Vertaa PF-selostetta

METALAX peräpuikko 10 mg

Vaikuttavat aineet ja niiden määrät

Bisakodyyli 10 mg

Apuaineet, ks. Apuaineet

Lääkemuoto

Peräpuikko

Kliiniset tiedot

Käyttöaiheet

Eri syistä johtuvan ummetuksen tilapäinen hoito. Suolen tyhjentäminen ennen suoliston, munuaisten, lantion ja lanneselän röntgentutkimuksia sekä ennen paksusuolen alueen tähystystutkimuksia.

Annostus ja antotapa

Aikuisille 1–2 peräpuikkoa tilapäiseen ummetuksen hoitoon. 8–14-vuotiaille lapsille 1 peräpuikko tarvittaessa. Puikko työnnetään mahdollisimman syvälle peräsuoleen.

Vasta-aiheet

Akuutit vatsakivut, joiden syytä ei ole selvitetty.

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Pitkäaikainen laksatiivien käyttö voi heikentää tai häiritä suolen normaalia toimintaa. METALAX®-valmistetta suositellaan vain tilapäiseen, alle viikon kestävään yhtämittaiseen käyttöön.

Yhteisvaikutukset

Ei tiedossa.

Raskaus ja imetys

METALAX®-valmisteen käyttöön raskauden aikana ei liity tunnettuja riskejä. Bisakodyyli ei erity äidinmaitoon.

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Ei vaikutusta

Haittavaikutukset

METALAX®-valmisteen käytön yhteydessä saattaa esiintyä vatsakipuja voimistuneen peristaltiikan seurauksena. Peräpuikot voivat aiheuttaa paikallista ärsytystä tai haavaumia peräsuolen limakalvolla. Pitkäaikainen runsas käyttö voi johtaa ripuliin ja seerumin kaliumpitoisuuksien pienenemiseen tai harvinaisissa tapauksissa suolen toiminnan lamaantumiseen.

Yliannostus

Koska bisakodyyli imeytyy ruuansulatuskanavasta vain vähäisessä määrin, yliannostelun oireet johtuvat pääosin suolen limakalvoon kohdistuvista vaikutuksista. Lisääntynyt veden ja natriumin eritys johtaa myös kaliumin erityksen lisääntymiseen ja saattaa näin aiheuttaa hypokalemiaa, joka altistaa rytmihäiriöille.

Farmakologiset ominaisuudet

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: Laksatiivit, kontaktilaksatiivit

ATC-koodi: A06AB02

Bisakodyylista muodostuva bis-(p-hydroksifenyyli)-pyridyl-2-metaani (BHPM) vaikuttaa paikallisesti suolen seinämässä. Se estää ns. natrium-kaliumpumpun toimintaa ja estää tällä tavoin veden ja natriumin resorptiota paksusuolen sisällöstä. Samanaikaisesti se myös voimistaa veden ja elektrolyyttien eritystä stimuloimalla syklistä AMP:tä ja lisää prostaglandiinien muodostusta suolen seinämässä. Bisakodyyli stimuloi myös paksusuolen hermopunosta ja lisää näin suolen peristaltiikkaa.

Farmakokinetiikka

Bisakodyyli on aihiolääke, joka hydrolysoituu suolessa muodostaen vaikuttavan aineen BHPM:n. Peräpuikon sisältämästä lääkkeestä imeytyy vain erittäin pieniä määriä (alle 5 %). Laksatiivinen vaikutus alkaa 6–10 tunnin kuluttua tablettien ottamisesta, peräpuikon jälkeen noin 20–30 minuutin kuluessa.

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Pitkäaikainen kliininen käyttö ei ole tuonut esiin merkittäviä haittoja. Laajoja, nykyvaatimukset täyttäviä prekliinisiä tutkimuksia ei ole suoritettu.

Farmaseuttiset tiedot

Apuaineet

Laktoosimonohydraatti, kovarasva (Novata BC).

Yhteensopimattomuudet

Ei tiedossa

Kestoaika

3 vuotta

Säilytys

Säilytetään huoneenlämmössä (+15–25 °C:ssa).

Pakkaukset ja valmisteen kuvaus

Markkinoilla olevat pakkaukset

Itsehoito

METALAX peräpuikko
10 mg 10 fol (6,12 €), 50 fol (21,70 €)

PF-selosteen tieto

10 ja 50 puikkoa, alumiini/polyeteenilaminaatti.

Valmisteen kuvaus:

Valmisteen kuvaus: valkoinen, torpedonmuotoinen peräpuikko, paino 2,16 g.

Käyttö- ja käsittelyohjeet

Ei erityisohjeita.

Korvattavuus

METALAX peräpuikko
10 mg 10 fol, 50 fol

  • Ei korvausta.

ATC-koodi

A06AB02

Valmisteyhteenvedon muuttamispäivämäärä

04.12.2014

Yhteystiedot

TAKEDA OY
PL 1406, Ilmalantori 1
00101 Helsinki


020 746 5000
www.takeda.fi
etunimi.sukunimi@takeda.com