Vertaa PF-selostetta

ALUTARD SQ SIITEPÖLYUUTTEET injektioneste, suspensio (timotei)

Vaikuttavat aineet ja niiden määrät

Timoteiuute.

Puhdistettuja ja vakioituja allergeeniuutteita. Alutard SQ on pitkävaikutteinen valmiste, jossa vakioitu allergeeni on adsorboitu alumiinihydroksidiin.

Alutard SQ:n biologinen aktiivisuus liittyy allergeenin pitoisuuteen, joka ilmaistaan SQ-U/ml.

Vaikuttavan allergeeniuutteen pitoisuus suspensiossa per 1 ml:

Injektio-
pullo/
Väritunnus
Pullo 4
punainen
Pullo 3
oranssi
Pullo 2
vihreä
Pullo 1
harmaa
Allergeeniuute/
Aktiivisuus
100000 SQ-U 10000 SQ-U 1000 SQ-U 100 SQ-U

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta Apuaineet.

Lääkemuoto

Injektioneste, suspensio.

Kliiniset tiedot

Käyttöaiheet

Alutard SQ -valmisteita käytetään IgE-välitteisten allergisten sairauksien spesifiseen hoitoon.

Annostus ja antotapa

Annostus

Alutard SQ Timotein annostus on yksilöllinen. Annostus riippuu aina potilaan yleisestä voinnista, allergisen sairauden tilanteesta ja potilaan herkkyydestä kyseistä allergeenia kohtaan.

Potilasta pitää tarkkailla vähintään 30 minuuttia jokaisen injektion jälkeen.

Hoito on kaksivaiheinen koostuen aloitus- ja ylläpitovaiheesta.

Aloitusvaihe

Tavoitteena on kasvattaa annosta portaittain, kunnes on saavutettu suurin siedetty annos. Annoskaavioiden I ja II annostusehdotuksia suositellaan ja näitä ehdotuksia pidetään suuntaa antavina. Aloitusvaiheessa potilas saa yhden injektion kerran viikossa. Aloitusvaihetta jatketaan, kunnes on saavutettu suurin siedetty ylläpitoannos, enintään kuitenkin 100000 SQ-U/ml (1 ml pullosta 4).

Jos potilas saa käytetystä annoksesta liian voimakkaita allergisia reaktioita, annostusta muutetaan vastaavasti (ks. jäljempänä kohta Annoksen pienentäminen).

Annoskaavio I

Pullon
nro
Pitoisuus
SQ-U/ml
Viikon
nro
Injektion
nro
Annoksen
tilavuus
ml
Annos
SQ-U
1 100
100
100

1
2
3

1
2
3
0,2
0,4
0,8
20
40
80
2 1000
1000
1000
4
5
6
4
5
6
0,2
0,4
0,8
200
400
800
310000
10000
10000
7
8
9
7
8
9
0,2
0,4
0,8
2000
4000
8000
4100000
100000
100000
100000
100000
100000
10
11
12
13
14
15

10
11
12
13
14
15

0,1
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
10000
20000
40000
60000
80000
100000

Annoskaavio II

Pullon
nro
Pitoisuus
SQ-U/ml
Viikon
nro
Injektion
nro
Annoksen
tilavuus
ml
Annos
SQ-U
1 100
100
100

1
2
3

1
2
3
0,2
0,4
0,8
20
40
80
2 1000
1000
1000
4
5
6
4
5
6
0,2
0,4
0,8
200
400
800
310000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000

7
8
9
10
11
12
13
14
15

7
8
9
10
11
12
13
14
15
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
4100000
100000
100000
100000
100000
100000
100000
100000
100000
100000
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000
90000
100000

Ylläpitovaihe

Ylläpitovaihe on yksilöllinen, ja se pitää liittää potilaan herkkyyteen allergeenia kohtaan.
Potilaan herkkyys määrää käytetyn annoksen ylläpitovaiheessa. Suositeltu ylläpitoannos on 10000 SQ-U:n ja 100000 SQ-U:n annoksen välillä, ei kuitenkaan suurempi kuin 100000 SQ-U.

Ylläpitoannos 10000 SQ-U on 1 ml pullosta 3 tai 0,1 ml pullosta 4, ja ylläpitoannos 100000 SQ-U on 1 ml pullosta 4.
Kun viikoittaisilla pistoksilla on päästy ylläpitoannokseen, hoitoväliä suositellaan pidennettäväksi asteittain 2 viikkoon, 4 viikkoon ja 6 viikkoon. Ylläpitoannosta annetaan joka 6. ± 2 viikkoa 3-5 vuoden ajan.

Jos potilaalla esiintyy injektion antokohdassa kyhmyjä, jotka aiheuttavat merkittäviä oireita, suositellaan valmisteen vaihtamista alumiinittomaan valmisteeseen, esim. Aquagen-valmisteeseen.

Tietyissä tilanteissa annosta täytyy muuttaa tai injektion antamista siirtää myöhemmäksi, ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet.

Pediatriset potilaat

Alle 5-vuotiaiden lasten ei yleensä katsota soveltuvan siedätyshoitoon, sillä hoitomyöntyvyys- ja yhteistyöongelmat ovat todennäköisempiä tässä ikäryhmässä kuin aikuisilla.

Tehoa koskevat kliiniset tiedot yli 5-vuotiaista lapsista ovat vähäisiä, eikä tehoa voida niiden perusteella varmistaa. Turvallisuustietojen perusteella riski ei kuitenkaan ole suurempi kuin aikuisilla.

Antotapa

Pistostekniikka

Liuos injisoidaan ihon alle - olkavarren distaaliseen kolmannekseen lateraalipuolelle. Purista ihopoimu sormien väliin ja työnnä neula noin 1 cm:n verran ihon alle 30-60 °:n kulmassa.

Lääkkeen injisoiminen vuoroin oikeaan, vuoroin vasempaan käsivarteen on suositeltavaa.

Aspiroi varovasti ennen ruiskeen antamista suonensisäisen injektion välttämiseksi. Toista tämä 0,2 ml:n välein. Anna injektio hitaasti, esim. 1 ml 60 sekunnin aikana.

Potilasta pitää tarkkailla vähintään 30 minuuttia jokaisen injektion jälkeen.

Anafylaktisen reaktion hoitamiseen tarvittavat välineet pitää olla saatavilla annettaessa hoitoa Alutard SQ Timoteilla.

Samanaikainen useamman kuin yhden tietyn allergian hoito

Jos on tarvetta useamman kuin yhden tietyn allergian samanaikaiseen hoitoon, voidaan hoito toteuttaa antamalla injektiot vuorotellen kumpaankin käsivarteen ja eri puolille kehoa (distaalinen ja proksimaalinen olkavarren osa ja/tai proksimaalinen kyynärvarren osa). Jotta voidaan arvioida mahdolliset yleisreaktiot, injektiot pitäisi antaa 30 minuutin aikavälein.

Annoksen pienentäminen

Tilanteita, joissa annosta täytyy pienentää liittyen aikaisempiin injektioihin. Jos olet epävarma pienennetyn annoksen tilavuudesta, on suositeltavaa jakaa valittu pienennetty annos kahteen yhtä suureen osaan ja seurata potilaan tilaa 30 minuutin ajan kummankin injektion jälkeen.

Aloitusvaiheen aikana annoksen pienentämistä seuraavalla käynnillä pitää harkita alla mainituissa tapauksissa.

 • Huomattava keuhkofunktion aleneminen, verrattuna 30 minuuttia ennen ja injektion jälkeen mitattuun arvoon
 • Allergisten oireiden paheneminen
 • Paikalliset voimakkaat reaktiot
 • Systeemiset aikaiset ja myöhäisreaktiot
 • Injektiokohdan turvotus 6 tunnin jälkeen viimeisimmästä injektiosta.

Annoksen pienentämistä suositellaan alla olevan taulukon mukaisesti:

Turvotuksen suurin läpimitta
LapsetAikuisetSuositeltu annoksen pienentäminen
< 5 cm< 8 cmannosta voidaan nostaa
5-7 cm8-12 cmannos muuttumaton
7-12 cm12-20 cmpienennä annosta 1 asteen verran
12-17 cm> 20 cmpienennä annosta 2 asteen verran
> 17 cmpienennä annosta 3 asteen verran
 • Jos vakava yleisoire kuten anafylaktinen sokki ilmenee, hoitoa voidaan jatkaa ainoastaan huolellisen harkinnan jälkeen. Jos anafylaktisen sokin syy on selvä ja se voidaan välttää tulevaisuudessa, seuraava annos pienennetään 1/10:aan siitä annoksesta, joka aiheutti reaktion. Jos syytä ei saada selville, hoito pitää keskeyttää.
 • Jos on tapahtunut kahden pistoksen aikavälin ylitys, seuraavan annoksen pienentämistä suositellaan.

Aloitusvaihe

Aikavälin ylitysSuositeltu annoksen pienentäminen
< 2 viikkoaannosta voidaan nostaa
2-3 viikkoa annos muuttumaton
3-4 viikkoapienennä annosta 50 %:lla
> 4 viikkoa hoito aloitetaan alusta

Ylläpitovaihe

Aikavälin ylitysSuositeltu annoksen pienentäminen
< 8 viikkoaannos muuttumaton
8-10 viikkoapienennä annosta 25 %:lla
10-12 viikkoapienennä annosta 50 %:lla
12-14 viikkoapienennä annosta 75 %:lla
14-16 viikkoa pienennä annosta 90 %:lla
> 16 viikkoaaloita hoito alusta

Jos annosta pienennetään, hitaampaa annoksen nostamista suositellaan kasvattamalla annosta maksimaaliseen ylläpitoannokseen viikoittaisella aikavälillä.

Vasta-aiheet

 • Immunologiset sairaudet (immuunikompleksitaudit, immuunipuutostaudit)
 • Krooninen sydän- ja keuhkosairaus
 • Munuaisten toimintahäiriö
 • Beetasalpaajalääkitys.

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Alutard SQ -hoito pitää antaa siedätyshoitoon perehtyneen lääkärin valvonnassa.

Pediatriset potilaat

Katso kohta Annostus ja antotapa.

Allergisia reaktioita voi esiintyä hoidon aikana.

Koska systeemisten reaktioiden vaara on mahdollinen, pitää Alutard SQ Timotei -hoito antaa vastaanotolla, jossa välineet anafylaktisen reaktion hoitamiseen ovat saatavilla.

Varoitukset koskien potilaan kuntoa:

 • Potilaan sietokyvyn taso voi muuttua, jos oireenmukaista hoitoa muutetaan.
 • Potilaan pitää välttää fyysistä liikuntaa, saunomista, kuumia kylpyjä ja alkoholia injektiopäivänä.
 • Alumiinia sisältävien muiden lääkkeiden yhtäaikaista käyttöä pitää välttää Alutard SQ -hoidon yhteydessä.
 • Edellisestä injektiosta tulleet allergiset reaktiot (paikalliset yhtä hyvin kuin yleisreaktiot) pitää kirjata muistiin ja kartoittaa.
 • Potilaan pitää olla oireeton, ja hänellä pitää olla normaali keuhkofunktio.

Varoitukset koskien hoitoa:

 • Vältä suonensisäistä injektiota.
 • Tarkista ennen jokaista injektiota etiketin tiedoista uutteen allergeenitiedot ja pitoisuus. Tarkista annoksen tilavuus ja edellisen injektion antopäivä (annoksen aikaväli).
 • Anafylaktisen sokin hoitoon varaudutaan aina, ja tarvittavat välineet pitää olla saatavilla.

Siirrä injektiota myöhemmäksi, jos potilas:

 • on kuumeinen tai hänellä näyttää olevan muita tulehdusoireita.
 • on saanut allergisia oireita viimeisten 3-4 päivän sisällä ennen injektiota.
 • on saanut muita rokotuksia. Muiden rokotusten ja siedätyshoitoinjektioiden välillä on oltava 1 viikko.
 • jos potilaalla on huomattava keuhkojen toiminnan vähentyminen, PEF-arvo ≤ 70 % viitearvosta tai
 • atooppisen ihottuman paheneminen.

Yhteisvaikutukset

Samanaikainen hoito oireenmukaisilla antiallergisilla aineilla (esim. antihistamiinit, kortikosteroidit, mastsolustabilisaattorit) saattaa nostaa potilaan vastustuskyvyn tasoa allergeeni-injektioita kohtaan.

Alumiinia sisältävien muiden lääkkeiden (esim. antasidit) yhtäaikaista käyttöä pitää välttää Alutard SQ Timotei -hoidon yhteydessä.

Raskaus ja imetys

Raskaus
Jos potilas tulee raskaaksi siedätyshoidon aikana, hoitoa voidaan periaatteessa jatkaa, mutta tällöin on punnittava tarkoin mahdollisen anafylaktisen sokin äidille ja sikiölle aiheuttama vaara. Immunoterapiaa ei pidä aloittaa raskauden aikana.

Imetys
Alutard SQ Timotein käytöstä imetyksen aikana ei ole saatavilla kliinisiä tutkimustuloksia.

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Ei otaksuta olevan.

Haittavaikutukset

Yleensä Alutard SQ -hoidon yhteydessä esiintyvät reaktiot johtuvat immunologisesta (paikallisesta ja/tai systeemisestä) vasteesta vastaavalle allergeenille.

Välittömän reaktion oireet ilmenevät 30 minuutin kuluessa injektion antamisesta.
Viivästyneiden reaktioiden oireet ilmenevät tavallisesti 24 tunnin kuluessa injektion antamisesta.

Hyvin yleisesti raportoituja haittavaikutuksia Alutard SQ -hoitoa saaneilla potilailla ovat paikalliset reaktiot injektion antokohdassa.

Haittavaikutukset on jaettu ryhmiin MedDRA:n esiintymistiheyden mukaisesti: hyvin yleinen (≥ 1/10), yleinen (≥ 1/100, < 1/10), melko harvinainen (≥ 1/1000, < 1/100), harvinainen (≥ 1/10000, < 1/1000) ja hyvin harvinainen (< 1/10000). Esiintymistiheys perustuu yleisesti immunoterapiassa tehtyihin kliinisiin tutkimuksiin. Tuntematon tarkoittaa, että saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin ja perustuu markkinoilletulon jälkeisiin kokemuksiin.

ElinjärjestelmäEsiintymistiheysHaittavaikutus
ImmuunijärjestelmäMelko harvinainenAnafylaktinen reaktio
HarvinainenAnafylaktinen sokki
HermostoHyvin yleinenPäänsärky
TuntematonHeitehuimaus, tuntoharha
SilmätYleinenSidekalvotulehdus
TuntematonSilmäluomien turvotus
Kuulo ja tasapainoelinTuntematonKiertohuimaus
SydänTuntematonSydämentykytys, takykardia, syanoosi
VerisuonistoYleinenPunoitus
TuntematonHypotensio, kalpeus
Hengityselimet, rintakehä ja välikarsinaYleinenHengityksen vinkuminen, yskä, dyspnea
TuntematonAstma, nenän tukkoisuus, allerginen riniitti, aivastelu, bronkospasmit, ärsytys kurkussa, kurkun ahtaus
RuoansulatuselimistöYleinenRipuli, oksentelu, pahoinvointi, dyspepsia,
TuntematonVatsakivut
Iho ja ihonalainen kudosYleinenUrtikaria, kutina, ihottuma
TuntematonAngioedeema, eryteema
Luusto, lihakset ja sidekudosMelko harvinainenSelkäkivut
TuntematonNivelten turvotus, artralgia
Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitatHyvin yleinenTurvotus injektiokohdassa
YleinenKutina injektiokohdassa, urtikaria injektiokohdassa, epämukava olo, voimakas väsymys
TuntematonEpämiellyttävä tunne rinnassa, vilunväreet, punoitus injektiokohdassa, kyhmyt injektiokohdassa, kipu injektiokohdassa, tunne vierasesineestä nielussa

Paikallisia reaktioita ovat injektiokohdassa esiintyvät reaktiot, mukaan lukien turvotus, punoitus, kipu, kutina, värjäytyminen ja mustelma. Rokotteen sisältämä alumiini saattaa myötävaikuttaa paikallisten haittavaikutusten esiintymiseen ja antaa positiivisen tuloksen alumiinille iholapputestissä.

Systeemisiä reaktioita ovat oireet, jotka esiintyvät muualla kuin injektiokohdassa. Systeemiset reaktiot voivat vaihdella allergisesta riniitistä anafylaktiseen sokkiin. Vakavan systeemisen reaktion hoito pitää aloittaa välittömästi.

Jos laaja-alaisia paikallisia reaktioita tai systeeminen reaktio esiintyy, on tehtävä hoidon arviointi (ks. kohta Annostus ja antotapa).

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen
On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty-haitta-tasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista seuraavalle taholle: www.fimea.fi

Yliannostus

Yliannostustapauksissa jokainen reaktio pitää hoitaa asianmukaisesti. Anafylaktisen sokin hoitoon tarvittavat välineet pitää olla saatavilla.

Farmakologiset ominaisuudet

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: Allergeenit, heinän siitepöly, ATC-koodi: V01AA02.
Valmistetta käytetään IgE-välitteisen allergian hoitoon. Vaikutuksen kohde on immuunijärjestelmä. Tavoite on erityisesti estää reaktiot allergeeneille, joilla potilasta hoidetaan. Valmisteella on lisävaikutuksia: T-lymfosyyttien ja eosinofiilisten granulosyyttien siirtyminen kohde-elimiin estyy ja havaitaan merkittävä muutos Th2-sytokiniinituotannosta Th1-sytokiniinituotantoon. Lisäksi interleukiini 10:n synteesi lisääntyy, joka saattaa johtaa T-lymfosyyttianergiaan. Lopuksi histamiinin vapautuminen perifeerisen veren basofiileista vähenee. Tämä johtuu kiertävien basofiilien määrän laskusta.

Farmakokinetiikka

Allergeeniuutteet ovat suuren molekyylipainon omaavien molekyylien seoksia, ja annokset ovat pieniä painon absoluuttisessa suhteessa (alle 1 mg/pistos). Annokset annetaan ihonalaisesti.

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Sellaista lääkärille merkityksellistä prekliinistä tietoa, jota ei ole jo mainittu muissa valmisteyhteenvedon kohdissa, ei ole.

Farmaseuttiset tiedot

Apuaineet

Alumiinihydroksidi, natriumkloridi, natriumvetykarbonaatti, fenoli, injektionesteisiin käytettävä vesi.

Yhteensopimattomuudet

Ei tiedossa.

Kestoaika

Alutard SQ 10000 SQ-U/ml, 1000 SQ-U/ml ja 100 SQ-U/ml: säilyvyys on 2 vuotta valmistuspäivästä.
Alutard SQ 100000 SQ-U/ml: säilyvyys on 3 vuotta valmistuspäivästä.
Käyttöönoton jälkeen säilyvyysaika on 6 kk, mikäli myyntipäällykseen merkittyä käyttöpäivämäärää ei ole ylitetty.
Aseptisissa olosuhteissa tehty 1:10 laimennus on tehtävä päivittäin.

Säilytys

Säilytä jääkaapissa (+2 °C - +8 °C). Ei saa jäätyä. Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle.

Pakkaukset ja valmisteen kuvaus

Markkinoilla olevat pakkaukset

Resepti

ALUTARD SQ SIITEPÖLYUUTTEET injektioneste, suspensio
5 ml (100000 SQ-U/ml, timotei, ylläpito) (339,45 €), 4 x 5 ml (sarja, timotei, aloitushoito) (443,22 €)

PF-selosteen tieto

Alutard SQ -valmisteet on pakattu injektiopulloihin (tyypin I lasia). Jokainen pullo on suljettu klorobutyylikumitulpalla ja alumiinikorkilla, jonka keskellä on erivärinen repäisykohta.

Valmistetta on saatavana kahta eri pakkaustyyppiä:

 • Aloituspakkaukset: 4 x 5 ml. Sarjapakkauksen pullojen injektionesteen pitoisuudet ovat: 100 SQ-U/ml (harmaa, pullo 1), 1000 SQ-U/ml (vihreä, pullo 2), 10000 SQ-U/ml (oranssi, pullo 3) ja 100000 SQ-U/ml (punainen, pullo 4).
 • Ylläpitopakkaus: 1 x 5 ml. Injektionesteen pitoisuus on 100000 SQ-U/ml (punainen).

Valmisteen kuvaus: Steriili, valkeahko, heikosti rusehtava tai vihertävä vesisuspensio.

Käyttö- ja käsittelyohjeet

Injektioneste on valmis käytettäväksi, kun injektiopulloa on käännelty hitaasti 10-20 kertaa ylösalaisin.
Edellyttäen, että käytössä ollutta pakkausta on säilytetty ohjeiden mukaisesti, annostelua voidaan jatkaa portaattomasti annoskaavion mukaisesti siirryttäessä käyttämään uutta pakkausta.

Alutard SQ -valmisteiden laimentamiseen käytetään Alutard-laimennusliuosta.

Korvattavuus

ALUTARD SQ SIITEPÖLYUUTTEET injektioneste, suspensio
5 ml, 4 x 5 ml

 • Ei korvausta.

ATC-koodi

V01AA02

Valmisteyhteenvedon muuttamispäivämäärä

09.09.2014

Yhteystiedot

ALK-ABELLÓ NORDIC A/S, sivuliike Suomessa
Mannerheimintie 113
00280 Helsinki

09 5842 2120
www.alk.fi
infofi@alk.net