Vertaa PF-selostetta

PIMAFUCORT voide

not_interestedSaatavuushäiriö

Ei saatavilla

PIMAFUCORT voide

  • 30 g04.04.2024 - 31.07.2024

Saatavilla

Vaihtokelpoisia tai muita samaa lääkeainetta sisältäviä valmisteita ei saatavilla.

Vaikuttavat aineet ja niiden määrät

Hydrokortisoni 10 mg/g, natamysiini 10 mg/g, neomysiinisulfaatti 5 mg/g vastaten 3,5 mg neomysiiniä.

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta Apuaineet

Lääkemuoto

Voide

Kliiniset tiedot

Käyttöaiheet

Akuutit bakteeri- ja/tai sieni-infektioiden aiheuttamat ihosairaudet; hiivasienten ja hiivasienten kaltaisten organismien, erityisesti Candida-lajien aiheuttamat ihosairaudet; tuoreet sienten aiheuttamat ihosairaudet (joiden aiheuttajina ovat esim. Trichophyton, Epidermophyton, Microsporum); otitis externa.

Annostus ja antotapa

Pimafucort-valmistetta levitetään ohuelti ja tasaisesti sairaalle alueelle 2-4 kertaa päivässä.

Vasta-aiheet

Bakteerien ja sienten aiheuttamissa infektioissa paikalliskortikosteroidihoito voidaan suorittaa vain antimikrobihoidon yhteydessä. Virusinfektiot. Yliherkkyys neomysiinille, (tai mikä on harvinaista) natamysiinille, kortikosteroideille tai apuaineille. Otitis externan hoidossa kontraindikaationa puhjennut tärykalvo.

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Valmisteen levittämistä silmäluomille on vältettävä. Joutuessaan kosketuksiin sidekalvon kanssa valmiste saattaa aiheuttaa glaucoma simplexin.

Systeemisten tai topikaalisten kortikosteroidien käytön yhteydessä saatetaan ilmoittaa näköhäiriöistä. Jos potilaalla esiintyy näön hämärtymisen kaltaisia oireita tai muita näköhäiriöitä, potilas on ohjattava silmälääkärille, joka arvioi oireiden mahdolliset syyt. Niitä voivat olla kaihi, glaukooma tai harvinaiset sairaudet, kuten sentraalinen seroosi korioretinopatia, joista on ilmoitettu systeemisten tai topikaalisten kortikosteroidien käytön jälkeen.

Käytettäessä Pimafucort-valmistetta laajoilla ihoalueilla, lapsilla tai peitesidoksen alla on otettava huomioon, että lisämunuaiskuoren toiminnan estymistä saattaa esiintyä.

Ristiyliherkkyyttä neomysiinin ja kemiallisesti sen sukuisten antibioottien kuten kanamysiinin ja gentamisiinin kesken saattaa esiintyä. Ristiresistenssiä neomysiinin ja muiden aminoglykosidiryhmään kuuluvien antibioottien kesken saattaa esiintyä. Tämän sekä aiemmin mainitun ristiyliherkkyyden vuoksi on sekä indikaatioita että hoidon kestoa noudatettava mahdollisimman tarkoin, jotta systeemisten aminoglykosidien kliininen arvo säilyisi.

Pitkäaikaista käyttöä sekä käyttöä haavoissa tai vahingoittuneella iholla on vältettävä neomysiinin absorption jälkeisten teoreettisten oto- ja nefrotoksisten riskien takia.

Mikäli esiintyy superinfektioita tai sienten liikakasvua, on hoito valmisteella keskeytettävä ja tarvittaviin toimenpiteisiin ryhdyttävä.

Yhteisvaikutukset

Kliinisesti merkittäviä interaktioita ei ole tiedossa.

Raskaus ja imetys

Teoreettinen riski ototoksisesta vaikutuksesta sikiöön on olemassa käytettäessä neomysiiniä sisältäviä valmisteita raskauden aikana. Pimafucort-valmistetta ei tule käyttää raskauden aikana laajoilla ihoalueilla, peitesidoksen alla eikä pitkäaikaisesti. Hydrokortisoni siirtyy äidinmaitoon, mutta tästä ei todennäköisesti ole haittaa vastasyntyneelle, kun annostusohjeita noudatetaan.

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Tutkimustuloksia ei ole olemassa Pimafucort-valmisteen vaikutuksesta ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn, mutta valmisteella ei ole odotettavissa vaikutuksia näihin.

Haittavaikutukset

Pimafucort-valmisteen levittämisen jälkeen saattaa ihottuma aluksi paheta hieman; tämä ei kuitenkaan anna aihetta hoidon keskeyttämiseen. Kontaktiallergiaa, erityisesti neomysiinin aiheuttamaa.

Seuraavia kortikosteroidien aiheuttamia haittavaikutuksia saattaa esiintyä, mutta todennäköisyys on vähäisempi hydrokortisonilla kuin vahvemmilla kortikosteroideilla: pitkäaikaisen käytön yhteydessä saattaa esiintyä ihoatrofiaa tai rosacean kaltaisia muutoksia kasvoissa. Kontaktidermatiittia.

Systeemisiä haittavaikutuksia saattaa ilmaantua pienille lapsille, mikäli valmistetta käytetään suurilla ihoalueilla varsinkin peitesidoksen alla pidemmän ajan.

Tuntematon (ei voida arvioida käytettävissä olevan tiedon perusteella): näön hämärtyminen (ks. myös kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet)

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen

On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty-haitta-tasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista seuraavalle taholle:

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

Yliannostus

Pimafucort-valmisteen yliannostuksesta ei ole olemassa tutkimustuloksia.

Absorboituneen neomysiinin toksisia annoksia ei todennäköisesti ole saavutettavissa käytännössä paitsi käytettäessä ainetta korvakäytävässä, kun tärykalvo on puhjennut, jolloin aine on suorassa kontaktissa keskikorvaan.

Satunnainen, kokonaisen Pimafucort pakkauksen sisällön nauttiminen ei todennäköisesti aiheuta toksisia vaikutuksia.

Farmakologiset ominaisuudet

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: Yhdistelmävalmiste, joka sisältää kortikosteroidia sekä antimikrobista ja antimykoottista ainetta, ATC-koodi: D07CA01

Vaikutusmekanismi: Pimafucort voide tulee kysymykseen erityisesti ihon kroonisten sairauksien hoidossa ihon ollessa kuiva ja/tai hilseilevä. Pimafucort sisältää pääasiallisena vaikuttavana aineena hydrokortisonia (mieto kortikosteroidi), jolla on anti-inflammatorinen ja vasokonstriktiivinen vaikutus. Inflammatorinen reaktio sekä erilaisten dermatoosien oireet, joihin usein liittyy kutinaa, lievittyvät ilman, että mahdollisesti taustalla oleva tauti kuitenkaan paranee.

Lisäksi Pimafucort sisältää laajakirjoista antibioottia neomysiiniä, joka tehoaa moniin Gram-positiivisiin bakteereihin (kuten stafylokokkeihin ja enterokokkeihin) sekä joukkoon Gram-negatiivisia bakteereja (kuten Klebsiellaan, Proteus-lajeihin sekä E.koliin). Pseudomonas aeruginosa on resistantti in vitro neomysiinille.

Hydrokortisonin ja neomysiinin lisäksi Pimafucort sisältää vaikuttavana aineena natamysiiniä, jolla on fungisidinen vaikutus hiivainfektioihin, erityisesti Candida-infektioihin.

Farmakokinetiikka

Natamysiini ja neomysiini eivät todistettavasti imeydy normaalin ihon tai limakalvojen läpi. Vahingoittuneen ihon ja haavojen läpi saattaa imeytyä jonkin verran neomysiiniä.

Levittämisen jälkeen hydrokortisoni vaikuttaa kauemmin epidermiksessä, pääasiassa stratum corneumin alueella. Penetroitumista ihoon voidaan parantaa käyttämällä peitesidosta. Systeemisiä vaikutuksia ei ole havaittu suositeltua annosta käytettäessä.

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Ei erityistietoja.

Farmaseuttiset tiedot

Apuaineet

Plastibase 50 W (nestemäistä parafiinia ja polyetyleeniä).

Yhteensopimattomuudet

Ei oleellinen.

Kestoaika

5 vuotta.

Säilytys

Säilytä alle 25 °C.

Pakkaukset ja valmisteen kuvaus

Markkinoilla olevat pakkaukset

Itsehoito

PIMAFUCORT voide
30 g (17,85 €)

PF-selosteen tieto

30 g alumiiniputkilo.

Valmisteen kuvaus:

valkoinen/kellertävä voide

Käyttö- ja käsittelyohjeet

Ei erityisohjeita.

Korvattavuus

PIMAFUCORT voide
30 g

  • Ei korvausta.

ATC-koodi

D07CA01

Valmisteyhteenvedon muuttamispäivämäärä

10.12.2020

Yhteystiedot

LEO PHARMA OY
Karhumäentie 3
01530 Vantaa


020 721 8440
www.leo-pharma.fi
info.fi@leo-pharma.com