Vertaa PF-selostetta

PHOSPHORAL oraaliliuos 24,4/10,8 g

Vaikuttavat aineet ja niiden määrät

 

45 ml:n annosta kohti

1 ml:aa kohti

Natriumdivetyfosfaattidihydraatti

24,4 g

0,542 g

Dinatriumfosfaattidodekahydraatti

10,8 g

0,24 g


Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan: etanoli, natrium, natriumbentsoaatti (E211).
Phosphoral sisältää 29 mg etanolia per annos.
Yksi 45 ml pullo sisältää 5,0 g natriumia ja 15 mg natriumbentsoaattia.

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta Apuaineet.

Lääkemuoto

Oraaliliuos

Kliiniset tiedot

Käyttöaiheet

Suoliston puhdistaminen kun potilasta valmistellaan paksusuolen leikkaukseen tai potilaalle tehdään paksusuolen röntgenkuvaus tai tähystys.

Suoliston puhdistamiseen tarkoitettuja valmisteita ei ole tarkoitettu käytettäväksi ummetuksen hoitoon.

Phosphoral on tarkoitettu aikuisten käyttöön.

Annostus ja antotapa

Annostus

Aikuisille annetaan kaksi erillistä annosta.

Iäkkäät potilaat:

Phosphoral-valmisteen käytössä iäkkäiden potilaiden kohdalla on noudatettava varovaisuutta. Annosta ei tarvitse muuttaa kyseisessä potilasryhmässä (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet).

Potilaat, joilla on munuaisten vajaatoiminta:

Phosphoral on vasta-aiheinen potilaille, joilla on munuaisten vajaatoiminta (ks. kohta Vasta-aiheet).

Potilaat, joilla on maksan vajaatoiminta:

Phosphoral-valmisteen turvallisuutta ja tehoa maksan vajaatoimintapotilailla ei ole varmistettu. Phosphoral on vasta-aiheinen potilaille, joilla on askites (ks. kohta Vasta-aiheet).

Pediatrisetpotilaat:

Phosphoral-valmisteen käyttö on vasta-aiheista alle 18 vuoden ikäisten lasten hoidossa (ks. kohta Vasta-aiheet).

Antotapa

Phosphoralin ottaminen aloitetaan päivää ennen sairaalaan menoa.

Jos tutkimus/toimenpide sairaalassa on ennen klo 12 tulee annostuksessa seurata aamupäivän vastaanottoajan annostusohjeita. Jos taas tutkimus/toimenpide on klo 12 jälkeen annostuksessa noudatetaan iltapäivän ohjeita.

Suositeltua annosta ei saa ylittää.

Vastaanottoaika aamupäivällä

Päivä ennen tutkimusta/toimenpidettä
Klo 7
- Aamiaisen sijasta juo vähintään yksi täysi lasillinen ”kirkasta nestettä” tai vettä. Jos haluat, juo enemmän.

”Kirkkailla nesteillä” tarkoitetaan vettä, kirkkaita keittoja, lihalientä, mehujuomia, joissa ei ole mukana hedelmälihaa, teetä tai kahvia (ilman maitoa) ja kirkkaita poreilevia tai poreilemattomia virvoitusjuomia.

Heti tämän jälkeen ota ensimmäinen annos. Sekoita yhden pullon (45 ml) sisältö puoleen lasilliseen (120 ml) kylmää vettä. Juo liuos ja heti sen jälkeen yksi täysi lasillinen (240 ml) kylmää vettä. Jos haluat, juo enemmän.

Juo mahdollisimman paljon ylimääräistä nestettä korvataksesi nestehukan, joka tapahtuu suoliston puhdistumisessa.

Klo 13 - Lounaan asemesta juo vähintään kolme täyttä lasillista (720 ml) ”kirkkaita nesteitä” tai vettä. Jos haluat, juo enemmän.

Klo 19 - Iltaruoan asemesta juo vähintään yksi täysi lasillinen ”kirkasta nestettä” tai vettä. Jos haluat, juo enemmän.

Heti tämän jälkeen ota toinen annos. Sekoita toisen pullon sisältö (45 ml) puoleen lasilliseen (120 ml) kylmää vettä. Juo liuos ja heti sen jälkeen täysi lasillinen (240 ml) kylmää vettä. Jos haluat, juo enemmän. Lisää vettä tai ”kirkkaita nesteitä” voit tarvittaessa nauttia aina puoleenyöhön asti.

Suurten nestemäärien juominen varmistaa myös suoliston puhdistumisen ennen toimenpidettä.

Vastaanottoaika iltapäivällä

Päivä ennen tutkimusta/toimenpidettä
Klo 13
- Kevyt välipala. Tämän jälkeen ei tule syödä mitään kiinteää ruokaa. Kiinteää ruokaa syödään seuraavaksi vasta sairaalakäynnin jälkeen.

Klo 19 - Iltaruoan asemesta juo vähintään yksi täysi lasillinen ”kirkasta nestettä” tai vettä. Jos haluat, juo enemmän.

Heti tämän jälkeen ota ensimmäinen annos. Sekoita yhden pullon (45 ml) sisältö puoleen lasilliseen (120 ml) kylmää vettä. Juo liuos ja heti sen jälkeen yksi täysi lasillinen (240 ml) kylmää vettä. Jos haluat, juo enemmän.

Juo mahdollisimman paljon ylimääräistä nestettä nestehukan korvaamiseksi suoliston puhdistumisessa.

Illan aikana - Juo vähintään kolme täyttä lasillista vettä tai ”kirkkaita nesteitä” ennen sänkyyn menoa.

Tutkimus-/toimenpidepäivä
Klo 7
- Aamiaisen asemesta juo vähintään yksi täysi lasillinen ”kirkasta nestettä” tai vettä. Jos haluat, juo enemmän.

Heti tämän jälkeen ota toinen annos. Sekoita toisen pullon sisältö (45 ml) puoleen lasilliseen (120 ml) kylmää vettä. Juo liuos ja heti sen jälkeen täysi lasillinen (240 ml) kylmää vettä.

Juo mahdollisimman paljon ylimääräistä nestettä nestehukan korvaamiseksi suolen puhdistamisessa.

Suurten nestemäärien juominen varmistaa myös suoliston puhdistumisen ennen toimenpidettä.

Lisää vettä tai ”kirkkaita nesteitä” voidaan tarvittaessa juoda klo 8:aan asti.

Valmisteen ulostuttava vaikutus alkaa tavallisesti ½ - 6 tunnin sisällä.

Toimenpiteen jälkeen:
Toimenpiteeseen valmistautumisen aikana tapahtuneen nestehukan korjaamiseksi potilaita tulee kehottaa juomaan runsaasti nestettä jälkeenpäin.

Vasta-aiheet

Älä käytä:

 • Alle 18-vuotiaille lapsille
 • Pahoinvoinnin, oksentamisen tai vatsakivun yhteydessä
 • Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle (vaikuttaville aineille) tai kohdassa Apuaineet mainituille apuaineille.


Älä käytä potilaille, joilla on:

 • Munuaisten vajaatoiminta
 • Primaarinen hyperparatyreoosi, johon liittyy hyperkalsemia
 • Oireinen sydämen vajaatoiminta (NYHA-luokka III tai IV)
 • Askites
 • Tunnettu tai epäilty gastrointestinaalinen obstruktio
 • Laajentunut paksusuoli (synnynnäinen tai hankittu)
 • Maha-suolikanavan perforaatio
 • Suolitukos
 • Aktiivinen suolistotulehdus.


Phosphoralia ei saa käyttää yhdessä muiden natriumfosfaattia sisältävien ulostuslääkkeiden kanssa.

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Phosphoralin käyttöön on harvoin liittynyt voimakkaita ja hengenvaarallisia elektrolyyttihäiriöitä, joita on tullut iäkkäille potilaille. Phosphoralin hyöty-riskisuhde tulee tarkkaan miettiä ennen hoidon aloittamista tälle riskiryhmälle.
Erityisesti painotetaan, että määrättäessä potilaille Phosphoralia tunnetut vasta-aiheet ja riittävä hydraatio on otettu huomioon ja että riskiryhmiä hoidettaessa (ks. alla oleva ja kohdat Annostus ja antotapa sekä Vasta-aiheet) lähtötason ja hoidon jälkeiset elektrolyyttiarvot on otettu huomioon.


Riskipotilaat

Valmistetta tulee käyttää varoen heikkokuntoisille ja iäkkäille potilaille sekä potilaille, joilla on taustalla olevan munuaisten vajaatoiminnan lisääntynyt riski, elektrolyyttitasapainohäiriöitä tai niiden lisääntynyt riski (esim. seuraavista syistä: dehydraatio, mahalaukun retentio, koliitti, kyvyttömyys riittävään nesteensaantiin suun kautta, hypertensio tai tilat, joissa potilaan ottamat valmisteet saattavat aiheuttaa dehydraatiota, ks. alla), kliinisesti merkitsevä hypotensio tai hypotensio, johon liittyy hypovolemia, sydänsairaus, akuutti sydäninfarkti tai epästabiili angina pectoris. Näitä riskipotilaita hoidettaessa lähtötason ja hoidon jälkeiset natriumin, kaliumin, kalsiumkloridin, bikarbonaatin, fosfaatin, veren ureatypen ja kreatiniinin arvot on määritettävä mikäli se on kliinisesti indisoitua.

Dehydraatio

Tämä valmiste vaikuttaa tavallisesti ½ - 6 tunnin kuluessa. Jos suolistossa ei tapahdu mitään 6 tunnin kuluessa Phosphoralin ottamisesta, potilasta neuvotaan lopettamaan käyttö ja ottamaan heti yhteyttä lääkäriin, koska dehydraatiota voi tapahtua.

Potilasta tulee varoittaa siitä, että ulostetta tulee tiheään ja se on nestemäistä. Potilaita tulee kehottaa juomaan mahdollisimman paljon nestettä kuivumisen ehkäisemiseksi. Voimakkaita ulostuslääkkeitä käytettäessä riittämätön nesteensaanti saattaa johtaa liialliseen nestevajaukseen, mistä mahdollisesti seuraa dehydraatiota ja hypovolemiaa. Suoliston puhdistamisesta aiheutuvaa dehydraatiota ja hypovolemiaa saattavat pahentaa riittämätön nesteiden juominen, pahoinvointi, oksentaminen, ruokahaluttomuus tai verenpainelääkkeiden (esim. ACE:n estäjien, angiotensiinireseptorin salpaajien, kalsiumkanavan salpaajien), diureettien tai tulehduskipulääkkeiden käyttö, ja niihin saattaa liittyä akuutti munuaisten vajaatoiminta. Joitakin raportteja ulostuslääkkeiden, natriumfosfaatit ja PEG-3350 mukaan lukien, aiheuttamasta akuutista munuaisten vajaatoiminnasta on olemassa.

Potilailta, joiden tila saattaa altistaa kuivumiselle tai jotka käyttävät glomerulaarisuodoksen määrää mahdollisesti vähentäviä lääkkeitä, tulee tutkia hydraation status ennen ulostuslääkkeiden käyttöä ja heitä tulee hoitaa asianmukaisesti.

Akuuttiin fosfaattinefropatiaan liittyvä nefrokalsinoosi

Akuuttiin munuaisten vajaatoimintaan liittyvää nefrokalsinoosia ja kalsiumfosfaattikidesaostumia munuaistiehyeissä on harvoin raportoitu esiintyneen potilailla, jotka käyttävät natriumfosfaatteja suoliston puhdistamiseen. Nefrokalsinoosi on vakava haittatapahtuma, joka saattaa aiheuttaa pysyvän munuaisten vajaatoiminnan ja edellyttää pitkäaikaista dialyysia. Suurin osa näistä haittavaikutuksista esiintyi iäkkäillä naispotilailla, jotka käyttivät verenpainelääkkeitä tai muita lääkkeitä, kuten diureetteja tai tulehduskipulääkkeitä), jotka saattavat aiheuttaa dehydraatiota.

On huolehdittava siitä, että Phoshoralia määrätään suositusten mukaisesti kiinnittäen erityistä huomiota tunnettuihin vasta-aiheisiin, riittävään hydraatioon ennen valmistautumista, sen aikana ja toimenpiteen jälkeen, sekä suositeltujen annosteluvälien noudattamiseen.

Elektrolyyttihäiriöt

Seerumin natriumin ja fosfaatin pitoisuuksien nousun ja kalsiumin ja kaliumin pitoisuuksien laskun riski on olemassa; tällöin voi esiintyä hypernatremiaa, hyperfosfatemiaa, hypokalsemiaa, hypokalemiaa ja asidoosia.

Hyponatremiaa ja mahdollisesti neurologisia komplikaatioita, kuten sekavuutta, koomaa tai kouristuskohtauksia, voi esiintyä.

Harvoissa tapauksissa QT-aika voi hieman pidentyä elektrolyyttitasapainoon liittyvien muutosten, kuten hypokalsemian tai hypokalemian seurauksena. Näillä muutoksilla ei ole kliinistä merkitystä.

Hypomotiliteetti

Käytettävä varoen potilaille, joilla on hypomotiliteettihäiriöitä tai niille altistavia sairauksia tai joille on tehty maha-suolikanavan leikkaus. Jos potilaalla on ollut kolostomia tai ileostomia tai hänen pitää olla suolattomalla ruokavaliolla, valmistetta tulee käyttää varoen, koska elektrolyyttitasapainon häiriötä, dehydraatiota tai happotasapainon häiriötä saattaa esiintyä.

Leesiot

Endoskopian yhteydessä on havaittu yksi tai useampia aftan kaltaisia pistemäisiä muutoksia sigma-/peräsuolialueella. Muutokset ovat olleet suolen tyhjennyksessä käytetyn aineen aiheuttamia vähäisiä imukudosfollikkeleita, valkosolukeräymiä tai pinnallisia verenpurkautumia. Niillä ei ole kliinistä merkitystä ja ne häviävät itsestään ilman hoitoa.

Tämä lääkevalmiste sisältää 5 000 mg natriumia per 45 ml annos, joka vastaa 250 % WHO:n suosittelemasta natriumin 2 g:n päivittäisestä enimmäissaannista aikuisille. Vähäsuolaista ruokavaliota noudattaville potilaille mahdollisesti koituva haitta on siksi otettava huomioon.

Tämä lääkevalmiste sisältää 15 mg natriumbentsoaattia (E211) per 45 ml annos.

Tämä lääkevalmiste sisältää 29 mg alkoholia (etanolia) per 45 ml annos. Alkoholimäärä 45 ml:ssa tätä lääkevalmistetta vastaa alle 0,73 ml:aa olutta tai 0,29 ml:aa viiniä. Tässä lääkevalmisteen sisältämä pieni määrä alkoholia ei aiheuta havaittavia vaikutuksia.

Yhteisvaikutukset

Valmistetta tulee käyttää varoen potilaille, jotka käyttävät verenpainelääkkeitä (esim. kalsiumkanavan salpaajia, ACE:n estäjiä, angiotensiinireseptorin salpaajia), diureetteja, litiumhoitoa tai muita lääkkeitä, jotka voivat vaikuttaa elektrolyyttitasapainoon, koska tällöin voi esiintyä hyperfosfatemiaa, hypokalsemiaa, hypokalemiaa, hypernatremista dehydraatiota ja asidoosia.

Phosphoral-hoidon aikana lääkkeiden imeytyminen gastrointestinaali-kanavasta voi viivästyä tai jopa estyä täysin. Säännöllisesti otettavien nieltävien lääkkeiden (ehkäisypillerit, epilepsialääkkeet, diabeteslääkkeet, antibiootit) teho saattaa vähentyä tai hävitä kokonaan. Varovaisuutta tulee noudattaa, jos otetaan lääkkeitä, jotka pidentävät QT-aikaa.

Käytettävä varoen potilaille, jotka saavat lisäkilpirauhashormonilääkitystä.

Raskaus ja imetys

Raskaus
Phoshoralista ei ole saatavana kliinistä tietoa raskaudenaikaisesta altistumisesta, eikä tietoja eläintutkimuksista koskien vaikutuksia raskauteen, alkion/sikiön kehitykseen, synnytykseen tai postnataaliseen kehitykseen. Mahdollisesta riskistä ihmisille ei tiedetä. Phosphoralia ei pidä käyttää raskauden aikana, ellei se ole selvästi tarpeellista.

Imetys
EI tiedetä, erittyykö Phosphoral ihmisen rintamaitoon. Koska natriumfosfaatti saattaa kulkeutua äidinmaitoon, on suositeltavaa, että rintamaito lypsetään ja hävitetään ensimmäisestä annoksesta lähtien aina 24 tuntia toisen suolen puhdistusliuos-annoksen jälkeen. Naisten ei tule antaa rintamaitoa lapsille 24 tuntiin toisen Phosphoral-annoksen jälkeen.

Hedelmällisyys
Phosphoral-valmisteen vaikutuksesta miesten ja naisten hedelmällisyyteen ei ole tietoa.

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Phosphoral saattaa aiheuttaa mahdollisesti dehydraation seurauksena esiintyvää heitehuimausta.
Phosphoral-valmisteella on vähäinen tai kohtalainen vaikutus ajokykyyn ja koneidenkäyttökykyyn.

Haittavaikutukset

Alla luetellut haittavaikutukset on raportoitu seuraavien esiintymistiheyksien mukaan: hyvin yleinen (≥ 1/10), yleinen (≥ 1/100, < 1/10), melko harvinainen (≥ 1/1 000, < 1/100), harvinainen (≥ 1/10 000, < 1/1 000), hyvin harvinainen (< 1/10 000), tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä esiintyvyyden arviointiin). Haittavaikutukset on esitetty kussakin yleisyysluokassa haittavaikutuksen vakavuuden mukaan alenevassa järjestyksessä.

IMMUUNIJÄRJESTELMÄ
Hyvin harvinainen
Yliherkkyys

AINEENVAIHDUNTA JA RAVITSEMUS
Melko harvinainen
Dehydraatio

Hyvin harvinainen
Hyperfosfatemia
Hypokalsemia
Hypokalemia
Hypernatremia
Metabolinen asidoosi
Tetania

Tuntematon
Hyponatremia, jonka komplikaationa voi esiintyä neurologisia häiriöitä kuten sekavuutta, koomaa tai kouristuskohtauksia

HERMOSTO
Hyvin yleinen
Heitehuimaus

Yleinen
Päänsärky

Hyvin harvinainen
Tajunnan menetys
Parestesia

SYDÄN
Hyvin harvinainen
Sydäninfarkti
Rytmihäiriöt

VERISUONISTO
Hyvin harvinainen
Hypotensio

RUOANSULATUSELIMISTÖ
Hyvin yleinen
Ripuli
Vatsakipu
Vatsan pingottuneisuus
Pahoinvointi

Yleinen
Oksentelu
Kolonoskopian epänormaaliudet (yksittäisiä tai useampia aftan kaltaisia pistemäisiä leesioita sigma/peräsuolialueella, jotka eivät ole kliinisesti merkityksellisiä ja häviävät itsestään ilman hoitoa)

IHO JA IHONALAINEN KUDOS
Hyvin harvinainen
Allerginen dermatiitti

LUUSTO, LIHAKSET JA SIDEKUDOS
Hyvin harvinainen
Lihaskouristukset

MUNUAISET JA VIRTSATIET
Harvinainen
Akuuttiin fosfaattinefropatiaan liittyvä nefrokalsinoosi

Hyvin harvinainen
Akuutti munuaisten vajaatoiminta
Krooninen munuaisten vajaatoiminta

YLEISOIREET JA ANTOPAIKASSA TODETTAVAT HAITAT
Hyvin yleinen
Vilunväristykset
Astenia

Yleinen
Rintakipu

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen
On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty-haittatasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista seuraavalle taholle:

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA

Yliannostus

Kuolemaan johtavia tapauksia on raportoitu hyperfosfatemiasta, johon on liittynyt samanaikainen hypokalsemia, hypernatremia ja asidoosi, kun Phosphoralia on käytetty ylisuuria määriä, annettu lapsille tai potilaille, joilla on suolentukkeutuma.

Yliannosta saaneilla potilailla on ollut seuraavia oireita: dehydraatiota, hypotensiota, takykardiaa, bradykardiaa, takypneaa, sydänpysähdys, shokki, hengityksen vajaatoimintaa, dyspneaa, kouristuksia, paralyyttistä ileusta, ahdistusta ja kipua. Yliannokset voivat aiheuttaa natrium- ja fosfaattiarvojen nousua ja kalsium- ja kaliumarvojen laskua seerumissa. Näissä tapauksissa hypernatremiaa, hyperfosfatemiaa, hypokalsemiaa, hypokalemiaa ja asidoosia saattaa esiintyä.

Yliannostustapauksia on myös raportoitu esiintyneen lapsilla, joille on vahingossa annettu Phosphoralia tai potilailla, joilla on gastrointestinaalinen tukkeutuma. Näissä tapauksissa potilaat toipuivat täysin. Eräässä tapauksessa yliannostus oli kuusikertainen normaali annokseen verrattuna.

Liian suuresta annoksesta johtuviin toksisiin vaikutuksiin käytetään hoitona rehydraatiota, joskus on kuitenkin välttämätöntä antaa suonensisäisesti 10 % kalsiumglukonaattia.

Farmakologiset ominaisuudet

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: Osmoottisesti vaikuttava laksatiivi, ATC-koodi: A06AD17

Phosphoral on laksatiivinen suola, joka reagoi osmoottisella prosessilla lisäämällä nesteen retentiota ohutsuolen lumenissa. Nesteen kumuloituminen ileumiin aiheuttaa laajentumista ja se taas edistää peristaltiikkaa ja suoliston tyhjentymistä.

Farmakokinetiikka

Natriumfosfaattiliuoksen anto suun kautta aiheutti ohimeneviä seerumin elektrolyyttiarvojen muutoksia terveillä koehenkilöillä. Avoimessa tutkimuksessa 24 terveelle aikuiselle koehenkilölle annettiin natriumfosfaattiliuosta suun kautta. Tutkimuksessa arvioitiin elektrolyyttiarvojen muutosten ajankohtia ja astetta kahdessa ikäryhmässä ja kahdessa sukupuoliryhmässä. Tutkimuksessa oli tarkoitus jäljitellä ennen kolonoskopiaa yleensä tehtävää suolen valmistelua, mukaan lukien kirkkaista nesteistä koostuva ruokavalio, natriumfosfaattiannosten ajoitus ja asianmukainen nesteytys.
Noudatettu hoito-ohjelma eli 2 x 45 ml natriumfosfaattia suun kautta sekä kirkkaita nesteitä oli yhdenmukainen valmisteen hyväksytyn hoito-ohjelman kanssa. Tutkimuspopulaatio oli tasapainoinen sukupuolen ja iän suhteen. Puolet tutkittavista oli vähintään 65-vuotiaita.

Tulosten perusteella seerumin natrium- ja fosfaattipitoisuudet suurenivat mutta kalium- ja kalsiumpitoisuudet pienenivät kunkin annoksen jälkeen.

Kaikkien tutkittavien seerumin fosfaatin keskipitoisuus oli lähtötilanteessa 3,33 mg/dl. Huippupitoisuus 6,26 mg/dl saavutettiin 3 tunnin kohdalla, minkä jälkeen pitoisuus pieneni arvoon 4,70 mg/dl juuri ennen toista annosta (tunnin 12 kohdalla), ja huippupitoisuus 6,86 mg/dl saavutettiin jälleen tunnin 14 kohdalla. Tuntiin 36 mennessä kaikki seerumin fosfaattipitoisuudet olivat normalisoituneet.

Kaaviossa näkyy seerumin fosfaatin keskipitoisuus ajan myötä kussakin ikä- ja sukupuolialaryhmässä. Iäkkäillä naisilla arvot muuttuivat eniten.

Seerumin natriumin keskipitoisuudet vaihtelivat viitealueella (134–147 mmol/l), mutta 4 tutkittavalla natriumarvot ylittivät viitealueen ylärajan.

Pienentyneet seerumin kalium- ja kalsiumpitoisuudet vaihtelivat yksilöllisellä viitealueella ja palautuivat sen jälkeen lähtötasolle 12 tunnin kuluessa toisen annoksen annosta. Tutkittavista 29 %:lla ilmoitettiin viitealueen alarajan (8,5 mg/dl) alittavia seerumin kalsiumarvoja enimmillään 36 tunnin kuluttua ensimmäisen annoksen annosta. Kliinisiä hypokalsemiatapauksia ei kuitenkaan havaittu.

Johtopäätöksenä voidaan todeta, että natriumfosfaatin (2 x 45 ml) antoon liittyvät seerumin elektrolyyttipitoisuuksien muutokset terveillä aikuisilla koehenkilöillä olivat kliinisesti merkityksettömiä ja ohimeneviä ja korjautuivat 12–24 tunnin kuluessa suolen valmisteluohjelman päättymisestä.

Vaikutusta Phosphoral-valmisteen farmakokinetiikkaan munuaisten vajaatoimintapotilailla ei ole tutkittu. Terveitä koehenkilöitä koskevien tietojen ekstrapolointi riskipotilaisiin (esim. munuaispotilaisiin) ei ole mahdollista (ks. kohdat Vasta-aiheet ja Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet).

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Phosphoralilla ei ole suoritettu reproduktiivisia toksisuustutkimuksia eläimillä.

Farmaseuttiset tiedot

Apuaineet

Glyseroli, sakkariininatrium, natriumbentsoaatti (E211), inkivääri-sitruuna makuaine*, puhdistettu vesi

*Inkivääri-sitruuna makuaine: inkivääriuute, alkoholi, sitruunaöljy, osittain deterpinoitu sitruunaöljy, sitruunahappo, vesi

Yhteensopimattomuudet

Ei oleellinen

Kestoaika

3 vuotta.

Käytettävä välittömästi avaamisen jälkeen. Käyttämättä jäänyt osa on hävitettävä.

Säilytys

Säilytä alle 25 °C

Pakkaukset ja valmisteen kuvaus

Markkinoilla olevat pakkaukset

Itsehoito

PHOSPHORAL oraaliliuos
24,4/10,8 g 2 x 45 ml (542/240 mg/ml) (26,83 €)

PF-selosteen tieto

45 ml:n polyetyleenipullo, jossa polypropyleenikierrekorkki ja alumiinisinetti.

Pakkauskoot: 2 x 45 ml (pahvikotelossa);

100 x 45 ml (sairaalapakkaus)

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Valmisteen kuvaus:

Kirkas, väritön, saostumaton ja samentumaton liuos, jolla on inkivääri-sitruunan tuoksu.

Käyttö- ja käsittelyohjeet

Tämä valmiste on laimennettava vedellä ennen käyttöä.

Korvattavuus

PHOSPHORAL oraaliliuos
24,4/10,8 g 2 x 45 ml

 • Ei korvausta.

ATC-koodi

A06AD17

Valmisteyhteenvedon muuttamispäivämäärä

29.03.2022

Yhteystiedot

RECORDATI AB
Jan Stenbecks Torg 17
SE-164 40 Kista
Sverige

+46 8 545 802 30
www.recordati.com