Vertaa PF-selostetta

OVITRELLE injektioneste, liuos, esitäytetty kynä 250 mikrog

Vaikuttavat aineet ja niiden määrät

Yksi esitäytetty kynä sisältää 250 mikrogrammaa koriongonadotropiini alfaa* (vastaten noin 6 500 IU).

*Rekombinantti ihmisen koriongonadotropiini, r‑hCG, on tuotettu kiinanhamsterin munasarjasoluissa yhdistelmä‑DNA‑tekniikalla.

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta Apuaineet.

Lääkemuoto

Injektioneste, liuos, esitäytetyssä kynässä.

Kliiniset tiedot

Käyttöaiheet

Ovitrelle on tarkoitettu käytettäväksi hoidettaessa:

 • Aikuisia naisia, joille aiheutetaan superovulaatio ennen avusteisten lisääntymismenetelmien, kuten koeputkihedelmöityksen (IVF), toteuttamista: Ovitrelle-valmistetta annetaan lopullisen follikulaarisen kypsymisen ja luteinisaation indusoimiseksi follikkelien kasvun stimulaation jälkeen.
 • Anovulatorisia tai oligo-ovulatorisia aikuisia naisia: Ovitrelle-valmistetta annetaan ovulaation ja luteinisaation indusoimiseksi anovulatorisille tai oligo-ovulatorisille naisille follikkelien kasvun stimulaation jälkeen.

Ehto

Valmistetta tulisi käyttää vain hedelmättömyyshoitoihin perehtyneen lääkärin määräyksellä.

Annostus ja antotapa

Ovitrelle-hoito tulee toteuttaa sellaisen lääkärin valvonnassa, jolla on kokemusta hedelmättömyysongelmien hoidossa.

Annostus

Enimmäisannos on 250 mikrogrammaa. Seuraavia annostusohjeita tulisi noudattaa:

 • Naiset, joille aiheutetaan superovulaatio ennen avusteisten lisääntymismenetelmien, kuten koeputkihedelmöityksen (IVF), toteuttamista: yksi esitäytetty kynä Ovitrelle-valmistetta (250 mikrogrammaa) 24‑48 tunnin kuluttua siitä, kun on annettu viimeinen annos follikkelia stimuloivaa hormonia (FSH) tai ihmisen menopausaalista gonadotropiinia (hMG) sisältävää valmistetta, eli kun follikkelien kasvun optimaalinen stimulaatio on saavutettu.
 • Anovulatoriset tai oligo-ovulatoriset naiset: yksi esitäytetty kynä Ovitrelle-valmistetta (250 mikrogrammaa) 24‑48 tunnin kuluttua siitä, kun follikkelien kasvun optimaalinen stimulaatio on saavutettu. Potilaan tulisi olla yhdynnässä Ovitrelle-injektion antamispäivänä ja sitä seuraavana päivänä.

Erityisryhmät

Munuaisten tai maksan vajaatoiminta

Ovitrelle-valmisteen turvallisuutta, tehoa ja farmakokinetiikkaa munuaisten tai maksan vajaatoimintaa sairastavien potilaiden hoidossa ei ole varmistettu.

Pediatriset potilaat

Ei ole asianmukaista käyttää Ovitrelle-valmistetta pediatrisille potilaille.

Antotapa

Ihon alle. Ovitrelle-valmisteen itseannostelu on suositeltavaa ainoastaan riittävän pistosohjauksen saaneilla potilailla, joilla on käytettävissään asiantuntija-apua.

Ovitrelle on vain yhtä käyttökertaa varten.

Ohjeet lääkkeen antamiseen esitäytetyllä kynällä: ks. kohta Käyttö- ja käsittelyohjeet ja pakkauksessa olevat ”Käyttöohjeet”.

Vasta-aiheet

 • Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai kohdassa Apuaineet mainituille apuaineille

Hypotalamuksen tai aivolisäkkeen kasvaimet

 • Suurentuneet munasarjat tai munasarjakysta, silloin kun se ei liity munasarjojen monirakkulaoireyhtymään
 • Tuntemattomasta syystä johtuva gynekologinen verenvuoto
 • Munasarja-, kohtu- tai rintasyöpä
 • Aktiiviset tromboemboliset häiriöt

Ovitrelle-valmistetta ei pidä käyttää sairauksissa tai tilanteissa, joissa tehokas hoitovaste ei ole mahdollinen, esimerkiksi seuraavissa:

 • primääri munasarjojen toimintahäiriö
 • synnytyselinten epämuodostumat, jotka tekevät raskauden mahdottomaksi
 • kohdun sidekudoskasvaimet, jotka tekevät raskauden mahdottomaksi
 • postmenopausaalisilla naisilla

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Jäljitettävyys

Biologisten lääkevalmisteiden jäljitettävyyden parantamiseksi on annetun valmisteen nimi ja eränumero dokumentoitava selkeästi.

Yleinen suositus

Ennen hoidon aloittamista tulisi selvittää parin lapsettomuuden syy ja arvioida mahdolliset raskauden vasta-aiheet. Potilaat tulisi tutkia erityisesti hypotyreoosin, lisämunuaiskuoren vajaatoiminnan, hyperprolaktinemian ja aivolisäkkeen tai hypotalamuksen kasvaimen varalta, ja antaa asianmukaista erityishoitoa.

Ovitrelle-valmisteen käyttämisestä muiden sairauksien (kuten keltarauhasen vajaatoiminnan tai miesten sairauksien) hoidossa ei ole kliinistä kokemusta, minkä vuoksi Ovitrelle-valmisteen käyttö näissä sairauksissa on vasta-aiheista.

Munasarjojen hyperstimulaatio-oireyhtymä (OHSS)

Jonkinasteinen munasarjojen suureneminen on hallitun munasarjojen stimulaation odotettu vaikutus. Sitä tavataan muita yleisemmin naisilla, joilla on munasarjojen monirakkulatauti, ja se palautuu yleensä ilman hoitoa.

Toisin kuin komplisoitumaton munasarjojen suureneminen, OHSS on tila, joka saattaa ilmetä pahenevina vaikeusasteina. Siihen liittyy merkittävä munasarjojen suureneminen ja sukupuolihormonien korkeat pitoisuudet seerumissa. Lisäksi verisuonten läpäisevyys voi lisääntyä, mikä voi johtaa nesteen kerääntymiseen vatsakalvon-, keuhkopussin- sekä harvinaisissa tapauksissa sydänpussinonteloon.

Lievän OHSS:n oireita voivat olla vatsakivut, epämukava tunne vatsan alueella, vatsan pingotus ja munasarjojen suureneminen. Keskivaikeaan OHSS:ään voi liittyä myös pahoinvointia, oksentelua, ultraäänitutkimuksessa havaittavaa nesteen kerääntymistä vatsaonteloon tai merkittävää munasarjojen suurenemista.

Vaikeaan OHSS:ään liittyy lisäksi seuraavia oireita: vaikea munasarjojen suureneminen, painonnousu, hengenahdistus tai vähävirtsaisuus. Lääkärintutkimuksessa voi paljastua hypovolemia, hemokonsentraatio, elektrolyyttien epätasapaino, nesteen kerääntymistä vatsaonteloon, keuhkopussin nestepurkauma tai akuutti hengitysvaikeus. Erittäin harvoin vaikea OHSS voi komplisoitua munasarjojen kiertymisen tai tromboembolisten tapahtumien, esimerkiksi keuhkoveritulpan, iskeemisen aivohalvauksen tai sydäninfarktin, vuoksi.

OHSS:n kehittymiseen liittyviä itsenäisiä riskitekijöitä ovat nuori ikä, hoikkuus, munasarjojen monirakkulatauti, eksogeenisen gonadotropiinin suuremmat annokset, suuri absoluuttinen tai nopeasti nouseva seerumin estradiolitaso, aiemmin esiintynyt OHSS, kehittyvien munarakkuloiden suuri määrä sekä oosyyttien suuri määrä avusteisten lisääntymismenetelmien yhteydessä.

Munasarjojen hyperstimulaation riskiä voidaan pienentää noudattamalla Ovitrelle‑valmisteen ja FSH:n annos- ja hoito-ohjelmasuosituksia. Stimulaatiojakson seuraamista ultraäänitutkimuksin ja estradiolimittauksin suositellaan, jotta riskitekijät voidaan tunnistaa mahdollisimman varhain.

Näyttö viittaa siihen, että hCG vaikuttaa merkittävästi OHSS:n kehittymiseen ja että oireyhtymä voi olla vaikeampi ja se saattaa pitkittyä, jos potilas tulee raskaaksi. Jos munasarjojen hyperstimulaation oireita ilmenee, on suositeltavaa että hCG:tä ei anneta ja potilaan tulee pidättäytyä yhdynnästä tai käyttää mekaanista ehkäisyä vähintään neljän päivän ajan.

Koska OHSS voi kehittyä nopeasti (24 tunnin aikana) tai muutaman päivän kuluessa vakavaksi tilaksi, on potilaita seurattava vähintään kahden viikon ajan hCG:n annon jälkeen.

Lievä tai keskivaikea OHSS palautuu yleensä itsestään. Jos potilaalle kehittyy vaikea OHSS, on suositeltavaa keskeyttää gonadotropiinihoito ja ottaa potilas sairaalahoitoon asianmukaisen hoidon aloittamiseksi.

Monisikiöinen raskaus

Ovulaatioinduktiopotilailla monisikiöraskaudet ja monisynnytykset ovat yleisempiä luonnollisesti alkaneisiin raskauksiin verrattuna. Valtaosa monisikiöraskauksista on kaksosraskauksia. Monisikiöraskauksissa raskauden aikaisten ja perinataalisten komplikaatioiden riski on suurentunut, etenkin mikäli sikiöitä on useampia.

Usean sikiön raskauden riskin minimoimiseksi suositellaan munasarjavasteen huolellista seurantaa. Avusteisissa lisääntymismenetelmissä monisikiöraskauden riski liittyy pääasiassa kohtuun siirrettyjen alkioiden lukumäärään, niiden laatuun ja potilaan ikään.

Keskenmeno

Raskauden päättyminen keskenmenoon tai aborttiin on yleisempää potilailla, joiden follikkelien kasvua stimuloidaan ovulaation aikaansaamiseksi tai joille käytetään avusteisia lisääntymismenetelmiä, verrattuna luonnollisella tavalla alkaneeseen raskauteen.

Ektooppinen raskaus

Naisilla, joilla on ollut munajohdinsairaus, on olemassa kohdunulkoisen raskauden riski riippumatta siitä, onko raskaus alkanut spontaanilla hedelmöitymisellä vai hedelmällisyyshoidolla. Kohdunulkoisten raskauksien esiintyvyys on yleisempää avusteisten lisääntymismenetelmien käytön jälkeen kuin normaaliväestössä.

Synnynnäiset epämuodostumat

Synnynnäisten epämuodostumien esiintyvyys voi avusteisten lisääntymismenetelmien käytön jälkeen olla hieman suurempi kuin spontaanien hedelmöittymisten jälkeen. Tämän ajatellaan johtuvan vanhempien ominaisuuksiin liittyvistä eroista (esim. äidin ikä, sperman ominaisuudet) sekä monisikiöisten raskauksien suuremmasta ilmaantuuvuudesta.

Tromboemboliset tapahtumat

Naisilla, joilla on viimeaikainen tromboemboliatauti, tai naisilla, joilla esiintyy yleisesti tunnustettuja tromboembolisten tapahtumien riskitekijöitä, kuten henkilö- tai perhehistoria, gonadotropiinihoito voi suurentaa tällaisten tapahtumien pahenemisen tai esiintymisen riskiä. Näiden naisten kohdalla gonadotropiinin annon hyödyt on punnittava riskejä vastaan. On kuitenkin huomattava, että raskaus itsessään sekä OHSS suurentavat tromboembolisten tapahtumien riskiä.

Sukupuolielinten kasvaimet

Naisilla, joita on hoidettu useita hoitojaksoja hedelmättömyyden vuoksi, on raportoitu sekä hyvän- että pahanlaatuisia munasarjojen ja muiden lisääntymiselinten kasvaimia. Toistaiseksi ei tiedetä, lisääkö gonadotropiinihoito tällaisten kasvainten riskiä hedelmättömillä naisilla.

Vaikutukset seerumi- tai virtsatesteihin

Ovitrelle saattaa häiritä seerumin/virtsan hCG:n immunologista määritystä enintään 10 päivän ajan annon jälkeen, mikä voi johtaa väärään positiiviseen raskaustestitulokseen. Potilaille on kerrottava tästä.

Natriumsisältö

Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) per annos eli sen voidaan sanoa olevan ”natriumiton”.

Yhteisvaikutukset

Spesifisiä yhteisvaikutustutkimuksia Ovitrelle-valmisteen ja muiden lääkevalmisteiden kanssa ei ole tehty, mutta yhtään kliinisesti merkittävää lääkevalmisteyhteisvaikutusta ei kuitenkaan ole ilmoitettu hCG-hoidon aikana.

Raskaus ja imetys

Raskaus

Ovitrelle-valmisteen käytölle raskauden aikana ei ole käyttöaihetta. Altistuneista raskauksista saadut vähäiset tiedot eivät viittaa epämuodostumia aiheuttavan, fetaalisen tai neonataalisen toksisuuden riskien lisääntymiseen. Koriongonadotropiini alfalla ei ole tehty lisääntymistä koskevia eläintutkimuksia (ks. kohta Prekliiniset tiedot turvallisuudesta). Mahdollista riskiä ihmisille ei tunneta.

Imetys

Ovitrelle ei ole käyttöaiheinen imetyksen aikana. Koriongonadotropiini alfan erittymisestä maitoon ei ole tietoa.

Hedelmällisyys

Ovitrelle on tarkoitettu hedelmättömyyden hoitoon (ks. kohta Käyttöaiheet).

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Ovitrelle-valmisteella ei ole haitallista vaikutusta ajokykyyn ja koneidenkäyttökykyyn.

Haittavaikutukset

Turvallisuusprofiilin yhteenveto

Vertailevissa tutkimuksissa, joissa käytettiin erisuuruisia Ovitrelle-annoksia, OHSS:n havaittiin liittyvän Ovitrelle-valmisteen käyttöön annos-vaikutussuhteessa. OHSS:ää havaittiin noin 4 %:lla Ovitrelle-valmisteella hoidetuista potilaista. Vaikeaa OHSS:ää raportoitiin alle 0,5 %:lla potilaista (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet).

Luettelo haittavaikutuksista

Seuraavat määritelmät ovat voimassa tästä eteenpäin käytetyssä esiintyvyysterminologiassa: hyvin yleinen (≥1/10), yleinen (≥1/100, <1/10), melko harvinainen (≥1/1 000, <1/100), harvinainen (≥1/10 000, <1/1 000), hyvin harvinainen (<1/10 000), tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin).

Immuunijärjestelmä

Hyvin harvinainen: lievät tai vaikeat yliherkkyysreaktiot, mukaan lukien ihottuma, anafylaktiset reaktiot ja sokki

Hermosto

Yleinen: päänsärky

Verisuonisto

Hyvin harvinainen: tromboembolia (sekä OHSS:n yhteydessä että erikseen)

Ruoansulatuselimistö

Yleinen: vatsakipu, vatsan pingottuminen, pahoinvointi, oksentelu

Melko harvinainen: epämukava tunne vatsassa, ripuli

Sukupuolielimet ja rinnat

Yleinen: lievä tai kohtalainen OHSS

Melko harvinainen: vaikea OHSS

Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitat

Yleinen: paikallinen reaktio injektiokohdassa.

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen

On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty-haitta-tasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista kansallisen ilmoitusjärjestelmän kautta: www.fimea.fi.

Yliannostus

Ovitrelle-valmisteen yliannostuksen vaikutuksia ei tunneta. On kuitenkin mahdollista, että Ovitrelle-valmisteen yliannostuksen seurauksena voi esiintyä OHSS (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet).

Farmakologiset ominaisuudet

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: sukupuolihormonit ja sukupuolielinten muuntajat, gonadotropiinit, ATC‑koodi: G03GA08

Vaikutusmekanismi

Ovitrelle on yhdistelmä-DNA-tekniikalla tuotettu koriongonadotropiinialfa-valmiste. Sen aminohappojärjestys on sama kuin virtsasta eristetyllä hCG:llä. Koriongonadotropiini sitoutuu munasarjojen teekasolujen (ja granuloosasolujen) pinnalla oleviin transmembraanisiin LH/CG-reseptoreihin, jotka toimivat myös luteinisoivan hormonin eli LH:n reseptoreina.

Farmakodynaamiset vaikutukset

Pääasiallinen farmakodynaaminen vaikutus naisilla on munasolun meioosin jatkaminen, munarakkulan puhkeaminen (ovulaatio), keltarauhasen muodostuminen sekä progesteronin ja estradiolin tuotanto keltarauhasessa.

Naisilla koriongonadotropiini toimii ovulaation laukaisevan luteinisoivan hormonin piikin korvikkeena.

Ovitrelle-valmistetta käytetään laukaisemaan lopullinen follikulaarinen kypsyminen ja varhainen luteinisaatio sen jälkeen, kun potilaalle on annettu follikkelien kasvua stimuloivia lääkevalmisteita.

Kliininen teho ja turvallisuus

Vertailevissa kliinisissä tutkimuksissa 250 mikrogramman annos Ovitrelle-valmistetta oli yhtä tehokas kuin 5 000 IU ja 10 000 IU virtsasta eristettyä hCG:tä lopullisen follikulaarisen kypsymisen ja varhaisen luteinisaation indusoimisessa avusteisissa lisääntymismenetelmissä, sekä yhtä tehokas kuin 5 000 IU:a virtsasta eristettyä hCG:tä ovulaation indusoimisessa.

Ovitrelle-valmisteen vasta-aineiden muodostumisesta ihmisellä ei toistaiseksi ole merkkejä. Toistuvaa altistumista Ovitrelle-valmisteelle on tutkittu vain miespuolisilla potilailla. Naisilla tehty kliininen tutkimus avusteisten lisääntymismenetelmien yhteydessä ja anovulaation hoidossa rajoittui yhteen hoitojaksoon.

Farmakokinetiikka

Laskimoon annon jälkeen koriongonadotropiini alfa jakautuu solunulkoiseen nestetilaan. Jakautumisvaiheessa sen puoliintumisaika on noin 4,5 tuntia. Jakautumistilavuus vakaassa tilassa on 6 l ja kokonaispuhdistuma 0,2 l/h. Ei ole viitteitä siitä, että koriongonadaotropiini alfa metaboloituisi tai erittyisi eri tavalla kuin endogeeninen hCG.

Ihon alle annon jälkeen koriongonadotropiini alfa eliminoituu elimistöstä siten, että sen terminaalinen puoliintumisaika on noin 30 tuntia ja absoluuttinen biologinen hyötyosuus on noin 40 %.

Vertaileva tutkimus kylmäkuivatun valmistemuodon ja liuosmuodon välillä osoitti valmistemuotojen olevan bioekvivalentteja.

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Farmakologista turvallisuutta, toistuvan altistuksen aiheuttamaa toksisuutta ja genotoksisuutta koskevien konventionaalisten tutkimusten tulokset eivät viittaa erityiseen vaaraan ihmisille. Karsinogeenisuutta koskevia tutkimuksia ei ole tehty. Tämä on perusteltua, kun otetaan huomioon vaikuttavan aineen proteiiniluonne ja genotoksisuustestien negatiiviset tulokset.

Tutkimuksia vaikutuksesta lisääntymiseen ei ole tehty eläimillä.

Farmaseuttiset tiedot

Apuaineet

Mannitoli

Metioniini

Dinatriumfosfaattidihydraatti

Natriumdivetyfosfaattimonohydraatti

Poloksameeri 188

Fosforihappo (pH:n säätöön)

Natriumhydroksidi (pH:n säätöön)

Injektionesteisiin käytettävä vesi

Yhteensopimattomuudet

Koska yhteensopimattomuustutkimuksia ei ole tehty, tätä lääkevalmistetta ei saa sekoittaa muiden lääkevalmisteiden kanssa.

Kestoaika

2 vuotta.

Käytettävä välittömästi pakkauksen avaamisen jälkeen.

Säilytys

Säilytä jääkaapissa (2 ºC‑8 ºC). Ei saa jäätyä.

Pakkaukset ja valmisteen kuvaus

Markkinoilla olevat pakkaukset

Resepti

OVITRELLE injektioneste, liuos, esitäytetty kynä
250 mikrog 0,5 ml (47,95 €)

PF-selosteen tieto

3 ml:n sylinteriampulli (tyypin I lasia, jossa bromobutyyli-kumitulppa ja alumiininen puristuskorkki, joka sisältää bromobutyylikumia) esikoottuna esitäytetyssä kynässä. Jokainen esitäytetty kynä sisältää 0,5 ml injektionestettä, liuos.

1 esitäytetyn kynän ja yhden injektioneulan pakkaus.

Valmisteen kuvaus:

Kirkas, väritön tai kellertävä liuos.
Liuoksen pH on 7,0 ± 0,3 ja osmolaliteetti 250-400 mOsm/kg.

Käyttö- ja käsittelyohjeet

Katso pakkauksessa olevia ”Käyttöohjeita”.

Liuosta ei saa käyttää jos siinä on hiukkasia tai jos se ei ole kirkas. Käytä jokaista neulaa ja kynää vain kerran.

Ovitrelle-valmisteen itseannostelu on suositeltavaa ainoastaan riittävän pistosohjauksen saaneilla potilailla, joilla on käytettävissään asiantuntija-apua.

Käyttämätön lääkevalmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.

Korvattavuus

OVITRELLE injektioneste, liuos, esitäytetty kynä
250 mikrog 0,5 ml

 • Ei korvausta.

ATC-koodi

G03GA08

Valmisteyhteenvedon muuttamispäivämäärä

18.01.2023

Yhteystiedot

MERCK OY
Keilaranta 6
02150 Espoo


09 867 8700
www.merck.fi