Vertaa PF-selostetta

MICROLUTON tabletti, päällystetty 30 mikrog

Vaikuttavat aineet ja niiden määrät

Yksi tabletti sisältää 30 mikrogrammaa levonorgestreelia.

Lääkemuoto

Tabletti, päällystetty.

Kliiniset tiedot

Käyttöaiheet

Raskauden ehkäisy.

Annostus ja antotapa

Miten Microluton-tabletteja käytetään

Pelkkää progestiinia sisältävien ehkäisyvalmisteiden, kuten Microluton, raskausluku on hiukan suurempi kuin yhdistelmäehkäisyvalmisteiden (progestiinia ja estrogeenia sisältävät valmisteet). Ehkäisyn pettämisen todennäköisyys voi lisääntyä, jos tabletteja jää ottamatta tai niitä ei oteta ohjeiden mukaisesti.

Microluton-tabletteja otetaan yksi päivässä jatkuvasti ilman taukoja. Kun ensimmäinen läpipainoliuska on käytetty loppuun, seuraava liuska aloitetaan heti seuraavana päivänä. Tabletit tulee ottaa säännöllisesti, aina samaan aikaan vuorokaudesta, tarvittaessa pienen nestemäärän kera. Tabletit otetaan läpipainopakkaukseen merkityssä järjestyksessä, myös vuodon aikana. Liuskassa olevien tablettien määrä (35 tablettia) ei kuvasta kuukautiskierron pituutta. Läpipainopakkaukseen on jokaisen tabletin kohdalle painettu viikonpäivämerkintä ja pakkauksesta näkee heti, onko tabletti otettu kyseisenä päivänä vai ei, mikä helpottaa valmisteen käyttöä.

Tabletit tulee pyrkiä ottamaan mahdollisimman tarkasti 24 tunnin välein. Kahden tabletin välinen aika ei saa koskaan olla pidempi kuin 27 tuntia.

Jos potilas esimerkiksi päättää ottaa tabletit aamuisin klo 7, hänen tulee ottaa ne aina siihen aikaan. Jos se ei joskus ole mahdollista, tabletti tulee ottaa viimeistään klo 10 aamulla, sillä muuten tablettien ehkäisyteho saattaa heikentyä. Suurin mahdollinen luotettavuus saavutetaan ottamalla tabletit 24 tunnin välein niin täsmällisesti kuin mahdollista.

Miten Microluton-tablettien käyttö aloitetaan

Ei edeltävää hormonaalista ehkäisyä (kuluneen kuukauden aikana)

Tablettien käyttö aloitetaan luonnollisen kuukautiskierron ensimmäisenä päivänä (= ensimmäinen vuotopäivä).

Siirtyminen Microluton-tabletteihin yhdistelmäehkäisytablettivalmisteesta

Microluton-tablettien käyttö aloitetaan ilman taukoa heti aiemman yhdistelmäehkäisytablettivalmisteen viimeisen vaikuttavaa ainetta sisältävän tabletin ottoa seuraavana päivänä.

Siirtyminen toisesta pelkkää progestiinia sisältävästä ehkäisytabletista (minipilleri)

Toisesta pelkkää progestiinia sisältävästä ehkäisytabletista voidaan siirtyä käyttämään Microluton-tabletteja koska tahansa. Tablettien ottamisen välillä ei pidetä taukoa.

Siirtyminen jostain toisesta, ei suun kautta otettavasta pelkkää progestiinia sisältävästä valmisteesta (injektio, implantti)

Implantista voidaan siirtyä käyttämään Microluton-tabletteja sen poistopäivänä ja injektiosta seuraavana suunniteltuna injektiopäivänä, mutta molemmissa tapauksissa naista tulee kehottaa käyttämään lisäksi jotain estemenetelmää 7 ensimmäisen tablettipäivän ajan.

Raskauden keskeytymisen jälkeen

Tablettien käyttö voidaan aloittaa heti raskauden keskeytymisen jälkeen.

Synnytyksen jälkeen

Imetys, ks. kohta Raskaus ja imetys.

Naiset, jotka eivät imetä, voivat aloittaa tablettien käytön neljännellä viikolla synnytyksen jälkeen. Jos tablettien käyttö aloitetaan myöhemmin, tulee 7 ensimmäisen tablettipäivän aikana käyttää lisäksi jotain estemenetelmää. Jos nainen on jo ollut yhdynnässä, raskauden mahdollisuus on suljettava pois ennen ehkäisytablettien käytön varsinaista aloittamista tai odotettava seuraavien kuukautisten alkamista.

Tabletin unohtaminen

Valmisteen ehkäisyteho saattaa heikentyä, jos yksikin tabletti otetaan liian myöhään eli yli 27 tuntia edellisen tabletin ottamisesta (yli 3 tuntia myöhemmin kun se olisi pitänyt ottaa) tai jos tabletin ottaminen unohtuu kokonaan.

Viimeinen unohtunut tabletti tulee ottaa heti muistettaessa, vaikka tällöin olisikin otettava kaksi tablettia samalla kertaa. Seuraavat tabletit otetaan tavanomaiseen aikaan. Lisäksi seuraavien 7 päivän ajan tulee käyttää jotain estemenetelmää, kuten kondomia. Jos nainen on ollut yhdynnässä tabletin unohtamista edeltävien 7 päivän aikana, raskauden mahdollisuus on otettava huomioon. Raskauden mahdollisuus on sitä suurempi mitä useampi tabletti on unohtunut.

Ohjeet oksentelun ja ripulin varalle

Jos oksentelua tai ripulia esiintyy 3-4 tunnin sisällä tabletin ottamisesta, imeytyminen saattaa olla epätäydellistä ja tällöin tulee käyttää lisäehkäisyä. Tällöin sovelletaan tablettien unohtamista koskevia ohjeita (kohta Tabletin unohtaminen). Ylimääräiset tabletit voidaan ottaa läpipainopakkauksen loppupäästä.

Pediatriset potilaat

Microluton-valmisteelle ei ole sopivaa käyttöaihetta ennen kuukautisten alkamista.

Iäkkäät potilaat

Ei oleellinen. Microluton ei ole tarkoitettu käytettäväksi vaihdevuosien jälkeen.

Maksan vajaatoiminta

Microluton on vasta-aiheinen potilaille, joilla on vaikea maksasairaus (ks. kohta Vasta-aiheet).

Munuaisten vajaatoiminta

Microluton-valmisteen käyttöä erityisesti munuaisten vajaatoimintaa sairastavilla potilailla ei ole tutkittu.

Vasta-aiheet

Microluton-tabletteja ei tule käyttää alla lueteltujen tilojen yhteydessä. Jos jokin näistä ilmenee Microluton-tablettien käytön aikana, valmisteen käyttö on lopetettava heti.

  • todettu tai epäilty raskaus
  • aktiivinen laskimotromboembolinen prosessi
  • tämänhetkinen tai aiemmin ilmennyt valtimo- tai sydänsairaus, kuten sydäninfarkti, aivoverisuonitapahtuma tai iskeeminen sydänsairaus
  • diabetes mellitus, johon liittyy verisuonikomplikaatioita
  • vaikea maksasairaus, tämänhetkinen tai aiemmin ilmennyt, niin kauan kuin maksa-arvot eivät ole palautuneet normaaleiksi
  • tämänhetkinen tai aiemmin ilmennyt hyvän- tai pahanlaatuinen maksakasvain
  • maligniteetit, joihin sukupuolihormonit vaikuttavat, tai niiden epäily
  • tuntemattomasta syystä johtuva verenvuoto emättimestä
  • yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai kohdassa Apuaineet mainituille apuaineille.

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Varoitukset

Microluton-tablettien käytöstä aiheutuvaa hyötyä on punnittava siitä mahdollisesti koituvia haittoja vasten jokaisen naisen osalta yksilöllisesti sekä keskusteltava siitä ennen valmisteen käytön aloittamista. Jos jokin alla mainituista tiloista tai riskitekijöistä pahenee, vaikeutuu tai ilmenee ensimmäisen kerran, käyttäjää on kehotettava ottamaan yhteys lääkäriin, joka päättää, pitääkö Microluton-valmisteen käyttö keskeyttää.

Verenkiertohäiriöt

Epidemiologisten tutkimusten tulokset ovat antaneet hyvin vähän viitteitä siitä, että pelkkää progestiinia sisältävien ehkäisytablettien käyttö ja sydäninfarktin ja aivotromboembolian suurentunut riski olisivat yhteydessä toisiinsa. Naisilla, joilla on korkea verenpaine ja jotka käyttävät pelkkää progestiinia sisältäviä ehkäisytabletteja, saattaa aivohalvauksen riski olla hieman suurentunut.

Pelkkää progestiinia sisältävien ehkäisytablettien käyttöön saattaa liittyä pieni, mutta ei tilastollisesti merkitsevä laskimotromboembolian (syvä laskimotromboosi, keuhkoembolia) suurentunut riski. Laskimotromboembolian tunnettuja riskitekijöitä ovat esimerkiksi positiivinen henkilökohtainen tai sukuanamneesi (laskimotromboembolia sisaruksella tai vanhemmalla suhteellisen nuorena), ikä, ylipaino, pitkäaikainen immobilisointi, suuri leikkaus tai suuri trauma. Pitkäaikaisen immobilisoinnin yhteydessä on suositeltavaa keskeyttää valmisteen käyttö (vähintään 4 viikkoa ennen elektiivistä leikkausta) ja aloittaa se uudelleen aikaisintaan 2 viikon kuluttua siitä, kun liikuntakyky on täysin palautunut.

Tromboembolian suurentunut riski lapsivuodeaikana tulee ottaa huomioon.

Valmisteen käyttö tulee lopettaa välittömästi, jos potilaalle ilmaantuu valtimo- tai laskimotromboembolian oireita tai niitä epäillään.

Kasvaimet

Meta-analyysi 54 epidemiologisesta tutkimuksesta osoitti, että yhdistelmäehkäisytablettien käyttäjien suhteellinen rintasyöpäriski on hieman suurentunut (suhteellinen riskikerroin 1,24). Tämä riski häviää vähitellen 10 vuoden kuluessa yhdistelmäehkäisytablettien käytön lopettamisesta. Koska rintasyöpä on harvinainen alle 40-vuotiailla naisilla, on yhdistelmäehkäisytabletteja käyttävillä tai hiljattain niitä käyttäneillä havaittu rintasyöpädiagnoosien ylimäärä pieni verrattuna rintasyöpäriskiin koko elinaikana. Riski sairastua rintasyöpään on pelkkää progestiinia sisältävän valmisteen käyttäjillä mahdollisesti yhtä suuri kuin yhdistelmäehkäisyvalmisteen käyttäjillä. Tutkimukset eivät anna kuitenkaan näyttöä syy-seuraussuhteesta. Havaittu riskin suureneminen voi johtua rintasyövän varhaisemmasta diagnoosista ehkäisytablettien käyttäjillä, ehkäisytablettien biologisista vaikutuksista tai molemmista tekijöistä yhdessä. Lisäksi käyttäjillä diagnosoidut rintasyöpätapaukset ovat yleensä kliinisesti varhaisemmassa vaiheessa kuin ehkäisytabletteja käyttämättömiltä diagnosoidut rintasyöpätapaukset.

Joskus harvoin ehkäisytablettien käyttäjillä on todettu hyvänlaatuisia ja vielä harvemmin pahanlaatuisia maksakasvaimia. Yksittäistapauksissa nämä kasvaimet ovat aiheuttaneet hengenvaarallisia sisäisiä vatsaonteloverenvuotoja. Erotusdiagnostisesti maksakasvaimen mahdollisuutta tulisi harkita, kun Microluton-tablettien käyttäjällä on voimakasta ylävatsakipua, suurentunut maksa tai merkkejä vatsaontelonsisäisestä verenvuodosta.

Muut tilat

Pelkkää progestiinia sisältävillä ehkäisytableteilla ei yleensä ole vaikutusta normotensiivisten naisten verenpaineeseen. Jos Microluton-tablettien käytön aikana kuitenkin ilmenee merkittävää verenpaineen kohoamista, on valmisteen käytön lopettaminen suositeltavaa.

Microluton-tablettien käyttö tulee lopettaa, jos raskausaikana ensi kerran ilmennyt tai aiempaan sukupuolihormonien käyttöön liittynyt keltaisuus ja/tai kutina uusiutuu.

Masentunut mieliala ja masennus ovat tunnettuja hormonaalisten ehkäisyvalmisteiden käyttöön liittyviä haittavaikutuksia (ks. kohta Haittavaikutukset). Masennus voi olla vakavaa, ja se on itsetuhoisen käyttäytymisen ja itsemurhan tunnettu riskitekijä. Naisia on kehotettava ottamaan yhteyttä lääkäriinsä, jos heillä esiintyy mielialan muutoksia ja masennuksen oireita, myös pian hoidon aloittamisen jälkeen.

Vaikka Microluton-tablettien käyttö voi lievästi vaikuttaa perifeeriseen insuliiniresistenssiin ja glukoosin sietoon, pelkkää progestiinia sisältäviä ehkäisytabletteja käyttävien naisten diabeteslääkitystä ei yleensä tarvitse muuttaa. Diabetesta sairastavia naisia sekä naisia, joilla on ollut raskausdiabetes, tulisi kuitenkin seurata tarkoin Microluton-tablettien käytön aikana.

Maksaläiskiä voi joskus esiintyä, erityisesti jos niitä on esiintynyt raskausaikana. Maksaläiskiin taipuvaisten naisten tulisi välttää aurinkoa ja ultraviolettisäteilyaltistusta Microluton-tablettien käytön aikana.

Kohdunulkoisen raskauden mahdollisuus pelkkää progestiinia sisältäviä ehkäisytabletteja käyttävillä naisilla on todennäköisempi kuin yhdistelmäehkäisytabletteja käyttävillä naisilla. Jos naisella on ollut aiemmin kohdunulkoinen raskaus tai munanjohtimien toiminta on häiriintynyt, Microluton-tablettien käytöstä tulisi päättää vasta riskien ja hyötyjen huolellisen arvioinnin jälkeen.

Jos epäsäännöllisten kuukautisten (amenorrea tai amenorrea, jota seuraa pitkittynyt vuoto) yhteydessä ilmenee myös alavatsakipuja, kohdunulkoisen raskauden mahdollisuus on otettava huomioon.

Microluton-tablettien käytön aikana saattaa esiintyä puhkeamattomia munasarjarakkuloita. Useimmat näistä follikkeleista ovat oireettomia, mutta joihinkin saattaa liittyä lantio- tai yhdyntäkipuja. Suurimmassa osassa tapauksista laajentuneet rakkulat katoavat spontaanisti kahden tai kolmen kuukauden tarkkailun aikana.

Lääkärintutkimus

Ennen Microluton-tablettien käytön aloittamista ensimmäistä kertaa tai uudelleen on käyttäjälle tehtävä vasta-aiheet (kohta Vasta-aiheet) ja varoitukset (kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet.1) huomioonottava täydellinen anamneesi (myös sukuanamneesi) sekä lääkärintarkastus. Verenpaine tulisi mitata ja raskaus tulee poissulkea. Valmisteen käyttäjää tulisi myös neuvoa lukemaan pakkausseloste huolellisesti ja noudattamaan siinä annettuja ohjeita. Myöhempien tarkastusten tiheyden ja luonteen tulee perustua vakiintuneisiin hoito-ohjeisiin ja ne sovitetaan yksilöllisesti.

Käyttäjälle on kerrottava, että ehkäisytablettivalmisteet eivät suojaa HIV-infektiolta (AIDS) eivätkä muilta sukupuolitaudeilta.

Tehon heikkeneminen

Tablettien unohtaminen (kohta Tabletin unohtaminen), oksentelu ja ripuli (kohta Ohjeet oksentelun ja ripulin varalle) tai muiden lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö (kohta Yhteisvaikutukset) voivat heikentää Microluton-tablettien tehoa.

Syklikontrollin heikentyminen

Kuukautisvuoto

Suurimmalla osalla potilaista kuukautisten rytmi sekä kuukautisvuodon kesto ja määrä säilyvät entisellään. Tilapäisiä syklin muutoksia voi kuitenkin esiintyä, jolloin sekä pidentynyttä että lyhentynyttä sykliä tulee seurata.

Potilaalle tulee ennen valmisteen käytön aloittamista kertoa mahdollisista kuukautisvuotohäiriöistä. Kuukautisvuotohäiriöitä saattaa esiintyä ensimmäisten käyttökuukausien aikana, minkä jälkeen ne yleensä tasoittuvat valmisteen käytön jatkuessa oman yksilöllisen kierron vakiintuessa. Tilanteen seuraamiseksi potilasta tulee kehottaa pitämään vuodoista kirjaa.

Välivuodot

Erityisesti valmisteen ensimmäisten käyttökuukausien aikana saattaa kuukautisvuotojen välillä esiintyä runsaudeltaan vaihtelevia vuotoja. Välivuotojen esiintyminen ei ole lääketieteellinen peruste lopettaa tablettien käyttöä niin kauan kun elimelliset syyt voidaan sulkea pois.

Kuukautiskierron häiriöitä ei tule hoitaa antamalla potilaalle lisälääkityksenä estrogeenia. Se vain kumoaisi Microluton-tablettien aikaansaamat muutokset kohdunkaulan limassa ja häiritsisi siten merkittävästi valmisteen ehkäisytehoa.

Tyhjennysvuodon poisjäänti

Joillakin naisilla saattaa esiintyä amenorreaa, yleisimmin yhden tai kahden kuukautiskierron verran. Joskus harvoin vuoto saattaa jäädä pois pidemmäksikin aikaa.

Jos tyhjennysvuotoa ei ilmaannu 6 viikkoon viimeisten kuukautisten jälkeen, raskauden mahdollisuus tulee sulkea pois ennen tablettien käytön jatkamista.

Tabletit sisältävät laktoosia ja sakkaroosia. Potilaiden, joilla on harvinainen perinnöllinen galaktoosi- tai fruktoosi-intoleranssi, täydellinen laktaasinpuutos, glukoosi-galaktoosi-imeytymishäiriö tai sakkariini-isomaltaasin puutos, ei pidä käyttää tätä lääkettä.

Yhteisvaikutukset

Yhteisvaikutukset

Huomautus: mahdollisten yhteisvaikutusten varalta tulee tutustua kaikkien samanaikaisesti käytettävien lääkkeiden valmisteyhteenvetoihin.

Muiden lääkevalmisteiden vaikutus Microluton-valmisteeseen

Yhteisvaikutuksia voi esiintyä käytettäessä maksaentsyymejä indusoivia lääkkeitä, mikä voi johtaa sukupuolihormonien lisääntyneeseen puhdistumaan ja voi heikentää ehkäisyvalmisteen tehoa ja/tai aiheuttaa läpäisyvuotoja.

Entsyymi-induktio on havaittavissa jo parin hoitopäivän jälkeen. Maksimaalinen induktio havaitaan yleensä muutaman viikon sisällä. Lääkehoidon keskeyttämisen jälkeen entsyymi-induktio voi jatkua vielä neljän viikon ajan lääkehoidon päätyttyä.

Lyhytkestoinen hoito

Käytettäessä entsyymejä indusoivia lääkkeitä, tulee Microluton-valmisteen lisäksi käyttää lisäehkäisynä tilapäisesti jotain estemenetelmää tai jotain muuta ehkäisymenetelmää. Estemenetelmää tulee käyttää koko lääkehoidon ajan ja vielä 28 päivän ajan sen loppumisen jälkeen. Jos samanaikainen lääkehoito kestää kauemmin kuin Microluton-tablettien läpipainopakkaus, tulee seuraava pakkaus aloittaa heti ensimmäisen jälkeen.

Pitkäkestoinen hoito

Naisille, joita hoidetaan pitkäkestoisesti maksaentsyymejä indusoivilla lääkkeillä, suositellaan toista luotettavaa ei-hormonaalista ehkäisymenetelmää.

Lääkeaineet, jotka lisäävät levonorgestreelin puhdistumaa (entsyymi-induktion aiheuttama Microluton-valmisteen tehon heikkeneminen):
Fenytoiini, barbituraatit, primidoni, karbamatsepiini, rifampisiini sekä mahdollisesti myös okskarbatsepiini, topiramaatti, felbamaatti, griseofulviini ja mäkikuismauutetta (Hypericum perforatum) sisältävät rohdosvalmisteet.

Lääkeaineet, joilla on vaihteleva vaikutus levonorgestreelin puhdistumaan
Useat HIV-proteaasin estäjät ja ei-nukleosidiset käänteiskopioijaentsyymin estäjät mukaan lukien yhdistelmähoito HCV-proteaasin estäjän kanssa, voivat suurentaa tai pienentää progestiinin plasmakonsentraatiota käytettäessä samanaikaisesti sukupuolihormoneita.
Näiden muutosten vaikutus saattaa tietyissä tapauksissa olla kliinisesti merkittävä.

Lääkeaineet, jotka vähentävät levonorgestreelin puhdistumaa (entsyymi-inhibiittorit)
Voimakkaat ja kohtalaiset CYP3A4-inhibiittorit kuten atsoliryhmän sienilääkkeet (esim. flukonatsoli, itrakonatsoli, ketokonatsoli, vorikonatsoli), verapamiili, makrolidit (esim. klaritromysiini, erytromysiini), diltiatseemi, ja greippimehu voivat nostaa plasman levonorgestreelin pitoisuutta. Entsyymi-inhibiittorien aiheuttamien mahdollisten yhteisvaikutusten kliininen merkitys on edelleen tuntematon.

Microluton-valmisteen vaikutukset muihin lääkevalmisteisiin
Ehkäisytabletit voivat vaikuttaa joidenkin tiettyjen lääkkeiden metaboliaan. Niiden pitoisuus plasmassa ja kudoksissa voi muuttua (esim. siklosporiini).
Huom. Mahdolliset yhteisvaikutukset tulee tarkastaa samanaikaisesti käytettävien lääkkeiden valmisteyhteenvedosta.

Muut yhteisvaikutukset

Laboratoriokokeet
Hormonaalisen ehkäisyn käyttö voi vaikuttaa eräisiin laboratorioarvoihin, kuten maksan, kilpirauhasen, lisämunuaisen ja munuaisten toimintakokeiden biokemiallisiin parametreihin, (kantaja)proteiinien (esim. kortikosteroideja sitova globuliini ja lipidi/lipoproteiinifraktiot) pitoisuuksiin plasmassa, hiilihydraattiaineenvaihdunnan parametreihin ja veren hyytymis- ja fibrinolyysiarvoihin. Muutokset pysyvät yleensä normaalialueella.

Raskaus ja imetys

Raskaus
Microluton on vasta-aiheinen raskauden aikana. Jos nainen tulee raskaaksi Microluton-tablettien käytön aikana, niiden käyttö tulee lopettaa heti. Valmistetta ei saa käyttää raskauden aikana.

Epidemiologisten tutkimusten mukaan synnynnäisten kehityshäiriöiden riski ei ole kuitenkaan suurentunut ennen raskautta ehkäisytabletteja käyttäneiden naisten lapsilla, kuten ei myöskään teratogeenisten vaikutusten riski silloin, kun ehkäisytabletteja on käytetty tahattomasti raskauden varhaisvaiheessa.

Imetys
Hormonaalista ehkäisyä ei suositella ensisijaiseksi ehkäisymenetelmäksi imetyksen aikana, mutta pelkkää progestiinia sisältäviä valmisteita pidetään seuraavana vaihtoehtona ei-hormonaalisten ehkäisymenetelmien jälkeen. Pelkkää progestiinia sisältävät valmisteet eivät vaikuta haitallisesti lapsen kasvuun tai kehitykseen, kun niiden käyttö aloitetaan 6 viikkoa synnytyksen jälkeen. Levonorgestreeli ei näytä vaikuttavan rintamaidon laatuun tai määrään, mutta pieniä määriä vaikuttavaa ainetta erittyy rintamaitoon.

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Ei tunneta.

Haittavaikutukset

Pelkkää progestiinia sisältävien tablettien, Microluton mukaan lukien, yleisimmin raportoidut haittavaikutukset ovat kohdun/emättimen verenvuoto mukaan lukien tiputtelu, menorragia ja/tai metrorragia ja amenorrea. Näitä esiintyy ≥ 10 prosentilla käyttäjistä.

Kohdassa ”Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet” mainittujen haittavaikutusten lisäksi pelkkää progestiinia sisältävien ehkäisytablettien käyttäjillä on raportoitu olleen seuraavia haittavaikutuksia, mutta yhteyttä ei ole sen paremmin vahvistettu kuin kumottukaan:

Yleiset ≥ 1/100 ja < 1/10Harvinaiset <1/1000

Immuunijärjestelmän häiriöt
Harvinaiset:yliherkkyysreaktiot
Psyykkiset häiriöt
Harvinaiset:masentuneisuus, libidon muutokset
Hermoston häiriöt
Harvinaiset:päänsärky, huimaus
Silmäsairaudet
Harvinaiset:piilolinssien huono sieto
Ruoansulatuskanavan häiriöt
Harvinaiset:pahoinvointi, oksentelu
Ihon ja ihonalaiskerrosten häiriöt
Harvinaiset:iho-oireet, akne, hirsutismi
Sukupuolielinten ja rintojen häiriöt
Yleiset:vuoro kohdusta/emättimestä mukaan lukien tiputtelu, menorragia ja/tai metrorragia, amenorrea
Harvinaiset:rintojen arkuus, emätinerite
Tutkimukset
Yleiset:painon nousu
Harvinaiset:painon lasku

*Taulukossa on käytetty sopivinta MedDRA-termiä (versio 7.0) kuvaamaan kutakin haittavaikutusta. Synonyymeja tai vastaavia haittavaikutuksia ei ole lueteltu, mutta ne tulee ottaa myös huomioon.

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen
On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty-haitta-tasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista seuraavalle taholle:
www-sivusto: www.fimea.fi

Yliannostus

Yliannostuksen ei ole raportoitu aiheuttavan vakavia haittavaikutuksia. Mahdollisia yliannostusoireita ovat pahoinvointi, oksentelu ja vähäinen verenvuoto emättimestä. Vastalääkettä ei ole ja hoito on oireenmukaista.

Farmakologiset ominaisuudet

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: Progestageenit, levonorgestreeli; ATC-koodi G03AC03

Microluton sisältää hyvin pienen määrän suun kautta otettavaa progestiinia nimeltään levonorgestreelia. Päivittäin otettava 30 mikrogramman levonorgestreeliannos estää raskautta monella, toisistaan riippumattomalla tavalla. Pääasiassa muutoksia tapahtuu kohdunkaulan liman koostumuksessa, minkä seurauksena siittiöiden kulkeutuminen ja nouseminen kohtuonteloon vaikeutuu tai estyy. Lisäksi kohdun limakalvossa kierron aikana tapahtuvat muutokset vaikuttavat nidaatiota estävästi. Microluton ei yleensä estä ovulaatiota, mutta se saattaa pienentää kierron keskivaiheen gonadotropiinihuippuja ja vähentää keltarauhasen toimintaa, mikä osaltaan vaikuttaa raskautta ehkäisevästi.

Raskauksien määrä vain progestiinia sisältäviä valmisteita käyttävillä on hieman korkeampi kuin muita hormonaalisia ehkäisyvalmisteita käyttävillä. Ohjeiden mukaisesti käytettynä yhdistelmäehkäisyvalmisteilla ehkäisyn epäonnistumisen todennäköisyys on vuosittain noin 1 %. Microluton ‑valmisteen ehkäisytehoa on tutkittu kliinisessä tutkimuksessa 1640:llä Microluton ‑tabletteja käyttävällä naisella (yhteensä 27939 hoitosyklin ajan). Korjaamaton Pearlin indeksi oli 4,19 (95 % luottamusväli 3,37 – 5,15). Vain menetelmään perustuneiden epäonnistuneiden ehkäisyjen korjattu Pearlin indeksiksi saatiin 1,0. Microluton‑tablettien teho on vertailukelpoinen muiden vain progestiinia sisältävien ehkäisyvalmisteiden kanssa. Lisäksi Microluton‑valmisteen Pearlin indeksi on samalla tasolla muiden vain progestiinia sisältävien ehkäisyvalmisteiden indeksin kanssa (1,55 – 4,14), jotka eivät kokonaan estä ovulaatiota.

Ehkäisyn epäonnistumisen todennäköisyys voi kasvaa, kun tabletteja jää ottamatta tai ne on otettu käyttöohjeista poikkeavalla tavalla.

Farmakokinetiikka

Imeytyminen
Suun kautta otettu levonorgestreeli imeytyy nopeasti ja täydellisesti. Huippupitoisuus seerumissa on noin 0,8 ng/ml, ja se saavutetaan tunnin kuluttua Microluton-tabletin ottamisesta. Microluton-tableteissa olevan levonorgestreelin absoluuttinen hyötyosuus on noin 82 %.

Jakautuminen
Levonorgestreeli sitoutuu seerumin albumiiniin ja SHBG:hen (sukupuolihormonia sitova globuliini). Vain 1,5 % lääkkeen kokonaismäärästä seerumissa esiintyy vapaana steroidina ja 65 % on spesifisesti sitoutuneena SHBG:hen. Suhteellinen jakautuminen (vapaa, albumiiniin sitoutunut, SHBG:hen sitoutunut) riippuu seerumin SHBG-pitoisuudesta. Microluton-hoidon aikana seerumin SHBG-pitoisuus voi hieman pienentyä, millä saattaa vuorostaan olla pieni vaikutus levonorgestreelin suhteelliseen jakautumiseen näiden kahden sitojaproteiinin välillä. Levonorgestreelin näennäinen jakautumistilavuus on noin 106 l.
Levonorgestreelia erittyy äidinmaitoon ja noin 0,1 % äidin päivittäisestä annoksesta voi siirtyä vastasyntyneeseen maidon välityksellä.

Biotransformaatio
Levonorgestreelin metaboloituminen on laajaa. Tärkeimmät metaboliareitit ovat Δ4-3-okso-ryhmän reduktio ja hydroksylaatio paikoilla 2α, 1β ja 16β, mitä seuraa konjugoituminen. Lisäksi CYP3A4 osallistuu levonorgestreelin oksidatiiviseen metaboliaan. In vitro -tutkimusten perusteella tämä metaboliareitti on kuitenkin vähemmän tärkeä kuin reduktio ja konjugaatio.
Farmakologisesti aktiivisia metaboliitteja ei tunneta. Metabolinen puhdistuma seerumista on 1–1,5 ml/min/kg.

Eliminaatio
Huippupitoisuuden saavuttamisen jälkeen levonorgestreelin pitoisuus seerumissa vähenee kahdessa vaiheessa, joiden puoliintumisajat ovat noin 1 ja 20 tuntia. Muuttumatonta lääkeainetta ei erity. Levonorgestreeli erittyy metaboloituneena puoliksi virtsaan ja puoliksi ulosteeseen; puoliintumisaika on noin 1 vrk.

Vakaa tila
Käytettäessä leevonogestreelia jatkuvasti päivittäinen lääkeainepitoisuus seerumissa saavuttaa vakaan tilan noin 2-3 viikossa, kun SHBG-pitoisuus saavuttaa vakaan tilan. SHBG:n pitoisuus seerumissa vaikuttaa levonorgestreelin farmakokinetiikkaan.

Kun levonorgestreelia käytettiin päivittäin 2-3 viikon ajan annoksella 0,15 mg/vrk (= viisi Microluton-tablettia/vrk), seerumin SHBG-pitoisuuden havaittiin laskevan 50 % ja levonorgestreelipitoisuuden 40 %. Microluton-tabletteja käytettäessä pitoisuuksissa havaitaan samansuuntainen, mutta vain noin 10 %:n aleneminen.

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Toistuvan altistuksen toksisuutta, geenitoksisuutta, karsinogeenisuutta ja lisääntymistoksisuutta koskevissa prekliinisissä tutkimuksissa ei ole todettu sellaista erityistä riskiä, josta ei olisi kerrottu jo muissa kohdissa. On kuitenkin syytä muistaa, että sukupuolisteroidit voivat stimuloida hormoneista riippuvaisten kudosten ja tuumoreiden kasvua.

Farmaseuttiset tiedot

Apuaineet

Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan: laktoosimonohydraatti 32,97 mg ja 19,66 mg sakkaroosia.

Tabletin ydin: Laktoosimonohydraatti, maissitärkkelys, povidoni, talkki, magnesiumstearaatti.

Päällyste: Sakkaroosi, povidoni, makrogoli 6000, kalsiumkarbonaatti, talkki, montaaniglykolivaha.

Yhteensopimattomuudet

Ei oleellinen.

Kestoaika

5 vuotta.

Säilytys

Säilytä alle 25 °C.

Pakkaukset ja valmisteen kuvaus

Markkinoilla olevat pakkaukset

Resepti

MICROLUTON tabletti, päällystetty
30 mikrog 3 x 35 fol (32,37 €)

PF-selosteen tieto

Microluton-tabletit on pakattu 3 x 35 tablettia sisältäviin läpipainopakkauksiin (PVC/Alumiini).

Valmisteen kuvaus:

Valkoinen, pyöreä, kaksoiskupera, päällystetty tabletti (halkaisija noin 5 mm).

Käyttö- ja käsittelyohjeet

Ei erityisvaatimuksia.

Korvattavuus

MICROLUTON tabletti, päällystetty
30 mikrog 3 x 35 fol

  • Ei korvausta.

ATC-koodi

G03AC03

Valmisteyhteenvedon muuttamispäivämäärä

03.01.2020

Yhteystiedot

BAYER OY
Keilaranta 12, PL 73
02151 Espoo


020 785 21
www.bayer.fi