Vertaa PF-selostetta

TONCILS imeskelytabletti

Vaikuttavat aineet ja niiden määrät

1 tabletti sisältää:

Klooriheksidiinidihydrokloridi 5 mg,

Bentsokaiini 2 mg,

Apuaineet:

Aspartaami (E 951) 5,0 mg,

Sorbitoli (E 420) 100,0 mg,

Ksylitoli (E 967) 580,0 mg.

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta Apuaineet.

Lääkemuoto

Imeskelytabletti.

Kliiniset tiedot

Käyttöaiheet

Suun ja nielun desinfiointi.

Annostus ja antotapa

Aikuisille 1 tabletti 4-8 kertaa vuorokaudessa, 7-15-vuotiaille ½ tablettia 4-8 kertaa vuorokaudessa. Alle 7-vuotiaille lääkärin ohjeen mukaan. Tabletin annetaan hitaasti liueta suussa. Hampaiden pesun jälkeen suositellaan pidettäväksi 30 minuutin väli ennen Toncils imeskelytabletin ottamista.

Vasta-aiheet

Tunnettu yliherkkyys klooriheksidiinille tai bentsokaiinille tai jollekin apuaineelle.

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Ei tehoa streptokokin aiheuttamaan tonsilliittiin.

Toncils imeskelytabletit sisältävät sorbitolia. Harvinaista perinnöllistä fruktoosi-intoleranssia tai glukoosi-galaktoosi-imeytymishäiriötä sairastavien ei tule käyttää näitä valmisteita. Toncils imeskelytabletit sisältävät ksylitolia, jolla voi olla laksatiivisia vaikutuksia.

Toncils imeskelytabletit sisältävät aspartaamia (fenyylialaniinin lähde), joten ne voivat olla haitallisia fenyyliketonuriaa sairastaville.

Yhteisvaikutukset

Ei tunneta.

Raskaus ja imetys

Valmistetta voi käyttää raskauden ja imetyksen aikana.

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Toncils imeskelytabletit eivät vaikuta ajokykyyn tai koneiden käyttökykyyn.

Haittavaikutukset

Klooriheksidiini saattaa värjätä hampaita ja niiden silikaatti-tai yhdistelmä-muovipaikkoja sekä kieltä erityisesti pitkäaikaisessa käytössä. Väri kuitenkin häviää valmisteen käytön lopettamisen jälkeen. Hoidon alkuvaiheessa saattaa esiintyä ohimenevää makuaistimuksen häiriintymistä tai polttavaa tunnetta kielessä. Klooriheksidiinin on kuvattu aiheuttaneen allergisia ja anafylaktisia reaktioita, mutta ne ovat harvinaisia.

Bentsokaiinin on kuvattu aiheuttaneen paikallisia allergisia ja anafylaktisia reaktioita. Systeemiset haittavaikutukset ovat harvinaisia. Methemoglobinemiaa voi harvoin ilmetä erityisesti lapsilla, joiden limakalvoilla on haavaumia.

Yliannostus

Yliannostustapauksia ei ole raportoitu.

Farmakologiset ominaisuudet

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: Nielun sairauksien lääkkeet

ATC-koodi: R02AA05

Klooriheksidiini on biguanidiineihin kuuluva laajakirjoinen desinfektioaine, jonka antimikrobinen teho kattaa useimmat tärkeät suun mikrobifloorassa esiintyvät lajit. Se on tehokas useita gram-negatiivisia ja -positiivisia bakteereja, hiivoja, dermatofyyttejä ja lipofiilisia viruksia vastaan. Klooriheksidiini ei tehoa bakteeri-itiöihin.

Bentsokaiini on esterirakenteinen paikallispuudute. Sen paikallispuudutevaikutus alkaa nopeasti ja kestää 5-15 min.

Farmakokinetiikka

Klooriheksidiini kiinnittyy tehokkaasti anionisiin substraatteihin ja vapautuu niistä hitaasti. Klooriheksidiini imeytyy erittäin huonosti ruoansulatuskanavasta, eikä mitattavia pitoisuuksia ole todettu. Annettaessa radioaktiivisesti merkittyä klooriheksidiiniä todettiin noin 0.2 % annoksesta erittyvän virtsaan suurimman osan poistuessa ulosteen mukana.

Bentsokaiini on erittäin huonoliukoinen kudosten normaalilla pH-alueella. Se imeytyy limakalvojen läpi huonosti ja hitaasti eikä systeemivaikutuksia esiinny tai ne jäävät erittäin vähäisiksi.

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Ei sovellettavissa.

Farmaseuttiset tiedot

Apuaineet

Ksylitoli (E 967)

Sorbitoli (E 420)

Aspartaami (E 951)

Mikrokiteinen selluloosa

Makrogoli 6000

Kopovidoni

Karmelloosinatrium

Magnesiumoksidi

Magnesiumstearaatti

Vedetön kolloidinen piidioksidi

Makuaine Toncils:

Anisöljy

Levomentoli

Eukalyptysöljy

Yhteensopimattomuudet

Hammastahnat, jotka sisältävät anionisia yhdisteitä, heikentävät klooriheksidiinin tehoa.

Kestoaika

Toncils: 2 vuotta.

Säilytys

Säilytä alle 25° C. Säilytä alkuperäispakkauksessa.

Pakkaukset ja valmisteen kuvaus

Markkinoilla olevat pakkaukset

Itsehoito

TONCILS imeskelytabletti
24 fol (6,00 €)

PF-selosteen tieto

Toncils: 24 imeskelytablettia Al/PP-läpipainopakkauksessa.

Valmisteen kuvaus:

Toncils:

Luonnonvalkoinen, harmaapilkullinen, pyöreä, tasainen ja jakouurteellinen tabletti, jonka halkaisija on 15 mm.

Käyttö- ja käsittelyohjeet

Ei erityisvaatimuksia.

Korvattavuus

TONCILS imeskelytabletti
24 fol

  • Ei korvausta.

ATC-koodi

R02AA05

Valmisteyhteenvedon muuttamispäivämäärä

20.01.2016

Yhteystiedot

VITABALANS OY
Varastokatu 8
13500 Hämeenlinna


03-615 600
www.vitabalans.com