Vertaa PF-selostetta

JAYDESS depotlääkevalmiste, kohtuun 13,5 mg

Lääketurva

Riskienminimointimateriaalit

Terveydenhuollon ammattilainen
Tietoa terveydenhuollon ammattilaisille kohdunulkoisen raskauden riskistä ja Bayerin hormonikierukoiden eroista

Huomioitavaa

▼Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti uutta turvallisuutta koskevaa tietoa. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan epäillyistä lääkkeen haittavaikutuksista. Ks. kohdasta Haittavaikutukset, miten haittavaikutuksista ilmoitetaan.

Vaikuttavat aineet ja niiden määrät

Yksi depotlääkevalmiste sisältää 13,5 mg levonorgestreelia. Lisätietoja vapautumisnopeudesta, ks. kohta Farmakokinetiikka.

Lääkemuoto

Depotlääkevalmiste, kohtuun.

Kliiniset tiedot

Käyttöaiheet

Raskauden ehkäisy 3 vuoden ajan.

Annostus ja antotapa

Suositus: On suositeltavaa, että Jaydess-valmisteen asettaa aina lääkäri tai muu terveydenhuollon ammattilainen, jolla on kokemusta hormonikierukan asetuksista ja/tai joka on saanut koulutuksen Jaydess-valmisteen asettamiseen.

Annostus
Jaydess asetetaan kohtuonteloon ja sen teho säilyy enintään kolme vuotta.

Asetus ja poisto/vaihto

On suositeltavaa, että Jaydess-valmisteen asettaa aina lääkäri tai muu terveydenhuollon ammattilainen, jolla on kokemusta hormonikierukan asetuksista ja/tai joka on saanut koulutuksen Jaydess-valmisteen asettamiseen.

Jaydess asetetaan kohtuonteloon seitsemän päivän kuluessa kuukautisten alkamisesta. Kun poistetun hormonikierukan tilalle asetetaan uusi hormonikierukka, kierron vaiheella ei ole väliä. Jaydess voidaan asettaa myös välittömästi ensimmäisellä raskauskolmanneksella tehdyn abortin jälkeen.

Synnytyksen jälkeistä asetusta tulisi siirtää, kunnes kohtu on täysin supistunut. Asetusta ei tule tehdä ennen kuin synnytyksestä on kulunut vähintään kuusi viikkoa. Jos kohdun supistuminen viivästyy merkittävästi, voi olla hyvä odottaa, kunnes synnytyksestä on kulunut 12 viikkoa.

Jos asetus on vaikea ja/tai asetuksen aikana tai sen jälkeen ilmenee epätavallisen paljon kipua tai vuotoa, kohdun seinämän puhkeamisen mahdollisuus on otettava huomioon ja suoritettava asianmukaiset toimenpiteet, kuten esimerkiksi gynekologinen tutkimus ja ultraäänitutkimus. Gynekologisella tutkimuksella pelkästään ei välttämättä pystytä sulkemaan pois osittaista puhkeamista riittävän hyvin. Vaikka poistolangat olisivat näkyvillä, on osittainen kohdun seinämän puhkeaminen mahdollista.

Jaydess-valmisteen erottaa muista hormonikierukoista sekä ultraäänitutkimuksessa näkyvä hopearengas että ruskeat poistolangat. Jaydess-valmisteen T-runko sisältää bariumsulfaattia, jonka ansiosta Jaydess näkyy röntgentutkimuksissa.

Jaydess poistetaan vetämällä pihdeillä kevyesti langoista. Jos langat eivät ole näkyvissä ja hormonikierukka on ultraäänitutkimuksen perusteella kohtuontelossa, se voidaan poistaa kapeilla pihdeillä. Tämä saattaa vaatia kohdunkaulan kanavan laajentamista tai kirurgista toimenpidettä.

Hormonikierukka on poistettava viimeistään kolmen vuoden kuluttua sen asetuksesta. Jos nainen haluaa jatkaa saman menetelmän käyttöä, uusi hormonikierukka voidaan asettaa välittömästi poistetun hormonikierukan tilalle.

Jos raskautta ei toivota, hormonikierukka tulee poistaa viimeistään seitsemäntenä päivänä vuodon alkamisesta edellyttäen, että naisella on säännöllinen kuukautiskierto. Jos hormonikierukka poistetaan kierron muussa vaiheessa, tai naisella ei ole säännöllisiä kuukautisia ja nainen on ollut sukupuoliyhteydessä poistoa edeltävän viikon aikana, on raskauden riski olemassa. Jatkuvan ehkäisyn varmistamiseksi on uusi hormonikierukka asetettava välittömästi poistetun tilalle tai aloitettava vaihtoehtoisen ehkäisymenetelmän käyttö.

Poiston jälkeen tulee tarkistaa, että Jaydess on ehjä.

Iäkkäät potilaat
Jaydess-valmistetta ei ole tutkittu yli 65-vuotiailla naisilla. Jaydess-valmisteella ei ole käyttöaihetta postmenopausaalisille naisille.

Heikentynyt maksan toiminta
Jaydess-valmistetta ei ole tutkittu potilailla, joilla on heikentynyt maksan toiminta. Jaydess on vasta-aiheinen naisilla, joilla on akuutti maksasairaus tai maksakasvain (ks. kohta Vasta-aiheet).

Heikentynyt munuaisten toiminta
Jaydess-valmistetta ei ole tutkittu potilailla, joilla on heikentynyt munuaisten toiminta.

Pediatriset potilaat
Valmistetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi ennen kuukautisten alkamista. Tiedot valmisteen turvallisuudesta ja tehosta nuorilla, ks. kohta Farmakodynamiikka.

Antotapa
Hormonikierukan asettaa terveydenhuollon ammattilainen aseptisia työtapoja noudattaen.

Jaydess toimitetaan asettimen sisällä steriilissä pakkauksessa, joka tulee avata vasta juuri ennen sen asettamista. Ei saa steriloida uudelleen. Jaydess on kertakäyttöinen. Älä käytä valmistetta, jos sisäpakkaus on vahingoittunut tai auennut. Älä aseta hormonikierukkaa viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen, joka lukee ulkopakkauksessa ja sisäpakkauksessa.

Käyttämätön lääkevalmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.

Asetuksen valmistelu

 • Tee gynekologinen tutkimus kohdun koon ja asennon selvittämiseksi, mahdollisten akuuttien genitaali-infektioiden ja muiden Jaydess-valmisteen vasta-aiheiden havaitsemiseksi; mikäli raskautta epäillään, tulee tehdä raskaustesti.
 • Vie tähystin emättimeen niin, että kohdunkaula tulee näkyviin ja puhdista kohdunnapukka sekä emätin huolellisesti sopivalla antiseptisella liuoksella.
 • Käytä tarvittaessa avustajaa.
 • Tartu kohtupihdeillä tai muilla pihdeillä kohdunnapukan etureunaan kohdun suoristamiseksi. Jos kohtu on kallistunut taaksepäin, voi olla parempi ottaa kiinni kohdunkaulan takareunasta. Tarvittaessa oikaise kohdunkaulan kanava vetämällä kevyesti pihdeistä. Jätä pihdit paikoilleen ja vedä niistä kevyesti koko asetustoimenpiteen ajan.
 • Työnnä sondi kohdunkaulan kanavan läpi kohdunpohjaan asti sen syvyyden mittaamiseksi ja kohtuontelon suunnan määrittämiseksi ja sulkeaksesi pois sekä kohdun poikkeavuudet (esim. väliseinä, limakalvonalaiset myoomat) että aiemmin asetetun kohdunsisäisen ehkäisimen, jota ei ole poistettu. Jos asetuksen aikana ilmenee ongelmia, kohdunkaulakanavan laajentaminen voi olla tarpeen. Jos kohdunkaulan kanavaa on laajennettava, harkitse kipua lieventävän lääkkeen tai paraservikaalipuudutuksen käyttöä.

Asetus/Poisto/vaihto

Katso tarkemmat ohjeet valmisteen asetuksesta/poistosta/vaihdosta pakkauksesta löytyvästä asetusohjeesta.

Vasta-aiheet

 • raskaus (ks. kohta Raskaus ja imetys)
 • akuutti tai toistuva sisäsynnytintulehdus tai tila, joka lisää sisäsynnytintulehdusten riskiä
 • akuutti kohdunkaulan tulehdus tai emätintulehdus
 • synnytyksen jälkeinen kohtutulehdus tai tulehduksellinen keskenmeno viimeisen kolmen kuukauden kuluessa
 • hoitamaton kohdunkaulan epiteelisoluatypia
 • pahanlaatuinen kohdun tai kohdunkaulan kasvain
 • progestiiniriippuvaiset kasvaimet, kuten rintasyöpä
 • epänormaali kohtuverenvuoto, jonka syytä ei ole selvitetty
 • synnynnäinen tai hankittu kohdun anomalia, mukaan lukien myoomat, jotka voivat haitata hormonikierukan asetusta ja/tai paikallaan pysymistä (muuttamalla kohtuontelon muotoa)
 • akuutti maksasairaus tai maksakasvain
 • yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai kohdassa Apuaineet mainituille apuaineille.

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Jaydess-valmisteen käyttöä voidaan jatkaa varovaisuutta noudattaen erikoislääkärikonsultaation perusteella, tai sen poistoa on harkittava, jos potilaalla ilmenee ensimmäistä kertaa jokin seuraavista tiloista:

 • migreeni, aurallinen migreeni, johon liittyy epäsymmetristä näön menetystä, tai muita ohimenevään aivoverenkiertohäiriöön viittaavia oireita
 • poikkeuksellisen voimakas päänsärky
 • keltaisuus
 • voimakas verenpaineen nousu
 • vakava valtimoperäinen sairaus, kuten aivohalvaus tai sydäninfarkti.

Matala-annoksinen levonorgestreeli saattaa muuttaa glukoositoleranssia, joten diabeetikoiden sokeritasapainoa tulee seurata Jaydess-valmisteen käytön aikana. Yleensä ei kuitenkaan ole tarvetta muuttaa hormonikierukkaa käyttävien diabeetikkojen hoitoa.

Lääketieteellinen tutkimus/konsultaatio

Ennen hormonikierukan asetusta potilaalle tulee kertoa Jaydess-valmisteen eduista sekä riskeistä, mukaan lukien kohdun seinamän puhkeamisen merkit ja oireet sekä kohdunulkoisen raskauden riskistä. Ennen asetusta tulee tehdä gynekologinen tutkimus ja tutkia rinnat. Kohdunkaulan irtosolunäyte tulee ottaa tarvittaessa terveydenhuollon ammattilaisen arvioon perustuen. Raskauden ja sukupuolitautien mahdollisuus tulee sulkea pois. Genitaali-infektiot tulee hoitaa ennen asetusta. Kohdun asento ja kohtuontelon koko tulee selvittää. Jaydess-valmisteen tehon varmistamiseksi ja sen poistumisen riskin pienentämiseksi on tärkeää, että se asetetaan kohdun pohjukkaan. Asetusohjeiden huolellinen noudattaminen on tärkeää.

Asetustekniikan harjoitteluun on kiinnitettävä huomiota.

Asetukseen ja poistoon voi liittyä hieman kipua ja vuotoa. Toimenpide saattaa laukaista vasovagaalisen reaktion (esim. pyörtymisen tai kohtauksen epilepsiapotilaalle).

Poistolangat sekä hormonikierukan oikea asento tulisi tarkastaa 4-6 viikon kuluttua asetuksesta. Tämän jälkeen on suositeltavaa, että potilas käy kontrollikäynnillä kerran vuodessa tai useammin, mikäli siihen on kliininen syy.

Jaydess ei sovi käytettäväksi jälkiehkäisyyn.

Jaydess-valmisteen käyttöä runsaiden kuukautisten hoitoon tai estrogeenikorvaushoidon aikaiseen paikalliseen progestiinihoitoon ei ole tutkittu, eikä sitä siksi suositella käytettäväksi näiden hoitoon.

Kohdunulkoinen raskaus

Kliinisissä tutkimuksissa kohdunulkoisten raskauksien määrä Jaydess-valmisteen käyttäjillä oli noin 0,11 sataa naisvuotta kohti. Noin puolet Jaydess-valmisteen käytön aikana alkaneista raskauksista on todennäköisesti kohdunulkoisia.

Naisille, jotka harkitsevat Jaydess-valmisteen käyttöä, tulee kertoa kohdunulkoisen raskauden merkeistä, oireista ja riskeistä. Jos nainen tulee raskaaksi Jaydess-valmistetta käyttäessään, kohdunulkoisen raskauden mahdollisuus täytyy ottaa huomioon ja poissulkea.

Kohdunulkoisen raskauden riski on suurempi naisilla, joilla on aikaisemmin ollut kohdunulkoinen raskaus, munanjohtimien leikkaus tai lantion alueen tulehdus. Kohdunulkoisen raskauden mahdollisuus on otettava huomioon alavatsakipujen yhteydessä, erityisesti jos kuukautiset jäävät tulematta tai jos amenorreapotilaalla alkaa esiintyä vuotoa.

Kohdunulkoinen raskaus saattaa vaikuttaa naisen myöhempään hedelmällisyyteen, ja tämän vuoksi Jaydess-valmisteen riskit ja hyödyt tulee arvioida huolellisesti, erityisesti synnyttämättömillä naisilla.

Käyttö synnyttämättömille naisille: Jaydess ei ole ensisijainen valinta ehkäisymenetelmäksi synnyttämättömille naisille, koska kliininen kokemus on rajallista.

Vaikutus kuukautisvuotoon

Useimmilla käyttäjillä Jaydess vaikuttaa vuotoihin. Muutokset johtuvat siitä, että levonorgestreeli vaikuttaa suoraan endometriumiin eivätkä ne välttämättä korreloi munasarjojen toiminnan kanssa.

Epäsäännöllistä vuotoa ja tiputtelua esiintyy varsin yleisesti ensimmäisten käyttökuukausien aikana. Tämän jälkeen kuukautisten kesto lyhenee ja vuodon määrä vähenee voimakkaan endometriumsuppression vuoksi. Niukka vuoto muuttuu usein oligomenorreaksi tai amenorreaksi.

Kliinisissä tutkimuksissa harvat kuukautiset ja/tai amenorrea kehittyivät vähitellen. Kolmannen käyttövuoden loppuun mennessä noin 22,3 %:lla käyttäjistä oli harvat kuukautiset ja 11,6 %:lla amenorrea. Jos kuukautisvuotoa ei ole tullut kuuden viikon kuluessa edellisen vuodon alkamisesta, tulee raskauden mahdollisuus ottaa huomioon. Raskaustestin toistaminen ei ole tarpeen potilailla, joilla ei ole kuukautisvuotoa, ellei muita raskauden merkkejä ilmaannu.

Jos vuoto muuttuu myöhemmin runsaammaksi ja/tai epäsäännöllisemmäksi, potilas on tutkittava huolellisesti, sillä verenvuoto voi olla myös kohdun limakalvon polyypin, kohdun limakalvon liikakasvun tai syövän oire ja runsaat kuukautiset voivat olla merkki kierukan huomaamatta jääneestä poistumisesta.

Lantion alueen infektiot

Jaydess ja sen asetin ovat steriilit, mutta ne saattavat joutua asetuksen aikana kosketuksiin bakteerien kanssa ja näin ollen kuljettaa mikrobeja sisäsynnyttimiin. Lantion alueen infektioita on raportoitu kaikkien kierukoiden käytön yhteydessä. Kliinisissä tutkimuksissa sisäsynnytintulehduksia (PID) havaittiin useammin Jaydess-valmisteen käytön alkuaikana, mikä vastaa kuparikierukoiden käytöstä julkaistuja tietoja, joiden mukaan tulehdusriski on suurimmillaan asetusta seuraavien 3 viikon aikana. Sen jälkeen tulehdusten esiintyminen vähenee.

Ennen Jaydess-valmisteen käytön aloittamista, potilaan lantion alueen tulehduksiin liittyvät riskit tulee arvioida huolellisesti (esim. useat seksipartnerit, seksitaudit, aiemmat sisäsynnytintulehdukset). Lantion alueen tulehduksella, kuten sisäsynnytintulehduksella, voi olla vakavat seuraukset, ja se saattaa heikentää hedelmällisyyttä ja lisätä kohdunulkoisen raskauden riskiä.

Kuten muidenkin gynekologisten tai kirurgisten toimenpiteiden yhteydessä, vaikea tulehdus tai sepsis (mukaan lukien A-ryhmän streptokokkisepsis) saattaa esiintyä kierukan asetuksen jälkeen. Tämä on kuitenkin erittäin harvinaista.

Jaydess on poistettava, jos naisella on toistuvia kohdun limakalvon tulehduksia tai sisäsynnytintulehduksia tai jos akuutti tulehdus on vaikea tai se ei reagoi hoitoon.

Tulehdusnäytteiden otto on indisoitu ja monitorointia suositellaan, vaikka tulehdukseen viittaavat oireet olisivat lieviä.

Ekspulsio

Jaydess-valmisteella tehdyissä kliinisissä tutkimuksissa hormonikierukan poistuminen oli harvinaista ja luvut vastasivat muista kierukoista julkaistuja lukuja. Jaydess-valmisteen osittainen tai täydellinen poistuminen saattavat aiheuttaa verenvuotoa ja kipua. Osittainen tai täydellinen poistuminen saattaa kuitenkin tapahtua naisen huomaamatta johtaen ehkäisysuojan heikentymiseen tai päättymiseen. Normaalisti Jaydess vähentää kuukautisvuodon määrää, joten vuodon määrän lisääntyminen saattaa olla merkki hormonikierukan poistumisesta.

Paikoiltaan luisunut Jaydess on poistettava. Uusi hormonikierukka voidaan asettaa samalla edellyttäen, että raskauden mahdollisuus on poissuljettu.

Naiselle tulisi neuvoa lankojen tunnustelu emättimestä ja kehottaa ottamaan yhteyttä terveydenhuollon ammattilaiseen, mikäli lankoja ei tunnu.

Perforaatio

Jaydess saattaa, useimmiten asetuksen yhteydessä, puhkaista kohtuontelon tai kohdunkaulan, eikä sitä mahdollisesti havaita kuin vasta myöhemmässä vaiheessa. Tämä voi heikentää valmisteen tehoa. Jos asetus on vaikea ja/tai asetuksen aikana tai sen jälkeen ilmenee epätavallisen paljon kipua tai vuotoa, kohdun seinämän puhkeaminen on poissuljettava suorittamalla heti esimerkiksi gynekologinen ja ultraäänitutkimus. Jos puhkeama todetaan, hormonikierukka on poistettava. Kirurginen toimenpide voi olla tarpeen.

Kohdunsisäistä ehkäisintä käyttävillä naisilla (n = 61 448 naista) tehdyssä laajassa prospektiivisessa non-interventionaalisessa seurantatutkimuksessa yhden vuoden seuranta-aikana perforaation esiintymistiheys oli 1,3 (95 % CI: 1,1–1,6) tuhatta asetusta kohden koko tutkimusaineistossa, 1,4 (95 % CI: 1,1–1,8) tuhatta asetusta kohden levonorgestreelikierukkaa käyttävien ryhmässä ja 1,1 (95 % CI: 0,7–1,6) tuhatta asetusta kohden kuparikierukkaa käyttävien ryhmässä.

Tutkimus osoitti, että asetukseen liittyi suurentunut perforaatioriski sekä imetyksen aikana että synnytyksen jälkeisten 36 viikon aikana (ks. taulukko 1). Molemmat riskitekijät olivat riippumattomia asetettavan kohdunsisäisen ehkäisimen tyypistä.

Taulukko 1: Perforaation esiintyvyys tuhatta asetusta kohden koko tutkimusaineistossa vuoden seuranta-aikana, ryhmiteltynä imetyksen ja synnytyksestä asetusajankohtaan kuluneen ajan mukaan

 Nainen imettää asetusajankohtanaEi imetystä asetusajankohtana
Asetus ≤ 36 viikkoa synnytyksen jälkeen5,6
(95 % CI 3,9–7,9; n = 6 047 asetusta)
1,7
(95 % CI 0,8–3,1; n = 5 927 asetusta)
Asetus > 36 viikkoa synnytyksen jälkeen1,6
(95 % CI 0,0–9,1; n = 608 asetusta)
0,7
(95 % CI 0,5–1,1; n = 41 910 asetusta)

Kun tämän tutkimuksen alaryhmässä seuranta-aikaa jatkettiin 5 vuoteen (n = 39 009 naista, joille asetettiin joko levonorgestreelikierukka tai kupariehkäisin, 73 prosentilla näistä naisista koko seuranta-ajan tiedot olivat saatavilla), perforaation esiintymistiheys minä tahansa ajankohtana 5 vuoden seurantajakson aikana oli 2,0 (95 % CI: 1,6–2,5) tuhatta asetusta kohden. Asetus imetyksen aikana sekä synnytyksen jälkeisten 36 viikon aikana vahvistuivat riskitekijöiksi myös alaryhmässä, jota seurattiin 5 vuoden ajan.

Perforaation riski voi kasvaa naisilla, joilla on huonosti liikkuva taaksepäin kallistunut kohtu.

Asetuksen jälkeinen uusintatutkimus tehdään kuten otsikon ”Lääkärintarkastus/konsultaatio” alla ohjeistetaan. Ohjeita voidaan mukauttaa kliinisen tarpeen mukaan naisille, joilla on perforaation riskitekijöitä

Kadonneet langat

Jos hormonikierukan langat eivät näy kohdunkaulan kanavasta kontrollikäynneillä, huomaamatta jääneen poistumisen ja raskauden mahdollisuus on poissuljettava. On mahdollista, että langat ovat vetäytyneet ylöspäin kohtuun tai kohdunkaulan kanavan sisälle, josta ne saattavat tulla uudelleen esille seuraavan kuukautisvuodon aikana. Kun raskauden mahdollisuus on poissuljettu, langat saadaan useimmiten esiin kohdunkaulan kanavasta jonkin sopivan instrumentin avulla. Jos lankoja ei löydy, ekspulsion tai perforaation mahdollisuus on otettava huomioon. Ultraäänitutkimusta voidaan käyttää hormonikierukan paikallistamiseksi. Jos ultraäänilaitetta ei ole käytettävissä tai jos paikallistaminen ei onnistu ultraäänitutkimuksella, Jaydess-valmisteen paikallistamiseen voidaan käyttää röntgentutkimusta.

Munasarjakystat / laajentuneet munarakkulat

Koska Jaydess-valmisteen ehkäisyteho perustuu pääasiassa paikalliseen vaikutukseen kohdun sisällä, se ei tavallisesti muuta hedelmällisessä iässä olevien naisten ovulointia, johon kuuluvat säännöllinen munarakkuloiden kehitys, munasolujen vapautuminen ja munarakkuloiden atresia. Joskus kuitenkin munarakkuloiden atresia voi viivästyä ja munarakkuloiden kehittyminen jatkua. Näitä laajentuneita munarakkuloita ei voi kliinisesti erottaa munasarjakystista ja niitä, mukaan luettuna munasarjakystat, hemorragiset munasarjakystat ja revenneet munasarjakystat, on raportoitu kliinisissä tutkimuksissa haittavaikutuksena noin 13,2 %:lla Jaydess-valmisteen käyttäjistä. Suurin osa kystistä on oireettomia, mutta jotkut niistä saattavat aiheuttaa alavatsakipua tai yhdyntäkipuja.

Suurimmalla osalla naisista laajentuneet munarakkulat häviävät spontaanisti 2-3 kuukauden aikana. Ellei näin tapahdu, suositellaan ultraäänitutkimusta tai muuta tutkimusta ja löydösten mukaista hoitoa. Kirurgista hoitoa tarvitaan harvoin.

Psyykkiset häiriöt

Masentunut mieliala ja masennus ovat tunnettuja hormonaalisten ehkäisyvalmisteiden käyttöön liittyviä haittavaikutuksia (ks. kohta Haittavaikutukset). Masennus voi olla vakavaa, ja se on itsetuhoisen käyttäytymisen ja itsemurhan tunnettu riskitekijä. Naisia on kehotettava ottamaan yhteyttä lääkäriinsä, jos heillä esiintyy mielialan muutoksia ja masennuksen oireita, myös pian hoidon aloittamisen jälkeen.

Yhteisvaikutukset

Huomioitavaa: mahdollisten yhteisvaikutusten varalta tulee tutustua kaikkien samanaikaisesti käytettävien lääkkeiden valmisteyhteenvetoihin.

Muiden lääkevalmisteiden vaiktutus Jaydess-valmisteeseen

Yhteisvaikutuksia voi esiintyä maksan mikrosomaalisia entsyymejä indusoivien lääkeaineiden kanssa, mikä voi johtaa sukupuolihormonien lisääntyneeseen tai vähentyneeseen puhdistumaan.

Lääkeaineet, jotka lisäävät levonorgestreelin puhdistumaa, esimerkiksi:

Fenytoiini, barbituraatit, primidoni, karbamatsepiini, rifampisiini sekä mahdollisesti myös okskarbatsepiini, topiramaatti, felbamaatti, griseofulviini ja mäkikuismaa (Hypericum perforatum) sisältävät rohdosvalmisteet.

Näiden lääkevalmisteiden vaikutusta Jaydess-valmisteen ehkäisytehoon ei tiedetä, mutta vaikutuksen ei uskota olevan merkittävä, koska Jaydess-valmisteen toimintamekanismi on paikallinen.

Lääkeaineet, joilla on vaihteleva vaikutus levonorgestreelin puhdistumaan, esimerkiksi:

Useat HIV/HCV-proteaasin estäjät ja ei-nukleosidisten käänteiskopioijaentsyymin estäjät voivat suurentaa tai pienentää progestiinin plasmapitoisuutta käytettäessä samanaikaisesti sukupuolihormoneita.

Aineet, jotka vähentävät levonorgesteelin puhdistumaa (entsyymi-inhibiittorit):

Voimakkaiden ja kohtalaisten CYP3A4-inhibiittoreiden kuten atsolisienilääkkeiden (esim. flukonatsoli, itrakonatsoli, ketokonatsoli, vorikonatsoli), verapamiilin, makrolidiantibioottien (esim. klartiromysiini, erytromysiini), diltiatseemin ja greippimehun käyttö voi nostaa progestiinin plasmapitoisuutta.

Magneettikuvaus (MRI)
Ei-kliinisissä testeissä on osoitettu, että magneettikuvauksen suorittaminen Jaydess-valmistetta käyttävälle potilaalle on turvallista seuraavien ehtojen täyttyessä: Staattinen magneettikenttä on enintään 3 teslaa ja spatiaalinen gradienttikenttä on korkeintaan 720 gaussia/cm. Näiden ehtojen täyttyessä 15 minuutin magneettikuvaus nosti lämpötilaa Jaydess-valmisteen sijaintikohdassa korkeintaan 1,8 °C. Magneettikuvan laatu voi heikentyä hieman, jos tutkimuksen kohde on täysin sama kuin Jaydess-valmisteen sijaintikohta tai suhteellisen lähellä sitä.

Raskaus ja imetys

Hedelmällisyys
Levonorgestreelia sisältävän hormonikierukan käyttö ei vaikuta myöhempään hedelmällisyyteen. Hormonikierukan poiston jälkeen hedelmällisyys palautuu normaaliksi (ks. kohta Farmakodynamiikka).

Raskaus
Jaydess-valmistetta ei saa asettaa raskauden aikana (ks. kohta Vasta-aiheet).

Jos nainen tulee Jaydess-valmisteen käytön aikana raskaaksi, kohdunulkoinen raskaus täytyy poissulkea ja hormonikierukka suositellaan poistettavaksi, sillä raskauden aikana kohdussa oleva hormonikierukka saattaa lisätä keskenmenon tai ennenaikaisen synnytyksen riskiä. Hormonikierukan poisto tai kohdun tutkiminen voivat myös laukaista keskenmenon. Jos hormonikierukan poisto ei onnistu ja nainen haluaa jatkaa raskautta, hänelle tulee kertoa riskeistä sekä ennenaikaisen synnytyksen seurauksista lapselle. Tällaisen raskauden kulkua on seurattava tarkasti. Naista tulee kehottaa ilmoittamaan kaikista raskauden komplikaatioihin viittaavista oireista, kuten kouristavista vatsakivuista, joihin liittyy kuumetta.

Koska hormonikierukka asetetaan kohtuun ja sen vaikutus on paikallinen, on otettava huomioon, että se voi aiheuttaa tyttösikiöissä virilisoitumista. Kliiniset kokemukset raskauksista Jaydess-valmisteen käytön aikana ovat hyvän ehkäisytehon vuoksi vähäisiä. Naisille tulee kertoa, että levonorgestreelia sisältävän hormonikierukan ei ole osoitettu aiheuttavan sikiön rakennepoikkeuksia tapauksissa, joissa raskaus on jatkunut loppuun saakka hormonikierukan ollessa paikallaan.

Imetys
Yleisesti ottaen kuusi viikkoa synnytyksen jälkeen aloitettavalla, pelkkää progestiinia sisältävällä valmisteella ei ole todettu olevan haitallisia vaikutuksia lapsen kasvuun tai kehitykseen. Levonorgestreelia vapauttava hormonikierukka ei vaikuta äidinmaidon määrään tai laatuun. Pieniä määriä progestiinia (noin 0,1 % levonorgestreeliannoksesta) siirtyy imettävien äitien rintamaitoon.

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Jaydess-valmisteella ei ole haitallista vaikutusta ajokykyyn tai koneiden käyttökykyyn.

Haittavaikutukset

Turvallisuusprofiilin yhteenveto

Useimmilla naisilla ilmenee Jaydess-valmisteen asettamisen jälkeen muutoksia kuukautisvuodossa. Ajan myötä amenorrean ja harvojen kuukautisten yleisyys nousee, kun taas pitkittyneen vuodon, epäsäännöllisten ja tiheiden kuukautisten yleisyys laskee. Kliinisissä tutkimuksissa havaittiin vuotoprofiileista seuraavaa:

Taulukko 2: Jaydess-valmisteen kliinisissä tutkimuksissa raportoidut vuotoprofiilit

JaydessEnsimmäiset 90 päivääSeuraavat 90 päivääVuoden 1 lopussaVuoden 3 lopussa
Amenorrea< 1 %3 %6 %12 %
Harvat kuukautiset8 %19 %20 %22 %
Tiheät kuukautiset31 %12 %8 %4 %
Epäsäännöllinen vuoto*39 %25 %18 %15 %
Pitkittynyt vuoto*55 %14 %6 %2 %

* Tutkimushenkilöt, joilla on epäsäännöllistä ja pitkittynyttä vuotoa, saattavat kuulua myös johonkin muuhun ryhmään (paitsi amenorrea).

Haittavaikutustaulukko
Jaydess-valmisteen käytön yhteydessä raportoitujen haittavaikutuksien yleisyys on esitetty seuraavassa taulukossa. Haittavaikutukset on esitetty kussakin yleisyysluokassa haittavaikutuksen vakavuuden mukaan alenevassa järjestyksessä. Esiintyvyydet on määritelty seuraavasti:
hyvin yleinen (≥ 1/10),
yleinen (≥ 1/100, < 1/10),
melko harvinainen (≥ 1/1 000, < 1/100),
harvinainen (≥ 1/10 000, < 1/1 000),
hyvin harvinainen (< 1/10 000).

Psyykkiset häiriötYleinenMasentunut mieliala/masennus, libidon väheneminen
HermostoHyvin yleinenPäänsärky
YleinenMigreeni
VerisuonistoMelko harvinainenHuimaus
RuoansulatuselimistöHyvin yleinenVatsakipu/lantion alueen kipu
YleinenPahoinvointi
Iho ja ihonalainen kudosHyvin yleinenAkne/seborrea
YleinenAlopesia
Melko harvinainenHirsutismi
Sukupuolielimet ja rinnatHyvin yleinenVuodon muutokset, mukaan lukien kuukautisvuodon määrän lisääntyminen ja vähentyminen, tiputteluvuoto, harvat kuukautiset ja amenorrea. Munasarjakysta*. Vulvovaginiitti
YleinenSisäsynnytintulehdus, dysmenorrea, rintojen kipu/arkuus, hormonikierukan poistuminen (täydellinen tai osittainen), valkovuoto
Melko harvinainenKohdun seinämän puhkeaminen**
TutkimuksetYleinenPainonnousu

* Kliinisissä tutkimuksissa munasarjojen kystat tuli raportoida haittavaikutuksina, jos ne olivat epänormaaleja, ei-funktionaalisia kystoja ja/tai niiden läpimitta oli ultraäänitutkimuksessa > 3 cm.
** Yleisyys perustuu laajaan prospektiiviseen non-interventionaaliseen seurantatutkimukseen, jossa osoitettiin, että asetus imetyksen aikana sekä asetus synnytyksen jälkeisenä 36 viikon aikana ovat toisistaan riippumattomia perforaation riskitekijöitä (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet). Perforaation yleisyys oli ”harvinainen” Jaydess-valmistetta koskevissa kliinisissä tutkimuksissa, joissa ei ollut mukana imettäviä naisia.

Valittujen haittavaikutusten kuvaus
Levonorgestreelikierukan käytön yhteydessä on raportoitu yliherkkyystapauksia, joihin on liittynyt ihottumaa, urtikariaa ja angioedeemaa.

Jos nainen tulee raskaaksi käyttäessään Jaydess-valmistetta, kohdunulkoisen raskauden suhteellinen riski on tavallista suurempi (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet/Kohdunulkoinen raskaus).

Kumppani saattaa tuntea hormonikierukan langat yhdynnän aikana.

Seuraavia haittavaikutuksia on raportoitu liittyen Jaydess-valmisteen asetukseen tai poistoon:
Toimenpiteen aiheuttama kipu tai verenvuoto, asetuksen laukaisema vasovagaalinen reaktio, johon liittyy huimaus tai pyörtyminen. Toimenpide saattaa epilepsiaa sairastavalla laukaista epileptisen kohtauksen.

Sepsis-tapauksia (mukaan lukien A-ryhmän streptokokkisepsis) on raportoitu kohdunsisäisen ehkäisimen asetuksen jälkeen (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet).

Pediatriset potilaat

Jaydess–valmisteen turvallisuusprofiili on 304 nuorella tehdyn tutkimuksen perusteella yhtenäinen aikuisväestön kanssa.

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen
On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty-haitta- tasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista seuraavalle taholle:

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA

Yliannostus

Ei sovellettavissa.

Farmakologiset ominaisuudet

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: Progestiinia sisältävä muovikierukka. ATC-koodi: G02BA03.

Farmakodynaamiset vaikutukset
Jaydess vaikuttaa pääosin paikallisena progestiinina kohtuontelossa.

Kohdun limakalvon suuri levonorgestreelipitoisuus ehkäisee limakalvon estrogeeni- ja progestiinireseptorien synteesiä. Kohdun limakalvo reagoi suhteellisen vähän estradiolin vaihteluihin, jolloin ilmenee voimakas antiproliferatiivinen vaikutus. Käytön aikana kohdun limakalvolla ilmenee sekä morfologisia muutoksia että heikko paikallinen vierasainereaktio. Kohdunkaulan liman paksuneminen estää siittiöiden kulkua kanavan läpi. Kohdun ja munanjohtimien paikalliset olosuhteet ehkäisevät siittiöiden liikkuvuutta ja toimintakykyä, jolloin myös hedelmöityminen estyy. Jaydess-valmisteella suoritetuissa kliinisissä tutkimuksissa ovulaatiota havainnoitiin suurimmalla osalla tutkimushenkilöistä. Ensimmäisen vuoden aikana ovulaatio havaittiin 34 naisella 35 naisesta, toisena vuonna 26 naisella 27 naisesta ja kolmantena vuonna kaikilla 26 naisella.

Kliininen teho ja turvallisuus
Jaydess-valmisteen ehkäisytehoa on tutkittu kliinisessä tutkimuksessa, johon osallistui 1 432 naista. Tutkimushenkilöt olivat 18–35-vuotiaita ja heistä 38,8 % (556) oli synnyttämättömiä naisia. Synnyttämättömistä naisista 83,6 % (465) ei ollut koskaan ollut raskaana. Yhden vuoden Pearlin indeksi oli 0,41 (95 % luottamusväli 0,13–0,96) ja kolmen vuoden Pearlin indeksi 0,33 (95 % luottamusväli 0,16–0,60). Ehkäisy petti noin 0,4 %:lla ensimmäisenä vuonna ja kumulatiivisesti noin 0,9 %:lla kolmen vuoden aikana. Tähän lukuun sisältyvät myös havaitsemattomien ekspulsioiden ja perforaatioiden aiheuttamat raskaudet. Hormonikierukan käyttö ei vaikuta tulevaan hedelmällisyyteen. Suurempiannoksisella levonorgestreelia vapauttavalla hormonikierukalla tehdyissä tutkimuksissa ilmenee, että noin 80 % naisista, joilta poistettiin hormonikierukka raskaustoiveen vuoksi, tuli raskaaksi 12 kuukauden kuluessa poistosta.

Jaydess–valmisteen turvallisuusprofiili on 304 nuorella tehdyn tutkimuksen perusteella yhtenäinen aikuisväestön kanssa. Tehon odotetaan olevan sama sekä alle 18-vuotiailla että sitä vanhemmilla käyttäjillä.

Kuukautiskiertoon vaikuttaa levonorgestreelin suora vaikutus kohdun limakalvoon eikä sitä säätele munasarjojen toiminta. Munarakkuloiden kehittymisessä, ovulaatiossa tai estradioli- ja progesteronituotannossa ei ole selvää eroa naisilla, joiden vuotoprofiilit ovat erilaiset. Kohdun limakalvon proliferaation estoon liittyvässä prosessissa saattaa aluksi olla tiputtelun lisääntymistä ensimmäisten käyttökuukausien aikana. Tämän jälkeen kohdun limakalvon voimakkaan suppression tuloksena kuukautisvuodon kesto ja määrä pienenevät Jaydess-valmisteen käytön aikana. Niukka vuoto muuttuu usein oligomenorreaksi tai amenorreaksi. Munasarjojen toiminta on normaalia ja estradiolipitoisuudet säilyvät ennallaan jopa silloin, kun Jaydess-valmisteen käyttäjällä on amenorrea.

Farmakokinetiikka

Levonorgestreeli vapautuu paikallisesti kohtuonteloon. In vivo -vapautumiskäyrälle on tunnusomaista alun jyrkkä lasku, joka progressiivisesti hidastuu, ja jossa ensimmäisen vuoden jälkeen on vain pieni muutos aiotun 3 vuoden käytön loppuun saakka. Arvioidut in vivo -vapautumisnopeudet eri ajankohtina näkyvät taulukossa 3.

Taulukko 3: Arvioidut in vivo -vapautumisnopeudet, jotka perustuvat ex vivo -jäämätietoihin.

AikaArvioitu in vivo -vapautumisnopeus [mikrogrammaa/24 tuntia]
24 päivää asetuksen jälkeen14
60 päivää asetuksen jälkeen10
1 vuosi asetuksen jälkeen6
3 vuotta asetuksen jälkeen5
Keskimäärin 1 vuoden aikana8
Keskimäärin 3 vuoden aikana6


Imeytyminen
Hormonikierukan asetuksen jälkeen levonorgestreelin vapautuminen kohtuonteloon alkaa seerumin pitoisuusmittausten perusteella heti. Yli 90 % vapautuneesta levonorgestreelista on systeemisesti saatavilla. Levonorgestreelin maksimipitoisuudet seerumissa saavutetaan kahden viikon kuluessa Jaydess-valmisteen asetuksesta. Seitsemän päivän kuluttua asetuksesta levonorgestreelin keskimääräinen pitoisuus on 162 pg/ml (5.–95. persentiilit: 102–249 pg/ml). Tämän jälkeen levonorgestreelin pitoisuus laskee vähitellen ja kolmen vuoden kuluttua keskimääräinen pitoisuus on 59 pg/ml (5.–95. persentiilit: 36–92 pg/ml). Levonorgestreelia vapauttavan hormonikierukan käytöstä aiheutuva kohtuontelon suuri paikallinen lääkealtistus saa aikaan voimakkaan pitoisuusgradientin kohdun limakalvolta kohtulihakseen (gradientti kohdun limakalvosta kohtulihakseen > 100-kertainen) ja pienen levonorgestreelipitoisuuden seerumissa (gradientti kohdun limakalvosta seerumiin > 1 000-kertainen).

Jakautuminen
Levonorgestreeli sitoutuu ei-spesifisesti seerumin albumiiniin ja spesifisesti sukupuolihormoneja sitovaan globuliiniin (SHBG). Alle 2 % seerumin kokonaislääkepitoisuudesta on vapaana steroidina. Levonorgestreeli sitoutuu korkealla affiniteetilla SHBG:iin. Näin ollen SHBG-pitoisuuden vaihtelut seerumissa johtavat levonorgestreelin kokonaispitoisuuden nousuun (korkeilla SHBG-pitoisuuksilla) tai laskuun (alhaisilla SHBG-pitoisuuksilla) seerumissa. Ensimmäisen kuukauden aikana Jaydess-valmisteen asetuksesta SHBG-pitoisuus laski keskimäärin noin 15% ja pysyi vakaana 3 käyttövuoden ajan. Levonorgestreelin keskimääräinen näennäinen jakautumistilavuus on noin 106 litraa.

Biotransformaatio
Levonorgestreelin metaboloituminen on laajaa. Tärkeimmät metaboliareitit ovat Δ4-3-okso-ryhmän reduktio ja hydroksylaatio paikoilla 2α, 1β ja 16β, mitä seuraa konjugoituminen. CYP3A4 toimii levonorgestreelin oksidatiivisen metabolian pääasiallisena entsyyminä. In vitro -tutkimusten perusteella tämä CYP-välitteinen metaboliareitti on kuitenkin vähemmän keskeinen kuin reduktio ja konjugaatio.

Eliminaatio
Levonorgestreelin kokonaispuhdistuma plasmasta on noin 1,0 ml/min/kg. Vain hyvin pieniä määriä levonorgestreelia erittyy muuttumattomassa muodossa. Metaboliitit erittyvät ulosteeseen ja virtsaan noin suhteessa 1. Puoliintumisaika on noin 1 vuorokausi.

Lineaarisuus/ei-lineaarisuus
Levonorgestreelin farmakokinetiikka riippuu SHBG-pitoisuudesta, johon puolestaan vaikuttavat estrogeenit ja androgeenit. SHBG-pitoisuuden lasku johtaa levonorgestreelin kokonaispitoisuuden laskuun seerumissa osoittaen levonorgestreelin farmakokinetiikan olevan ei-lineaarinen ajan suhteen. Tämä ei oletettavasti vaikuta Jaydess-valmisteen tehoon, koska valmisteen vaikutus on lähinnä paikallinen.

Pediatriset potilaat
Nuorilla naisilla, joiden kuukautiset olivat alkaneet (keski-ikä 16,2, vaihteluväli 12–18 vuotta), tehdyssä vuoden mittaisessa faasi III–tutkimuksessa, 283 nuoren farmakokineettinen analyysi osoitti, että levonorgestreelin arvioitu pitoisuus seerumissa oli nuorilla hieman suurempi (noin 10%) kuin aikuisilla. Tämä tulos korreloi nuorten keskimääräisesti alhaisemman kehonpainon kanssa. Nuorten arvioitu vaihteluväli asettuu kuitenkin aikuisten arvioidun vaihteluvälin sisälle, osoittaen arvojen suurta samankaltaisuutta.
Jaydess-valmisteen asetuksen jälkeen levonorgestreelin farmakokinetiikassa ei oleteta olevan eroja nuorten ja aikuisten välillä.

Etniset erot
Jaydess-valmisteella on Aasian ja Tyynen valtameren aluella tehty kolmen vuoden mittainen faasi III-tutkimus (93% aasialaisia naisia ja 7% muihin etnisiin ryhmiin kuuluvia naisia). Vertailtaessa tuloksia levonorgestreelin farmakokineettisistä ominaisuuksista tässä tutkimuksessa aasialaisessa väestössä ja toisessa faasi III-tutkimuksessa kaukasialaisessa väestössä, ei havaittu kliinisesti merkitsevää eroa systeemisessä alistuksessa ja muissa farmakokineettisissä parametreissä. Lisäksi päivittäinen vapautumisnopeus levonorgestreeliä sisältävästä hormonikierukasta oli sama molemmissa väestöryhmissä.

Jaydess-valmisetten asetuksen jälkeen levonorgestreelin farmakokinetiikassa ei oleteta olevan eroa kaukasialaisten ja aasialaisten naisten välillä.

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Levonorgestreelin farmakologista turvallisuutta, farmakokinetiikkaa ja toksisuutta, mukaan lukien genotoksisuutta ja karsinogeenisuutta, koskevien konventionaalisten tutkimusten tulokset eivät viittaa erityiseen vaaraan ihmisille. Apinoilla tehdyt tutkimukset, joissa levonorgestreelia annettiin kohdun sisään 9-12 kuukauden ajan, vahvistivat farmakologisen vaikutuksen paikallisuuden ja hyvän paikallisen toleranssin eikä paljastanut merkkejä systeemisestä toksisuudesta. Kaniineilla ei havaittu sikiötoksisuutta annettaessa levonorgestreelia kohtuun. Hormoniytimen elastomeeriosien, tuotteen polyeteenimateriaalien, hopearenkaan sekä elastomeerin ja levonorgestreelin yhdistelmän turvallisuustutkimuksissa, jotka perustuivat geneettisen toksikologian arviointiin in vitro- ja in vivo -tutkimusjärjestelmissä sekä bioyhteensopivuustutkimuksiin hiirillä, rotilla, marsuilla, kaniineilla ja in vitro -tutkimusjärjestelmissä, ei ole paljastanut bioyhteensopimattomuutta.

Farmaseuttiset tiedot

Apuaineet

Polydimetyylisiloksaanielastomeeri; piidioksidi, kolloidinen, vedetön; polyeteeni, bariumsulfaatti; rautaoksidi, musta (E172); hopea

Yhteensopimattomuudet

Ei oleellinen.

Kestoaika

3 vuotta.

Säilytys

Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

Pakkaukset ja valmisteen kuvaus

Markkinoilla olevat pakkaukset

Resepti

JAYDESS depotlääkevalmiste, kohtuun
13,5 mg 1 fol (153,02 €)

PF-selosteen tieto

Tuote on pakattu yksittäin lämpömuovattuun läpipainopakkaukseen (PETG), jossa on repäisykansi (PE).

Pakkauskoot 1x1.

Valmisteen kuvaus:

Tuote koostuu valkoisesta tai vaalean keltaisesta läpikuultavan kalvon peittämästä lääkeytimestä, joka on kiinnitetty T‑rungon pystysakaraan. Pystysakara sisältää lisäksi hopealenkin, joka sijaitsee lähellä vaakasakaroita. Valkoisen T‑rungon toisessa päässä on lenkki ja toisessa päässä kaksi vaakasakaraa. Lenkkiin on kiinnitetty kaksi ruskeaa poistolankaa. Depotlääkevalmisteen pystysakara on asetusputken sisällä asettimen kärjessä. Hormonikierukassa ja asettimessa ei ole epäpuhtauksia.

Jaydess-hormonikierukan mitat: 28 x 30 x 1,55 mm

Käyttö- ja käsittelyohjeet

Valmiste on steriilipakkauksessa, joka tulee avata vasta juuri ennen hormonikierukan asettamista. Valmistetta käsiteltäessä on noudatettava aseptisia työtapoja. Jos steriilipakkauksen sauman havaitaan olevan auki, valmiste on hävitettävä riskijätteen hävittämisestä annettujen paikallisten vaatimusten mukaisesti. Tämä koskee myös käytetyn Jaydess-valmisteen ja asettimen hävittämistä. Tuotteen ulkopakkaus ja sisempi läpipainopakkaus voidaan hävittää talousjätteen mukana.

Hormonikierukan asettaa terveydenhuollon ammattilainen aseptisia työtapoja noudattaen (ks. kohta Annostus ja antotapa).

Korvattavuus

JAYDESS depotlääkevalmiste, kohtuun
13,5 mg 1 fol

 • Ei korvausta.

ATC-koodi

G02BA03

Valmisteyhteenvedon muuttamispäivämäärä

06.05.2020

Yhteystiedot

BAYER OY
Keilaranta 12, PL 73
02151 Espoo


020 785 21
www.bayer.fi