Vertaa PF-selostetta

BALANCE 1,5 % GLUKOOSI 1,25 MMOL/L TAI 1,75 MMOL/L KALSIUM, BALANCE 2,3 % GLUKOOSI 1,25 MMOL/L TAI 1,75 MMOL/L KALSIUM, BALANCE 4,25 % GLUKOOSI 1,25 MMOL/L TAI 1,75 MMOL/L KALSIUM peritoneaalidialyysineste

Vaikuttavat aineet ja niiden määrät

Balance-peritoneaalidialyysinesteet on pakattu kaksilokeroiseen pussiin. Toisessa lokerossa on emäksinen laktaattiliuos, toisessa lokerossa hapan glukoosin ja elektrolyytit sisältävä liuos. Avaamalla lokeroiden välinen sauma ja sekoittamalla nämä kaksi liuosta keskenään saadaan käyttövalmis liuos.

ENNEN SEKOITTAMISTA

1 litra hapanta glukoosi- ja elektrolyyttiliuosta sisältää:

balance 1,25 / 1,75
mmol/l kalsium

1,5 %
glukoosi

2,3 %
glukoosi

4,25 % glukoosi

Kalsiumklorididihydraatti

0,3675 g / 0,5145 g

0,3675 g / 0,5145 g

0,3675 g / 0,5145 g

Natriumkloridi

11,279 g

11,279 g

11,279 g

Magnesiumkloridi-
heksahydraatti

0,2033 g

0,2033 g

0,2033 g

Glukoosimonohydraatti

33,0 g

50,0 g

93,5 g

(vedetön glukoosi )

(30 g)

(45,46 g)

(85,0 g)

1 litra emäksistä laktaattiliuosta sisältää:

Natrium-(S)-laktaattiliuoksena 15,69 g
(natrium-(S)-laktaatti 7,85 g)

SEKOITTAMISEN JÄLKEEN

1 litra neutraalia käyttövalmista liuosta sisältää:

balance 1,25 / 1,75
mmol/l kalsium

1,5 %
glukoosi

2,3 %
glukoosi

4,25 % glukoosi

Kalsiumklorididihydraatti

0,1838 g / 0,2573 g

0,1838 g / 0,2573 g

0,1838 g / 0,2573 g

Natriumkloridi

5,640 g

5,640 g

5,640 g

Natrium-(S)-laktaattiliuoksena

7,85 g

7,85 g

7,85 g

natrium-(S)-laktaatti

(3,925 g)

(3,925 g)

(3,925 g)

Magnesiumkloridi-
heksahydraatti

0,1017 g

0,1017 g

0,1017 g

Glukoosimonohydraatti

16,5 g

25,0 g

46,75 g

(vedetön glukoosi)

(15,0 g)

(22,73 g)

(42,5 g)

balance 1,25 / 1,75
mmol/l kalsium

1,5 %
glukoosi

2,3 %
glukoosi

4,25 % glukoosi

Ca2+

1,25 / 1,75 mmol

1,25 / 1,75 mmol

1,25 / 1,75 mmol

Na+

134 mmol

134 mmol

134 mmol

Mg2+

0,5 mmol

0,5 mmol

0,5 mmol

Cl-

100,5 / 101,5 mmol

100,5 / 101,5 mmol

100,5 / 101,5 mmol

(S)-Laktaatti

35 mmol

35 mmol

35 mmol

Glukoosi

83,2 mmol

126,1 mmol

235,8 mmol

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta Apuaineet.

Lääkemuoto

Peritoneaalidialyysineste.

balance 1.5 % glukoosi, 1.25 mmol/l kalsium käyttövalmis liuos:

Teoreettinen osmolariteetti

356 mOsm/l

pH

» 7,0

balance 1.5 % glukoosi, 1.75 mmol/l kalsium käyttövalmis liuos:

Teoreettinen osmolariteetti

358 mOsm/l

pH

» 7,0

 

balance 2.3 % glukoosi, 1.25 mmol/l kalsium käyttövalmis liuos:

Teoreettinen osmolariteetti

399 mOsm/l

pH

» 7,0

 

balance 2.3 % glukoosi, 1.75 mmol/l kalsium käyttövalmis liuos:

Teoreettinen osmolariteetti

401 mOsm/l

pH

» 7,0

 

balance 4.25 % glukoosi, 1.25 mmol/l kalsium käyttövalmis liuos:

Teoreettinen osmolariteetti

509 mOsm/l

pH »

»7,0

balance 4.25 % glukoosi, 1.75 mmol/l kalsium käyttövalmis liuos:

Teoreettinen osmolariteetti

511 mOsm/l

pH

»7,0

Kliiniset tiedot

Käyttöaiheet

Mistä tahansa johtuva loppuvaiheen (dekompensoitu) krooninen munuaisten vajaatoiminta, jota voidaan hoitaa peritoneaalidialyysilla.

Annostus ja antotapa

Annostus
Tämä liuos on tarkoitettu ainoastaan vatsaontelonsisäiseen käyttöön.
Hoitava lääkäri päättää tarkemmin hoitotavasta, käyttötiheydestä ja vaadittavasta vaikutusajasta.

Jatkuva ambulatorinen peritoneaalidialyysihoito (CAPD)

Aikuiset:
Jollei toisin määrätä, liuosta annetaan infuusiona 2000 ml/vaihtokerta neljä kertaa päivässä. 2–10 tunnin vaikutusajan jälkeen liuos valutetaan pois.

Annostuksen, liuoksen määrän ja vaihtovälin muuttaminen saattaa olla tarpeen yksittäistapauksissa.

Jos hoidon alussa ilmenee dilataatiokipua, liuoksen määrä tulee väliaikaisesti pienentää määrään 500–1500 ml/vaihtokerta.

Jos kyseessä on suurikokoinen potilas ja residuaalinen munuaisten toiminta lakkaa, dialyysinesteannosta on suurennettava. Näille potilaille tai suurempia annoksia sietäville potilaille, voidaan kerralla antaa 2500–3000 ml:n annos.

Pediatriset potilaat:

Lapsille kerralla annettava nesteannos määrätään iän ja kehon pinta-alan (BSA) perusteella. Aluksi liuoksen määrä/vaihtokerta on 600–800 ml/m2(BSA), ja liuos on vaihdettava neljä (joskus kolme tai viisi) kertaa päivässä. Liuosmäärä/vaihtokerta voidaan nostaa määrään 1000–1200 ml/m2 (BSA) potilaan, sietokyvyn, iän ja munuaisten residuaalitoiminnan mukaan.

Iäkkäiden hoidosta ei ole erityisiä annossuosituksia.

Peritoneaalidialyysinesteitä, joiden glukoosipitoisuus on suuri (2,3 % tai 4,25 %), käytetään jos kehonpaino ylittää halutun kuivapainon. Nesteen poistuminen elimistöstä lisääntyy suhteessa peritoneaalidialyysinesteen glukoosipitoisuuteen. Näitä liuoksia tulee käyttää varoen, jotta vatsakalvo pysyisi kunnossa, dehydraatiota ei tapahtuisi ja glukoosirasitus olisi mahdollisimman vähäinen.

Peritoneaalidialyysi on pitkäaikaishoito, joka koostuu peritoneaalidialyysinesteen toistuvista yksittäisistä käyttökerroista.

balance 1.5 % glukoosi, 1,25mmol/ml kalsium ja balance 1.5 % glukoosi, 1.75 mmol/l kalsium- valmisteet sisältävät 15 g glukoosia 1000 ml:ssa liuosta.

balance 2.3 % glukoosi 1,25mmol/ml kalsium ja balance 2.3 % glukoosi, 1.75 mmol/l kalsium- valmisteet sisältävät 22,73 g glukoosia 1000 ml:ssa liuosta.

balance 4.25 % glukoosi 1.25 mmol/l kalsium ja balance 4.25 % glukoosi, 1.75 mmol/l kalsium-valmisteet sisältävät 42,5 g glukoosia 1000 ml:ssa liuosta.

Antotapa ja annon kesto

Ennen kuin potilas tekee peritoneaalidialyysin kotona, hänen on saatava asianmukainen koulutus ja opeteltava käyttötekniikka sekä osoitettava, että hän hallitsee peritoneaalidialyysin. Koulutuksen antaa asiantunteva ammattihenkilöstö. Hoitava lääkäri varmistaa, että potilas hallitsee käytön riittävän hyvin, ennen kuin potilas voi tehdä peritoneaalidialyysin kotona. Jos potilaalla on ongelmia tai hän on epä­varma, on otettava yhteyttä hoitavaan lääkäriin.

Dialyysi tehdään päivittäin hoitomääräyksen mukaisilla annoksilla, ja sitä jatketaan niin kauan kuin munuaistoiminnan korvaushoitoa tarvitaan.

Jatkuva ambulatorinen peritoneaalidialyysi (CAPD): stay•safe-pussi

Liuospussi lämmitetään ensin kehonlämpöiseksi. Lisätietoja on kohdassa Käyttö- ja käsittelyohjeet.

Sopiva annos infusoidaan vatsaonteloon vatsakalvokatetrin kautta 5–20 minuutissa. Riippuen lääkärin määräyksestä liuos on vatsaontelossa 2–10 tuntia (tasapainotilaan vaadittava aika), jonka jälkeen se valutetaan ulos.

Automaattinen peritoneaalidialyysi (APD): sleep•safe-pussi

sleep•safe-liuospussien yhdistäjät kiinnitetään sleep•safe-tarjottimen vapaisiin paikkoihin, minkä jälkeen laite yhdistää ne automaattisesti laitteen sleep•safe-letkustoon. Laite tarkastaa liuospussien viivakoodit ja antaa hälytyksen, jos pussit eivät vastaa laitteeseen tallennettua hoitomääräystä. Tarkastuksen jälkeen letkut saa kiinnittää potilaan vatsakalvokatetrin liitäntään ja hoito voi alkaa. sleep•safe-laite lämmittää sleep•safe-liuoksen automaattisesti kehonlämpöiseksi liuoksen virratessa vatsaonteloon. Liuoksen sisälläoloaika ja glukoosipitoisuus määräytyvät laitteeseen tallennetun hoitomääräyksen mukaan (lisätietoja saa sleep•safe-laitteen käyttöohjeista).

Automaattinen peritoneaalidialyysi (APD): Safe•Lock-pussi

Safe•Lock-liuospussien yhdistäjät kiinnitetään manuaalisesti PD-NIGHT-laitteen letkustoon. Safe•Lock-liuospussi laitetaan pussinlämmittimen levylle, jolla lämmitetään kaikki potilaan vatsaonteloon hoidon aikana valutettava neste. Liuoksen sisälläoloaika ja glukoosipitoisuus määräytyvät laitteeseen tallennetun hoitomääräyksen mukaan (lisätietoja saa PD-NIGHT -laitteen käyttöohjeista).

balance 1.5 %, 1.25 mmol/l kalsium
Tarvittavasta osmoottisesta paineesta riippuen balance 1.5 %, 1.25 mmol/l kalsium ‑valmistetta voidaan käyttää vuorotellen muiden sellaisten peritoneaalidialyysinesteiden kanssa, joiden glukoosi­pitoisuus on suurempi (ts. niiden osmolariteetti on suurempi).

balance 1.5 %, 1.75 mmol/l kalsium
Tarvittavasta osmoottisesta paineesta riippuen balance 1.5 %, 1.75 mmol/l kalsium ‑valmistetta voidaan käyttää vuorotellen muiden sellaisten peritoneaalidialyysinesteiden kanssa, joiden glukoosi­pitoisuus on suurempi (ts. niiden osmolariteetti on suurempi).

balance 2.3 %, 1.25 mmol/l kalsium
Tarvittavasta osmoottisesta paineesta riippuen balance 2.3 %, 1.25 mmol/l kalsium –valmistetta valmistetta voidaan käyttää vuorotellen muiden sellaisten peritoneaalidialyysinesteiden kanssa, joiden glukoosipitoisuus on pienempi tai suurempi (ts. niiden osmolariteetti on pienempi tai suurempi).

balance 2.3 %, 1.75 mmol/l kalsium
Tarvittavasta osmoottisesta paineesta riippuen balance 2.3 %, 1.75 mmol/l kalsium valmistetta voidaan käyttää vuorotellen muiden sellaisten peritoneaalidialyysinesteiden kanssa, joiden glukoosipitoisuus on pienempi tai suurempi (ts. niiden osmolariteetti on pienempi tai suurempi).

balance 4.25 %, 1.25 mmol/l kalsium
Tarvittavasta osmoottisesta paineesta riippuen balance 4.25 %, 1.25 mmol/l kalsium ‑valmistetta voidaan käyttää vuorotellen muiden sellaisten peritoneaalidialyysinesteiden kanssa, joiden glukoosipitoisuus on pienempi (ts. niiden osmolariteetti on pienempi).

balance 4.25 %, 1.75 mmol/l kalsium
Tarvittavasta osmoottisesta paineesta riippuen balance 4.25 %, 1.75 mmol/l kalsium ‑valmistetta voidaan käyttää vuorotellen muiden sellaisten peritoneaalidialyysinesteiden kanssa, joiden glukoosipitoisuus on pienempi (ts. niiden osmolariteetti on pienempi).

Vasta-aiheet

Tälle nimenomaiselle peritoneaalidialyysinesteelle:

balance 1.5 % / 2,3 % glukoosi, 1.25 mmol/l kalsium -valmisteita ei saa antaa potilaille, joilla on maitohappoasidoosi, vaikea hypokalemia ja vaikea hypokalsemia.

balance 1.5 % / 2,3 % glukoosi, 1.75 mmol/l kalsium- valmisteita ei saa antaa potilaille, joilla on maitohappoasidoosi, vaikea hypokalemia ja vaikea hyperkalsemia.

balance 4.25 % glukoosi, 1.25 mmol/l kalsiumia ei saa antaa potilaille, joilla on maitohappoasidoosi, vaikea hypokalemia ja vaikea hypokalsemia, hypovolemia ja hypotensio.

balance 4.25 % glukoosi, 1.75 mmol/l kalsium- valmisteita ei saa antaa potilaille, joilla on maitohappoasidoosi, vaikea hypokalemia ja vaikea hyperkalsemia, hypovolemia ja hypotensio.

Peritoneaalidialyysille yleensä:

Peritoneaalidialyysia ei saa aloittaa seuraavissa tapauksissa:

 • äskettäinen vatsan alueen leikkaus tai vamma, vatsan alueen aiemmat leikkaukset, joiden jälkeen on ilmennyt fibroosikiinnikkeitä, vaikeat vatsan alueen palovammat, suolistoperforaatio
 • laajat vatsan ihon tulehdustilat (dermatiitti)
 • tulehdukselliset suolistosairaudet (Crohnin tauti, haavainen paksusuolitulehdus, divertikuliitti)
 • vatsakalvotulehdus
 • sisäinen tai ulkoinen vatsan alueen fisteli
 • napa-, nivus- tai muu tyrä
 • vatsansisäiset kasvaimet
 • suolentukkeuma
 • keuhkosairaus (etenkin keuhkokuume)
 • sepsis
 • vakava hyperlipidemia
 • harvinaiset uremiatapaukset, joita ei voida hoitaa peritoneaalidialyysilla
 • kakeksia ja huomattava painonlasku, etenkin tapauksissa, joissa tarvittavaa proteiininsaantia ei voida taata
 • potilaat, jotka ovat fyysisesti tai psyykkisesti kykenemättömiä suorittamaan peritoneaalidialyysia lääkärin ohjeiden mukaisesti.

Jos peritoneaalidialyysin aikana ilmenee jokin yllä mainituista tiloista, hoitavan lääkärin on päätettävä jatkotoimenpiteistä.

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

balance 1,5 % / 2,3 % / 4,25 % glukoosi, 1.25 mmol/l kalsiumia saa antaa potilaalle vasta, kun hyödyt ja haitat on punnittu huolellisesti seuraavissa tapauksissa:

 • hyperparatyroidismi: riittävän enteraalisen kalsiumin saannin varmistamiseksi hoitoon pitää sisältyä kalsiumia sisältävää fosfaatinsitojaa ja/tai D-vitamiinia
 • hypokalsemia: jos sopiva enteraalinen kalsiumlisä ei ole mahdollinen kalsiumia sisältävillä fosfaatinsitojilla ja/tai D-vitamiinilla, voi olla tarpeen käyttää tilapäisesti tai pysyvästi enemmän kalsiumia sisältävää peritoneaalidialyysinesteettä
 • elektrolyyttihukka oksentelun ja/tai ripulin seurauksena (tilapäinen vaihto kaliumia sisältävään peritoneaalidialyysinesteeseen saattaa tällöin olla tarpeen)
 • digitalishoito: seerumin kaliumpitoisuutta on seurattava säännöllisesti (ks. kohta Yhteisvaikutukset); vaikean hypokalemian seurauksena saattaa olla välttämätöntä käyttää kaliumia sisältävää dialyysinestettä ruokavalioneuvonnan ohella
 • potilaalla on suuret monirakkulamunuaiset.

balance 1,5 % / 2,3 % / 4,25 % glukoosi, 1.75 mmol/l kalsiumia saa antaa potilaalle vasta, kun hyödyt ja haitat on punnittu huolellisesti seuraavissa tapauksissa:

 • hyperkalsemia esim. kalsiumia sisältävien fosfaatinsitojien ja/tai D-vitamiinin annon vuoksi (tulee harkita tilapäistä tai pysyvää vaihtoa vähemmän kalsiumia sisältävään peritoneaalidialyysinesteeseen)
 • elektrolyyttihukka oksentelun ja/tai ripulin seurauksena (tilapäinen vaihto kaliumia sisältävään peritoneaalidialyysinesteeseen saattaa tällöin olla tarpeen).
 • digitalishoito: Seerumin kaliumpitoisuutta on seurattava säännöllisesti (ks. kohdasta Yhteisvaikutukset). Vaikean hypokalemian seurauksena saattaa olla välttämätöntä käyttää kaliumia sisältävää dialyysinestettä ruokavalioneuvonnan ohella.
 • jos potilaalla on suuret monirakkulamunuaiset.

Proteiinien, aminohappojen ja vesiliukoisten vitamiinien hukkaa ilmenee peritoneaalidialyysin aikana. Puutosten välttämiseksi on huolehdittava ruokavalion sopivuudesta tai ravintolisästä.

Vatsakalvon läpäisyominaisuudet saattavat muuttua pitkäaikaisen peritoneaalidialyysin aikana, mistä on merkkinä pääasiassa ultrafiltraation väheneminen. Vaikeissa tapauksissa peritoneaalidialyysi on lopetettava ja siirryttävä hemodialyysiin.

Seuraavien muuttujien säännöllistä seurantaa suositellaan:

 • paino, jotta liiallinen nesteytys ja kuivuminen huomattaisiin aikaisessa vaiheessa
 • seerumin natrium-, kalium-, kalsium-, magnesium- ja fosfaattipitoisuus, happo-emästasapaino, veren kaasut ja veren proteiinit
 • seerumin kreatiniini ja urea
 • parathormoni ja muut luun aineenvaihdunnan indikaattorit
 • verensokeri
 • residuaalinen munuaistoiminta, jotta peritoneaalidialyysiä voidaan säädellä.

Ulosvalutetun liuoksen kirkkaus ja määrä on tarkistettava. Liuoksen sameus ja/tai vatsakipu voivat olla vatsakalvotulehduksen merkkejä.

Kapseloituva peritoneaaliskleroosi (EPS, encapsulating peritoneal sclerosis) on tunnettu, harvinainen peritoneaalidialyysihoidon komplikaatio, joka voi harvoin johtaa kuolemaan.

Iäkkäät
Iäkkäillä lisääntynyt tyrän mahdollisuus tulee ottaa huomioon ennen peritoneaalidialyysin aloittamista.

Yhteisvaikutukset

Tämän peritoneaalidialyysinesteen käyttö saattaa vähentää muiden lääkkeiden tehoa, jos ne dialysoituvat vatsakalvon läpi. Annoksen muuttaminen saattaa olla tarpeen.

Seerumin kaliumpitoisuuden huomattava pieneneminen saattaa lisätä digitaliksen käyttöön liittyvien haittavaikutusten esiintyvyyttä. Kaliumarvoja tulee seurata erityisen tarkasti digitalishoidon yhteydessä (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet).

Diureesia lisäävien / Diureettisten aineiden käyttö saattaa auttaa ylläpitämään residuaalista virtsaneritystä, mutta se saattaa myös aiheuttaa vesi- ja elektrolyyttitasapainon häiriöitä.

Diabeetikoilla insuliinin tai verensokeria alentavan oraalisen lääkityksen vuorokausiannosta on muutettava lisääntyneen glukoosisaannin mukaisesti.

balance 1.5 % / 2,3 % / 4,25 % glukoosi, 1.75 mmol/l kalsiumia Kalsiumia tai D-vitamiinia sisältävien lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö voi aiheuttaa hyperkalsemiaa.

Raskaus ja imetys

Raskaus
balance-liuosten käytöstä raskaana olevilla naisilla ei ole tai on vain vähän tietoa. Eläinkokeista saatu tieto puuttuu (ks. kohta Prekliiniset tiedot turvallisuudesta). Harkittaessa peritoneaalidialyysin käyttöä raskauden aikana on hoidosta koituvat hyödyt punnittava mahdollisia riskejä ja äidille ja lapselle koituvia komplikaatioita vastaan.

Imetys
balance-valmisteen sisältämät aineet erittyvät äidinmaitoon. Asianmukaista hoitoa käyttäen lapselle ei kuitenkaan oleteta aiheutuvan haittavaikutuksia. Imetyksen tilapäistä lopettamista voidaan harkita, ottaen huomioon imetyksestä koituvat hyödyt lapselle ja hoidon hyödyt äidille.

Hedelmällisyys
Tietoja ei ole käytettävissä. Terapeuttisessa käytössä vaikutuksia hedelmällisyyteen ei ole odotettavissa.

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Balance-peritoneaalidialyysinesteillä ei ole lainkaan tai sillä on vain erittäin vähän vaikutusta ajokykyyn tai koneiden käyttökykyyn.

Haittavaikutukset

%Balance-peritoneaalidialyysinesteet ovat elektrolyyttiliuoksia, jotka ovat elektrolyytti-koostumukseltaan veren kaltainen. Lisäksi liuoksella on neutraali pH-arvo, joka vastaa fysiologista pH-arvoa.

Mahdollisia haittavaikutuksia saattaa aiheuttaa joko peritoneaalidialyysi tai peritoneaalidialyysineste.

Haittavaikutukset on listattu esiintymistiheyden mukaan seuraavasti:

hyvin yleinen

> 1/10

yleinen

≥ 1/100 – < 1/10

melko harvinainen

≥ 1/1 000 – < 1/100

harvinainen

≥ 1/10 000 - < 1/1 000

hyvin harvinainen

< 1/10 000

tuntematon

koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin

Mahdollisia peritoneaalidialyysinesteen aiheuttamia haittavaikutuksia

balance 1.5 % / 2,3% / 4,25 % glukoosi, 1.25 mmol/l kalsium
Umpieritys

 • Sekundaarinen hyperparatyroidismi ja mahdolliset luuaineenvaihdunnan häiriöt (tuntematon)

balance 1.5 % / 2,3% / 4,25% glukoosi, 1.25/1,75 mmol/l kalsium


Aineenvaihdunta ja ravitsemus

 • Verensokeritason kohoaminen (yleinen)
 • Hyperlipidemia (yleinen)
 • Painon nousu jatkuvan glukoosin saannin seurauksena (yleinen)

Sydän ja verisuonisto

 • Takykardia (melko harvinainen)
 • Hypotensio (melko harvinainen)
 • Hypertensio (melko harvinainen)

Hengityselimet, rintakehä ja välikarsina

 • Hengenahdistus (melko harvinainen)

Munuaiset ja virtsatiet

 • Elektrolyyttihäiriöt, esim. hypokalemia (hyvin yleinen).
 • balance 1.5 % / 2,3% / 4,25 % glukoosi, 1.25 mmol/l kalsium Hypokalsemia (melko harvinainen)
 • balance 1.5 % / 2,3% / 4,25 % glukoosi, 1.75 mmol/l kalsium Hyperkalsemia: lisääntyneen kalsiumin saannin yhteydessä, esim. kalsiumia sisältävien fosfaatinsitojien käytön johdosta (yleinen).

Yleisoireet

 • Huimaus (melko harvinainen)
 • Turvotus (melko harvinainen)
 • Hydraatiohäiriöt (melko harvinainen), jotka voivat ilmetä joko nopeana painon putoamisena (kuivuminen) tai painon nousuna (liikanesteytys). Vakavaa kuivumista saattaa esiintyä käytettäessä nesteitä, joissa on suuri glukoosipitoisuus.

Mahdollisia hoitomenetelmästä johtuvia haittavaikutuksia

Infektiot

 • Peritoniitti (hyvin yleinen), jonka merkkinä on samea ulosvalutusneste. Myöhemmin voi tulla mahakipua, kuumetta ja yleistä pahoinvointia sekä erittäin harvoin verenmyrkytys (sepsis). Potilaan on heti hakeuduttava hoitoon. Sameaa nestettä sisältävä liuospussi on suljettava steriilillä korkilla, ja nesteen mikrobiologinen kontaminaatio ja valkosolujen määrä on tutkittava.
 • Katetrin ulostulokohdan ihon ja tunneloinnin infektiot (hyvin yleinen). Jos potilaalla on katetrin ulostulokohdan ja tunneloinnin infektioita, hänen on mahdollisimman pian otettava yhteys lääkäriin.
 • Sepsis (hyvin harvinainen)

Hengityselimet, rintakehä ja välikarsina

 • Hartiakipu (yleinen)
 • Pallean kohoamisesta johtuva hengenahdistus (tuntematon)

Ruoansulatuselimistö

 • Tyrä (hyvin yleinen)
 • Vatsan turpoaminen ja täysinäisyyden tunne (yleinen)
 • Ripuli (melko harvinainen)
 • Ummetus (melko harvinainen)
 • Kapseloituva peritoneaaliskleroosi (EPS, encapsulating peritoneal sclerosis) (tuntematon)

Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitat

 • Punoitus, turvotus, tulehdusnesteen tihkuminen, ruvet ja kipu katetrin ulostulokohdassa (hyvin yleinen)
 • Dialyysinesteen sisään- ja ulosvalutushäiriöt (yleinen)
 • Yleinen huonovointisuus (tuntematon)

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen

On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista.

Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty-haittatasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista seuraavalle taholle:

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA

Yliannostus

Yliannostukseen liittyviä hätätilanteita ei ole raportoitu.

Vatsaonteloon valunut ylimääräinen dialyysineste on helppo valuttaa tyhjään ulosvalutuspussiin. Jos dialyysineste vaihdetaan liian usein, saattaa ilmetä kuivumista ja/tai elektrolyyttitasapainon häiriöitä, joiden johdosta on välittömästi otettava yhteyttä lääkäriin. Jos nestepussin vaihto on unohtunut, on otettava yhteys hoitavaan lääkäriin tai dialyysikeskukseen.

Väärä tasapainotus saattaa aiheuttaa liikanesteytystä tai kuivumista ja elektrolyyttihäiriöitä.

Todennäköisin seuraus balance -valmisteen yliannostuksesta on kuivuminen. Riittämätön annostus tai hoidon keskeyttäminen tai lopettaminen saattaa johtaa hengenvaaralliseen liikanesteytykseen, johon liittyy ääreisosien turvotus ja sydämen dekompensaatio ja/tai muita uremian oireita, jotka saattavat olla hengenvaarallisia.

Yleisiä ensiapu- ja tehohoitokäytäntöjä täytyy noudattaa. Potilaan tila saattaa vaatia välitöntä hemodialyysia.

Farmakologiset ominaisuudet

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: Peritoneaalidialyysiliuokset, hypertoniset liuokset

ATC-koodi B05D B

balance -valmiste on laktaattipuskuroitu, glukoosia sisältävä elektrolyyttiliuos, joka on tarkoitettu vatsakalvonsisäiseen käyttöön mistä tahansa johtuvan loppuvaiheen munuaisten vajaatoiminnan hoitoon jatkuvalla ambulatorisella peritoneaalidialyysilla (CAPD).

Jatkuvalle ambulatoriselle peritoneaalidialyysille (CAPD) on ominaista, että vatsakalvonontelossa on tavallisesti 2 litraa dialyysinestettä miltei jatkuvasti. Tämä dialyysineste vaihdetaan uuteen nesteeseen 3–5 kertaa vuorokaudessa.

Peritoneaalidialyysimenetelmä perustuu vatsakalvon käyttöön puoliläpäisevänä kalvona, joka sallii vesiliukoisten aineiden ja veden vaihdon veren ja dialyysinesteen välillä diffuusion ja konvektion vaikutuksesta fysikaalisten ja kemiallisten ominaisuuksien mukaisesti.

Liuoksen elektrolyyttiprofiili on periaatteessa sama kuin fysiologisen seerumin, vaikka sitä onkin muutettu (esim. kaliumpitoisuus) uremiapotilaille sopivaksi, munuaistoiminnan korvaushoidon mahdollistavaksi vatsakalvonsisäisten aineiden ja nesteen vaihdon avulla.

Normaalisti virtsan mukana poistuvat aineet kuten ureemiset kuona-aineet, esimerkiksi urea ja kreatiniini, epäorgaaninen fosfaatti, virtsahappo, muut vesiliukoiset aineet ja vesi, poistuvat elimistöstä dialyysinesteessä. Nestetasapainoa voidaan ylläpitää käyttämällä glukoosipitoisuudeltaan erilaisia, nesteiden poistumiseen (ultrafiltraatio) eri tavalla vaikuttavia liuoksia.

Metabolinen asidoosi, joka on toissijainen loppuvaiheen munuaisten vajaatoimintaan nähden, tasapainottuu liuoksen laktaattipitoisuuden ansiosta. Laktaatin täydellinen metabolia saa aikaan vetykarbonaatin (bikarbonaatin) muodostusta.

balance 1.5 %/2,3%/4,25 % glukoosi, 1.25 mmol/l kalsium
Tämä peritoneaalidialyysineste sisältää kalsiumia 1,25 mmol/l, jonka on todettu pienentävän mahdolli­sen hyperkalsemian riskiä käytettäessä samanaikaisesti kalsiumia sisältäviä fosfaattisitojia ja/tai D-vitamiinia.

Farmakokinetiikka

Ureemiset kuona-aineet (esim. urea, kreatiniini, virtsahappo), epäorgaaninen fosfaatti ja elektrolyytit, kuten natrium, kalium, kalsium ja magnesium poistuvat elimistöstä dialyysinesteeseen diffuusion ja/tai konvektion vaikutuksesta.

Dialyysinesteen glukoosia käytetään osmoottisena aineena balance -valmisteessa. Se imeytyy hitaasti, mikä vähentää dialyysinesteen ja solunulkoisen nesteen välistä diffuusiogradienttia. Ultrafiltraatio on tehokkainta nesteen sisälläolon alussa, ja se saavuttaa huippunsa 2–3 tunnin kuluttua. Imeytyminen alkaa myöhemmin ja ultrafiltraatio vähenee asteittain.

Keskimääräinen ultrafiltraatio 4 tunnin kuluttua on 100 ml käytettäessä 1.5-prosenttista glukoosiliuosta, 400 ml 2,3-prosenttista liuosta ja 800 ml 4,25-prosenttista liuosta. Kuuden tunnin dialyysijakson aikana 60–80 % dialyysinesteen glukoosista imeytyy.

Puskurina käytetty laktaatti on 6 tunnin sisälläoloajan jälkeen imeytynyt melkein täydellisesti. Potilail­la, joilla on normaali maksantoiminta, laktaatti metaboloituu nopeasti, mitä osoittavat normaalit väli­tuotearvot.

Kalsiumin siirtyminen riippuu dialyysinesteen glukoosipitoisuudesta, poistuvan nesteen määrästä, seerumin ionisoituneesta kalsiumista ja dialyysinesteen kalsiumpitoisuudesta. Mitä suurempi glukoosipitoisuus, poistuvan nesteen määrä ja seerumin kalsiumpitoisuus ja mitä pienempi dialyysinesteen kalsiumpitoisuus on, sitä tehokkaammin kalsium siirtyy potilaasta dialyysinesteeseen.

balance 1.5 %/2,3%/4,25 % glukoosi, 1.25 mmol/l kalsium
Jos CAPD-hoidossa esimerkiksi käytettäisiin kolme 1,5- prosenttista ja yksi 4,25-prosenttista glukoosia ja 1,25 mmol/l kalsiumia sisältävää liuospussia päivässä, kalsiumia poistuisi arviolta 160 mg, jolloin vältettäisiin hyperkalsemiariski käytettäessä oraalisia kalsiumia sisältäviä lääkkeitä ja D-vitamiinia.

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Balance-valmisteilla ei ole tehtyrekliinisiä toksisuustutkimuksia. balance-valmisteen sisältämät elektrolyytit ja glukoosi ovat ihmisplasman fysiologisia komponentteja. Näin ollen toksisia vaikutuksia ei ole odotettavissa, mikäli käytössä huomioidaan käyttö- ja vasta-aiheet sekä annossuositukset asianmukaisesti.

Farmaseuttiset tiedot

Apuaineet

Injektionesteisiin käytettävä vesi, kloorivetyhappo, natriumhydroksidi, natriumvetykarbonaatti.

Yhteensopimattomuudet

Yhteensopimattomuus- ja kontaminaatioriskin vuoksi lääkkeitä saa lisätä vain lääkärin määräyksestä.

Tähän lääkevalmisteeseen ei saa lisätä muita lääkeaineita kuin on mainittu kohdassa Käyttö- ja käsittelyohjeet.

Kestoaika

Kestoaika myyntipakkauksessa: 2 vuotta.

Kestoaika käyttövalmiille liuokselle, joka on saatettu käyttökuntoon kohdassa Käyttö- ja käsittelyohjeet annettujen ohjeiden mukaisesti ja johon ei ole lisätty muita lääkeaineita: Kemiallinen ja fysikaalinen säilyvyys on 24 tuntia 20 °C lämpötilassa.

Säilytys

Älä säilytä alle 4 °C.

Pakkaukset ja valmisteen kuvaus

Markkinoilla olevat pakkaukset

Resepti

BALANCE 1,5 % GLUKOOSI 1,25 MMOL/L KALSIUM peritoneaalidialyysineste
4 x 2000 ml (stay safe -kaksoispussi) (70,02 €), 4 x 2500 ml (stay safe -kaksoispussi) (70,02 €), 4 x 3000 ml (sleep safe) (68,20 €), 2 x 5000 ml (sleep safe) (55,31 €)
BALANCE 1,5 % GLUKOOSI 1,75 MMOL/L KALSIUM peritoneaalidialyysineste
4 x 2000 ml (stay safe -kaksoispussi) (70,02 €), 4 x 2500 ml (stay safe -kaksoispussi) (70,02 €), 4 x 3000 ml (sleep safe) (68,20 €), 2 x 5000 ml (sleep safe) (55,31 €)
BALANCE 2,3 % GLUKOOSI 1,25 MMOL/L KALSIUM peritoneaalidialyysineste
4 x 2000 ml (stay safe -kaksoispussi) (70,02 €), 4 x 2500 ml (stay safe -kaksoispussi) (70,02 €), 4 x 3000 ml (sleep safe) (68,20 €), 2 x 5000 ml (sleep safe) (55,31 €)
BALANCE 2,3 % GLUKOOSI 1,75 MMOL/L KALSIUM peritoneaalidialyysineste
4 x 2000 ml (stay safe -kaksoispussi) (70,02 €), 4 x 2500 ml (stay safe -kaksoispussi) (70,02 €), 4 x 3000 ml (sleep safe) (68,20 €), 2 x 5000 ml (sleep safe) (55,31 €)
BALANCE 4,25 % GLUKOOSI 1,25 MMOL/L KALSIUM peritoneaalidialyysineste
4 x 2000 ml (stay safe -kaksoispussi) (70,02 €), 4 x 2500 ml (stay safe -kaksoispussi) (70,02 €), 4 x 3000 ml (sleep safe) (68,20 €), 2 x 5000 ml (sleep safe) (55,31 €)
BALANCE 4,25 % GLUKOOSI 1,75 MMOL/L KALSIUM peritoneaalidialyysineste
4 x 2000 ml (stay safe -kaksoispussi) (70,02 €), 4 x 2500 ml (stay safe -kaksoispussi) (70,02 €), 4 x 3000 ml (sleep safe) (68,20 €), 2 x 5000 ml (sleep safe) (55,31 €)

PF-selosteen tieto

Kaksilokeroinen pussi.

Laktaattiliuos : glukoosi- ja elektrolyyttiliuos = 1 : 1

Kaikki menetelmään kuuluvat pussit, kaksilokeroiset liuospussit ja niitä suojaavat ulkopussit on valmistettu monikerroksisesta

Kääreellä suojattu kahden pussin järjestelmä, johon kuuluu kaksilokeroinen liuospussi. Kaikki pussit ja niitä suojaavat kääreet on valmistettu monikerroksisesta polyolefiinikalvosta, eivät sisällä PVC:tä.

Saatavilla on kolme erilaista pakkaustyyppiä:

stay•safe: Stay•safe -järjestelmään kuuluu monikerroksisesta polyolefiinista valmistettu suojaava kääre, kaksilokeroinen liuospussi, letkusto ja ulosvalutuspussi sekä annostelua ohjaava kierrettävä kiekko (polypropyleenia).

sleep•safe: Sleep•safe - järjestelmään kuuluu kaksilokeroinen liuospussi ja polypropyleenista valmistettu pussinliitin.

Safe•Lock: SafeLock–järjestelmään kuuluu kaksilokeroinen liuospussi ja polykarbonaatista valmistettu Safe•Lock-liitin.

Pakkauskoot:

stay•safe:
4 pussia, joista kukin sisältää 2000 ml
4 pussia, joista kukin sisältää 2500 ml
4 pussia, joista kukin sisältää 3000 ml

sleep•safe:
4 pussia, joista kukin sisältää 3000 ml
2 pussia, joista kukin sisältää 5000 ml
2 pussia, joista kukin sisältää 6000 ml

Safe•Lock:
2 pussia, joista kukin sisältää 5000 ml
2 pussia, joista kukin sisältää 6000 ml

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Valmisteen kuvaus:

Kaksilokeroinen pussi, joka sisältää kirkkaita ja värittömiä vesiliuoksia

Käyttö- ja käsittelyohjeet

Ei erityisvaatimuksia hävittämisen suhteen.

Liuos on tarkoitettu vain kertakäyttöön. Käyttämättä jäänyt liuos on hävitettävä.

Stay•Safe järjestelmä jatkuvaan ambulatoriseen peritoneaalidialyysiin (CAPD):
Liuospussi lämmitetään ennen sekoittamista kehonlämpöiseksi. Enintään 3000 ml:n liuospussit lämmitetään asianmukaisella pussien lämmityslevyllä. Kun 2000 ml sisältävän pussin lähtölämpötila on 22 ºC, sen lämmitysaika on noin 120 minuuttia. Lämpötilan valvonta tapahtuu automaattisesti, ja se on säädetty 39°C + 1°C:een. Tarkempia tietoja saa lämmityslevyn käyttöohjeesta. Mikroaaltouunia ei suositella liuoksen lämmittämiseen liiallisen ja epätasaisen kuumentumisen vuoksi.

 1. Liuoksen valmistelu
  →Tarkista liuospussi (päällysmerkinnät, viimeinen käyttöpäivämäärä, liuoksen kirkkaus, pussin ja sen kääreen sekä kuumasaumauksen eheys). →Aseta pussi tukevalle alustalle. →Avaa pussin ja desinfektiokorkin kääreet. → Pese kädet antimikrobisella pesunesteellä. →Kierrä ulkokääreen päällä olevan liuospussin toista lokeroa rullalle kulmasta keskelle päin, jotta keskisauma liuospussin kahden lokeron väliltä aukeaa. Liuokset sekoittuvat keskenään.→Kierrä rullalle ylhäältä alaspäin pussin isoa yhtenäistä lokeroa, jotta ulosvalutusosaa suojaava V-sauma aukeaa. →Tarkista, että keskisauma ja V-sauma ovat auenneet kokonaan. →Tarkista, että liuos on kirkasta ja että liuospussi on ehjä.
 2. Valmistautuminen dialyysinesteen vaihtoon
  →Ripusta liuospussi infuusiotelineen ylempään koukkuun, suorista liuospussin letku kiertämällä auki kerältä ja aseta kiekko pöytätelineeseen. Kierrä ulosvalutuspussin letku auki ja ripusta ulosvalutuspussi infuusiotelineen alempaan koukkuun. →Aseta potilasletku pöytätelineen toiseen ja desinfiointikorkki toiseen pidikkeeseen. →Desinfioi kätesi ja poista kiekon suojakorkki.→Kytke potilasletku kiekkoon.
 3. Ulosvalutus
  Avaa potilasletkun suljin, kun kiekko valmiiksi kohdassa ”●”. ->Ulosvalutus alkaa. →Asento ”●”
 4. Huuhtelu
  Kun ulosvalutus on loppunut, ulosvalutuspussiin huuhdellaan uutta liuosta (noin 5 sekuntia). →Asento ”●●”
 5. Sisäänvalutus
  Aloita sisäänvalutus kääntämällä valvontakytkin → asentoon ”○◑●”
 6. Turvatoimenpide
  Sulje potilasletku antamalla PIN-koodi katetrin liittimeen→Asento ”●●●●”.
 7. Irrottautuminen
  Poista uuden desinfektiokorkin suojaus ja kierrä suojus käytettyyn desinfektiokorkkiin. →Irrota potilasletku kiekosta ja kierrä välittömästi potilasletkun päähän uusi desinfektiokorkki.
 8. Kiekon sulkeminen
  Sulje kiekko käytetyn desinfektiokorkin suojakorkilla, joka on pöytätelineen oikeanpuoleisessa aukossa.
 9. Tarkasta ulosvalutetun dialyysinesteen määrä sekä kirkkaus, ja jos liuos on kirkasta hävitä se.

sleepsafe-järjestelmä automaattiseen peritoneaalidialyysiin (APD)
(katso sleep•safe-järjestelmän asennus järjestelmän käyttöohjeista)

sleep•safe järjestelmä 3000 ml

 1. Liuoksen valmistelu: katso stay•safe-järjestelmä
 2. Suorista liuospussin letku kiertämällä se auki kerältä.
 3. Poista suojakorkki liuospussin letkun päästä.
 4. Aseta letkun pää sleep•safe laitteen tarjottimen vapaaseen paikkaan.
 5. Pussi on nyt valmiina sleep•safe koneen käyttöön.

sleep•safe järjestelmä 5000 ml ja 6000 ml:

 1. Liuoksen valmistelu
  →Tarkista liuospussi (päällysmerkinnät, viimeinen käyttöpäivämäärä, liuoksen kirkkaus, pussin ja sen kääreen sekä kuumasaumauksen eheys). →Aseta pussi tukevalle alustalle. → Avaa liuospussin ulkopussi. →Pese kädet antimikrobisella pesunesteellä. →Levitä keskisauma ja pussinyhdistäjä. →Kierrä avatun ulkopussin päällä olevaa liuospussia pussinyhdistäjän vastaisesta kulmasta rullalle, jotta keskisauma liuospussin kahden lokeron väliltä aukeaa. →Jatka rullaamista kunnes pienen kammion sauma avautuu myös. →Tarkista, että kaikki saumat ovat auenneet kokonaan. →Tarkista, että liuos on kirkasta ja että liuospussi on ehjä.
 2. Suorista liuospussin letku kiertämällä se auki kerältä.
 3. Poista suojakorkki liuospussin letkun päästä.
 4. Aseta letkun pää sleep•safe laitteen tarjottimen vapaaseen paikkaan.
 5. Pussi on nyt valmiina sleep•safe laitteen käyttöön

Safe•Lock–järjestelmä automaattiseen peritoneaalidialyysiin (APD)

(katso Safe•Lock-järjestelmän asennus järjestelmän käyttöohjeista):

 1. Liuoksen valmistelu: katso sleep•safe 5000 ml ja 6000 ml
  Poista suojakorkki liuospussin letkun päästä.
 2. Yhdistä letkut pussiin.
 3. Hajota sisempi sulkija taivuttelemalla letkua ja sulkijaa yli 90° molemmille sivuille.
 4. Pussi on nyt käyttövalmis

Ks. myös kohta Annostus ja antotapa.

Käsittely

Käyttövalmiiksi sekoitettu liuos tulee käyttää välittömästi, mutta viimeistään 24 tunnin sisällä sekoittamisesta (ks. myös kohta Kestoaika).

Muovipakkaukset saattavat joskus vaurioitua kuljetuksen tai varastoinnin aikana. Tällöin dialyysineste saattaa kontaminoitua ja siihen voi tulla mikrobikasvua. Siksi kaikki pakkaukset tulee tarkastaa huolel­lisesti vaurioiden varalta ennen pussin kytkemistä ja ennen peritoneaalidialyysinesteen käyttöä. Vähäi­setkin vauriot liittimissä, pakkauksen tiiviydessä, saumoissa tai kulmissa on huomioitava mahdollisen kontaminaation varalta. Vaurioituneita tai sameita liuospusseja ei saa käyttää.

balance ‑peritoneaalidialyysinestettä saa käyttää ainoastaan, jos neste on kirkas ja pakkaus on vahingoittumaton.

Kääre poistetaan vasta juuri ennen käyttöä.

Ei saa käyttää, ennen kuin liuokset on sekoitettu keskenään.

Dialyysinesteen vaihto on tehtävä aseptisesti infektioriskin pienentämiseksi.

Lääkkeiden lisääminen peritoneaalidialyysinesteeseen:

Lääkevalmisteita saa lisätä aseptisissa olosuhteissa ja vain lääkärin määräyksestä. Koska dialyysineste ja lisättävät lääkkeet voivat olla yhteensopimattomia, ainoastaan seuraavia lääkevalmisteita ja enintään annettuina pitoisuuksina saa hoitavan lääkärin määräyksestä lisätä liuokseen: hepariini 1000 IU/l, insuliini 20 IU/l, vankomysiini 1000 mg/l, teikoplaniini 400 mg/l, kefatsoliini 500 mg/l, keftatsidiimi 250 mg/l, gentamysiini 8 mg/l. Kun lääkeaine on sekoitettu huolellisesti peritoneaalidialyysinesteeseen ja on tarkistettu, ettei liuos ole sameaa eikä siinä ole hiukkasia, liuos on käytettävä välittömästi (ei säilytystä).

Korvattavuus

BALANCE 1,5 % GLUKOOSI 1,25 MMOL/L KALSIUM peritoneaalidialyysineste
4 x 2000 ml, 4 x 2500 ml, 4 x 3000 ml, 2 x 5000 ml
BALANCE 1,5 % GLUKOOSI 1,75 MMOL/L KALSIUM peritoneaalidialyysineste
4 x 2000 ml, 4 x 2500 ml, 4 x 3000 ml, 2 x 5000 ml
BALANCE 2,3 % GLUKOOSI 1,25 MMOL/L KALSIUM peritoneaalidialyysineste
4 x 2000 ml, 4 x 2500 ml, 4 x 3000 ml, 2 x 5000 ml
BALANCE 2,3 % GLUKOOSI 1,75 MMOL/L KALSIUM peritoneaalidialyysineste
4 x 2000 ml, 4 x 2500 ml, 4 x 3000 ml, 2 x 5000 ml
BALANCE 4,25 % GLUKOOSI 1,25 MMOL/L KALSIUM peritoneaalidialyysineste
4 x 2000 ml, 4 x 2500 ml, 4 x 3000 ml, 2 x 5000 ml
BALANCE 4,25 % GLUKOOSI 1,75 MMOL/L KALSIUM peritoneaalidialyysineste
4 x 2000 ml, 4 x 2500 ml, 4 x 3000 ml, 2 x 5000 ml

 • Ylempi erityiskorvaus (100 %). Dialyysihoitoa edellyttävä uremia (137).
 • Peruskorvaus (40 %).

ATC-koodi

B05DB

Valmisteyhteenvedon muuttamispäivämäärä

04.02.2020

Yhteystiedot

FRESENIUS MEDICAL CARE SUOMI OY
Valimotie 13 b B
00380 Helsinki


09 561 650
www.freseniussuomi.fi
etunimi.sukunimi@fmc-ag.com