Vertaa PF-selostetta

TESTAVAN transdermaaligeeli 20 mg/g

Vaikuttavat aineet ja niiden määrät

Yksi gramma geeliä sisältää 20 mg testosteronia. Yksi pumpun painallus annostelee 1,15 grammaa (1,25 ml) geeliä, mikä vastaa 23 mg testosteronia.

Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan: yksi gramma geeliä sisältää 0,2 g propyleeniglykolia.

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta Apuaineet.

Lääkemuoto

Transdermaaligeeli.

Kliiniset tiedot

Käyttöaiheet

Testosteroni-korvaushoito aikuisten miesten hypogonadismin hoitoon, kun testosteronin puutos on varmistettu kliinisen kuvan ja biokemiallisten tutkimusten avulla.

Annostus ja antotapa

Annostus

Aikuiset miehet

Suositeltava Testavan-aloitusannos on 23 mg testosteronia (yksi pumpun painallus) kerran päivässä. Oikean annoksen varmistamiseksi seerumin testosteronitasoja tulee mitata säännöllisesti ja annosta säätää seerumin normaalien testosteronipitoisuuksien ylläpitämiseksi (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet.).

Seerumin testosteronipitoisuus tulee mitata 2-4 tunnin kuluttua annostuksesta noin 14 ja 35 päivän kuluttua hoidon aloittamisesta tai annoksen säätämisestä. Jos seerumin testosteronipitoisuus on alle 17,3 nmol/l (500 ng/dl), Testavan-vuorokausiannosta voidaan suurentaa yhdellä pumpun painalluksella. Jos seerumin testosteronipitoisuus on yli 36,4 nmol/l (1050 ng/dl), Testavan-vuorokausiannosta voidaan pienentää yhdellä pumpun painalluksella.

Annoksen säätämisen tulee perustua sekä seerumin testosteronitasoihin että testosteronipuutokseen liittyviin kliinisiin merkkeihin ja oireisiin.

Iäkkäät potilaat

Sama annostus kuin aikuisilla. Tulee kuitenkin huomioida, että fysiologisesti testosteronin pitoisuudet alenevat iän myötä (ks. kohta ‎4.4).

Suurin suositeltava annos

Suurin suositeltava annos on 69 mg testosteronia/vrk, mikä vastaa kolmea pumpun painallusta.

Munuaisten ja maksan vajaatoiminta

Tutkimuksia ei ole tehty tämän valmisteen tehon ja turvallisuuden osoittamiseksi munuaisten tai maksan vajaatoimintaa sairastavilla potilailla. Siten testosteronikorvaushoidon käytössä tulee näillä potilailla noudattaa varovaisuutta (ks. kohta 4.4). Testavan-hoidon jälkeen testosteronipitoisuudet ovat vastaavanlaiset miehillä, joilla on lievä tai keskivaikea munuaisten vajaatoiminta kuin miehillä, joilla munuaisten toiminta on normaali (ks. kohta Farmakokinetiikka).

Naiset

Testavan ei ole tarkoitettu käytettäväksi naisilla.

Pediatriset potilaat

Testavan ei ole tarkoitettu käytettäväksi lapsilla eikä sitä ole kliinisesti arvioitu alle 18-vuotiailla miehillä.

Antotapa

Levitetään iholle.

Testavan on geeli, joka levitetään olkavarteen tai hartiaan applikaattorilla. Potilaille tulee kertoa, että geeliä ei tule levittää sormilla tai käsillä.

Uuden pumpun esivalmistelu

Oikean annostuksen varmistamiseksi potilaita tulee neuvoa esivalmistelemaan uusi pumppu ennen sen ensimmäistä käyttökertaa painamalla pumpun päätä alas paperipyyhkeen päällä kunnes pumpusta tulee geeliä. Ensimmäinen ja seuraavat kaksi geeliannosta sekä käytetty paperipyyhe tulee hävittää turvallisesti.

Annostus

Testavan annostellaan kerran päivässä suunnilleen samaan aikaan, mieluiten aamulla, puhtaalle, kuivalle ja ehjälle olkavarren tai hartian iholle applikaattorin avulla. Imeytyvä testosteroniannos on pienempi, jos Testavan annostellaan vatsan tai reiden iholle, joten annostuspaikan vaihtamista ei tämän vuoksi suositella (ks. kohta Farmakokinetiikka).

Jotta geeli voidaan annostella applikaattorin kannen poistamisen jälkeen, pumppua tulee painaa kerran kokonaan alas, siten että suutin osoittaa applikaattorin pintaa kohti. Potilaita tulee neuvoa painamaan applikaattorille vain yksi pumpun painallus kerrallaan. Applikaattoria käytetään geelin annostelemiseen tasaisesti koko olkavarren tai hartian ihoalueelle samalla varmistaen, että geeliä ei siirry käsiin. Jos vuorokausiannokseksi on määrätty useampi kuin yksi pumpun painallus, toimenpide toistetaan toisen olkavarren tai hartian iholle.

Annos

Käyttötapa

23 mg

(1 pumpun painallus)

Levitä yksi pumpun painallus olkavarteen/hartiaan.

46 mg

(2 pumpun painallusta)

Levitä yksi pumpun painallus olkavarteen/hartiaan.

Levitä toinen pumpun painallus toisen puolen olkavarteen/hartiaan.

69 mg

(3 pumpun painallusta)

Levitä yksi pumpun painallus olkavarteen/hartiaan.

Levitä toinen pumpun painallus toisen puolen olkavarteen/hartiaan.

Levitä vielä kolmas pumpun painallus ensimmäisen puolen olkavarteen/hartiaan.

Applikaattorin puhdistus

Käytön jälkeen tulee applikaattori puhdistaa paperipyyhkeellä ja suojakansi kiinnittää takaisin applikaattoriin. Käytetty paperipyyhe tulee hävittää turvallisesti ja valmiste säilyttää lasten ulottumattomissa.

Annostelun jälkeen

Jos geeliin on koskettu käsin annostelun aikana, potilaiden tulee pestä kädet vedellä ja saippualla heti Testavan-valmisteen levityksen jälkeen.

Potilaille tulee kertoa, että annostuskohdan pitää antaa kuivua täysin ennen pukeutumista.

Potilaiden tulee odottaa vähintään 2 tuntia ennen suihkua, uimista tai kylpemistä, jotta testosteronin imeytyminen ei heikkenisi (ks. kohta 4.4).

Potilaiden tulee käyttää vaatetusta, joka peittää annostuspaikan, jotta estetään aineen tahaton siirtyminen toisiin henkilöihin.

Vasta-aiheet

 • Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle, propyleeniglykolille tai kohdassa Apuaineet mainituille apuaineille
 • Todettu tai epäilty rinta- tai eturauhassyöpä

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Testavan-valmistetta tulee käyttää vain, jos miehen hypogonadismi on todettu ja jos muu, oireita aiheuttava etiologia on poissuljettu ennen hoidon aloitusta. Testosteronin puutos tulee osoittaa selkeästi kliinisesti (sekundaaristen sukupuoliominaisuuksien taantuminen, kehon koostumuksen muutos, astenia, libidon heikkeneminen, erektiohäiriö jne.) ja vahvistaa kahdella erillisellä veren testosteronipitoisuuden mittauksella ennen testosteronikorvaushoidon aloittamista, mukaan lukien Testavan-hoito.

Ennen testosteronikorvaushoidon aloittamista kaikille potilaille tulee tehdä perusteellinen lääkärintutkimus, jolla poissuljetaan olemassa olevan eturauhassyövän riski.

Eturauhasta ja rintoja tulee seurata huolellisesti ja säännöllisesti suositeltujen menetelmien mukaisesti (tuseeraus ja seerumin prostataspesifisen antigeenin (PSA) määritys) testosteronihoitoa saavilla potilailla vähintään kerran vuodessa, ja kahdesti vuodessa iäkkäillä ja riskipotilailla (potilaat, joilla kliinisiä tai perinnöllisiä tekijöitä).

Testosteronipitoisuudet tulee tarkistaa hoidon alussa ja säännöllisin välein hoidon aikana. Kliinikkojen tulee sovittaa annos yksilöllisesti normaalien testosteronitasojen ylläpitämiseksi. Tietyt kliiniset merkit, kuten ärtyisyys, hermostuneisuus, painon nousu, pitkittyneet tai usein toistuvat erektiot, saattavat viitata liialliseen androgeenialtistukseen, jolloin annoksen sovittaminen on tarpeen.

Androgeenit saattavat nopeuttaa oireettoman eturauhassyövän etenemistä ja eturauhasen hyvänlaatuista liikakasvua.

Testavan-valmisteen käytössä tulee noudattaa varovaisuutta syöpäpotilailla, joilla on luustometastaaseista johtuva hyperkalsemian (ja siihen liittyvän hyperkalsiurian) riski. Seerumin kalsiumpitoisuuksien säännöllistä seurantaa suositellaan näille potilaille.

Testavan ei ole tarkoitettu miehen hedelmättömyyden tai impotenssin hoitoon.

Testavan-valmisteen turvallisuudesta ja tehosta on rajallisesti kokemusta yli 65-vuotiailla potilailla. Tällä hetkellä testosteronin ikäspesifisistä viitearvoista ei ole minkäänlaista konsensusta. Tulee kuitenkin huomioida, että fysiologisesti seerumin testosteronipitoisuudet pienenevät iän myötä.

Testosteroni voi kohottaa verenpainetta ja Testavan-valmisteen käytössä tulisi noudattaa varovaisuutta miehillä, joilla on kohonnut verenpaine.

Vaikeaa sydämen, maksan tai munuaisten vajaatoimintaa tai iskeemistä sydänsairautta sairastavilla potilailla testosteronihoito voi aiheuttaa vaikeita komplikaatioita, joille on ominaista turvotus yhdessä kongestiivisen sydämen vajaatoiminnan kanssa tai ilman sitä. Tällaisessa tapauksessa hoito tulee lopettaa heti.

Hyytymishäiriöt

Testosteronia tulee käyttää varoen potilailla, joilla on trombofilia (veritulppataipumus) tai laskimotromboembolian riskitekijöitä, sillä em. potilailla on esiintynyt verisuonitukoksia (kuten syvä laskimotukos, keuhkoembolia, silmän tromboosi) valmisteen markkinoille tulon jälkeisissä tutkimuksissa ja niitä on myös raportoitu testosteronihoidon aikana. Laskimotromboembolioita on raportoitu trombofiliapotilailla jopa antikoagulaatiohoidon aikana. Tästä syystä testosteronihoidon jatkamista ensimmäisen tromboottisen tapahtuman jälkeen tulee arvioida huolellisesti. Mikäli hoitoa jatketaan, yksilöllistä laskimotromboosiriskiä tulee pienentää lisätoimenpiteillä.

Testosteronin käytössä tulee noudattaa varovaisuutta potilailla, joilla on iskeeminen sydänsairaus, epilepsia tai migreeni, sillä nämä sairaudet saattavat pahentua.

Hoidettaessa hypogonadismia testosteroniestereillä on raportoitu uniapnean riskin suurenemista, erityisesti niillä miehillä, joilla oli ylipainon tai kroonisen hengityselinsairauden kaltaisia riskitekijöitä.

Jos potilaalle kehittyy vaikea annostuskohdan reaktio, hoito tulee arvioida uudelleen ja tarpeen vaatiessa lopettaa.

Pitkäaikaista androgeenihoitoa käyttävillä potilailla tulee seurata myös seuraavia laboratorioarvoja säännöllisesti: hemoglobiini, hematokriitti, maksan toimintakokeet ja veren rasva-arvot.

Testavan-valmistetta ei tule käyttää naisilla mahdollisten virilisoivien vaikutusten vuoksi.

Koska peseytyminen Testavan-valmisteen käytön jälkeen pienentää testosteronin pitoisuutta, potilaita kehotetaan välttämään peseytymistä tai suihkua vähintään 2 tunnin ajan Testavan-valmisteen annostelun jälkeen. Jos potilas peseytyy ennen kuin valmisteen levittämisestä on kulunut 2 tuntia, testosteronin imeytyminen saattaa heikentyä.

Testavan sisältää propyleeniglykolia, joka saattaa ärsyttää ihoa.

Alkoholipohjaiset valmisteet, mm. Testavan, ovat syttyviä; tämän vuoksi avotulta, liekkejä ja tupakointia tulee välttää kunnes geeli on kuivunut.

Lääkeaineen siirtymisen mahdollisuus

Ilman varotoimia testosteronigeeliä saattaa siirtyä toisten henkilöiden iholle ihokontaktissa, mikä johtaa seerumin suurentuneisiin testosteronipitoisuuksiin ja mahdollisesti haittavaikutuksiin (esim. kasvojen ja/tai kehon karvoituksen lisääntyminen, akne, äänen mataloituminen, kuukautiskierron häiriöt), jos kontakti toistuu (tahaton androgenisaatio).

Lääkärin tulee kertoa potilaalle tarkoin testosteronin siirtymisen riskistä ja sen ehkäisystä (ks. alla). Testavan-valmistetta ei tule määrätä potilaille, joilla on merkittävä turvaohjeisiin sitoutumattomuuden riski (esim. vaikea alkoholismi, huumeidenkäyttö, vaikeat psykiatriset häiriöt).

Geelin siirtyminen voidaan välttää käyttämällä vaatetusta, joka peittää annostusalueen ja käymällä suihkussa ennen ihokontaktia.

Seuraavia varotoimia suositellaan:

Ohjeet potilaalle:

 • potilaan ei tule käyttää annosteluun käsiä vaan applikaattoria pienentääkseen toissijaista testosteronille altistumisen riskiä.
 • jos potilas koskee geeliin käsillä annostelun aikana, hänen tulee pestä kädet heti sen jälkeen perusteellisesti saippualla ja vedellä.
 • kun geeli on kuivunut, annostusalue peitetään vaatetuksella.
 • potilaan tulee käydä suihkussa ennen tilanteita, joissa ihokontakti toisen henkilön kanssa on odotettavissa.

Ohjeet muille henkilöille, joita ei hoideta Testavan-valmisteella:

 • mikäli henkilö joutuu kontaktiin annostusalueen kanssa, jota ei ole pesty tai peitetty vaatetuksella, kontaktiin joutunut ihoalue tulee pestä mahdollisimman pian saippualla ja vedellä.
 • Henkilölle tulee kertoa liiallisen androgeenialtistuksen aiheuttamien merkkien kehittymisestä, esim. akne tai karvoituksen muutos.

Kumppanin turvallisuuden parantamiseksi potilaita tulee neuvoa esimerkiksi käyttämään annostuspaikan peittävää T-paitaa fyysisen kontaktin aikana tai käymään suihkussa ennen yhdyntää.

Lisäksi on suositeltavaa käyttää annostuspaikan peittävää T-paitaa oltaessa kontaktissa lasten kanssa, jotta vältetään kontaminaatioriski lasten iholla.

Raskaana olevien naisten pitää välttää kaikkea kontaktia kohtiin, joihin Testavan-valmistetta on annosteltu. Mikäli kumppani on raskaana, potilaan tulee kiinnittää erityistä huomiota käyttöön liittyviin varotoimiin (ks. kohta 4.6). Potilaita pitää kehottaa vähentämään vartaloemulsioiden ja aurinkovoiteiden käyttöä annostuspaikassa Testavan-geelin käytön aikana ja heti sen jälkeen.

Laboratorioarvoihin liittyvät yhteisvaikutukset: Androgeenit voivat pienentää tyroksiinia sitovien globuliinien pitoisuuksia, mikä johtaa seerumin kokonaistyroksiinipitoisuden (T4) pienenemiseen ja trijodotyroniinin (T3) ja T4:n lisääntyneeseen resiinikertymään. Vapaa kilpirauhashormonin pitoisuus pysyy muuttumattomana eikä kilpirauhasen vajaatoiminnasta ole kliinistä näyttöä.

Yhteisvaikutukset

Annettaessa androgeeneja samanaikaisesti antikoagulanttien kanssa antikoagulanttivaikutus voi kasvaa. Suun kautta otettavia antikoagulantteja käyttävien potilaiden INR-arvoa tulee seurata huolellisesti, erityisesti kun androgeenihoito aloitetaan tai lopetetaan.

Testosteronin ja adrenokortikotrooppisen hormonin (ACTH) tai kortikosteroidien samanaikainen annostelu voi suurentaa turvotuksen todennäköisyyttä; siten näiden lääkkeiden annostelussa tulisi noudattaa varovaisuutta, erityisesti potilailla, joilla on sydän-, munuais- tai maksasairaus.

Insuliiniherkkyyden paranemista voi ilmaantua androgeenihoitoa saaville potilaille, jotka saavuttavat korvaushoidolla normaalit plasman testosteronipitoisuudet.

Yhteisvaikutustutkimuksia vartaloemulsioiden ja aurinkovoiteiden kanssa ei ole tehty.

Raskaus ja imetys

Testavan on tarkoitettu käytettäväksi vain miehillä.

Testavan-valmisteella ei ole tehty kliinisiä tutkimuksia miehen hedelmällisyyden arvioimiseksi. Spermatogeneesi voi estyä korjautuvasti Testavan-valmisteella (ks. kohta 5.3).

Raskaana olevien naisten tulee välttää ihokontaktia Testavan-valmisteen annostuspaikkaan (ks. kohta 4.4).

Mikäli pesemätön tai paljas iho, jolle Testavan-valmistetta on levitetty, pääsee suoraan kontaktiin raskaana olevan naisen ihon kanssa, ko. ihoalue tulee heti pestä saippualla ja vedellä.

Testosteroni voi vaikuttaa virilisoivasti sikiöön.

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Testavan-valmisteella ei ole haitallista vaikutusta tai vain vähäinen vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn.

Haittavaikutukset

 1. Turvallisuusprofiilin yhteenveto

Yleisimmin raportoidut haittavaikutukset korkeintaan 9 kuukautta kestäneissä vaiheen 2 ja 3 kliinisissä tutkimuksissa olivat annostuspaikan reaktiot (4 %) mukaan lukien: ihottuma, punoitus, kutina, dermatiitti, kuivuus ja ihoärsytys. Valtaosa näistä reaktioista oli lieviä tai keskivaikeita.

 1. Haittavaikutusten yhteenveto

Seuraavassa taulukossa on esitetty vaiheen 2 ja 3 kliinisissä tutkimuksissa Testavan-valmisteella raportoidut haittavaikutukset. Kaikki raportoidut haittavaikutukset, joiden epäillään liittyvän hoitoon, on luetteloitu elinjärjestelmäluokan ja yleisyyden mukaan seuraavasti: yleiset (≥ 1/100 - < 1/10); harvinaiset (≥ 1/1000 - < 1/100).

Testavan-valmisteen kliinisissä tutkimuksissa raportoidut lääkkeeseen liittyvät haittavaikutukset (vähintään yksi tapaus, N=379)

MedDRA-elinjärjestelmä-luokka

Yleiset (1/100 - <1/10)

Harvinaiset (≥ 1/1000 - < 1/100)

Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitat

Annostuspaikan reaktio (mm. ihottuma, punoitus, kutina, dermatiitti, kuivuus ja ihoärsytys)

Tutkimukset

Suurentunut veren triglyseridipitoisuus /hypertriglyseridemia, suurentunut PSA, suurentunut hematokriitti

Suurentunut hemoglobiini

Verisuonisto

Kohonnut verenpaine

Hermosto

Päänsärky

Alla olevassa taulukossa on esitetty kirjallisuuden ja spontaanien testosteronigeeleistä tehtyjen raporttien perusteella muut tunnetut haittavaikutukset:

MedDRA-elinjärjestelmä-luokka

Haittavaikutukset – suositeltava termi

Veri- ja imukudos

Polysytemia, anemia

Psykiatriset

Unettomuus, masennus, ahdistuneisuus, aggressio, hermostuneisuus, vihamielisyys

Hermosto

Päänsärky, heitehuimaus, parestesia

Verisuonisto

Kuumat aallot (vasodilaatio), syvä laskimotukos

Hengityselimet, rintakehä ja välikarsina

Hengenahdistus, uniapnea

Ruoansulatuselimistö

Pahoinvointi

Iho ja ihonalaiskudos

Erilaiset ihoreaktiot, mm. akne, seborrea ja hiustenlähtö (alopecia), hikoilu, runsaskarvaisuus

Luusto, lihakset ja sidekudos

Luusto-/lihaskipu, lihaskouristukset

Munuaiset ja virtsatiet

Virtsaamisongelmat, virtsateiden tukkeuma

Sukupuolielimet ja rinnat

Gynekomastia, voimistunut erektio, kivesten häiriöt, oligospermia, eturauhasen hyvänlaatuinen liikakasvu, libidon muutokset (on yleistä, että suuriannoksinen testosteronihoito korjautuvasti estää tai heikentää spermatogeneesia pienentäen siten kivesten kokoa; hypogonadismin testosteronikorvaushoito voi harvinaisissa tapauksissa aiheuttaa pysyviä, kivuliaita erektioita (priapismi), eturauhasen poikkeavuuksia, eturauhassyöpää*)

Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitat

Voimattomuus, huonovointisuus, annostuspaikan reaktio.

Suuriannoksinen tai pitkäaikainen testosteronin annostelu lisää toisinaan nesteretentiota ja turvotusta; yliherkkyysreaktioita saattaa esiintyä.

Tutkimukset

Painon nousu, PSA-arvon, hematokriitin, veren punasolumäärän tai hemoglobiinin kohoaminen

Aineenvaihdunta ja ravitsemus

Elektrolyyttimuutokset (natriumin, kloridin, kaliumin, kalsiumin, epäorgaanisen fosfaatin ja veden retentio) suuriannoksisen ja/tai pitkittyneen hoidon aikana.

Maksa ja sappi

Keltatauti ja maksan toimintakokeiden poikkeavuudet.

* Tiedot testosteronihoitoon liittyvästä eturauhassyövän riskistä ovat epävarmoja.

Koska valmiste sisältää alkoholia, se saattaa usein käytettynä ärsyttää ja kuivattaa ihoa.

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen

On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty-haittatasapainon jatkuvan arvioinnin.

Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista

seuraavalle taholle:

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 Fimea

Yliannostus

Testavan-valmisteella ei ole kliinisissä tutkimuksissa raportoitu yhtään yliannostustapausta.

Oireet

Kliiniset merkit, kuten ärtyneisyys, hermostuneisuus, painon nousu, pitkittyneet tai usein toistuvat erektiot, voivat viitata androgeenin ylialtistukseen, ja seerumin testosteronipitoisuudet tulisi tällöin mitata.

Hoito

Yliannostuksen hoito koostuu Testavan-valmisteen käytön keskeyttämisestä yhdessä asiaankuuluvan oireenmukaisen ja tukevan hoidon kera.

Farmakologiset ominaisuudet

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: Androgeenit

ATC-koodi: G03BA03

Endogeeniset androgeenit testosteroni ja dihydrotestosteroni (DHT) vastaavat miehen sukuelinten normaalista kasvusta ja kehityksestä ja sekundaaristen sukupuoliominaisuuksien ylläpidosta. Näitä vaikutuksia ovat mm. eturauhasen, rakkularauhasten, peniksen ja kivespussin kasvu ja kehittyminen; miehen parrankasvu kasvojen alueella ja karvoituksen kehittyminen rintaan, kainaloihin ja häpyalueelle; kurkunpään laajentuminen, äänihuulen paksuuntuminen, lihaksiston ja rasvan jakautumisen muutokset kehossa.

Kivesten vajaatoiminnasta, aivolisäkkeen patologiasta tai gonadotropiinin tai luteinisoivaa hormonia vapauttavan hormonin puutoksesta johtuva riittämätön testosteronin erittyminen johtaa miehen hypogonadismiin ja alhaisiin seerumin testosteronipitoisuuksiin. Pieniin testosteronipitoisuuksiin liittyviä oireita ovat mm. seksuaalivietin heikkeneminen, toisinaan impotenssiin yhdistyneenä, väsymys, lihasmassan väheneminen, alavireisyys ja sekundaaristen sukupuoliominaisuuksien taantuminen.

Testosteronitasojen palauttaminen normaalialueelle saattaa ajan myötä parantaa lihasmassaa, mielialaa, seksuaaliviettiä, libidoa ja seksuaalista toimintaa mukaan lukien seksuaalinen toimintakyky ja spontaanien erektioiden lukumäärä.

Annosteltaessa testosteronia eksogeenisesti normaaleille miehille, endogeeninen testosteronin vapautuminen voi vähentyä aivolisäkkeen luteinisoivan hormonin (LH) feedback-eston kautta. Suurilla eksogeenisten androgeenien annoksilla spermatogeneesi voi myös estyä aivolisäkkeen follikkelia stimuloivan hormonin (FSH) eston kautta.

Androgeenin annostelu aiheuttaa natriumin, typen, kaliumin ja fosforin retentiota ja vähentää kalsiumin erittymistä virtsaan. Androgeenien on raportoitu lisäävän proteiinianaboliaa ja vähentävän proteiinikataboliaa. Typpitasapaino paranee vain riittävällä kalorien ja proteiinin saannilla. Androgeenien on raportoitu stimuloivan punasolutuotantoa, koska ne tehostavat erytropoietiinin tuotantoa.

Farmakokinetiikka

Testavan annostelee fysiologisia määriä testosteronia, mikä aiheuttaa verenkiertoon normaalin terveen miehen pitoisuutta vastaavan testosteronipitoisuuden (ts. 300-1050 ng/dl). Testavan-valmistetta arvioitiin avoimessa 120 päivän pituisessa vaiheen 3 kliinisessä monikeskustutkimuksessa (tutkimus 000127), johon osallistui 159 testosteronin puutoksesta kärsivää 18-75-vuotiasta miestä (keski-ikä 54,1 v). Miehet olivat valkoihoisia (77 %), tummaihoisia (20 %), aasialaisia (2 %) tai monirotuisia (1 %). Vaiheen 3 tutkimuksessa 90 päivän hoitojakson lopussa (jonka aikana Testavan-annosta voitiin säätää testosteronin kokonaispitoisuuksien perusteella), 76,1 %:lla miehistä keskimääräiset testosteronipitoisuudet 24 tunnin jakson ajan (Cave) olivat normaalialueella (300 – 1050 ng/dl).

Keskimääräinen testosteronin pitoisuusprofiili 90 päivän kohdalla on esitetty Kuva 1 ja Taulukko 1 on yhteenveto kokonaistestosteronin farmakokineettisistä parametreistä 90 päivän kohdalla kullekin Testavan-annokselle.

Keskimääräinen testosteronikonsentraatio (ng/dL)

Annostelusta kulunut aika (h)

Kuva 1 Testosteronin keskimääräiset ±SD pitoisuudet seerumissa 90 päivän kuluttua Testavan-annoksen säätämisestä

Taulukko 1 Kokonaistestosteronin farmakokineettiset parametrit 90 päivän kuluttua annoksen säätämisestä, tutkimus 000127:n täydellinen analyysisarja

Testavan-annos 90. päivänä

N

Cmin (ng/dl)

Keskiarvo ±SD

Cave (ng/dl)

Keskiarvo ±SD

Cmax (ng/dl)

Keskiarvo ±SD

Tmax (h)

Mediaani

23 mg

5

191 ± 49

368 ± 121

721 ± 254

4,02

46 mg

45

277 ± 140

506 ± 207

1228 ± 640

2,02

69 mg

89

229 ± 82

438 ± 164

1099 ± 595

2,08

Cmin: pienin pitoisuus; Cave: keskimääräinen pitoisuus 24 tunnin jakson aikana; Cmax: huippupitoisuus; Tmax: aika, jossa huippupitoisuus saavutetaan; SD: standardipoikkeama

Imeytyminen

Testosteroni annostellaan Testavan-valmisteesta transdermaalisesti ja Tmax (mediaani) on noin 2-4 tuntia annostelun jälkeen. Testosteronin kokonaispitoisuudet palaavat annosta edeltävälle tasolle noin 12 tuntia annostelun jälkeen eikä kumuloitumista esiinny käytettäessä valmistetta 10 päivän ajan kerran päivässä. Valmisteen levittäminen olkavarteen tai hartiaan aiheuttaa suuremmat seerumin testosteronipitoisuudet kuin vatsan tai reiden sisäpinnan iholla käytettynä. Keskimääräinen Cmax oli 926, 451 ja 519 ng/dL ja keskimääräinen Cave vastaavasti 557, 372 ja 395 ng/dL.

Vaiheen 2 tutkimustulokset osoittavat, että testosteronin kokonaispitoisuudet suurenevat annoksen nostamisen myötä, kun Testavan-valmistetta käytetään kerran päivässä annoksina 23, 46 ja 69 mg.

Jakautuminen

Verenkierrossa testosteroni sitoutuu pääasiassa sukuhormonia sitovaan globuliiniin (SHBG) ja albumiiniin. Albumiiniin sitoutunut testosteronifraktio vapautuu helposti albumiinista ja sen oletetaan olevan biologisesti aktiivinen. SHBG:hen sitounutta osaa testosteronista ei pidetä biologisesti aktiivisena. Noin 40 % plasman testosteronista sitoutuu SHBG:hen, 2 % pysyy sitoutumattomana (vapaana) ja loppuosa sitoutuu albumiiniin ja muihin valkuaisaineisiin.

Biotransformaatio

Kuten kirjallisuudessa on raportoitu, testosteronin puoliintumisaika vaihtelee huomattavasti, aina 10:stä 100:aan minuuttiin.

Testosteroni metaboloituu erilaisiksi 17-ketosteroideiksi kahden erilaisen reitin kautta. Testosteronin aktiivisia päämetaboliitteja ovat estradioli ja dihydrotestosteroni (DHT).

Eliminaatio

Noin 90 % lihakseen annetusta testosteronista erittyy virtsaan testosteronin ja sen metaboliittien glukuroni- ja rikkihappokonjugaatteina; noin 6 % annoksesta erittyy ulosteeseen, pääosin konjugoitumattomassa muodossa.

Suihkun vaikutus

Suihkussa käynti 1 ja 2 tuntia Testavan-valmisteen annostuksen jälkeen pienensi Cave:a 19,2 % ja 14,3 %, vastaavasti, verrattuna miehiin, jotka eivät käyneet suihkussa Testavan-valmisteen annostuksen jälkeen. Suihkussa käynti 6 tuntia Testavan-valmisteen annostuksen jälkeen ei pienentänyt Cave:a.

Munuaisten toiminta

Testosteronin Cave ja Cmax olivat samanlaiset henkilöillä, joilla on normaali munuaisten toiminta ja henkilöillä, joilla on lievä tai keskivaikea munuaisten vajaatoiminta. Tietoa ei ole saatavilla potilaista, joilla on vaikea munuaisten vajaatoiminta.

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Toksikologisissa tutkimuksissa on osoitettu vain vaikutuksia, jotka ovat selitettävissä Testavan-valmisteen hormoniprofiilin pohjalta.

Jyrsijöillä ja kädellisillä tehdyt fertiliteettitutkimukset ovat osoittaneet, että testosteronihoito voi heikentää uroksen hedelmällisyyttä suppressoimalla spermatogeneesiä annosriippuvaisesti.

Testosteronin on todettu olevan ei-mutageeninen in vitro käytettäessä käänteismutaatiomallia (Ames-testi) tai kiinanhamsterin munasarjasolulinjaa. Androgeenihoidon ja tiettyjen syöpämuotojen välinen yhteys on todettu laboratorioeläimillä. Rotista saadut tiedot ovat osoittaneet eturauhassyövän ilmaantuvuuden suurentuneen testosteronihoidon jälkeen.

Sukuhormonien tiedetään edistävän tietyntyyppisten, karsinogeenisten aineiden indusoimien kasvainten kehittymistä. Näiden löydösten ja todellisen riskin välistä korrelaatiota ei ole osoitettu ihmisellä.

Ympäristöön kohdistuvien riskien arviointi

Ympäristöön kohdistuvien riskien arviointitutkimukset ovat osoittaneet, että Testavan voi aiheuttaa riskin vesiympäristölle (ks. kohta Käyttö- ja käsittelyohjeet).

Farmaseuttiset tiedot

Apuaineet

Etanoli (96 %)

Vesi, puhdistettu

Propyleeniglykoli (E 1520)

Dietyleeniglykolimonoetyylieetteri

Karbomeeri 980

Trolamiini

Dinatriumedetaatti

Yhteensopimattomuudet

Ei oleellinen.

Kestoaika

3 vuotta.

Säilytys

Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

Pakkaukset ja valmisteen kuvaus

Markkinoilla olevat pakkaukset

Resepti

TESTAVAN transdermaaligeeli
20 mg/g 56 annosta (56,90 €)

PF-selosteen tieto

Testavan toimitetaan moniannospakkauksessa, joka sisältää annospumpun ja laminaattifoliopussin pullossa sekä applikaattorin, jossa on hygieeninen kansi. Pumppu on polypropyleenia, eteenipropyleenidieenimonomeeria ja ruostumatonta terästä ja pussi on polyetyleeni/polyetyleenitereftalaatti/alumiini/polyetyleenilaminaattia jäykässä polypropyleenipullossa.

Valmiste on saatavilla yhden tai kolmen pumpun moniannospakkauksessa. Yksi pumppu sisältää 85,5 g geeliä ja kokonaismäärä on 56 annosta. Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Valmisteen kuvaus:

Homogeeninen, läpikuultava tai hieman opaalinhohtoinen geeli.

Käyttö- ja käsittelyohjeet

Tämä lääkevalmiste voi aiheuttaa riskin ympäristölle (ks. kohta Prekliiniset tiedot turvallisuudesta).

Käyttämätön lääkevalmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.

Korvattavuus

TESTAVAN transdermaaligeeli
20 mg/g 56 annosta

 • Ylempi erityiskorvaus (100 %). Aivolisäkkeen etulohkon vajaatoiminta (101), Sukurauhasten vaikea vajaatoiminta (121).
 • Peruskorvaus (40 %).

ATC-koodi

G03BA03

Valmisteyhteenvedon muuttamispäivämäärä

12.05.2021

Yhteystiedot

The Simple Pharma Company Limited
Ground Floor, 71 Lower Baggot Street
D02 P593 Dublin
Irelandregulatory@simplepharma.company