Vertaa PF-selostetta

MINIDERM emulsiovoide 20 %

Vaikuttavat aineet ja niiden määrät

1 g emulsiovoidetta sisältää 200 mg glyserolia.

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta Apuaineet.

Lääkemuoto

Emulsiovoide.

Kliiniset tiedot

Käyttöaiheet

Kuiva iho.

Annostus ja antotapa

Emulsiovoidetta sivellään iholle mielellään useita kertoja päivässä ja aina sen jälkeen, kun iho on ollut kosketuksissa veden kanssa.

Vasta-aiheet

Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai apuaineille.

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Lääkkeen kliinisissä tutkimuksissa minkäänlaisia järjestelmävaikutuksia ei ole ollut havaittavissa.

Miniderm-emulsiovoide sisältää setostearyylialkoholia, joka voi aiheuttaa paikallisia ihoreaktioita (esim. kosketusihottumaa).

Miniderm-emulsiovoide sisältää etyyli- ja metyyliparahydroksibentsoaattia, joka voi aiheuttaa allergisia reaktioita (mahdollisesti viivästyneitä).

Yhteisvaikutukset

Yhteisvaikutustutkimuksia ei ole tehty.

Raskaus ja imetys

Miniderm-emulsiovoidetta voidaan käyttää raskauden ja imetyksen aikana.

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Miniderm ei vaikuta ajokykyyn tai kykyyn käyttää koneita.

Haittavaikutukset

Yleisiä (> 1/100)

Ohimenevää kirvelyä, kutinaa, pistelyä ja punoitusta. Miniderm ei kuitenkaan anna enemmän ihoreaktioita kuin sen sisältämä voidepohja.

Yliannostus

Ei ole mitään tunnettua riskiä.

Farmakologiset ominaisuudet

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: Suojaavat ja pehmentävät valmisteet, ATC-koodi: D02AX.

Miniderm-emulsiovoiteen ihoa pehmentävä voidepohja sisältää 20 % glyserolia, josta 24 % on rasvaa. Glyserolin vettä sitova ominaisuus edistää kuivan ihon normalisoitumista.

Miniderm-emulsiovoidetta käytetään kuivan ihon hoitoon lapsilla ja aikuisilla.

Farmakokinetiikka

Muodollisia farmakokineettisiä tutkimuksia ei ole suoritettu.

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Turvallisuutta koskevia prekliinisiä tietoja, valmisteyhteenvedossa mainittujen lisäksi, ei ole.

Farmaseuttiset tiedot

Apuaineet

Hydrattu rapsiöljy, kolesteroli, glyserolimonostearaatti, makrogolistearaatti, setostearyylialkoholi, dimetikoni, kevytnestemäinenparafiini, kiinteä parafiini, vaseliini, etyyliparahydroksibentsoaatti (E214), metyyliparahydroksibentsoaatti (E218), puhdistettu vesi.

Yhteensopimattomuudet

Ei oleellinen.

Kestoaika

3 vuotta.

Säilytys

Säilytä alle 25 °C.

Pakkaukset ja valmisteen kuvaus

Markkinoilla olevat pakkaukset

Itsehoito

MINIDERM emulsiovoide
20 % 100 g (7,98 €), 500 g (20,52 €)

PF-selosteen tieto

Muoviputki (polyeteeni), jossa on auki napsautettava korkki, 100 g.

Muovipurkki (polypropeeni), jossa on pumppumekanismi, 500 g.

Valmisteen kuvaus:

Valkoinen, emulsiovoide.

Käyttö- ja käsittelyohjeet

Ei erityisvaatimuksia.

Korvattavuus

MINIDERM emulsiovoide
20 % 500 g

  • Peruskorvaus (40 %).
  • Korvattava pitkäaikaisen ihotaudin hoidossa.

MINIDERM emulsiovoide
20 % 100 g

  • Ei korvausta.

ATC-koodi

D02AX

Valmisteyhteenvedon muuttamispäivämäärä

30.04.2015

Yhteystiedot

ACO HUD NORDIC AB
Lars Sonckin kaari 10, PL 92
02601 Espoo

0207 631 600
www.aconordic.com
info-fi@aconordic.com