSS-tapauksia voi vaikeuttaa munasarjojen kiertyminen tai tromboemboliset tapahtumat, kuten keuhkoembolia, iskeeminen aivohalvaus tai sydäninfarkti.

Itsenäisiä OHSS:n kehittymisen riskitekijöitä ovat nuori ikä, rasvaton ruumiinmassa, munasarjojen monirakkulatauti, suurehkot annokset eksogeenisiä gonadotropiineja, korkea absoluuttinen tai nopeasti nouseva seerumin estradiolitaso ja aiemmat OHSS-jaksot, suuri määrä kehittyviä follikkeleita ja avusteisten lisääntymismenetelmien jaksojen aikana kerättyjen munasolujen suuri lukumäärä.

Suositellun Gonal-f-annoksen ja hoito-ohjelman noudattaminen voi minimoida munasarjojen hyperstimulaation riskin (ks. kohdat "Annostus ja antotapa" ja "Haittavaikutukset"). Stimulointijaksojen seuranta ultraäänikuvauksilla ja estradiolimittauksilla on suositeltavaa, jotta riskitekijät tunnistettaisiin varhain.
Näyttö viittaa siihen, että hCG on avainasemassa OHSS:n käynnistämisessä ja että oireyhtymä voi olla vaikeampi ja pitkittyneempi, jos potilas tulee raskaaksi. Sen vuoksi on suositeltavaa, että hCG hoito keskeytetään ja potilasta neuvotaan pidättäytymään yhdynnästä tai käyttämään mekaanista ehkäisymenetelmää vähintään neljän päivän ajan jos potilaalla on merkkejä hyperstimulaatiosta. OHSS saattaa edetä nopeasti (24 tunnissa) tai useamman vuorokauden kuluessa vakavaksi lääketieteelliseksi tilaksi. Se ilmaantuu usein hormonihoidon lopetuksen jälkeen ja saavuttaa pahimman vaiheen noin 7-10 vuorokauden kuluttua hoidon päätyttyä. Siksi potilaita tulisi seurata vähintään kahden viikon ajan hCG:n annon jälkeen.

Avusteisissa lisääntymismenetelmissä kaikkien follikkelien aspiraatio ennen ovulaatiota saattaa pienentää hyperstimulaation ilmaantuvuutta.

Lievä tai kohtalainen OHSS palautuu yleensä spontaanisti. Vakavan OHSS:n ilmetessä on suositeltavaa keskeyttää gonadotropiinihoito jos se on yhä meneillään, ja ohjata potilas sairaalahoitoon ja antaa asianmukaista hoitoa OHSS:ään.

Monisikiöinen raskaus

Ovulaatioinduktiopotilailla monisikiöisen raskauden riski on lisääntynyt luonnolliseen hedelmöitymiseen verrattuna. Valtaosa monilukuisista hedelmöitymisistä on kaksosia. Monisikiöisessä raskaudessa vahingollisten äitiä koskevien ja perinataalisten seurausten riski on kohonnut, erityisesti mikäli sikiöitä on useampia.

Monisikiöisen raskauden riskin minimoimiseksi suositellaan munasarjavasteen huolellista seurantaa.

Avusteisissa lisääntymismenetelmissä monisikiöisen raskauden riski liittyy pääasiassa siirrettyjen alkioiden lukumäärään, niiden laatuun sekä potilaan ikään.

Potilaille tulisi kertoa mahdollisesta monisikiöisen raskauden riskistä ennen hoidon aloittamista.

Raskauden keskeytyminen

Raskauden keskeytymisen esiintyvyys keskenmenon johdosta on korkeampi potilailla, joilla follikkelien kasvua stimuloidaan ovulaatioinduktiota tai avusteisia lisääntymismenetelmiä varten kuin luonnollisen hedelmöittymisen jälkeen.

Kohdunulkoinen raskaus

Potilailla, joilla on ollut munanjohdinsairaus on olemassa kohdunulkoisen raskauden riski riippumatta siitä, onko raskaus alkanut spontaanilla hedelmöitymisellä vai hedelmällisyyshoidoilla.
Kohdunulkoisten raskauksien esiintyvyyden on raportoitu olevan suurempi avusteisten lisääntymismenetelmien käytön jälkeen kuin normaaliväestössä.

Lisääntymiselinten kasvaimet

Munasarjojen ja muiden lisääntymiselinten kasvaimia, sekä hyvän- että pahanlaatuisia, on raportoitu esiintyneen potilailla, joita on hoidettu lääkkeillä useampina hoitojaksoina hedelmättömyyshoitoa varten. Ei ole vielä osoitettu, lisääkö gonadotropiinihoito näiden kasvainten esiintymisriskiä hedelmättömillä naisilla vai ei.

Synnynnäiset epämuodostumat

Synnynnäisten epämuodostumien esiintyvyys avusteisten lisääntymismenetelmien käytön jälkeen saattaa olla hieman suurempi verrattuna luonnolliseen hedelmöitymiseen. Tämän arvellaan johtuvan vanhempien ominaisuuksista (esim. äidin ikä, siemennesteen ominaisuudet) ja monisikiöraskauksista.

Tromboemboliset tapahtumat

Gonadotropiinihoito voi entisestään kasvattaa tromboembolisten tapahtumien pahenemisriskiä tai esiintymistiheyttä naisilla, joilla on tai on hiljattain ollut tromboemboliatauti, tai naisilla, joilla on yleisesti tunnustetut riskitekijät tromboembolisille tapahtumille, kuten oma tai sukutausta. Näillä naisilla gonadotropiinihoidon hyöty täytyy punnita riskejä vastaan. On kuitenkin syytä huomioida, että jo raskaus itsessään sekä OHSS lisäävät niinikään tromboembolisten tapahtumien riskiä.

Hoito miehillä

Kohonneet endogeeniset FSH-tasot voivat viitata primaariseen kivesten vajaatoimintaan. Näillä potilailla ei saada vastetta Gonal-f/hCG-hoidolle. Gonal-f-valmistetta ei pidä käyttää silloin kun tehokasta vastetta ei voida saada.

Siemennesteanalyysiä suositellaan 4-6 kuukauden kuluttua hoidon aloittamisesta osana vasteen määrittämistä.

Natriumsisältö

Gonal-f sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) per annos eli sen voidaan sanoa olevan "natriumiton".

Yhteisvaikutukset

Gonal-f-valmisteen samanaikainen käyttö muiden ovulaatiota stimuloivien lääkevalmisteiden (esim. hCG, klomifeenisitraatti) kanssa saattaa voimistaa follikkelivastetta, kun taas aivolisäkkeen desensitaatiota aiheuttavan GnRH-agonistin tai -antagonistin samanaikainen käyttö saattaa nostaa riittävän munasarjavasteen aikaansaamiseksi tarvittavaa Gonal-f-annosta. Mitään muuta kliinisesti merkittävää lääkevalmisteyhteisvaikutusta ei ole raportoitu Gonal-f -hoidon aikana.

Raskaus ja imetys

Raskaus

Gonal-f on vasta-aiheinen raskauden aikana. Tiedot pienestä määrästä altistuneita raskauksia (alle 300 raskaudesta) eivät viittaa follitropiinialfan kohdalla epämuodostumia aiheuttavaan tai fetaaliseen/neonataaliseen toksisuuteen.

Eläinkokeissa ei ole havaittu teratogeenisiä vaikutuksia (ks. kohta "Prekliiniset tiedot turvallisuudesta"). Mikäli potilas altistuu raskauden aikana, kliiniset tiedot eivät ole riittäviä poissulkemaan Gonal-f-valmisteen teratogeenistä vaikutusta.
Imetys

Gonal-f on vasta-aiheinen imetyksen aikana.
Hedelmällisyys

Gonal-f on tarkoitettu käytettäväksi hedelmättömillä (ks. kohta "Käyttöaiheet").

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Gonal-f-valmisteella ei ole haitallista vaikutusta ajokykyyn ja koneidenkäyttökykyyn.

Haittavaikutukset

Turvallisuusprofiilin yhteenveto
Useimmin raportoituja haittavaikutuksia ovat päänsärky, munasarjakystat ja paikalliset pistoskohdan reaktiot (esim. kipu, punoitus, mustelma, turvotus ja/tai ärsytys pistoskohdassa).

Lievää tai kohtalaista munasarjojen hyperstimulaatio oireyhtymää (OHSS) on raportoitu yleisesti ja se on katsottava stimulaatiotoimenpiteen luontaiseksi riskiksi. Vakava OHSS on melko harvinainen (ks. kohta "Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet").

Veritulppia voi esiintyä harvoin.
Haittavaikutusluettelo

Seuraavia määritelmiä käytetään alla kuvaamaan esiintymistiheyttä:

hyvin yleinen (≥1/10),
yleinen (≥1/100, <1/10),
melko harvinainen (≥1/1 000, <1/100),
harvinainen (≥1/10 000, <1/1 000),
hyvin harvinainen (<1/10 000).

Hoito naisilla

Immuunijärjestelmä
Hyvin harvinainen: Lievät tai vaikeat yliherkkyysreaktiot, mukaan lukien anafylaktiset reaktiot ja sokki

Hermosto
Hyvin yleinen: Päänsärky

Verisuonisto
Harvinainen: Veritulppa

Hengityselimet, rintakehä ja välikarsina
Hyvin harvinainen: Astman pahenemisvaihe tai vaikeutuminen

Ruoansulatuselimistö
Yleinen: Vatsakipu, vatsan pingottuminen, epämukava tunne vatsassa, pahoinvointi, oksentelu, ripuli

Sukupuolielimet ja rinnat
Hyvin yleinen: Munasarjakystat
Yleinen: Lievä tai kohtalainen OHSS (mukaan lukien siihen liittyvät oireet)
Melko harvinainen: Vaikea OHSS (mukaan lukien siihen liittyvät oireet) (ks. kohta "Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet")
Harvinainen: Vaikean OHSS:n komplikaatiot

Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitat
Hyvin yleinen: Pistoskohdan reaktiot (esim. kipu, punoitus, mustelma, turvotus ja/tai ärsytys pistoskohdassa)

Hoito miehillä

Immuunijärjestelmä
Hyvin harvinainen: Lievät tai vaikeat yliherkkyysreaktiot, mukana lukien anafylaktiset reaktiot ja sokki

Hengityselimet, rintakehä ja välikarsina
Hyvin harvinainen: Astman pahenemisvaihe tai vaikeutuminen

Iho ja ihonalainen kudos
Yleinen: Akne

Sukupuolielimet ja rinnat
Yleinen: Gynekomastia, varikoseele

Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitat
Hyvin yleinen: Pistoskohdan reaktiot (esim. kipu, punoitus, mustelma, turvotus ja/tai ärsytys pistoskohdassa)

Tutkimukset
Yleinen: Painonnousu

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen
On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty-haitta-tasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista kansallisen ilmoitusjärjestelmän kautta: www.fimea.fi.

Yliannostus

Gonal-f-valmisteen yliannostuksen oireita ei tunneta, mutta OHSS:n esiintymisen mahdollisuus on olemassa (ks. kohta "Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet").

Farmakologiset ominaisuudet

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: Sukupuolihormonit ja genitaalijärjestelmään vaikuttavat aineet, gonadotropiinit, ATC‑koodi: G03GA05

Vaikutusmekanismi

Follikkelia stimuloiva hormoni (FSH) ja luteinisoiva hormoni (LH) erittyvät aivolisäkkeen etulohkosta vasteena GnRH:lle, ja niillä on täydentävä rooli follikkelin kehittymisessä ja ovulaatiossa. FSH stimuloi follikkelien kehittymistä, kun taas LH on osallisena follikkelien kehittymisessä, steroidogeneesissä ja kypsymisessä.

Farmakodynaamiset vaikutukset

r-hFSH:n antamisen jälkeen inhibiini- ja estradiolipitoisuudet (E2) kohoavat, mikä indusoi follikkelin kehittymistä. Seerumin inhibiinipitoisuus kasvaa nopeasti ja on havaittavissa jo kolmantena päivänä r-hFSH-hoidon aloittamisen jälkeen, kun taas E2-pitoisuudet kohoavat hitaammin, ja pitoisuuksien kasvu voidaan havaita vasta hoidon neljännestä päivästä lähtien. Follikkeli alkaa kasvaa noin 4. tai 5. päivänä r-hFSH:n päivittäisen annon jälkeen, ja potilaan vasteesta riippuen maksimaalinen vaikutus saavutetaan noin 10. päivänä r-hFSH-hoidon aloittamisen jälkeen.

Kliininen teho ja turvallisuus naisilla

Kliinisissä tutkimuksissa potilaiden, joilla oli vaikea FSH:n ja LH:n puutos, määritelmänä käytettiin keskuslaboratoriossa mitattua endogeenista seerumin LH-tasoa < 1,2 IU/l. On kuitenkin otettava huomioon, että eri laboratorioiden välillä on eroja LH-määritysten suhteen.

Gonal-f oli virtsapohjaista FSH:ta tehokkaampi kliinisissä tutkimuksissa, joissa verrattiin r-hFSH:ta (follitropiinialfa) ja virtsapohjaista FSH:ta avusteisissa lisääntymismenetelmissä (ks. alla oleva taulukko) ja ovulaatioinduktiossa. Tämä ilmeni follikkelien kypsymisen käynnistämiseen tarvittavana pienempänä kokonaisannoksena ja lyhyempänä hoitojaksona.

Avusteisissa lisääntymismenetelmissä Gonal-f-valmisteella saatiin virtsapohjaista FSH:ta pienemmällä kokonaisannoksella ja lyhyemmällä hoitojaksolla kerättyä merkittävästi suurempi määrä munasoluja hedelmöitystä varten.
Taulukko: Tulokset tutkimuksesta GF 8407 (satunnaistettu rinnakkaisryhmätutkimus, jossa verrattiin Gonal-f-valmisteen ja virtsapohjaisen FSH:n tehoa ja turvallisuutta avusteisissa lisääntymismenetelmissä)

 Gonal-f (n=130)virtsapohjainen FSH (n=116)
Kerättyjen munasolujen lukumäärä11,0 ± 5,98,8 ± 4,8
FSH-stimulaatioon tarvitut päivät11,7 ± 1,914,5 ± 3,3
Tarvittu FSH:n kokonaisannos (FSH 75 IU -ampullien lukumäärä)27,6 ± 10,240,7 ± 13,6
Annoksen nostotarve (%)56,285,3

Erot näiden kahden ryhmän välillä olivat tilastollisesti merkitseviä (p<0,05) kaikkien mainittujen kriteerien osalta.

Kliininen teho ja turvallisuus miehillä

Miehillä joilla on FSH:n puutos, Gonal-f annettuna vähintään 4 kuukauden ajan yhtäaikaisesti hCG:n kanssa indusoi spermatogeneesiä.

Farmakokinetiikka

Follitropiinialfalla ja lutropiinialfalla ei ole yhtäaikaisesti annettuna vaikutusta toistensa farmakokinetiikkaan.

Jakautuminen

Laskimoon annettu follitropiinialfa jakautuu solunulkoiseen nestetilaan. Initiaalinen puoliintumisaika on noin 2 tuntia ja terminaalinen puoliintumisaika noin 14–17 tuntia. Steady state ‑jakautumistilavuus on 9–11 l.

Lääkkeen absoluuttinen biologinen hyötyosuus subkutaanisen injektion jälkeen on 66 % ja näennäinen loppuvaiheen puoliintumisaika 24–59 tuntia. Ihon alle tapahtuvan annon jälkeen riippuvuus annoksesta osoitettiin enintään 900 IU:n annoksilla. Toistuvien injektioiden jälkeen follitropiinialfa kumuloituu kolminkertaisesti saavuttaensteady state ‑tason 3–4 päivän kuluessa.

Eliminaatio

Kokonaispuhdistuma on 0,6 l/h ja noin 12 % follitropiinialfa‑annoksesta erittyy virtsaan.

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Kerta- ja toistuvan altistuksen aiheuttamaa toksisuutta ja genotoksisuutta koskevien konventionaalisten tutkimusten tulokset eivät viittaa erityiseen vaaraan ihmisille sen lisäksi, mitä tämän valmisteyhteenvedon muissa kohdissa jo esitetään.

Farmakologisina annoksina follitropiinialfaa (≥ 40 IU/kg) pitkään saaneilla rotilla on todettu heikentynyttä fertiliteettiä.

Suurina annoksina (≥ 5 IU/kg) follitropiinialfa vähensi elinkykyisten sikiöiden määrää ilman teratogeenisia vaikutuksia ja aiheutti samanlaisia synnytyshäiriöitä kuin virtsan menopausaalinen gonadotropiini (hMG). Näiden tietojen kliininen merkitys on kuitenkin vähäinen, koska raskaus on Gonal-f-valmisteen käytön vasta-aihe.

Farmaseuttiset tiedot

Apuaineet

Poloksameeri 188, sakkaroosi, metioniini, natriumdivetyfosfaattimonohydraatti, dinatriumfosfaattidihydraatti, m-kresoli, fosforihappo, väkevä (pH:n säätämistä varten), natriumhydroksidi (pH:n säätämistä varten), injektionesteisiin käytettävä vesi

Yhteensopimattomuudet

Ei oleellinen.

Kestoaika

2 vuotta.

Avaamisen jälkeen lääkevalmistetta voidaan säilyttää enintään 28 vuorokauden ajan korkeintaan 25°C:ssa. Potilaan tulee kirjoittaa esitäytetyn Gonal-f-kynän päälle ensimmäinen käyttöpäivä.

Säilytys

Säilytä jääkaapissa (2 °C - 8 °C). Ei saa jäätyä.
Lääkevalmiste voidaan ottaa pois jääkaapista ennen käyttöönottoa ja sen kestoaikana korkeintaan kolmeksi kuukaudeksi ja säilyttää enintään 25 °C:ssa. Sitä ei saa laittaa takaisin jääkaappiin. Valmiste on hävitettävä kolmen kuukauden jälkeen ellei sitä ole käytetty.
Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle.
Käyttöönotetun valmisteen säilyttäminen, ks. kohta "Kestoaika".

Pakkaukset ja valmisteen kuvaus

Markkinoilla olevat pakkaukset

Resepti

GONAL-F injektioneste, liuos, esitäytetty kynä
150 IU/0,24 ml 1 kpl (53,24 €)
300 IU/0,48 ml 1 kpl (102,18 €)
450 IU/0,72 ml 1 kpl (149,92 €)
900 IU/1,44 ml 1 kpl (284,53 €)

PF-selosteen tieto

Gonal-f 150IU/0,24 ml injektioneste, liuos, esitäytetyssä kynässä.:

0,25 ml injektionestettä 3 ml:n sylinteriampullissa (tyypin I lasia), jonka männässä on tulppa (halobutyylikumia) ja päässä alumiininen suojakorkki, jonka sisus on mustaa kumia.

Pakkauksessa on 1 esitäytetty kynä ja 4 neulaa, joita käytetään valmisteen annostelemiseen kynällä.

Gonal-f300IU/0,48 ml injektioneste, liuos, esitäytetyssä kynässä.
0,48 ml injektionestettä 3 ml:n sylinteriampullissa (tyypin I lasia), jonka männässä on tulppa (halobutyylikumia) ja päässä alumiininen suojakorkki, jonka sisus on mustaa kumia.
Pakkauksessa on 1 esitäytetty kynä ja 8 neulaa, joita käytetään valmisteen annostelemiseen kynällä.
Kirkas, väritön liuos. Liuoksen pH on 6,7-7,3.

Gonal-f450 IU/0,72 ml injektioneste, liuos, esitäytetyssä kynässä.
0,72 ml injektionestettä 3 ml:n sylinteriampullissa (tyypin I lasia), jonka männässä on tulppa (halobutyylikumia) ja päässä alumiininen suojakorkki, jonka sisus on mustaa kumia.
Pakkauksessa on 1 esitäytetty kynä ja 12 neulaa, joita käytetään valmisteen annostelemiseen kynällä.
Kirkas, väritön liuos. Liuoksen pH on 6,7-7,3.

Gonal-f900 IU/1,44 ml injektioneste, liuos, esitäytetyssä kynässä.
1,44 ml injektionestettä 3 ml:n sylinteriampullissa (tyypin I lasia), jonka männässä on tulppa (halobutyylikumia) ja päässä alumiininen suojakorkki, jonka sisus on mustaa kumia.
Pakkauksessa on 1 esitäytetty kynä ja 20 neulaa, joita käytetään valmisteen annostelemiseen kynällä.
Kirkas, väritön liuos. Liuoksen pH on 6,7-7,3.

Valmisteen kuvaus:

Kirkas, väritön liuos. Liuoksen pH on 6,7 - 7,3.

Käyttö- ja käsittelyohjeet

Ks. "Käyttöohjeet".
Liuosta ei saa käyttää, jos se on sameaa tai jos siinä on hiukkasia.
Käyttämätön liuos on hävitettävä 28 vuorokauden kuluttua ensimmäisestä käyttökerrasta.
Gonal-f-injektionestettä esitäytetyssä kynässä ei ole suunniteltu siten, että sylinteriampulli voitaisiin irrottaa.
Hävitä käytetyt neulat välittömästi pistoksen antamisen jälkeen.
Käyttämätön lääkevalmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.

Korvattavuus

GONAL-F injektioneste, liuos, esitäytetty kynä
150 IU/0,24 ml 1 kpl
300 IU/0,48 ml 1 kpl
450 IU/0,72 ml 1 kpl
900 IU/1,44 ml 1 kpl

 • Ylempi erityiskorvaus (100 %). Aivolisäkkeen etulohkon vajaatoiminta (101), Sukurauhasten vaikea vajaatoiminta (121).
 • Peruskorvaus (40 %).

ATC-koodi

G03GA05

Valmisteyhteenvedon muuttamispäivämäärä

31.10.2023

Yhteystiedot

MERCK OY
Keilaranta 6
02150 Espoo


09 867 8700
www.merck.fi

Etsi vertailtava PF-seloste.