Vertaa PF-selostetta

BICAVERA 2,3 % GLUKOOSI, 1,75 MMOL/L KALSIUM peritoneaalidialyysineste

Vaikuttavat aineet ja niiden määrät

bicaVera 2,3 % glukoosi, 1,75 mmol/l kalsium on pakattu kaksikammioiseen pussiin. Toisessa kammiossa on pH:ltaan emäksinen vetykarbonaattiliuos, toisessa kammiossa pH:ltaan hapan glukoosin ja elektrolyytit sisältävä liuos. Avaamalla kammioiden välinen sauma ja sekoittamalla nämä kaksi liuosta keskenään saadaan käyttövalmis liuos.

ENNEN KÄYTTÖVALMIIKSI SAATTAMISTA

1 litra hapanta glukoosi- ja elektrolyyttiliuosta sisältää:
vaikuttavat aineet:

Kalsiumklorididihydraatti 0,5145 g
Natriumkloridi 11,57 g
Magnesiumkloridiheksahydraatti 0,2033 g
Glukoosimonohydraatti 50,0 g
(vastaten glukoosia) 45,46 g

Tämä vastaa
Ca2+ 3,5 mmol/l
Na+ 198,0 mmol/l
Mg2+ 1,0 mmol/l
Kloridi 209,0 mmol/l

1 litra emäksistä vetykarbonaattiliuosta sisältää:
vaikuttavat aineet:

Natriumvetykarbonaatti 5,88 g

Tämä vastaa

Na+ 70,0 mmol/l
HCO3ˉ 70,0 mmol/l

KÄYTTÖVALMIIKSI SAATTAMISEN JÄLKEEN

1 litra sekoitettua käyttövalmista liuosta sisältää:
vaikuttavat aineet:

Kalsiumklorididihydraatti 0,2573 g
Natriumkloridi 5,786 g
Natriumvetykarbonaatti 2,940 g
Magnesiumkloridiheksahydraatti 0,1017 g
Glukoosimonohydraatti 25,00 g
(vastaten glukoosia) 22,73 g

Tämä vastaa

Ca2+ 1,75 mmol/l
Na+ 134 mmol/l
Mg2+ 0,5 mmol/l
Kloridi 104,5 mmol/l
Vetykarbonaatti 34 mmol/l
Glukoosi 126,1 mmol/l

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta Apuaineet

Lääkemuoto

Peritoneaalidialyysineste

Teoreettinen osmolariteetti: 401 mOsm/l

pH ≈ 7,40

Kliiniset tiedot

Käyttöaiheet

Mistä tahansa johtuva loppuvaiheen (dekompensoitu) krooninen munuaisten vajaatoiminta, jota hoidetaan peritoneaalidialyysilla.

Annostus ja antotapa

Annostus

bicaVera2,3 % glukoosi, 1,75 mmol/l kalsium on tarkoitettu ainoastaan vatsaontelonsisäiseen käyttöön.

Hoitava lääkäri kertoo tarkemmin hoitotavasta, käyttötiheydestä ja vaadittavasta vaihtovälistä.

Jatkuva peritoneaalidialyysi (CAPD)

Aikuiset:

Jollei toisin määrätä, potilas saa 2000 ml liuosta infuusiona neljä kertaa päivässä. 2–10 tunnin vaikutusajan jälkeen liuos valutetaan pois.

Annostuksen, annettavan liuosmäärän ja vaihtojen lukumäärän muuttaminen on tarpeen yksittäistapauksissa.

Jos peritoneaalidialyysihoidon alussa ilmenee dilataatiokipua, kerralla annettava määrä tulee tilapäisesti vähentää 500–1500 ml:aan.

Jos kyseessä on suurikokoinen potilas ja residuaalinen munuaisten toiminta lakkaa, dialyysinesteen määrää on suurennettava. Näille potilaille tai potilaille, jotka sietävät suurempia annoksia, voidaan kerralla antaa 2500 ml liuosta.

Lapset:

Lapsille kerralla annettava liuosmäärä pitää määrätä lapsen iän ja kehon pinta-alan (BSA) mukaan.

Aloitusvaiheessa määrä/vaihtokerta on 600–800 ml/m2 kehon pinta-alaa kohden 4 (joskus 3–5) kertaa päivässä. Se voidaan suurentaa annokseen 1000–1200 ml/m2 kehon pinta-alaa kohden riippuen siedettävyydestä, iästä ja munuaisten residuaalifunktiosta

Automaattinen peritoneaalidialyysi (APD)

Jaksoittaisessa tai jatkuvassa syklisessä peritoneaalidialyysissä, kun käytetään yöhoitokonetta, on suositeltavaa käyttää isompia liuospusseja (3000 tai 5000 ml), joilla voidaan tehdä enemmän kuin yksi liuostenvaihto. Kone tekee liuostenvaihdot koneeseen ohjelmoidun lääkärin reseptin määräysten mukaan.

Aikuiset:

Yleensä liuostenvaihto kestää öisin 8–10 tuntia. Vaihtomäärä on 1500–3000 ml, ja vaihtoja on tavallisesti 3–10 yössä. Käytetty kokonaisnestemäärä on tyypillisesti 10–18 litraa, mutta voi vaihdella 6:sta 30 litraan. Yöhoitoon yhdistetään tavallisesti 1–2 vaihtoa päivällä.

Lapset:

Määrä/vaihtokerta on 800–1000 ml/m2 kehon pinta-alaa kohden. Vaihtoja tehdään yöllä, 5–10. Liuosmäärä/vaihtokerta voidaan suurentaa annokseen 1400 ml/m2 kehon pinta-alaa kohden riippuen siedettävyydestä, iästä ja munuaisten residuaalifunktiosta.

Iäkkäille potilaille ei ole erityisiä annostusohjeita.

Tarvittavasta osmoottisesta paineesta riippuen bicaVera2,3 % glukoosi, 1,75 mmol/l kalsium -valmistetta voidaan käyttää vuorotellen muiden peritoneaalidialyysinesteiden kanssa, joiden glukoosipitoisuus on pienempi tai suurempi (ts. joilla on pienempi tai suurempi osmolariteetti).

Peritoneaalidialyysinesteitä, joiden glukoosipitoisuus on suuri (2,3 % tai 4,25 %), käytetään jos kehonpaino ylittää halutun kuivapainon. Nesteen poistuminen elimistöstä lisääntyy suhteessa peritoneaalidialyysinesteen glukoosipitoisuuteen. Näitä liuoksia tulee käyttää varoen, jotta vatsakalvo pysyisi kunnossa, dehydraatiota ei tapahtuisi ja glukoosirasitus olisi mahdollisimman vähäinen.

bicaVera2,3 % glukoosi, 1,75 mmol/l kalsium sisältää 22,73 g glukoosia 1000 ml:ssa liuosta. Annostusohjeiden mukaan glukoosia siirtyy kehoon enintään 45,46 g kustakin pussista.

Peritoneaalidialyysi on pitkäaikaishoito, joka koostuu peritoneaalidialyysinesteen toistuvista yksittäisistä käyttökerroista.

Antotapa

Potilaiden tulisi hallita peritoneaalidialyysin suorittaminen täysin ennen kuin he tekevät sen kotona. Pätevän henkilökunnan tulee kouluttaa potilaat. Hoitavan lääkärin tulee varmistaa, että potilas hallitsee hoitotekniikan riittävän hyvin ennen kuin hän suorittaa peritoneaalidialyysiä kotonaan. Jos potilaalla ilmenee ongelmia tai hän on epävarma, tulee hänen ottaa yhteyttä hoitavaan lääkäriin.

Dialyysi tulee suorittaa päivittäin lääkärin määräämillä annoksilla. Peritoneaalidialyysiä tulee jatkaa niin kauan, kuin munuaistoimintaa korvaavaa hoitoa tarvitaan.

Tarkemmat käyttöohjeet ks. kohta Käyttö- ja käsittelyohjeet.

Jatkuva peritoneaalidialyysi (CAPD)

Ensin liuospussi lämmitetään kehonlämpöiseksi.

Lämmitys tapahtuu lämpölevyllä. 2000 ml sisältävän pussin, jonka lämpötila on 22 ºC, kuumennusaika on noin 120 minuuttia. Tarkemmat tiedot lämpölevyn käyttöohjeessa. Mikroaaltouunia ei saa käyttää paikallisen ylikuumentumisriskin takia.

Lääkärin ohjeista riippuen annoksen tulee olla vatsaontelossa 2–10 tuntia (tasapainotilaan vaadittava aika), jonka jälkeen se valutetaan pois.

Automaattinen peritoneaalidialyysi (APD)

Potilaalle määrätyt sleep safe -liuospussit kytketään yöhoitokoneeseen ja kone yhdistää ne automaattisesti letkustoon. Yöhoitokone tarkistaa liuospussien viivakoodit ja hälyttää jos pussit eivät vastaa koneeseen ohjelmoidun reseptin tietoja. Tämän tarkistuksen jälkeen letkusto voidaan yhdistää potilaan katetriin ja aloittaa hoito. Yöhoitokone lämmittää sleep safe -liuoksen automaattisesti ruumiinlämpöiseksi ennen vatsaonteloon valutusta. Hoitoajat ja glukoosipitoisuuksien valinta tehdään yöhoitokoneeseen ohjelmoidun lääkärin määräyksen mukaan (tarkemmat tiedot, ks. yöhoitokoneen käyttöohjeet).

Vasta-aiheet

Tälle nimenomaiselle peritoneaalidialyysinesteelle

bicaVera2,3 % glukoosia, 1,75 mmol/l kalsiumia ei saa antaa potilaille, joilla on vaikea hypokalemia, vaikea hyperkalsemia, hypovolemia tai hypotensio.

Tätä peritoneaalidialyysinestettä ei saa käyttää laskimonsisäiseen infuusioon.

Peritoneaalidialyysille yleensä

Peritoneaalidialyysia ei pidä aloittaa seuraavissa tapauksissa

 • äskettäinen vatsan alueen leikkaus tai vamma, vatsan alueen aiemmat leikkaukset, joiden jälkeen on ilmennyt fibroosikiinnikkeitä, vaikeat palovammat vatsan alueella, suolistoperforaatio,
 • laajat vatsan ihon tulehdustilat (dermatiitti),
 • tulehdukselliset suolistosairaudet (Crohnin tauti, haavainen paksusuolitulehdus, divertikuliitti),
 • paikallinen vatsakalvotulehdus,
 • sisäinen tai ulkoinen vatsan alueen fisteli,
 • napa-, nivus tai muu vatsatyrä,
 • vatsaontelonsisäiset kasvaimet,
 • suolentukkeuma
 • keuhkosairaus (etenkin keuhkokuume),
 • sepsis,
 • vakava hyperlipidemia,
 • harvinaiset uremiatapaukset, joita ei voida hoitaa peritoneaalidialyysilla,
 • kakeksia ja huomattava painonlasku, etenkin tapauksissa, joissa tarvittavaa proteiininsaantia ei voida taata,
 • potilaat, jotka ovat fyysisesti tai psyykkisesti kykenemättömiä suorittamaan peritoneaalidialyysia lääkärin ohjeiden mukaan.

Jos peritoneaalidialyysihoidon aikana ilmenee jokin yllämainituista häiriöistä, hoitavan lääkärin on päätettävä jatkotoimenpiteistä.

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

bicaVera-valmistetta saa antaa potilaalle vasta, kun hyödyt ja haitat on punnittu huolellisesti seuraavissa tapauksissa:

 • potilaat, joilla on elektrolyyttihukka oksentelun ja/tai ripulin seurauksena (tilapäinen vaihto kaliumia sisältävään peritoneaalidialyysinesteeseen saattaa tällöin olla tarpeen).
 • potilaat, joilla on hyperkalsemia esim. kalsiumia sisältävien fosfaatinsitojien annon seurauksena: Tulee harkita tilapäistä tai pysyvää vaihtoa vähemmän kalsiumia sisältävään peritoneaalidialyysinesteeseen.
 • potilaat, jotka saavat digitalishoitoa: Seerumin kaliumpitoisuutta on seurattava säännöllisesti. Vaikean hypokalemian seurauksena saattaa olla välttämätöntä käyttää kaliumia sisältävää dialyysinestettä ruokavalioneuvonnan ohella.

Lopulliselta koostumukseltaan 34 mmol/l bikarbonaattia (vetykarbonaattia) sisältävällä liuoksella ei välttämättä pystytä korjaamaan täydellisesti munuaisten toiminnan häiriöistä johtuvaa luonnollista metabolista asidoosia. Asidoosiin saattaa liittyä ei toivottuja vaikutuksia, kuten aliravitsemus.

Proteiinien, aminohappojen ja vesiliukoisten vitamiinien hukkaa ilmenee peritoneaalidialyysin aikana. Puutosten välttämiseksi on huolehdittava ruokavalion sopivuudesta tai ravintolisästä.

Vatsakalvon läpäisyominaisuudet saattavat muuttua pitkäaikaisen peritoneaalidialyysin aikana, mistä on merkkinä pääasiassa ultrafiltraation väheneminen. Vaikeissa tapauksissa peritoneaalidialyysi on lopetettava ja siirryttävä hemodialyysiin.

Seuraavien muuttujien seurantaa suositellaan:

 • paino, jotta liiallinen nesteytys ja kuivuminen huomattaisiin aikaisessa vaiheessa,
 • seerumin natrium-, kalium-, kalsium-, magnesium- ja fosfaattipitoisuus, happo-emästasapaino ja veren proteiinit,
 • seerumin kreatiniini ja urea,
 • parathormoni ja muut luun aineenvaihdunnan indikaattorit,
 • verensokeri,
 • residuaalinen munuaistoiminta, jotta peritoneaalidialyysiä voidaan säädellä.

Kapseloiva vatsakalvon kovettuma on tunnettu, harvinainen peritoneaalidialyysihoidon komplikaatio, joka voi harvoin johtaa kuolemaan.

Iäkkäät potilaat

Iäkkäillä potilailla lisääntynyt tyrän mahdollisuus tulee ottaa huomioon ennen peritoneaalidialyysin aloittamista.

Yhteisvaikutukset

Tämän peritoneaalidialyysinesteen käyttö saattaa vähentää muiden lääkkeiden tehoa, jos ne dialysoituvat vatsakalvon läpi. Annoksen muuttaminen saattaa olla tarpeen.

Seerumin kaliumpitoisuuden huomattava pieneneminen saattaa lisätä digitaliksen käyttöön liittyvien haittavaikutusten esiintyvyyttä. Kaliumarvoja tulee seurata erityisen tarkasti digitalishoidon yhteydessä.

Kalsiumia sisältävien lääkkeiden tai D-vitamiinin yhtäaikainen käyttö saattaa aiheuttaa hyperkalsemiaa.

Diureettisten aineiden käyttö saattaa auttaa ylläpitämään residuaalista virtsaneritystä, mutta saattaa myös aiheuttaa vesi- ja elektrolyyttitasapainon häiriöitä.

Diabeetikoilla verensokeria alentavan lääkityksen vuorokausiannosta on muutettava lisääntyneen glukoosirasituksen mukaisesti.

Raskaus ja imetys

Hedelmällisyys

Ei tietoja.

Raskaus

Kliinistä tietoa bicaVera-liuosten käytöstä raskaana oleville naisille ei ole saatavilla. Eläintutkimukset eivät ole riittäviä lisääntymiseen ja sikiön kehitykseen kohdistuvien toksisten vaikutusten arvioimiseksi (ks. kohta Prekliiniset tiedot turvallisuudesta). bicaVera-liuosta tulee käyttää raskauden aikana vain, kun hyödyt äidille ovat suuremmat kuin mahdolliset sikiöön kohdistuvat riskit (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet).

Imetys

Ei tiedetä, erittyvätkö bicaVera-liuoksen aineosat äidinmaitoon. bicaVera-liuosta tulee käyttää imetyksen aikana vain, kun hyödyt äidille ovat suuremmat kuin mahdolliset imeväiseen kohdistuvat riskit.

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

bicaVera-valmisteella ei ole haitallista vaikutusta ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn.

Haittavaikutukset

bicaVera2,3 % glukoosi, 1,75 mmol/l kalsium on elektrolyyttiliuos, joka on elektrolyyttikoostumukseltaan veren kaltainen.

Lisäksi fysiologisena puskurina käytetään vetykarbonaattia.

Mahdollisia haittavaikutuksia saattaa ilmetä peritoneaalidialyysimenetelmän seurauksena tai ne voivat olla peritoneaalidialyysinesteen aiheuttamia.

Haittavaikutukset on listattu otsikoiden alle esiintymistiheyden mukaan käyttäen seuraavaa luokittelua:

Hyvin yleinen≥1/10
Yleinen≥1/100, <1/10
Melko harvinainen≥1/1000, <1/100
Harvinainen≥1/10000, <1/1000
Hyvin harvinainen<1/10000
Tuntematonsaatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin

Mahdollisia peritoneaalidialyysinesteen aiheuttamia haittavaikutuksia

ElinjärjestelmäSuositeltu termiEsiintymistiheys
Aineenvaihdunta ja ravitsemusVerensokeritason kohoaminenyleinen
Hyperlipidemiayleinen
Painonnousu peritoneaalidialyysiliuoksen mukana jatkuvasti saatavan glukoosin takiayleinen
SydänTakykardiamelko harvinainen
VerisuonistoHypotensiomelko harvinainen
 Hypertensiomelko harvinainen
Hengityselimet, rintakehä ja välikarsinaHengenahdistusmelko harvinainen
Munuaiset ja virtsatietElektrolyyttihäiriöt esim. hypokalemiahyvin yleinen
Hyperkalsemiamelko harvinainen
Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitatHuimausmelko harvinainen
Turvotuksetmelko harvinainen
Hydraatiohäiriötmelko harvinainen

Mahdollisia hoitomenetelmästä johtuvia haittavaikutuksia

ElinjärjestelmäSuositeltu termiEsiintymistiheys
InfektiotPeritoniittihyvin yleinen
Katetrin ulostulokohdan ihon tai tunneloinnin tulehdushyvin yleinen
Hengityselimet, rintakehä ja välikarsinaHengenahdistus, joka aiheutuu pallean kohoamisestatuntematon
RuoansulatuselimistöRipulimelko harvinainen
Ummetusmelko harvinainen
Tyrähyvin yleinen
Vatsan turpoaminen ja täysinäisyyden tunneyleinen
Kapseloiva vatsakalvon kovettumatuntematon
Vammat, myrkytykset ja toimenpidekomplikaatiotHäiriöt dialyysinesteen sisään- tai ulosvirtauksessayleinen
Hartiakipuyleinen

Peritoniitin merkkinä on ulostulevan nesteen sameus. Myöhemmin voi esiintyä vatsakipua, kuumetta ja yleistä huonovointisuutta sekä hyvin harvinaisissa tapauksissa sepsis. Potilaan on välittömästi hakeuduttava lääkärin vastaanotolle. Sameaa nestettä sisältävä pussi tulee sulkea steriilillä korkilla ja siitä tulee selvittää

mikrobikontaminaatio ja valkosolujen määrä.

Katetrin ulostulokohdan ja tunnelin tulehduksen merkkinä on punoitus, turvotus, tulehdusnesteen eritys, ruvet ja kipu katetrin ulostulokohdassa. Jos katetrin ulostulokohdan tai tunnelin tulehdusta ilmenee, hoitavaan lääkäriin on otettava yhteys niin pian kuin mahdollista.

Hydraatiohäiriöt ilmenevät joko nopeana painon laskuna (kuivuminen) tai nousuna (liiallinen hydraatio). Vaikeaa kuivumista voi esiintyä, kun käytetään liuoksia, joiden glukoosipitoisuus on suuri.

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen

On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista.

Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty-haittatasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista seuraavalle taholle:

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA

Yliannostus

Vatsaonteloon infuusiona annettu ylimääräinen dialyysineste on helppo valuttaa valutuspussiin. Liian tiheiden vaihtojen seurauksena saattaa olla kuivumista ja/tai elektrolyyttitasapainon häiriöitä, jotka vaativat välitöntä hoitoa.

Jos yksi tai useampi päivittäisistä vaihdoista jää pois tai liuosta on käytetty liian pieni määrä, saattaa seurauksena olla liiallinen hydraatio ja elektrolyyttitasapainon häiriöitä.

Hoidon keskeyttäminen tai lopettaminen saattaa johtaa hengenvaaralliseen nesteylikuormitukseen ja uremiaan.

Farmakologiset ominaisuudet

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: Peritoneaalidialyysinesteet, hypertoniset liuokset

ATC-koodi: B05D B

Liuoksen elektrolyyttikoostumus on periaatteessa sama kuin fysiologisen seerumin. Sitä on muunneltu uremiapotilaille sopivaksi siten, että se mahdollistaa munuaistoimintaa korvaavan hoidon intraperitoneaalisen aineen ja nesteen vaihdon avulla. Normaalisti virtsan mukana poistuvat aineet, kuten urea, kreatiniini ja vesi, poistuvat kehosta dialyysinesteeseen. On pidettävä mielessä, että myös lääkeaineet saattavat poistua dialyysin aikana ja että annoksen muuttaminen saattaa olla tarpeen.

Yksilölliset muuttujat (potilaan koko ja paino, laboratorioarvot, residuaalinen munuaistoiminta, ultrafiltraatio, vaadittava dialyysiannos) on otettava huomioon, kun määritetään sopiva annos ja osmolariteetiltaan (glukoosipitoisuus) erilaisten liuosten yhdistelmä sekä kalium-, natrium- ja kalsiumpitoisuudet. Hoidon tehokkuutta tulee seurata säännöllisesti näiden muuttujien perusteella.

bicaVera2,3 % glukoosi, 1,75 mmol/l kalsium sisältää vetykarbonaattia (bikarbonaattia) – fysiologista puskuria – laktaatin tai asetaatin sijasta.

Farmakokinetiikka

Vetykarbonaattia sisältävillä bicaVera-liuoksilla ei ole tehty eläinkokeita, joissa niitä olisi käytetty intraperitoneaalisesti. Potilailla tehdyt kliiniset bicaVera-tutkimukset ovat osoittaneet, että dialyysinesteen vetykarbonaatti tasapainottuu veren vetykarbonaatin kanssa kahden tunnin vaihtovälin aikana.

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Farmakologista turvallisuutta, kerta-annoksen tai toistuvan altistuksen aiheuttamaa toksisuutta koskevien konventionaalisten tutkimusten tulokset eivät viittaa erityiseen vaaraan ihmisille.

bicaVeran sisältämät elektrolyytit sekä glukoosi ovat ihmisplasman fysiologisia komponentteja. Näistä aineista saadun nykyisen tiedon ja kliinisen kokemuksen perusteella toksisia vaikutuksia ei ole odotettavissa, kunhan käyttö- ja vasta-aiheisiin sekä annossuosituksiin kiinnitetään riittävästi huomiota.

Farmaseuttiset tiedot

Apuaineet

Kloorivetyhappo
Natriumhydroksidi
Hiilidioksidi
Injektionesteisiin käytettävä vesi

Yhteensopimattomuudet

Lääkevalmistetta ei saa sekoittaa muiden lääkevalmisteiden kanssa, lukuun ottamatta niitä, jotka mainitaan kohdassa Käyttö- ja käsittelyohjeet.

Kestoaika

Kestoaika pakkauksessa: 2 vuotta

Kestoaika: kohdan Käyttö- ja käsittelyohjeet ohjeiden mukaan valmistettu käyttövalmis liuos, johon ei ole lisätty lääkevalmisteita: 24 tuntia

Säilytys

Älä säilytä alle 4°C.

Pakkaukset ja valmisteen kuvaus

Markkinoilla olevat pakkaukset

Resepti

BICAVERA 2,3 % GLUKOOSI, 1,75 MMOL/L KALSIUM peritoneaalidialyysineste
4 x 2000 ml (stay safe -kaksoispussi) (71,50 €), 4 x 3000 ml (sleep safe) (69,67 €)

PF-selosteen tieto

Kaksikammioinen pussi:

Toinen kammio sisältää emäksisen vetykarbonaattiliuoksen ja toinen kammio happaman glukoosi-elektrolyyttiliuoksen. Käyttövalmis liuos saadaan sekoittamalla nämä kaksi liuosta (suhteessa 1:1) avaamalla kammioiden välinen sauma.

stay safe:

Stay safe -menetelmään kuuluu kaksikammioinen liuospussi ja ulosvalutuspussi, joissa molemmissa injektiovälineet, siirtoletkut ja liitin. Kaikki osat on valmistettu polypropyleenista. Pussit ja letkut sisältävät myös synteettisiä elastomeereja. Liuospussi on lisäksi laminoitu polyesterillä. Stay safe -järjestelmä on kääritty polyolefiineista valmistettuun pussiin.

sleep safe:

Sleep safe -menetelmään kuuluu kaksikammioinen liuospussi, injektiovälineet, siirtoletkut ja liitin. Kaikki osat on valmistettu polypropyleenista. Pussit ja letkut sisältävät myös synteettisiä elastomeereja. Liuospussin muita materiaaleja ovat polyesteri ja polyamidi. Sleep safe -järjestelmä on kääritty polyolefiineista valmistettuun pussiin.

Pakkauskoot:

stay safesleep safe
4 pussia à 2000 ml4 pussia à 2000 ml
4 pussia à 2500 ml4 pussia à 2500 ml
4 pussia à 3000 ml4 pussia à 3000 ml
 2 pussia à 5000 ml

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Valmisteen kuvaus:

Kirkas ja väritön liuos.

Käyttö- ja käsittelyohjeet

Hävittäminen

Ei erityisvaatimuksia hävittämisen suhteen.

Käsittely

Muovipakkaukset saattavat joskus vaurioitua kuljetuksen tai varastoinnin aikana. Tällöin dialyysineste saattaa kontaminoitua ja siinä voi esiintyä mikrobikasvua. Siksi kaikki pakkaukset tulee tarkastaa huolellisesti vaurioiden varalta ennen pussin kytkemistä ja ennen peritoneaalidialyysinesteen käyttöä. Vähäisetkin vauriot liittimissä, pakkauksen tiiviydessä, saumoissa tai kulmissa on huomioitava mahdollisen kontaminaation varalta.

Vaurioituneita tai liuoksiltaan sameita pusseja ei saa käyttää!

Käytä peritoneaalidialyysinestettä ainoastaan, jos pakkaus ja sen saumaukset ovat vahingoittumattomat. Epävarmassa tilanteessa hoitavan lääkärin tulee päättää liuoksen käytöstä.

Kääre tulee poistaa vasta juuri ennen käyttöä.

Ei saa käyttää, ennen kuin liuokset on sekoitettu keskenään.

Dialyysinesteen vaihto on tehtävä aseptisesti infektioriskin pienentämiseksi.

Stay safe -menetelmä:

Liuospussi lämmitetään ennen sekoittamista kehonlämpöiseksi. Tämä tehdään tarkoitukseen sopivalla pussinlämmittimellä. Lämmitysaika riippuu pussin tilavuudesta ja käytetystä pussinlämmittimestä (2000 ml sisältävän pussin, jonka lämpötila on 22 ºC, lämmitysaika on noin 120 minuuttia). Yksityiskohtaisempaa tietoa on pussinlämmittimen käyttöohjeessa. Liuoksen lämmittämiseen ei pidä käyttää mikroaaltouunia paikallisen ylikuumenemisriskin takia. Kun liuokset on lämmitetty, voidaan dialyysinesteen vaihto aloittaa.

 1. Liuoksen valmistelu
 • Tarkista lämmitetty liuospussi ennen käyttöä (päällysmerkinnät, viimeinen käyttöpäivämäärä, liuoksen kirkkaus, ulkopakkauksen, pussin ja saumojen eheys).
 • Aseta pussi tukevalle alustalle
 • Avaa pussin kääreet ja desinfektiokorkin/suljinkorkin ulkopakkaus.
 • Pese kädet antimikrobisella pesunesteellä.
 • Kierrä ulkopakkauksen päällä olevaa pussia rullalle toisesta yläkulmasta, kunnes keskisauma aukeaa. Kahden kammion liuokset sekoittuvat automaattisesti.
 • Sen jälkeen kierrä pussia ylälaidasta rullalle, kunnes alaosassa oleva kolmion muotoinen sauma on täysin auennut. Tarkista, että kaikki saumat ovat auenneet kokonaan.
 • Tarkista, että liuos on kirkas ja että liuospussi ei vuoda.

2. Valmistautuminen dialyysinesteen vaihtoon

 • Ripusta liuospussi infuusiotelineen ylempään koukkuun, suorista liuospussin letku kiertämällä auki kerältä ja aseta kiekko pöytätelineeseen. Kierrä ulosvalutuspussin letku auki, ripusta ulosvalutuspussi infuusiotelineen alempaan koukkuun.
 • Aseta potilasletku pöytätelineen toiseen pidikkeeseen.
 • Aseta uusi desinfektiokorkki/suljinkorkki toiseen vapaana olevaan pidikkeeseen.
 • Desinfioi kätesi ja poista kiekon suojakorkki.
 • Kytke potilasletku kiekkoon.

3. Ulosvalutus

 • Avaa potilasletkun suljin. Ulosvalutus alkaa.
  ⇒Asento ●

4. Huuhtelu

 • Kun ulosvalutus on loppunut, huuhtele uutta liuosta ulosvalutuspussiin (noin 5 sekuntia).
  ⇒ Asento ●●

5. Sisäänvalutus

Aloita sisäänvalutus kääntämällä säädintä kohtaan ○◑●

6. Turvatoimenpide

Potilasletku sulkeutuu automaattisesti PIN-teknologialla.
⇒ Käännä säädin asentoon ●●●●

7. Irrottaminen

 • Poista uuden desinfektiokorkin/suljinkorkin suojakorkki ja kiinnitä se käytettyyn desinfektiokorkkiin/suljinkorkkiin.
 • Irrota potilasletku kiekosta ja kierrä uusi desinfektiokorkki potilasletkun päähän.

8. Kiekon sulkeminen

 • Sulje kiekko suojakorkin avoimella päällä, joka on pöytätelineen toisessa pidikkeessä.

9. Tarkasta ulosvalutetun dialyysinesteen kirkkaus ja paino, ja jos neste on kirkas hävitä se.

Sleep safe -menetelmä:

Katso sleep safe -järjestelmän käyttöönottoa koskevat ohjeet sen käyttöohjeista.

3000 ml sleep safe -järjestelmä

 1. Liuoksen valmistelu. Katso edellä olevat stay safe -järjestelmän ohjeet.
 2. Suorista liuospussin letku kiertämällä se auki kerältä.
 3. Poista suojakorkki.
 4. Aseta letkun pää koneen tarjottimen vapaaseen paikkaan.
 5. Pussi on nyt valmiina yhdistettäväksi sleep safe -settiin.

5000 ml sleep safe -järjestelmä

1. Liuoksen valmistelu

 • Tarkista liuospussi ennen käyttöä (myyntipäällysmerkinnät, viimeinen käyttöpäivämäärä, liuoksen kirkkaus, ulkopakkauksen, pussin ja saumojen eheys).
 • Aseta pussi tukevalle alustalle.
 • Avaa pussin ulkopakkaus.
 • Pese kädet antimikrobisella pesunesteellä.
 • Levitä keskikuoren sauma ja pussinyhdistäjä.
 • Kierrä avatun ulkopussin päällä olevaa liuospussia pussinyhdistäjän vastaisesta kulmasta rullalle, jotta keskisauma liuospussin kahden kammion väliltä aukeaa.
 • Jatka rullaamista, kunnes pienen kammion sauma avautuu myös.
 • Tarkista, että kaikki saumat ovat auenneet kokonaan.
 • Tarkista, että liuos on kirkasta ja että liuospussi ei vuoda.

2. - 5. katso 3000 ml sleep safe-järjestelmä.

Lääkkeiden lisääminen on tehtävä aseptisesti ja ainoastaan lääkärin määräyksestä.

Dialyysinesteen ja lisättävien lääkkeiden yhteensopimattomuusriskin takia ainoastaan seuraavia lääkkeitä saa hoitavan lääkärin määräyksestä lisätä mainittuun pitoisuuteen asti: hepariini 1000 IU/l, insuliini 20 IU/l, vankomysiini 1000 mg/l, teikoplaniini 400 mg/l, kefatsoliini 500 mg/l, keftatsidiimi 250 mg/l, gentamysiini 8 mg/l. Kun lääkeainetta sisältävä peritoneaalidialyysineste on sekoitettu huolellisesti, ja tarkistettu, ettei se ole sameaa, se on käytettävä välittömästi (ei saa säilyttää).

Korvattavuus

BICAVERA 2,3 % GLUKOOSI, 1,75 MMOL/L KALSIUM peritoneaalidialyysineste
4 x 2000 ml, 4 x 3000 ml

 • Ylempi erityiskorvaus (100 %). Dialyysihoitoa edellyttävä uremia (137).
 • Peruskorvaus (40 %).

ATC-koodi

B05DB

Valmisteyhteenvedon muuttamispäivämäärä

29.09.2023

Yhteystiedot

FRESENIUS MEDICAL CARE SUOMI OY
Takomotie 1
00380 Helsinki


09 561 650
www.freseniussuomi.fi
etunimi.sukunimi@fmc-ag.com