Vertaa PF-selostetta

ETONO ihopuikko 20 mg/g

Vaikuttavat aineet ja niiden määrät

Tripelennamiinihydrokloridi 20 mg/g

Lääkemuoto

Ihopuikko.

Kliiniset tiedot

Käyttöaiheet

Hyönteisten pistot ja puremat.

Annostus ja antotapa

Hierotaan kevyesti ihoon 1- 4 kertaa päivässä. Alle 2-vuotiaille lapsille lääkärin ohjeen mukaan.

Vasta-aiheet

Tulehtunut iho purema-alueella. Yliherkkyys valmisteelle.

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Mikäli kutina jatkuu pitkään tai se pahenee, valmisteen käyttö on lopetettava.

Yhteisvaikutukset

Ei tiedossa.

Raskaus ja imetys

Koska tripelennamiini iholle annosteltuna ei imeydy verenkiertoon, valmistetta voidaan käyttää raskauden ja imetyksen aikana.

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Ei vaikutusta.

Haittavaikutukset

Joskus saattaa esiintyä yliherkkyysreaktioita.

Yliannostus

Ei tiedossa.

Farmakologiset ominaisuudet

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä, ATC-koodi: Kutinaa lievittävät lääkeaineet, paikallisesti käytettävät antihistamiinit. ATC koodi D04AA04.

Tripelennamiinihydrokloridi on H1-reseptoriantagonisti, joka heikentää histamiinireaktiota palautuvalla reseptorisalpauksella. Tämän seurauksena histamiinivaikutukset kuten sileälihassupistus ja kapillaarien läpäisevyyden lisääntyminen vähenevät. Iholle annosteltuna tripelennamiinihydrokloridin vaikutuksen kannalta tärkeitä ovat ihon kapillaareihin kohdistuva vaikutus ja paikallispuudutevaikutus.

Farmakokinetiikka

Suun kautta tapahtuvassa annostelussa tripelennamiinihydrokloridi metaboloituu lähes täysin ja eliminoituu virtsaan. Terveelle iholle tapahtuvan annostelun jälkeen ei virtsassa tavata tripelennamiinia eikä sen metaboliitteja.

Virtsassa tavattiin hiukan tripelennamiinia vain vaurioituneelle iholle tapahtuneen annostelun jälkeen. Systeemisiä sivuvaikutuksia ei esiintynyt ellei vaurioituneen ihon osuus ollut yli 25% ruumiin pinta-alasta.

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Farmaseuttiset tiedot

Apuaineet

Propyleeniglykoli, natriumstearaatti, puhdistettu vesi

Yhteensopimattomuudet

Ei oleellinen.

Kestoaika

3v. Viimeinen kelpoisuuspäivä ("käyt. ennen") on merkitty pakkaukseen.

Säilytys

Huoneenlämpö (15-25°C), alkuperäispakkauksessa.

Pakkaukset ja valmisteen kuvaus

Markkinoilla olevat pakkaukset

Itsehoito

ETONO ihopuikko
20 mg/g 5,75 g (9,32 €)

PF-selosteen tieto

Polypropyleeninen kierrettävä hylsy, pakattu pahvikoteloon.

5,75 g. Sisältää potilasohjeen.

Valmisteen kuvaus:

Kierrettävä puikko, valkoinen, kiinteä massa.

Käyttö- ja käsittelyohjeet

Ei erityisiä.

Korvattavuus

ETONO ihopuikko
20 mg/g 5,75 g

  • Ei korvausta.

ATC-koodi

D04AA04

Valmisteyhteenvedon muuttamispäivämäärä

07.10.2009

Yhteystiedot

ACO HUD NORDIC AB
Lars Sonckin kaari 10, PL 92
02601 Espoo

0207 631 600
www.aconordic.com
info-fi@aconordic.com