Vertaa PF-selostetta

FEMILAR tabletti, päällystetty 1/1 mg + 2/2 mg

Vaikuttavat aineet ja niiden määrät

Vaaleanpunaiset tabletit (10 kpl): Estradiolivaleraatti 1 mg ja syproteroniasetaatti 1 mg

Tummanruskeat tabletit (11 kpl):Estradiolivaleraatti 2 mg ja syproteroniasetaatti 2 mg

Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan: laktoosimonohydraatti (vaaleanpunainen tabletti 46 mg ja tummanruskea tabletti 45 mg), sakkaroosi (vaaleanpunainen tabletti 34 mg ja tummanruskea tabletti 33 mg).

Lääkemuoto

Tabletti, päällystetty

Kliiniset tiedot

Käyttöaiheet

Raskauden ehkäisy yli 40-vuotiailla naisilla tai niillä 35–40-vuotiailla, joille etinyyliestradiolia sisältävä ehkäisytabletti ei sovi.

Annostus ja antotapa

Annostus

Miten Femilar-tabletteja käytetään

Läpipainopakkauksessa on 21 tablettia ympyrässä. Tablettien ottaminen aloitetaan aina kohdasta, jossa lukee ”Alku”, ja sitä jatketaan päivittäin nuolten osoittamaan suuntaan.

Kotelossa on päivyritarra. Suojapaperin poistamisen jälkeen tarra kiinnitetään läpipainopakkaukseen siten, että punaisen ”Alku”-kohdan alapuolelle tulee se viikonpäivä, jolloin tablettien käyttö aloitetaan. Näin jokaisen tabletin kohdalle on merkitty viikonpäivä, ja pakkauksesta näkee heti onko tabletti otettu kyseisenä päivänä vai ei.

Tabletit otetaan läpipainopakkaukseen merkityssä järjestyksessä joka päivä suunnilleen samaan aikaan, tarvittaessa pienen nestemäärän kanssa. Tabletteja otetaan yksi päivässä 21 perättäisen päivän ajan. Ennen uuden pakkauksen aloittamista pidetään tablettien ottamisessa 7 päivän tauko, jonka aikana tulee yleensä tyhjennysvuoto. Vuoto alkaa tavallisesti 2–3 päivän kuluttua viimeisen tabletin ottamisesta eikä välttämättä ole päättynyt ennen seuraavan pakkauksen aloittamista.

Femilar-tablettien epäsäännöllinen käyttö voi aiheuttaa potilaalle välivuotoja ja se voi heikentää valmisteen terapeuttista vaikutusta ja ehkäisyn luotettavuutta.

Miten Femilar-tablettien käyttö aloitetaan

 • Ei hormonaalista ehkäisyä edeltäneen kuukauden aikana

Tablettien käyttö aloitetaan luonnollisen kuukautiskierron kolmantena päivänä (= kolmas vuotopäivä).

 • Vaihto Femilar-valmisteeseen toisesta yhdistelmäehkäisyvalmisteesta (yhdistelmäehkäisytabletit, ehkäisyrengas tai ehkäisylaastari)

Femilar-tablettien käyttö tulisi aloittaa kolmantena päivänä siitä, kun aiemmin käytössä olleiden yhdistelmäehkäisytablettien viimeinen hormonia sisältävä tabletti (viimeinen vaikuttavaa ainetta sisältävä tabletti) otetaan, eli 3. syklipäivänä.

 • Vaihto Femilar-valmisteeseen pelkkää progestiinia sisältävästä ehkäisyvalmisteesta (pelkkää progestiinia sisältävä ehkäisytabletti, injektio, implantaatti) tai kohdunsisäisestä ehkäisimestä

Pelkkää progestiinia sisältävästä ehkäisytabletista voidaan siirtyä käyttämään Femilar-tabletteja koska tahansa (implantaatista sekä kohdunsisäisestä ehkäisimestä sen poistopäivänä ja injektiosta seuraavana suunniteltuna injektiopäivänä). Kaikissa näissä tapauksissa naisen tulee käyttää lisäehkäisynä jotain estemenetelmää 7 ensimmäisen tablettipäivän ajan.

 • Ensimmäisellä raskauskolmanneksella tapahtuneen raskauden keskeytymisen jälkeen

Tablettien käyttö voidaan aloittaa heti. Muita ehkäisymenetelmiä ei tällöin tarvita.

 • Synnytyksen tai toisella raskauskolmanneksella tapahtuneen raskauden keskeytymisen jälkeen

Imetys, ks. kohta Raskaus ja imetys.

Tablettien käyttö aloitetaan 21–28 vuorokautta synnytyksen tai toisella raskauskolmanneksella tapahtuneen raskauden keskeytymisen jälkeen. Jos tablettien käyttö aloitetaan myöhemmin, tulee 7 ensimmäisen tablettipäivän aikana käyttää lisäksi jotain estemenetelmää. Jos nainen on jo ollut yhdynnässä, raskaus on suljettava pois ennen yhdistelmäehkäisytablettien käytön varsinaista aloittamista tai odotettava seuraavien kuukautisten alkamista.

Tabletin unohtaminen

Jos tabletin unohtamisesta on kulunut alle 12 tuntia, valmisteen ehkäisyteho ei ole heikentynyt. Unohtunut tabletti tulee ottaa heti muistettaessa ja seuraavat tabletit tavanomaiseen aikaan.

Jos tabletin unohtamisesta on kulunut yli 12 tuntia, valmisteen ehkäisyteho voi olla heikentynyt. Seuraavat kaksi perussääntöä pätevät tapauksissa, joissa tablettien ottaminen on unohtunut:

 • Tablettien ottamista ei tule koskaan keskeyttää yli 7 päivän ajaksi
 • Hypotalamus-aivolisäke-munasarja-akselin riittävä suppressio edellyttää tablettien ottamista yhtäjaksoisesti 7 päivän ajan.

Yllä olevan perusteella voidaan antaa seuraavat käytännön ohjeet:

1. tablettiviikko Viimeinen unohtunut tabletti otetaan heti muistettaessa, vaikka tällöin olisikin otettava kaksi tablettia samalla kertaa. Seuraavat tabletit otetaan normaaliin aikaan. Lisäksi seuraavien 7 päivän ajan tulee käyttää jotain estemenetelmää, kuten kondomia. Jos nainen on ollut yhdynnässä tabletin unohtamista edeltävien 7 päivän aikana, raskauden mahdollisuus on otettava huomioon. Raskauden mahdollisuus on sitä suurempi mitä useampi tabletti on unohtunut ja mitä lähempänä säännöllistä tablettitaukoa unohtuneet tabletit ovat.

2. tablettiviikko Viimeinen unohtunut tabletti otetaan heti muistettaessa, vaikka tällöin olisikin otettava kaksi tablettia samalla kertaa. Seuraavat tabletit otetaan normaaliin aikaan. Jos tabletteja on otettu säännöllisesti ohjeen mukaan 7 päivän ajan ennen ensimmäistä unohtunutta tablettia, lisäehkäisyä ei tarvita. Jos tabletteja ei ole otettu ohjeiden mukaan tai nainen on unohtanut useampia tabletteja, häntä on neuvottava käyttämään lisäehkäisyä seuraavien 7 päivän ajan.

3. tablettiviikko

Ehkäisytehoa heikentää lähenevä 7 päivän tablettitauko. Ehkäisytehon heikkeneminen voidaan kuitenkin estää muuttamalla tablettien ottoaikataulua joko alla olevan ohjeen 1 tai ohjeen 2 mukaisesti.

Toimittaessa ohjeen 1 tai ohjeen 2 mukaan lisäehkäisyä ei tarvita, jos tabletteja on otettu oikein 7 päivän ajan ennen ensimmäistä unohtunutta tablettia. Jos tabletteja ei ole otettuoikein, tulee toimia ohjeen 1 mukaan ja käyttää lisäehkäisyä seuraavien 7 päivän ajan.

 • Viimeinen unohtunut tabletti otetaan heti muistettaessa, vaikka tällöin olisikin otettava kaksi tablettia samalla kertaa. Seuraavat tabletit otetaan normaaliin aikaan. Seuraava läpipainopakkaus aloitetaan heti, kun käytössä olevan pakkauksen tabletit loppuvat, niin että tablettien ottamisen väliin ei jää taukoa. Tyhjennysvuoto jää todennäköisesti tulematta ennen uuden pakkauksen loppumista, mutta tablettien käytön aikana voi esiintyä tiputtelu- tai läpäisyvuotoa.
 • Tablettien ottaminen käytössä olleesta läpipainopakkauksesta voidaan myös keskeyttää ja aloittaa 7 päivän tablettitauko. Taukoon luetaan mukaan ne päivät, jolloin tabletit on unohdettu ottaa. Tablettien ottaminen aloitetaan uudesta läpipainopakkauksesta korkeintaan 7 päivän tauon jälkeen.

Jos useampi tabletti on jäänyt ottamatta eikä tyhjennysvuotoa tule ensimmäisen normaalin tablettitauon aikana, raskauden mahdollisuus on otettava huomioon.

Ohjeet ruoansulatuskanavan häiriöiden varalle

Vaikeiden ruoansulatuskanavaoireiden yhteydessä vaikuttavien aineiden imeytyminen saattaa olla epätäydellistä ja tällöin naisen tulee käyttää lisäehkäisyä.

Jos oksentelua esiintyy 3–4 tunnin sisällä tabletin ottamisesta, naisen tulee soveltaa tablettien unohtamista koskevia ohjeita (kohta Annostus ja antotapa.3). Jos nainen ei halua muuttaa tablettien normaalia käyttöaikatauluaan, hänen on otettava ylimääräiset tabletit toisesta läpipainopakkauksesta.

Kuukautisten alkamispäivän muuttaminen tai kuukautisten siirtäminen

Kuukautisia voidaan siirtää aloittamalla uusi läpipainopakkaus heti edellisen loputtua ilman taukoa. Kuukautisia voidaan siirtää niin pitkälle kuin halutaan, kuitenkin enintään toisen läpipainopakkauksen loppumiseen saakka. Tänä aikana voi esiintyä läpäisy- tai tiputteluvuotoa. Tablettien säännöllinen käyttö aloitetaan uudestaan tavanomaisen 7 päivän tablettitauon jälkeen. Kuukautisten siirtämiseen käytetyn läpipainolevyn jäljelle jääneet tabletit on hävitettävä asianmukaisesti.

Jos nainen haluaa muuttaa kuukautisten alkamispäivää nykyisestä joksikin toiseksi viikonpäiväksi, häntä voidaan neuvoa lyhentämään seuraavaa tablettitaukoa niin monella päivällä kuin hän haluaa. Mitä lyhyempi tauko sitä suurempi riski, että tyhjennysvuotoa ei tule ja että toisen pakkauksen käytön aikana esiintyy läpäisy- ja tiputteluvuotoa (kuten kuukautisia siirrettäessä).

Erityispotilasryhmät

Pediatriset potilaat

Femilar ei ole tarkoitettu käytettäväksi alle 35-vuotiaille naisille.

Maksan vajaatoiminta

Femilar-valmistetta ei saa käyttää naisille, joilla on vaikea maksasairaus, tämänhetkinen tai aiemmin ilmennyt, niin kauan kuin maksantoimintaa kuvaavat arvot eivät ole palautuneet normaaleiksi. Ks. myös kohta Vasta-aiheet.

Munuaisten vajaatoiminta

Femilar-valmisteen käyttöä erityisesti munuaisten vajaatoimintaa sairastavilla potilailla ei ole tutkittu eikä niitä siten suositella käytettäväksi tälle potilasryhmälle.

Vasta-aiheet

Yhdistelmäehkäisyvalmisteita ei pidä käyttää seuraavien tilojen yhteydessä. Jos jokin näistä tiloista ilmenee ensimmäistä kertaa yhdistelmäehkäisyvalmisteiden käytön aikana, valmisteen käyttö on lopetettava heti.

 • tämänhetkinen tai aiemmin ilmennyt laskimon tai valtimon tromboottinen/tromboembolinen tapahtuma (esim. syvä laskimotromboosi, keuhkoembolia, sydäninfarkti) tai aivoverisuonitapahtuma
 • tromboosin tämänhetkinen tai aiemmin ilmennyt ennakko-oire (esim. TIA, angina pectoris)
 • anamneesissa migreeni, johon liittyi fokaalisia neurologisia oireita
 • diabetes mellitus, johon liittyy verisuonikomplikaatioita
 • myös huomattavat tai useat laskimo- tai valtimotromboosien riskitekijät voivat olla ehkäisytablettien käytön vasta-aiheita (ks. Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet)
 • vaikea maksasairaus, tämänhetkinen tai aiemmin ilmennyt, niin kauan kuin maksa-arvot eivät ole palautuneet normaaleiksi.
 • tämänhetkinen tai aiemmin ilmennyt hyvän- tai pahanlaatuinen maksakasvain.
 • sukuhormoniriippuvaiset maligniteetit tai niiden epäily (esim. sukupuolielimissä tai rinnoissa).
 • tuntemattomasta syystä johtuva verenvuoto emättimestä.
 • todettu tai epäilty raskaus.
 • meningiooma tai aiemmin sairastettu meningiooma.
 • yliherkkyys vaikuttaville aineille tai kohdassa Apuaineet mainituille apuaineille.

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Varoitukset

Femilar on kaksivaiheinen yhdistelmätabletti, joka on tarkoitettu raskauden ehkäisyyn yli 40-vuotiaille naisille ja niille 35–40-vuotiaille, joille etinyyliestradiolia sisältävä ehkäisytabletti ei sovi. Femilar sisältää luonnollista estrogeenia, estradiolivaleraattia ja 17-alfa-OH-johdannaisiin kuuluvaa neutraalia progestiinia, syproteroniasetaattia. Koostumuksensa vuoksi valmisteella ei ole epäedullista vaikutusta hyytymistekijöihin eikä rasva-aineenvaihduntaan. Kuitenkin, minkä tahansa alla mainitun tilan/riskitekijän ilmetessä on yhdistelmäehkäisytablettien käytöstä aiheutuvaa hyötyä punnittava siitä mahdollisesti koituvia haittoja vasten erikseen kussakin tapauksessa, ja käyttäjän kanssa on keskusteltava asiasta ennen kuin hän päättää käytön aloittamisesta. Jos jokin näistä sairauksista tai riskitekijöistä pahenee tai ilmaantuu ensimmäisen kerran, käyttäjän on otettava yhteys lääkäriin. Lääkärin tulee tällöin päättää käytön keskeyttämisestä.

Verenkiertohäiriöt

Epidemiologisten tutkimusten tulokset viittaavat siihen, että yhdistelmäehkäisytablettien käyttö ja tromboottisten ja tromboembolisten valtimo- ja laskimosairauksien, kuten sydäninfarktin, aivohalvauksen, syvän laskimotromboosin ja keuhkoembolian, suurentunut riski ovat yhteydessä toisiinsa. Tällaiset tapahtumat ovat harvinaisia.

Kaikkien yhdistelmäehkäisytablettien käyttöön liittyy suurentunut laskimotromboembolian riski, joka ilmenee syvänä laskimotromboosina ja/tai keuhkoemboliana. Laskimotromboembolian riski on suurin ensimmäisen käyttövuoden aikana, (sama tai eri valmiste) jolloin nainen aloittaa yhdistelmäehkäisytablettien käytön.

Laskimotromboemboliaa esiintyy matalaestrogeenisten ehkäisytablettivalmisteiden (alle 0,05 mg etinyyliestradiolia) käytön yhteydessä arviolta noin 4 tapausta 10 000 naisvuotta kohti verrattuna 0,5–3 tapaukseen 10 000 naisvuotta kohti naisilla, jotka eivät käytä ehkäisytabletteja. Raskauteen liittyvä laskimotromboembolian riski on 6 tapausta 10 000 raskausvuotta kohti.

Täydellistä toipumista näistä tiloista ei aina tapahdu. Laskimotromboemboliaan liittyvä kuolleisuus on 1 – 2 %.

Muiden verisuonten, kuten maksan, suoliliepeen, munuaisten, aivojen tai verkkokalvon laskimo- ja valtimotrombooseja on raportoitu olleen yhdistelmäehkäisyvalmisteiden käyttäjillä erittäin harvoin. Näiden tapahtumien ja yhdistelmäehkäisyvalmisteiden käytön yhteydestä ei ole yksimielisyyttä.

Laskimon tai valtimon tromboottisten/tromboembolisten tapahtumien tai aivoverisuonitapahtuman oireita voivat olla: jalan toispuolinen kipu ja/tai turvotus, äkillinen vaikea rintakipu riippumatta siitä, säteileekö se vasempaan käsivarteen vai ei, äkillinen hengästyminen, äkillisesti alkanut yskä, poikkeuksellinen, vaikea, pitkittynyt päänsärky, äkillinen osittainen tai täydellinen näönmenetys, kaksoiskuvat, puheen puuroutuminen tai afasia, kiertohuimaus, pyörtyminen, johon voi liittyä fokaalinen epileptinen kohtaus, vartalon toisen puolen tai jonkin ruumiinosan äkillinen heikkous tai erittäin huomattava tunnottomuus, motoriset häiriöt tai akuuttivatsa.

Laskimon tai valtimon tromboottisten/tromboembolisten tapahtumien tai aivoverisuonitapahtuman riskiä suurentavat seuraavat tekijät:

 • ikä
 • tupakointi (riski kasvaa runsaan tupakoinnin ja iän myötä, etenkin yli 35-vuotiailla naisilla)
 • positiivinen sukuanamneesi (ts. laskimo- tai valtimotromboembolia sisaruksella tai vanhemmalla suhteellisen nuorena). Jos perinnöllistä alttiutta epäillään, potilas on syytä ohjata erikoislääkärin tutkimuksiin, ennen kuin yhdistelmäehkäisytablettien käytöstä päätetään
 • lihavuus (painoindeksi yli 30 kg/m2)
 • dyslipoproteinemia
 • hypertensio
 • sydämen läppävika
 • eteisvärinä
 • pitkäaikainen immobilisaatio, suuri leikkaus, alaraajaleikkaus tai suuri trauma. Näissä tilanteissa ehkäisytablettien käyttö on syytä keskeyttää (vähintään neljä viikkoa ennen elektiivistä kirurgiaa) ja aloittaa uudelleen aikaisintaan kahden viikon kuluttua siitä kun liikuntakyky on täysin palautunut.

Suonikohjujen tai spontaanin pinnallisen tromboflebiitin ja laskimotromboosin välisestä yhteydestä ei ole yksimielisyyttä.

Tromboembolian lisääntynyt riski lapsivuodeaikana on otettava huomioon (ks. Raskaus ja imetys, kohta Raskaus ja imetys).

Muita haitallisiin verenkiertotapahtumiin yhdistettyjä tiloja ovat diabetes mellitus, munasarjojen monirakkulatauti, systeeminen lupus erythematosus (SLELED), hemolyyttis-ureeminen oireyhtymä, krooninen tulehduksellinen suolistosairaus (Crohnin tauti tai colitis ulcerosa) ja sirppisoluanemia.

Jos migreenikohtaukset tihenevät tai voimistuvat (mahdollinen aivoverisuonitapahtuman ennakko-oire), voi olla syytä lopettaa yhdistelmäehkäisytablettien käyttö välittömästi.

Biokemiallisia tekijöitä, jotka viittaavat perinnölliseen tai hankittuun laskimo- tai valtimotromboosialttiuteen, ovat APC-resistenssi, hyperhomokysteinemia, antitrombiini III:n puutos, proteiini C:n puutos, proteiini S:n puutos, fosfolipidivasta-aineet (kardiolipiinivasta-aineet, lupusantikoagulantti).

Riski/hyöty-suhdetta harkittaessa on otettava huomioon, että raskauteen liittyvä riski on suurempi kuin yhdistelmäehkäisytablettien käyttöön liittyvä riski.

Kasvaimet

Joissakin epidemiologisissa tutkimuksissa on kohdunkaulasyövän riskin raportoitu kasvaneen yhdistelmäehkäisyvalmisteen pitkäaikaiskäytön (> 5 vuotta) yhteydessä, mutta yksimielisyyttä ei ole siitä, missä määrin tähän havaintoon vaikuttavat sekoittavat tekijät, kuten seksuaalikäyttäytyminen ja muut tekijät (esim. ihmisen papilloomavirus, HPV).

Meta-analyysi 54 epidemiologisesta tutkimuksesta osoitti, että yhdistelmäehkäisytablettien käyttäjien suhteellinen rintasyöpäriski on hieman suurentunut (suhteellinen riskikerroin 1,24). Tämä riski häviää vähitellen 10 vuoden kuluessa yhdistelmäehkäisytablettien käytön lopettamisesta. Koska rintasyöpä on harvinainen alle 40-vuotiailla naisilla, on yhdistelmäehkäisytabletteja käyttävillä tai hiljattain niitä käyttäneillä havaittu rintasyöpädiagnoosien ylimäärä on pieni verrattuna rintasyöpäriskiin koko elinaikana. Tutkimukset eivät anna kuitenkaan näyttöä syy-seuraussuhteesta. Havaittu suurentunut riski voi johtua rintasyövän varhaisemmasta diagnoosista yhdistelmäehkäisytablettien käyttäjillä, yhdistelmäehkäisytablettien biologisista vaikutuksista tai molemmista. Lisäksi käyttäjiltä diagnosoidut rintasyöpätapaukset ovat yleensä kliinisesti varhaisemmassa vaiheessa kuin ehkäisytabletteja käyttämättömiltä diagnosoidut rintasyöpätapaukset.

Harvoissa tapauksissa yhdistelmäehkäisytablettien käyttäjillä on todettu hyvänlaatuisia ja vielä harvemmin pahanlaatuisia maksakasvaimia. Yksittäistapauksissa nämä kasvaimet ovat johtaneet hengenvaarallisiin sisäisiin vatsaonteloverenvuotoihin. Erotusdiagnostisesti maksakasvaimen mahdollisuutta tulisi harkita, kun yhdistelmäehkäisytablettien käyttäjällä on voimakasta ylävatsakipua, suurentunut maksa tai merkkejä vatsaontelonsisäisestä verenvuodosta.

Meningiooma:
Meningioomien (yksittäisten ja multippelien) esiintymiä on raportoitu syproteroniasetaatin käytön yhteydessä, varsinkin suurilla annoksilla (25 mg ja suuremmat) ja pitempiaikaisessa käytössä (ks. kohta Farmakodynamiikka). Jos potilaalla diagnosoidaan meningiooma, hoito kaikilla syproteroniasetaattia sisältävillä valmisteilla on varotoimenpiteenä lopetettava, mukaan lukien Femilar-hoito.

Muut tilat

Naisilla, joilla on hypertriglyseridemia tai sitä esiintyy suvussa voi olla suurentunut haimatulehduksen riski yhdistelmäehkäisytablettien käytön aikana.

Vähäistä verenpaineen kohoamista on raportoitu yhdistelmäehkäisytablettien käyttäjillä, mutta kliinisesti merkitsevä verenpaineen kohoaminen on harvinaista. Jos verenpaine kuitenkin kohoaa kliinisesti merkitsevästi yhdistelmäehkäisytablettien käytön aikana, lääkärin tulisi keskeyttää valmisteen käyttö ja hoitaa hypertensiota. Valmisteen käyttöä voidaan jatkaa, jos verenpainelääkityksellä saadaan aikaan normotensio.

Seuraavia sairaustiloja tai niiden pahenemista on raportoitu esiintyneen sekä raskauden että yhdistelmäehkäisytablettien käytön yhteydessä, mutta niiden yhteydestä yhdistelmäehkäisytablettien käyttöön ei ole pitävää näyttöä: kolestaasiin liittyvä keltaisuus ja/tai kutina, sappikivet, porfyria, systeeminen lupus erythematosus (SLE), hemolyyttis-ureeminen oireyhtymä, Sydenhamin korea, herpes gestationis, otoskleroosiin liittyvä kuulo heikentyminen.

Perinnöllistä angioedeemaa sairastavilla naisilla estrogeenien käyttö saattaa aiheuttaa tai pahentaa angioedeeman oireita.

Masentunut mieliala ja masennus ovat tunnettuja hormonaalisten ehkäisyvalmisteiden käyttöön liittyviä haittavaikutuksia (ks. kohta Haittavaikutukset). Masennus voi olla vakavaa, ja se on itsetuhoisen käyttäytymisen ja itsemurhan tunnettu riskitekijä. Naisia on kehotettava ottamaan yhteyttä lääkäriinsä, jos heillä esiintyy mielialan muutoksia ja masennuksen oireita, myös pian hoidon aloittamisen jälkeen.

Yhdistelmäehkäisytablettien käytön keskeyttäminen saattaa olla tarpeen akuuteissa tai kroonisissa maksan toimintahäiriöissä, kunnes maksan toiminta-arvot ovat normalisoituneet. Yhdistelmäehkäisytablettien käyttö on lopetettava, jos aiemmin raskausaikana ilmennyt tai aiemman sukupuolihormonien käytön aikana ilmennyt kolestaasiin liittyvä keltaisuus uusiutuu.

Vaikka yhdistelmäehkäisytabletit voivat vaikuttaa perifeeriseen insuliiniresistenssiin tai glukoosinsietoon, matalaestrogeenisia yhdistelmäehkäisytabletteja (< 0,05 mg etinyyliestradiolia) käyttävien naisten diabeteshoidon muuttamistarpeesta ei ole näyttöä. Diabeetikkoja tulee kuitenkin seurata huolellisesti yhdistelmäehkäisytablettien käytön aikana ja etenkin ehkäisytablettien käytön alkuvaiheessa.

Endogeenisen masennuksen, epilepsian, Crohnin taudin ja haavaisen paksusuolitulehduksen on raportoitu pahentuneen yhdistelmäehkäisytablettien käytön aikana.

Maksaläiskiä voi joskus esiintyä, erityisesti jos niitä on esiintynyt raskausaikana. Maksaläiskien saamiseen taipuvaisten naisten tulisi välttää aurinkoa ja ultraviolettisäteilyaltistusta yhdistelmäehkäisytablettien käytön aikana.

Tabletit sisältävät laktoosia ja sakkaroosia. Potilaiden, joilla on harvinainen perinnöllinen galaktoosi- tai fruktoosi-intoleranssi, täydellinen laktaasinpuutos, glukoosi-galaktoosi imeytymishäiriö tai sakkaroosi-isomaltaasin vajaatoimintaa, ei pidä käyttää tätä lääkettä.

Lääkärintutkimus

Ennen Femilar-valmisteen käytön aloittamista tai uudelleen aloittamista potilaan sairaushistoria on selvitettävä täydellisesti (mukaan lukien sukuanamneesi) ja raskaus on suljettava pois. Naisen verenpaine on mitattava ja hänelle on tehtävä lääkärintarkastus ottaen huomioon vasta-aiheet (ks. kohta Vasta-aiheet) ja varoitukset (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet). On tärkeää kiinnittää naisen huomiota laskimo- ja valtimoveritulppia koskeviin tietoihin, laskimo- ja valtimoveritulppien oireisiin, tiedossa oleviin riskitekijöihin sekä siihen, mitä tehdä, jos epäilee veritulppaa.

Naisia on myös neuvottava lukemaan pakkausseloste huolellisesti ja noudattamaan siinä annettuja ohjeita. Tarkastuskäyntien tiheyden ja luonteen pitää perustua vakiintuneisiin hoitosuosituksiin, ja ne on toteutettava kunkin naisen kliinisten tarpeiden mukaisesti.

Naisia on varoitettava siitä, että hormonaaliset ehkäisyvalmisteet eivät suojaa HIV-infektiolta (AIDS) tai muilta sukupuoliteitse tarttuvilta taudeilta.

Tehon heikkeneminen

Yhdistelmäehkäisytablettien tehoa voivat heikentää esimerkiksi tablettien unohtaminen (kohta Annostus ja antotapa), ruoansulatuskavanaoireet (kohta Annostus ja antotapa) tai muiden lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö (kohta Yhteisvaikutukset) tai mäkikuismaa (Hypericum perforatum) sisältävien rohdosvalmisteiden käyttö (kohta Yhteisvaikutukset).

Syklikontrolli

Femilar-tablettien käyttäjillä kuukautisvuodon niukkeneminen on tavallista. Kaikki yhdistelmäehkäisytablettivalmisteet voivat aiheuttaa epäsäännöllistä verenvuotoa emättimestä (tiputtelu- tai läpäisyvuotoa) etenkin ensimmäisten käyttökuukausien aikana. Siksi epäsäännöllistä vuotoa kannattaa alkaa tutkia vasta noin kolme kiertoa kestävän sopeutumisvaiheen jälkeen.

Jos vuotohäiriöt jatkuvat tai niitä ilmaantuu kiertojen oltua aiemmin säännölliset, ei-hormonaaliset syyt on syytä ottaa huomioon. Asianmukaiset diagnostiset toimenpiteet (mahdollisesti kohdun kaavinta) ovat perusteltuja maligniteetin tai raskauden poissulkemiseksi.

Joskus tablettitauon aikana ei tule tyhjennysvuotoa. Jos yhdistelmäehkäisytabletteja on käytetty kohdassa Annostus ja antotapa annettujen ohjeiden mukaan, nainen ei todennäköisesti ole raskaana. Jos valmistetta ei kuitenkaan ole käytetty ohjeiden mukaan ennen tyhjennysvuodon ensimmäistä poisjääntiä, tai jos jo kaksi tyhjennysvuotoa on jäänyt tulematta, raskauden mahdollisuus on suljettava pois ennen valmisteen käytön jatkamista.

Femilar niukensi voimakkaasti kuukautisvuotoja ja vähensi dysmenorreaa. Vuotohäiriöinä ilmeni 24 %:lla tiputtelua 6 kuukauden kohdalla ja kolmasosalla naisista esiintyi ajoittaista vuotojen poisjäämistä pillerittömän jakson aikana. Todetuista vuotohäiriöistä huolimatta vuotovapaita päiviä kertyi 24 sykliä kohti, mikä selittää sen, että vuoto-ongelmien vuoksi tablettien käytön keskeytti 12 kuukauden aikana vain 12,1 % naisista.

Yhteisvaikutukset

Yhteisvaikutukset

Lääkeaineinteraktiot voivat heikentää yhdistelmäehkäisytablettien tehoa ja/tai aiheuttaa läpäisyvuotoja. Käytettäessä mitä tahansa alla mainittua lääkeainetta, tulee yhdistelmäehkäisytablettien lisäksi käyttää lisäehkäisynä tilapäisesti jotain estemenetelmää tai jotain muuta ehkäisymenetelmää. Maksaentsyymejä indusoivien lääkeaineiden käytön yhteydessä estemenetelmää tulee käyttää koko lääkehoidon ajan ja vielä 28 päivää sen loppumisen jälkeen. Antibioottilääkitystä saavien naisten tulee käyttää estemenetelmää koko lääkehoidon ajan ja vielä 7 päivää sen loppumisen jälkeen. Poikkeuksina tästä ovat maksaentsyymejä indusoivat antibiootit rifampisiini ja mahdollisesti myös griseofulviini, joiden käytön yhteydessä estemenetelmää tulee käyttää koko lääkehoidon ajan ja vielä 28 päivää sen loppumisen jälkeen. Jos lääkehoito kestää kauemmin kuin yhdistelmäehkäisytablettien läpipainopakkaus, tulee seuraava tablettiliuska aloittaa heti edellisen loputtua ilman tavanomaista tablettitaukoa.

Lääkeaineet, jotka heikentävät yhdistelmäehkäisytablettien tehoa (entsyymi-induktorit ja antibiootit)

Entsyymi-induktorit (lisäävät maksametaboliaa):

Sukupuolihormonien lisääntyneeseen puhdistumaan johtavia yhteisvaikutuksia voi esiintyä maksan mikrosomaalisia entsyymejä indusoivien lääkkeiden kuten hydantoiinijohdosten (esim. fenytoiini), barbituraattien, primidonin, karbamatsepiinin, rifampisiinin ja mahdollisesti myös okskarbatsepiinin, topiramaatin, felbamaatin, griseofulviinin ja mäkikuismauutetta (Hypericum perforatum) sisältävien rohdosvalmisteiden kanssa.

Myös HIV-proteaasin estäjien (esim. ritonaviiri) ja ei-nukleosidirakenteisten käänteiskopioijaentsyymin estäjien (esim. nevirapiini) sekä niiden yhdistelmien on ilmoitettu mahdollisesti vaikuttavan maksan kautta tapahtuvaan metaboliaan.

Mäkikuismaa (Hypericum perforatum) sisältävää rohdosvalmistetta ei tule käyttää samanaikaisesti Femilar-valmisteen kanssa, koska seurauksena voi olla Femilar- tablettien ehkäisytehon heikkeneminen. Läpäisyvuotoja ja tahattomia raskauksia on raportoitu. Vaikutus perustuu mäkikuisman maksaentsyymejä indusoiviin ominaisuuksiin. Entsyymi-induktio voi kestää 2 viikkoa mäkikuismahoidon lopettamisen jälkeen.

Antibiootit (häiritsevät enterohepaattista kiertoa):

Joidenkin kliinisten raporttien mukaan estrogeenien enterohepaattinen kierto saattaa vähentyä tiettyjen antibioottien (esim. penisilliinit, tetrasykliinit) samanaikaisen käytön yhteydessä, jolloin estradiolin pitoisuus seerumissa saattaa laskea.

Yhdistelmäehkäisyvalmisteiden vaikutus muihin lääkeaineisiin

Ehkäisytabletit voivat vaikuttaa tiettyjen muiden lääkkeiden metaboliaan. Pitoisuus plasmassa ja kudoksissa voi vastaavasti joko suurentua (esim. siklosporiini) tai pienentyä (esim. lamotrigiini)

Huom: Mahdolliset yhteisvaikutukset tulee tarkastaa samanaikaisesti käytettävien lääkkeiden valmisteyhteenvedosta.

Muut yhteisvaikutukset

 • Laboratoriokokeet

Steroidiehkäisyn käyttö voi vaikuttaa eräisiin laboratorioarvoihin, kuten maksan, kilpirauhasen, lisämunuaisen ja munuaisten toiminnan biokemiallisiin parametreihin, (kantaja)proteiinien (esimerkiksi kortikosteroideja sitovan globuliinin ja lipidi/lipoproteiinifraktioiden) pitoisuuksiin plasmassa, hiilihydraattiaineenvaihdunnan parametreihin ja veren hyytymis- ja fibrinolyysiparametreihin. Muutokset tapahuvat yleensä viitealueen sisällä.

Raskaus ja imetys

Raskaus

Valmistetta ei saa käyttää raskauden aikana. Jos nainen tulee raskaaksi Femilar-tablettien käytön aikana, valmisteen käyttö tulee lopettaa heti (ks. kohta Prekliiniset tiedot turvallisuudesta).

Kun Femilar-valmisteen käyttö aloitetaan uudelleen, on huomioitava, että laskimotromboembolian riski on suurentunut synnytyksen jälkeisenä aikana (ks. kohdat Annostus ja antotapa ja Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet).

Imetys

Valmistetta ei saa käyttää imetyksen aikana, koska syproteroniasetaatti erittyy äidinmaitoon.

Laajojen epidemiologisten tutkimusten mukaan synnynnäisten kehityshäiriöiden riski lapsella ei ole suurentunut raskautta edeltäneen yhdistelmäehkäisytablettien käytönyhteydessä, eikä teratogeenisten vaikutusten riski silloin, kun yhdistelmäehkäisytabletteja on käytetty tahattomasti raskauden varhaisvaiheessa.

Yhdistelmäehkäisytabletit voivat vaikuttaa imetykseen sillä ne voivat vaikuttaa rintamaidon määrään ja muuttaa sen koostumusta. Siksi yhdistelmäehkäisytabletteja suositellaan yleensä käytettäväksi vasta, kun lapsi on vieroitettu rintamaidosta. Pieniä määriä kontraseptiivisia steroideja ja/tai niiden metaboliitteja voi erittyä rintamaitoon, mutta tämän haitallisuudesta lapsen terveydelle ei ole näyttöä.

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Tutkimuksia valmisteen vaikutuksista ajokykyyn tai koneiden käyttökykyyn ei ole tehty. Diane Nova -valmisteella ei ole havaittu haitallista vaikutusta ajokykyyn tai koneiden käyttökykyyn

Haittavaikutukset

Kaikilla Femilar –valmistetta käyttävillä naisilla on suurentunut laskimotromboembolian riski. Vakavimmat yhdistelmäehkäisytablettien käyttöön liittyvät haittavaikutukset on listattu kohdassa Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet..

Yhdistelmäehkäisytablettien käyttäjillä raportoidut haittavaikutukset, joiden yhteyttä ei ole sen paremmin vahvistettu kuin kumottukaan ovat*:

Elinjärjestelmä

Yleinen (≥1/100, < 1/10)

Melko harvinainen (≥1/1000, <1/100)

Harvinainen (≥ 1/10 000, <1/1000)

Silmät

  

piilolinssien huono sieto

Ruoansulatuselimistö

pahoinvointi, vatsakipu

oksentelu, ripuli

 

Immuunijärjestelmä

  

yliherkkyysreaktiot

Tutkimukset

painonnousu

 

painonlasku

Aineenvaihdunta ja ravitsemus

 

nesteretentio

 

Hermosto

päänsärky

migreeni

 

Psyykkiset haitat

masentuneisuus, mielialan muutokset

libidon väheneminen

libidon lisääntyminen

Verisuonisto

  

laskimotromboembolia

valtimotromboembolia

Sukupuolielimet ja rinnat

Rintojen kipu ja herkkyys

Rintojen turvotus

vaginaeritteen muutokset, eritevuoto rinnoista

Iho ja ihonalainen kudos

 

ihottuma, nokkosihottuma (urtikaria)

kyhmyruusu, erythema multiforme

*Taulukossa on käytetty sopivinta MedDRA termiä (versio 12.0) kuvaamaan kutakin haittavaikutusta. Synonyymeja tai vastaavia haittavaikutuksia ei ole luoteltu, mutta ne tulee ottaa myös huomioon.

Tiettyjen haittavaikutusten kuvaus

Yhdistelmäehkäisyvalmisteita käyttävillä naisilla on havaittu valtimoiden ja laskimoiden tromboottisten ja tromboembolisten tapahtumien lisääntynyt riski. Näitä tapahtumia ovat mm. sydäninfarkti, aivohalvaus, ohimenevät aivoverenkiertohäiriöt (TIA), laskimoveritulppa ja keuhkoembolia. Tapahtumia kuvataan tarkemmin kohdassa Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet.

Kasvaimet

 • rintasyöpädiagnoosien määrä on hieman kohonnut ehkäisytablettien käyttäjillä (suhteellinen riskikerroin 1,24). Koska rintasyöpä on harvinainen alle 40-vuotiailla naisilla, on yhdistelmäehkäisytabletteja käyttävillä rintasyöpädiagnoosien ylimäärä pieni verrattuna rintasyövän kokonaisriskiin. Varmaa näyttöä rintasyöpäriskin yhteydestä yhdistelmäehkäisytablettien käyttöön ei ole. Ks. lisätietoja kohdista Vasta-aiheet ja Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet.
 • hyvän- tai pahanlaatuiset maksakasvaimet.

Muut haittavaikutukset

 • aivoverisuonitapahtumat
 • hypertensio
 • naisilla, joilla on hypertriglyseridemia tai sitä esiintyy suvussa, voi olla suurentunut haimatulehduksen riski yhdistelmäehkäisytablettien käytön aikana
 • muutokset glukoosinsietokyvyssä tai vaikutukset perifeeriseen insuliiniresistenssiin
 • maksan toimintahäiriöt
 • kloasma
 • eksogeeninen estrogeeni voi aiheuttaa tai pahentaa angioedeeman oireita perinnöllistä angioedeemaa sairastavilla naisilla
 • seuraavia sairaustiloja tai niiden pahenemista on raportoitu, mutta niiden yhteydestä yhdistelmäehkäisytablettien käyttöön ei ole pitävää näyttöä: kolestaasiin liittyvä keltaisuus ja/tai kutina, sappikivet, porfyria, systeeminen lupus erythematosus (SLE), hemolyyttis-ureeminen oireyhtymä, Sydenhamin korea, herpes gestationis, otoskleroosiin liittyvä kuulonalenema, Crohnin tauti, haavainen koliitti, kohdunkaulan syöpä.

Eksogeeniset estrogeenit voivat aiheuttaa tai pahentaa angioedeeman oireita perinnöllistä angioedeemaa sairastavilla naisilla.

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen

On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty‐haittatasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista seuraavalle taholle:

www‐sivusto: www.fimea.fi

Yliannostus

Yliannostuksen ei ole raportoitu aiheuttavan vakavia haittavaikutuksia. Mahdollisia yliannostusoireita ovat pahoinvointi, oksentelu ja nuorilla tytöillä vähäinen verenvuoto emättimestä. Antidoottia ei ole, ja jatkohoito on oireenmukaista.

Farmakologiset ominaisuudet

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: Antiandrogeenit ja estrogeenit; ATC-koodi G03HB01

Femilar on kaksivaiheinen yhdistelmäehkäisytabletti, joka sisältää luonnollista estrogeenia, estradiolivaleraattia ja 17-alfa-OH-johdannaisiin kuuluvaa neutraalia progestiinia, syproteroniasetaattia. Syproteroniasetaatti on androgeenireseptoreiden kilpaileva antagonisti, estää androgeenisynteesiä kohde-elimen soluissa ja laskee veren androgeenipitoisuutta antigonadotropisella vaikutuksella.

Edellä mainitun antiandrogeenisen vaikutuksen lisäksi syproteroniasetaatilla on selvä progestiinivaikutus. Progestiinivaikutuksen vuoksi syproteroniasetaatti yksinään annettuna aiheuttaisi kuukautiskierron häiriöitä, joita voidaan vähentää yhdistämällä siihen Femilar-tableteissa estradiolivaleraatti. Tämä edellyttää sitä, että valmistetta otetaan säännöllisesti annostusohjeiden mukaisissa jaksoissa.

Yhdistelmäehkäisyvalmisteiden ehkäisyteho perustuu monen eri tekijän yhteisvaikutukseen. Näistä tärkeimpiä ovat ovulaation estyminen ja kohdunkaulan liman koostumuksen muuttuminen.

Ehkäisyvaikutuksen lisäksi estrogeeni/progestiini-valmisteilla on haittavaikutusten ohella (ks. kohdat Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet ja Haittavaikutukset) myös myönteisiä vaikutuksia: Kierto on säännöllisempi, kuukautiset vähemmän kivuliaat ja vuoto vähäisempää. Viimeksi mainittu tekijä saattaa vähentää raudanpuutosanemian esiintymistä.

Meningiooma
Ranskassa tehdystä epidemiologisesta kohorttitutkimuksesta saatujen tulosten perustella on osoitettu kumulatiivinen annosriippuvainen yhteys syproteroniasetaatin ja meningiooman välillä. Tämä tutkimus perustui Ranskan sairausvakuutusviranomaisilta (CNAM) saatuihin tietoihin, ja siihen osallistui 253 777 naista, jotka käyttivät 50-100 mg:n syproteronitabletteja. Leikkauksella tai sädehoidolla hoidetun meningiooman insidenssiä verrattiin niiden naisten, jotka altistuivat suuriannoksiselle syproteroniasetaatille (kumulatiivinen annos ≥ 3 g) ja naisten, jotka altistuivat hieman syproteroniasetaatille (kumulatiivinen annos < 3 g), välillä. Kumulatiivinen annos-vastesuhde osoitettiin.

Syproteroniasetaatin kumulatiivinen annosIlmaantuvuus
(potilasvuosina)
HRadj (95 % CI) a
Lievä altistus (< 3 g)4,5/100 000Ref.
Altistus ≥ 3 g23,8/100 0006,6 [4,0-11,1]
12-36 g26/100 0006,4 [3,6-11,5]
36-60 g54,4/100 00011,3 [5,8-22,2]
Yli 60 g129,1/100 00021,7 [10,8-43,5]


a Korjattu iän (aikariippuvaisena muuttujana) ja estrogeenin käytön (tutkimukseenottovaiheessa) perusteella

Esimerkiksi 12 g:n kumulatiivinen annos voi vastata vuoden kestävää hoitoa annoksella 50 mg/vrk 20 päivän ajan joka kuukausi.

Farmakokinetiikka

Estradiolivaleraatti

Suun kautta otettu estradiolivaleraatti imeytyy nopeasti ja täydellisesti. Estradiolivaleraatti, steroidiesteri, hajoaa imeytymisen ja maksan ensikierron aikana estradioliksi ja valeriaanahapoksi. Estradioli metaboloituu samanaikaisesti edelleen muodostaen mm. estronia, estriolia ja estronisulfaattia.

Estradiolin huippupitoisuus plasmassa saavutetaan 1–12 tunnin kuluttua annoksesta. Estronin, toisen estrogeenisen metaboliitin, pitoisuus plasmassa on noin 10 kertaa korkeampi. Estradioli sitoutuu albumiiniin ja SHBG:hen (sukupuolihormonia sitova proteiini). Estradiolista 30–40 % sitoutuu SHBG:hen; sitoutumaton fraktio on noin 1–1,5 %.

Eksogeenisen estradiolivaleraatin esterisidoksen hajoamisen jälkeen lääkeaineen metabolia noudattaa endogeenisen estradiolin metaboliaa. Estradiolin metabolinen puhdistuma on noin 30 ml/min/kg. Noin 90 % sen metaboliiteista erittyy munuaisten kautta ja noin 10 % sappeen; puoliintumisaika on noin 1 vrk.

Äidinmaitoon erittyy vain pieniä määriä estradiolia ja sen metaboliitteja.

Suun kautta otetun estradiolivaleraatin biologinen hyötyosuus on noin 3 %.

Syproteroniasetaatti

Imeytyminen

Suun kautta otettu syproteroniasetaatti imeytyy nopeasti ja täydellisesti. Femilar-tabletin ottamisen jälkeen saavutetaan huippupitoisuus noin 1,6 tunnissa. biologinen hyötyosuus on 88 %.

Jakautuminen

Syproteroniasetaatti sitoutuu lähes yksinomaan seerumin albumiiniin. Vain 3,5–4 % kokonaislääkeainepitoisuudesta esiintyy vapaana steroidina. Syproteroniasetaatin näennäinen jakautumistilavuus on 986±437 l.

Biotransformaatio

Syproteroniasetaatti metaboloituu lähes täydellisesti. Päämetaboliitti plasmassa on 15ß-OH-CPA, jonka muodostumiseen ottaa osaa sytokromi P450 entsyymi CYP3A4. Syproteroniasetaatille määritetty puhdistuma seerumista on noin 3,6 ml/min/kg.

Eliminaatio

Syproteroniasetaatin pitoisuus seerumissa vähenee kahdessa vaiheessa, joiden puoliintumisajat ovat 0,8 tuntia ja noin 2,3-3,3vuorokautta. Osa annoksesta erittyy muuttumattomana Sen metaboliitit erittyvät virtsaan ja sappeen suhteessa 1:2. Metaboliittierityksen puoliintumisaika on noin 1,8 vrk.

Vakaa tila

SHGB-pitoisuuden nousu ei vaikuta syproteroniasetaatin farmakokinetiikkaan. Vakaa tila saavutetaan hoitosyklin toisella puoliskolle, jolloin syproteroniasetaatin pitoisuus seerumissa nousee noin 2,5-kertaiseksi.

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Toksisuustutkimuksia estradiolivaleraatin ja syproteroniasetaatin yhdistelmällä ei ole tehty. Farmakologisten ja reseptorisitoutumistutkimusten perusteella turvallisuusarvioinnin kannalta merkittäviä interaktiota ei ole.

Toistuvan annostelun systeemistä siedettävyyttä on tutkittu estradiolivaleraatilla ja syproteroniasetaatilla erikseen. Tutkimusten perusteella ei ole esteitä valmisteen käytölle raskauden ehkäisyyn tarvittavilla annoksilla.

Lisääntymistoksikologisia tutkimuksia estradiolivaleraatin ja syproteroniasetaatin yhdistelmällä ei ole tehty.

 • Syproteroniasetaatti

Systeeminen toksisuus

Toistuvan altistuksen aiheuttamaa toksisuutta koskevien konventionaalisten tutkimusten tulokset eivät viittaa erityiseen riskiin ihmisille.

Sikiötoksisuus/teratogeenisuus

Suurten syproteroniasetaattiannosten käyttö hormoniherkän sukupuolisen eriytymisvaiheen aikana johti poikasikiöiden feminisoitumiseen. Vastasyntyneiltä poikalapsilta, jotka ovat altistuneet kohdussa syproteroniasetaatille, ei ole havaittu merkkejä feminisaatiosta. Valmisteen käyttö on kuitenkin kontraindikoitu raskauden aikana.

Genotoksisuus ja karsinogeenisuus

Yleisesti hyväksytyillä menetelmillä tehtyjen tutkimusten perusteella syproteroniasetaatti ei ole genotoksinen aine. Lisätutkimuksien perusteella se saattaa kuitenkin aiheuttaa rotan ja apinan maksasoluissa ja myös juuri eristetyissä ihmisen maksasoluissa adduktiota DNA:han. Koiran maksasoluissa adduktiota DNA:han on hyvin vähän.

Tämä ilmiö on todettu, kun solut on altistettu syproteroniasetaatille pitoisuuksina, jotka ovat mahdollisia käytettäessä syproteroniasetaatin suositeltua annostusta. Syproteroniasetaattihoidon on todettu in vivo aiheuttavan naarasrotalla paikallisten, mahdollisesti preneoplastisten maksavaurioiden, joihin liittyi soluentsyymien muutoksia, lisääntymistä, sekä mutaatiofrekvenssin lisääntymisen transgeenisillä rotilla, joilla mutaatiokohteena oli bakteerigeeni.

Kliinisten kokemusten ja epidemologisten tutkimusten perusteella syproteroniasetaatti ei näytä lisäävän maksakasvainten esiintyvyyttä ihmisellä. Myöskään jyrsijöillä tehdyissä tuumorigeenisuustutkimuksissa syproteroniasetaatilla ei todettu tuumorigeenisia vaikutuksia. Periaatteessa on kuitenkin muistettava, että sukupuolisteroidit voivat stimuloida hormoneista riippuvaisten kudosten ja tuumoreiden kasvua.

Farmaseuttiset tiedot

Apuaineet

Tabletin ydin:
Laktoosimonohydraatti, maissitärkkelys, povidoni, talkki, magnesiumstearaatti
Päällyste: Sakkaroosi, povidoni, makrogoli 6000, kalsiumkarbonaatti, talkki, glyseroli (85 %), montaaniglykolivaha


Päällysteen väriaineet:

Vaaleanpunainen tabletti: Titaanidioksidi (E171), keltainen ja punainen rautaoksidi (E172)

Tummanruskea tabletti: Titaanidioksidi (E171) ja punainen rautaoksidi (E172)

Yhteensopimattomuudet

Ei oleellinen

Kestoaika

5 vuotta

Säilytys

Säilytä alle 25 °C.

Pakkaukset ja valmisteen kuvaus

Markkinoilla olevat pakkaukset

Resepti

FEMILAR tabletti, päällystetty
1/1 mg + 2/2 mg 21 fol (18,28 €), 3 x 21 fol (51,81 €), 6 x 21 fol (99,69 €)

PF-selosteen tieto

1 x 21 tablettia, 3 x 21 tablettia ja 6 x 21 tablettia läpipainopakkauksissa (PVC/Alumiini).

Valmisteen kuvaus:

Läpipainopakkauksessa on 10 vaaleanpunaista ja 11 tummanruskeaa pyöreää, kuperaa sokeripäällysteistä tablettia (halkaisija 6 mm).

Käyttö- ja käsittelyohjeet

Ei erityisvaatimuksia hävittämisen suhteen.

Korvattavuus

FEMILAR tabletti, päällystetty
1/1 mg + 2/2 mg 21 fol, 3 x 21 fol, 6 x 21 fol

 • Ei korvausta.

ATC-koodi

G03HB01

Valmisteyhteenvedon muuttamispäivämäärä

28.04.2020

Yhteystiedot

BAYER OY
Keilaranta 12, PL 73
02151 Espoo


020 785 21
www.bayer.fi