Vertaa PF-selostetta

NUMETA G16E infuusioneste, emulsio

Lääketurva

Lääketurvatiedotteet

Valolle altistuneiden valmisteiden käyttö voi aiheuttaa vakavia haittavaikutuksia vastasyntyneille keskosille

Huomioitavaa

▼ Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti uutta turvallisuutta koskevaa tietoa. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan epäillyistä lääkkeen haittavaikutuksista. Ks. kohdasta Haittavaikutukset, miten haittavaikutuksista ilmoitetaan.

Vaikuttavat aineet ja niiden määrät

Tämä lääkevalmiste on pakattu kolmiosastoiseen pussiin. Kukin pussi sisältää steriiliä pyrogeenitonta glukoosiliuosta, elektrolyyttejä sisältävää pediatrista aminohappoliuosta ja lipidiemulsiota seuraavat määrät:

Pussin koko

Glukoosiliuos, 50 g/100 ml

Elektrolyyttejä sisältävä aminohappoliuos, 5,9 g/100 ml

Lipidiemulsio, 12,5 g/100 ml

500 ml

155 ml

221 ml

124 ml

Jos potilaalle ei haluta antaa lipidejä, pussista voidaan avata vain elektrolyyttejä sisältävän aminohappoliuososaston ja glukoosiliuososaston välinen sauma ja jättää aminohappoliuos- ja lipidiemulsio-osaston välinen sauma ehjäksi. Pussin sisältö voidaan siis infusoida lipidien kanssa tai ilman niitä. Seuraava taulukko sisältää lääkevalmisteen koostumuksen, kun pussista on sekoitettu kahden osaston sisältö (aminohappo- ja glukoosiliuos, kaksi sekoitettua osastoa, 376 ml liuosta) tai kolmen osaston sisältö (aminohappo- ja glukoosiliuos sekä lipidiemulsio, kolme sekoitettua osastoa, 500 ml emulsiota).

Koostumus

Vaikuttava aine

Kaksi osastoa sekoitettu

(376 ml)

Kolme osastoa sekoitettu

(500 ml)

Aminohappoliuososasto

  

Alaniini

1,03 g

1,03 g

Arginiini

1,08 g

1,08 g

Asparagiinihappo

0,77 g

0,77 g

Kysteiini

0,24 g

0,24 g

Glutamiinihappo

1,29 g

1,29 g

Glysiini

0,51 g

0,51 g

Histidiini

0,49 g

0,49 g

Isoleusiini

0,86 g

0,86 g

Leusiini

1,29 g

1,29 g

Lysiinimonohydraatti

(lysiininä)

1,59 g

(1,42 g)

1,59 g

(1,42 g)

Metioniini

0,31 g

0,31 g

Ornitiinihydrokloridi

(ornitiinina)

0,41 g

(0,32 g)

0,41 g

(0,32 g)

Fenyylialaniini

0,54 g

0,54 g

Proliini

0,39 g

0,39 g

Seriini

0,51 g

0,51 g

Tauriini

0,08 g

0,08 g

Treoniini

0,48 g

0,48 g

Tryptofaani

0,26 g

0,26 g

Tyrosiini

0,10 g

0,10 g

Valiini

0,98 g

0,98 g

Natriumkloridi

0,30 g

0,30 g

Kaliumasetaatti

1,12 g

1,12 g

Kalsiumklorididihydraatti

0,46 g

0,46 g

Magnesiumasetaattitetrahydraatti

0,33 g

0,33 g

Natriumglyserofosfaatti, hydratoitu

0,98 g

0,98 g

Glukoosiliuososasto

  

Glukoosimonohydraatti

(vedettömänä glukoosina)

85,25 g

(77,50 g)

85,25 g

(77,50 g)

Lipidiemulsio-osasto

  

Puhdistettu oliiviöljy (noin 80 %) + puhdistettu soijaöljy (noin 20 %)

-

15,5 g

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta Apuaineet.

Sekoitetun liuoksen/emulsion koostumus:

Koostumus

 

Kaksi osastoa sekoitettu

Kolme osastoa sekoitettu

Tilavuus (ml)

376

100

500

100

Typpi (g)

2,0

0,52

2,0

0,39

Aminohapot (g)

13,0

3,5

13,0

2,6

Glukoosi (g)

77,5

20,6

77,5

15,5

Lipidit (g)

0

0

15,5

3,1

Energia

    

Kokonaiskalorit (kcal)

362

96

517

103

Proteiinittomat kalorit (kcal)

310

82

465

93

Glukoosikalorit (kcal)

310

82

310

62

Lipidikalorit (kcal) a

0

0

155

31

Proteiinittomien kalorien kalori-typpisuhde (kcal/g N)

158

158

237

237

Lipidikaloreiden osuus proteiinittomista kaloreista

33

33

Lipidikaloreiden osuus kokonaiskaloreista

30

30

Elektrolyytit

    

Natrium (mmol)

11,6

3,1

12,0

2,4

Kalium (mmol)

11,4

3,0

11,4

2,3

Magnesium (mmol)

1,6

0,41

1,6

0,31

Kalsium (mmol)

3,1

0,82

3,1

0,62

Fosfaatti (mmol) b

3,2

0,85

4,4

0,87

Asetaatti (mmol)

14,5

3,9

14,5

2,9

Malaatti (mmol)

4,3

1,1

4,3

0,86

Kloridi (mmol)

13,8

3,7

13,8

2,8

pH (noin)

5,5

5,5

5,5

5,5

Osmolaarisuus noin (mOsm/l)

1 585

1 585

1 230

1 230

a Sisältää kananmunan fosfatidien kalorit.

b Sisältää lipidiemulsion sisältämän kananmunan fosfatidien fosfaatin.

Lääkemuoto

Infuusioneste, emulsio.

Kliiniset tiedot

Käyttöaiheet

Numeta on tarkoitettu parenteraaliseen ravinnon antoon täysiaikaisille vastasyntyneille ja enintään 2-vuotiaille lapsille, kun ravinnon anto oraalisesti tai enteraalisesti on mahdotonta, riittämätöntä tai vasta-aiheista.

Annostus ja antotapa

Annostus

Annos valitaan potilaan energiankulutuksen, painon, iän ja sairaustilan mukaan. Annos riippuu myös potilaan kyvystä metaboloida Numeta-valmisteen aineita sekä oraalisesti tai enteraalisesti annetusta lisäenergiasta tai lisäproteiinista. Elektrolyyttien ja makroravintoaineiden kokonaismäärä määräytyy sekoitettujen osastojen lukumäärän mukaan (ks. kohta Vaikuttavat aineet ja niiden määrät).

Päivittäistä enimmäisannosta ei pidä ylittää. Monikammiopussin valmiin koostumuksen vuoksi voi olla mahdollista, että potilaan kaikkia ravitsemustarpeita ei voida tyydyttää. Voi olla kliinisiä tilanteita, joissa potilaille pitää antaa eri määriä ravitsemusta kuin mitä valmiin pussin koostumuksessa on.

Suurin suositeltu infuusionopeus tunnissa ja saantitilavuus vuorokaudessa riippuvat koostumuksesta. Suurin vuorokausiannos määräytyy ensimmäiseksi saavutettavan raja-arvon mukaan. Suurin suositeltu infuusionopeus tunnissa ja saantitilavuus vuorokaudessa:

 

Kaksi osastoa sekoitettu (376 ml)

Kolme osastoa sekoitettu(500 ml)

Suurin infuusionopeus (ml/kg/h)

5,8

5,5

Joka vastaa:

  

Aminohapot (g/kg/h)

0,20a

0,14

Glukoosi (g/kg/h)

1,2

0,85

Lipidit (g/kg/h)

0

0,17a

Enimmäismäärä (ml/kg/vuorokausi)

72,3

96,2

Joka vastaa:

  

Aminohapot (g/kg/vuorokausi)

2,5a

2,5a

Glukoosi (g/kg/vuorokausi)

14,9

14,9

Lipidit (g/kg/vuorokausi)

0

3,0

a Rajoittava parametri ESPEN-ESPGHAN-ohjeiden mukaan.

Antotapa

Infuusionesteen, liuoksen/emulsion, sekoitus- ja käyttöohjeet, ks. kohta Käyttö- ja käsittelyohjeet.

Suuren osmolaarisuuden vuoksi laimentamaton Numeta voidaan antaa vain keskuslaskimoon. Jos Numeta-valmistetta laimennetaan kuitenkin riittävästi injektionesteisiin käytettävällä vedellä, sen osmolaarisuus laskee ja se voidaan antaa ääreislaskimoon. Seuraavassa taulukossa esitetään, miten laimennus vaikuttaa pussien osmolaarisuuteen.

Esimerkkejä pussien osmolaarisuudesta hivenaineiden, vitamiinien ja injektionesteisiin käytettävän veden lisäämisen jälkeen, kun pussista on sekoitettu kahden tai kolmen osaston sisältö:

 

Aminohappo- ja glukoosiliuos (kaksi osastoa sekoitettu)

Aminohappo- ja glukoosiliuos sekä lipidiemulsio (kolme osastoa sekoitettu)

Pussin alkutilavuus (ml)

376

500

Pussin alkuosmolaarisuus (mOsm/l, noin)

1 585

1 230

Lisätyn veden tilavuus (ml)

450

350

Lisätyt hivenaineeta

5 ml TE2-valmistetta

5 ml TE2-valmistetta

Lisätyt vitamiinita

½ V1-injektiopulloa

½ V1-injektiopulloa +

½ V2-injektiopulloa

Lopullinen tilavuus lisäysten jälkeen (ml)

836

860

Osmolaarisuus lisäysten jälkeen

(mOsm/l, noin)

715

715

a Vitamiini- ja hivenainevalmisteiden koostumus on kuvattu alla.

Käytetyn hivenainevalmisteen koostumus

Injektiopullon koostumus

TE2

(10 ml)

Rauta

8,9 µmol tai 0,5 mg

Sinkki

15,3 µmol tai 1 mg

Seleeni

0,6 µmol tai 0,05 mg

Kupari

4,7 µmol tai 0,3 mg

Jodi

0,4 µmol tai 0,05 mg

Fluori

26,3 µmol tai 0,5 mg

Molybdeeni

0,5 µmol tai 0,05 mg

Mangaani

1,8 µmol tai 0,1 mg

Koboltti

2,5 µmol tai 0,15 mg

Kromi

0,4 µmol tai 0,02 mg

Käytettyjen vitamiinivalmisteiden koostumus

Injektiopullon koostumus

V1

V2

B1-vitamiini

2,5 mg

B2-vitamiini

3,6 mg

Nikotiiniamidi

40 mg

B6-vitamiini

4,0 mg

Pantoteenihappo

15,0 mg

Biotiini

60 µg

Foolihappo

400 µg

B12-vitamiini

5,0 µg

C-vitamiini

100 mg

A-vitamiini

2 300 IU

D-vitamiini

400 IU

E-vitamiini

7 IU

K-vitamiini

200 µg

Infuusionopeutta suurennetaan vähitellen ensimmäisen tunnin aikana. Lopetettaessa infuusionopeutta lasketaan vähitellen viimeisen tunnin aikana. Antonopeutta määrättäessä on otettava huomioon annoksen suuruus, saantitilavuus vuorokaudessa ja infuusion kesto (ks. kohta Yliannostus).

Valmiiksi sekoitettua pussia ei saa kuitenkaan säilyttää tai pitää ripustettuna yli 24 tuntia, eikä siitä saa infusoida yli 24 tunnin ajan. Jaksottaiset infuusiot on määrättävä potilaan aineenvaihdunnan sietokyvyn mukaan.

Parenteraalisen ravinnon antoa voidaan jatkaa niin kauan kuin potilaan vointi sitä edellyttää.

Valmiste sisältää elektrolyyttejä, ja siihen voidaan lisätä elektrolyyttivalmisteita lääkärin harkinnan ja potilaan kliinisten tarpeiden mukaan (ks. kohta Käyttö- ja käsittelyohjeet).

Valmisteeseen voidaan lisätä vitamiineja ja hivenaineita lääkärin harkinnan ja potilaan kliinisten tarpeiden mukaan (ks. kohta Käyttö- ja käsittelyohjeet).

Vasta-aiheet

Laskimonsisäisen Numeta-infuusionesteen annolla (pussista, josta on sekoitettu kahden osaston sisältö) on seuraavia yleisiä vasta-aiheita:

 • yliherkkyys kananmunalle, soija- tai maapähkinäproteiinille, vaikuttaville aineille, kohdassa Apuaineet listatuille apuaineille tai pussin ainesosille
 • synnynnäinen epänormaali aminohappoaineenvaihdunta
 • natriumin, kaliumin, magnesiumin, kalsiumin ja/tai fosforin epänormaalin suuri pitoisuus plasmassa
 • kuten muiden kalsiumia sisältävien infuusioliuosten käytön yhteydessä, samanaikainen käyttö keftriaksonin kanssa vastasyntyneille vauvoille (≤ 28 päivän ikäiset), vaikka erillistä infuusioletkua käytettäisiin (fataalin keftriaksonin kalsiumsuolan saostumisen riski vastasyntyneen verenkierrossa). Katso kohdat Yhteisvaikutukset ja Yhteensopimattomuudet.
 • vaikea hyperglykemia

Lipidien lisääminen (laskimonsisäisen Numeta-infuusionesteen anto pussista, josta on sekoitettu kolmen osaston sisältö) on vasta-aiheista myös seuraavissa kliinisissä tilanteissa:

 • vaikea hyperlipidemia tai hypertriglyseridemialle tunnusomaiset vaikeat rasva-aineenvaihdunnan häiriöt

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Infuusio on lopetettava välittömästi, jos potilaalla esiintyy allergisten reaktioiden oireita (kuten kuumetta, hikoilua, vilunväreitä, päänsärkyä, ihottumaa tai hengenahdistusta).

Fataaleja kalsium-keftriaksonisaostuma-reaktioita keuhkoissa ja munuaisissa alle 1 kuukauden ikäisillä täysiaikaisilla vastasyntyneillä on havaittu.

Keftriaksonia ei saa iästä riippumatta sekoittaa tai antaa samanaikaisesti laskimoon annettavien kalsiumia sisältävien liuosten kanssa, mukaan lukien Numeta, edes erillistä infuusioletkua pitkin tai erillisiin infuusiokohtiin keftriaksonin kalsiumsuolan saostumien riskin takia.

Yli 28 päivän ikäisille potilaille voidaan kuitenkin antaa keftriaksonia kalsiumia sisältä­vien liuosten kanssa peräkkäin tai eri infuusiokohtiin tai jos infuusioletku huuhdotaan huolellisesti fysiologisella suolaliuoksella infuusioiden välissä saostumien välttämiseksi.

Keuhkoverenkierron veritulppia ja hengitysvaikeuksia johtuen keuhkoverenkierron saostumista on raportoitu potilailla, jotka saavat parenteraalista ravintoa. Jotkut tapaukset ovat olleet fataaleja. Liiallinen kalsiumin ja fosfaatin lisääminen suurentaa kalsiumfosfataattisaostumien muodostumisen riskiä (ks. kohta Yhteensopimattomuudet). Epäiltyjä saostumien muodostumisia verenkierrossa on myös raportoitu.

Liuoksen ja infuusiovälineistön tarkastamisen lisäksi myös katetri pitää tarkastaa ajoittain saostumien varalta.

Mikäli hengitysvaikeuksia esiintyy, infuusio pitää lopettaa ja tehdä lääketieteellinen arvio

Pussiin ei saa lisätä muita aineita, ennen kuin niiden yhteensopivuus on varmistettu, koska saostuminen tai lipidiemulsion tasapainon häiriintyminen voi johtaa verisuonitukokseen (ks. kohdat Yhteensopimattomuudet sekä Käyttö- ja käsittelyohjeet).

Laskimonsisäisten katetrien käyttö parenteraalisten valmisteiden antoon tai katetrien puutteellinen hoito voi aiheuttaa infektion ja sepsiksen. Sairauden immunosuppressiiviset vaikutukset tai lääkkeet voivat edistää infektion ja sepsiksen syntyä. Infektiot voidaan havaita varhaisessa vaiheessa kuumeen ja vilunväreiden, leukosytoosin, välineiden teknisten ongelmien ja hyperglykemian oireiden huolellisella tarkkailulla ja laboratoriotesteillä. Parenteraalista ravintoa tarvitsevat potilaat altistuvat usein infektioiden komplikaatioille aliravitsemuksesta ja/tai perussairaudesta johtuen. Septisten komplikaatioiden esiintymistä voidaan vähentää korostamalla aseptisen tekniikan merkitystä katetrin asetuksessa ja hoidossa sekä ravintovalmisteiden valmistelussa.

Rasvakuormitusoireyhtymää on raportoitu muiden parenteraalista ravitsemusta sisältävien tuotteiden käytön yhteydessä. Heikentynyt tai rajallinen kyky metaboloida Numetan sisältämiä lipidejä voi aiheuttaa rasvakuormituksen nimellä tunnetun oireyhtymän (fat overload syndrome).

Ravinnon anto vaikeasti aliravituille potilaille voi johtaa refeeding-oireyhtymään, jossa kaliumia, fosforia ja magnesiumia siirtyy solun sisään potilaan siirtyessä anaboliseen tilaan. Seurauksena voivat olla myös tiamiinin puutos ja nesteen kertyminen elimistöön. Parenteraalinen ravinnon anto tulee aloittaa varovasti ja hitaasti, ja nesteiden, elektrolyyttien, hivenaineiden ja vitamiinien määrää on tarkkailtava huolellisesti.

Numeta voidaan antaa ainoastaan keskuslaskimoon, paitsi jos sopiva laimennus suoritetaan (ks. kohta Annostus ja antotapa). Jos valmisteeseen lisätään muita aineita, seoksen lopullinen osmolaarisuus on laskettava, ennen kuin valmiste annetaan ääreislaskimoon. Näin estetään laskimon ärsytys.

Pusseja ei saa kytkeä sarjaan, koska ensimmäiseen pussiin mahdollisesti jäänyt ilma voi aiheuttaa ilmaemboliavaaran.

Lipidejä, vitamiineja, lisäelektrolyyttejä tai hivenaineita annostellaan tarpeen mukaan.

VAROTOIMET

Älä lisää muita lääkkeitä tai muita aineita mihinkään pussin kolmesta osastosta tai sekoitettuun liuokseen/emulsioon, ennen kuin olet varmistanut niiden yhteensopivuuden ja sekoitetun valmisteen stabiiliuden (erityisesti lipidiemulsion stabiiliuden, ks. kohdat Yhteensopimattomuudet sekä Käyttö- ja käsittelyohjeet).

Tarkkaile säännöllisesti potilaan neste- ja elektrolyyttitasapainoa, seerumin osmolaarisuutta, seerumin triglyseridejä, happo-emästasapainoa, verensokeria, maksan ja munuaisten toimintaa, verenkuvaa, myös trombosyyttien määrää, ja hyytymisarvoja, koko hoidon ajan.

Epästabiileissa tiloissa (esimerkiksi vakava posttraumaattinen tila, epätasapainossa oleva diabetes mellitus, akuutti verenkiertosokki, akuutti sydäninfarkti, vaikea metabolinen asidoosi, vaikea sepsis ja hyperosmolaarinen kooma) Numeta-valmisteen antoa on tarkkailtava ja annostusta on säädettävä potilaan kliinisten tarpeiden mukaan.

Sydän ja verisuonet

Käytä valmistetta varoen potilailla, joilla on keuhkoödeema tai sydämen vajaatoiminta. Nestetasapainoa on tarkkailtava huolellisesti.

Munuaiset

Käytä valmistetta varoen potilailla, joilla on munuaisten vajaatoiminta. Neste- ja elektrolyyttitasapainoa mukaan lukien magnesiumia (ks. kohta Hypermagnesemia) on tarkkailtava huolellisesti näillä potilailla.

Vaikeat neste- ja elektrolyyttitasapainohäiriöt, vaikea nesteylikuormitus sekä vaikeat aineenvaihduntahäiriöt on hoidettava ennen infuusion aloittamista (ks. kohta Vasta-aiheet).

Maksa/maha-suolikanava

Käytä valmistetta varoen potilailla, joilla on vaikea maksan vajaatoiminta tai kolestaasi tai joiden maksan entsyymipitoisuus on kohonnut. Maksan toimintakokeiden tuloksia on tarkkailtava huolellisesti.

Umpirauhaset ja aineenvaihdunta

Potilaalla voi esiintyä aineenvaihduntahäiriöitä, jos ravintoaineiden saantia ei säädetä potilaan tarpeiden mukaan tai jos ravintosisällön jonkin osan metaboliakapasiteettia ei arvioida tarkasti. Jos potilaalle annetaan liian vähän tai liikaa ravintoaineita tai jos annettavan valmisteen koostumus ei sovellu nimenomaisen potilaan tarpeisiin, aineenvaihdunnallisia haittavaikutuksia voi esiintyä.

Seerumin triglyseridipitoisuuksia sekä elimistön kykyä metaboloida lipidejä on tarkkailtava säännöllisesti. Jos epäillään lipidiaineenvaihdunnan häiriötä, seerumin triglyseridipitoisuuksia on tarkkailtava tarvittaessa.

Hyperglykemiatapauksessa Numeta-valmisteen infuusionopeutta on muutettava, ja/tai potilaalle on annettava insuliinia (ks. kohta Yliannostus).

Hematologia

Käytä valmistetta varoen potilailla, joilla on vaikeita veren hyytymishäiriöitä. Verenkuvaa ja hyytymisarvoja on tarkkailtava huolellisesti.

Hypermagnesemia
Numeta G13E -valmiste sisältää 0,3 mmol/kg/vrk magnesiumia, kun sitä annetaan enimmäisannos (ks. kohta Annostus ja antotapa). Tämä voi mahdollisesti aiheuttaa hypermagnesemian. Hypermagnesemian oireita ovat yleinen heikkous, hyporefleksia, pahoinvointi, oksentelu, hypokalsemia, hengitysvajaus, hypotensio ja rytmihäiriöt. Koska hypermagnesemian oireita ei ehkä havaita, suositellaan veren magnesiumpitoisuuden seurantaa lähtötilanteessa ja sen jälkeen sopivin väliajoin tavanomaisen kliinisen käytännön sekä yksittäisen potilaan tarpeiden mukaisesti. Tämä on erityisen tärkeää jos potilaalla on suurentunut hypermagnesemian kehittymisen riski kuten potilaat, joilla on heikentynyt munuaisten toiminta, potilaat, jotka saavat muita hypermagnesemian kehittymisen riskiä lisääviä lääkevalmisteita, tai potilaat, jotka saavat magnesiumia muista lähteistä. Näitä potilaita ovat myös vastasyntyneet, joiden äiti on äskettäin saanut magnesiumia raskauden aikana.

Jos seerumin magnesiumpitoisuus on koholla (normaalin viitearvoalueen yläpuolella), Numeta G16E -infuusio on lopetettava tai infuusionopeutta pienennettävä niin, että se on kliiniseen tilanteeseen sopiva ja turvallinen.

Yhteisvaikutukset

Numeta-valmisteella ei ole tehty farmakodynaamisia yhteisvaikutustutkimuksia.

Numeta-valmistetta ei saa antaa veren kanssa samanaikaisesti samalla infuusioletkulla, koska silloin on olemassa punasolujen sakkaantumisen vaara.

Kuten muidenkin kalsiumia sisältävien infuusioliuoksien kohdalla, Numetan samanaikainen käyttö keftriaksonin kanssa on vasta-aiheista täysiaikaisille vastasyntyneille vauvoille (≤ 28 päivän ikäiset) vaikka erillisiä infuusioletkuja käytettäisiin (kuolemaan johtavan keftriaksonin kalsiumsuolan saostumisen riski vastasyntyneen verenkiertoon).

Keftriaksonia ei saa iästä riippumatta sekoittaa tai antaa samanaikaisesti laskimoon annettavien kalsiumia sisältävien liuosten kanssa, mukaan lukien Numeta, edes erillistä infuusioletkua pitkin tai erillisiin infuusiokohtiin keftriaksonin kalsiumsuolan saostumien riskin takia (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet).

Yli 28 päivän ikäisille potilaille voidaan kuitenkin antaa keftriaksonia kalsiumia sisältä­vien liuosten kanssa peräkkäin tai eri infuusiokohtiin tai jos infuusioletku huuhdotaan huolellisesti fysiologisella suolaliuoksella infuusioiden välissä saostumien välttämiseksi.

Oliivi- ja soijaöljy sisältävät luontaisesti K1-vitamiinia, joka voi kumota kumariinin (tai kumariinijohdosten, kuten varfariinin) antikoagulanttivaikutuksen.

Koska Numeta sisältää kaliumia, erityistä varovaisuutta on noudatettava potilailla, joita hoidetaan samanaikaisesti kaliumia säästävillä diureeteilla (amiloridilla, spironolaktonilla, triamtereenilla) tai ACE-estäjillä, angiotensiini II reseptorin -estäjillä tai immunosupressantti takrolimuusilla tai siklosporiinilla, koska se voi aiheuttaa hyperkalemian vaaran.

Emulsion sisältämät lipidit voivat vääristää tiettyjen laboratoriotestien tuloksia (kuten bilirubiini, laktaattidehydrogenaasi, happisaturaatio, veren hemoglobiini), jos verikoe otetaan ennen lipidien eliminoitumista. Lipidit ovat yleensä eliminoituneet, kun potilaalle ei ole annettu lipidejä 5–6 tuntiin.

Katso myös kohta Yhteensopimattomuudet.

Raskaus ja imetys

Ei oleellinen.

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Ei oleellinen.

Haittavaikutukset

Numeta-valmisteen turvallisuutta ja antoa arvioitiin yhdessä vaiheen III -tutkimuksessa. Tutkimuksessa oli mukana sataviisikymmentäyhdeksän (159) lapsipotilasta, jotka saivat Numeta-valmistetta.

Seuraavassa taulukossa on yhteenveto tutkimuksessa havaituista haittavaikutuksista.

Kliinisessä tutkimuksessa havaitut haittavaikutukset

Elinjärjestelmäluokitus (SOC)

Suositeltu MedDRA-termi

Yleisyysb

Aineenvaihdunta ja ravitsemus

hypofosfatemiaa

yleinen

hyperglykemia a

yleinen

hyperkalsemia a

yleinen

hypertriglyseridemia a

yleinen

hyperlipidemia

melko harvinainen

hyponatremia a

yleinen

Maksa ja sappi

kolestaasi

melko harvinainen

a Verinäytteet otettiin infuusion aikana (ei paaston aikana).

b Yleisyys on luokiteltu seuraavasti: hyvin yleinen (≥ 1/10), yleinen (≥ 1/100, < 1/10), melko harvinainen (≥ 1/1 000, < 1/100), harvinainen (≥ 1/10 000, < 1/1 000), hyvin harvinainen (< 1/10 000), tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin).

Seuraavia haittavaikutuksia on raportoitu muihin parenteraalisiin ravitsemusvalmisteisiin liityen:

Rasvakuormitusoireyhtymä (fat overload syndrome): saattaa johtua virheellisestä antotavasta (yliannostus ja/tai suositeltua suurempi infuusionopeus, ks. kohta Yliannostus), oireyhtymän merkit ja oireet voivat kuitenkin ilmaantua, vaikka tuotteen antotapa on ohjeiden mukainen. Heikentynyt tai rajallinen kyky metaboloida Numeta-valmisteen sisältämiä lipidejä yhdessä pitkittyneen plasmapuhdistuman kanssa voi aiheuttaa rasvakuormitukseksi kutsutun oireyhtymän (fat overload syndrome). Oireyhtymään liittyy potilaan voinnin äkillinen heikkeneminen ja sille luonteenomaisia löydöksiä ovat hyperlipidemia, kuume, rasvan kertyminen maksaan (hepatomegalia), heikentyvä maksan toiminta, anemia, leukopenia, trombosytopenia, veren hyytymishäiriöt ja keskushermoston oireet (esimerkiksi kooma). Oireyhtymä tavallisesti häviää kun lipidiemulsioinfuusio lopetetaan.

Saostumia keuhkoverenkierrossa (keuhkoverenkierron veritulppa ja hengitysvaikeudet) (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät vartoimet).

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen

On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty-haitta–tasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista kansallisen ilmoitusjärjestelmän kautta: www.fimea.fi.

Yliannostus

Virheellinen antotapa (yliannostus ja/tai suositeltua suurempi infuusionopeus) voi aiheuttaa oireita, kuten pahoinvointia, oksentelua, vilunväristyksiä, elektrolyyttitasapainohäiriöitä, hypervolemiaa tai asidoosia, joilla voi olla hengenvaarallisia seurauksia. Tällöin infuusio on lopetettava heti. Asianmukainen hoito on aloitettava tarpeen mukaan.

Liian suuri, puhdistuman ylittävä, glukoosin infuusionopeus saattaa aiheuttaa hyperglykemian, glukosurian ja hyperosmolaarisen oireyhtymän.

Heikentynyt tai rajallinen kyky metaboloida lipidejä saattaa aiheuttaa rasvakuormitukseksi kutsutun oireyhtymän (fat overload syndrome), jonka seuraukset yleensä häviävät, kun lipidiemulsioinfuusio lopetetaan (ks. kohta Haittavaikutukset).

Yliannostustapauksissa ei ole erityistä vasta-ainetta. Ensihoidossa on tuettava yleisesti elintoimintoja, etenkin hengitystä ja verenkiertoa. Joissakin vaikeissa tapauksissa tarvitaan hemodialyysia, hemofiltraatiota tai hemodiafiltraatiota.

Tiivis biokemiallinen tarkkailu on välttämätöntä ja erityiset poikkeavuudet pitää hoitaa tapauskohtaisesti.

Farmakologiset ominaisuudet

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: Parenteraaliset ravintovalmisteet / yhdistelmävalmisteet. ATC-koodi: B05BA10.

Numeta-valmisteen sisältämä typpi (20 L-sarjan aminohappoa, joista 8 välttämätöntä aminohappoa) ja energia (glukoosi ja triglyseridit) ylläpitävät typpi-/ energiatasapainoa. Typpi ja energia ovat välttämättömiä elimistön kaikkien solujen normaalille toiminnalle, ja niillä on tärkeä merkitys proteiinisynteesissä, kasvussa, haavan paranemisessa, immuunijärjestelmän ja lihasten toiminnassa sekä monissa muissa solun toiminnoissa.

Lääkevalmiste sisältää myös elektrolyyttejä.

Aminohappojakauma:

 • välttämättömät aminohapot / aminohapot yhteensä: 47,5 %
 • haaraketjuiset aminohapot / aminohapot yhteensä: 24,0 %

Numeta-valmisteen sisältämä lipidiemulsio on puhdistetun oliiviöljyn ja puhdistetun soijaöljyn seos (suhde noin 80/20), jonka suhteellinen rasvahappojakauma on seuraava:

 • 15 % tyydyttyneitä rasvahappoja (SFA)
 • 65 % kertatyydyttymättömiä rasvahappoja (MUFA)
 • 20 % monityydyttymättömiä rasvahappoja (PUFA)

Fosfolipidi-triglyseridisuhde on 0,06. Välttämättömien rasvahappojen (EFA) kohtalaisen osuuden ansiosta ne pystytään hyödyntämään paremmin. Tämä vahvistaa rasvahappojohdannaisten oikeaa statusta ja korjaa rasvahappovajausta.

Oliiviöljyssä on huomattava määrä alfatokoferolia, joka yhdessä kohtuullisen PUFA-saannin kanssa auttaa lisäämään E-vitamiinin määrää ja vähentämään lipidiperoksidaatiota.

Hiilihydraattilähde on glukoosi. Glukoosi on elimistön tärkein energianlähde.

Farmakokinetiikka

Infuusionesteen, emulsion, aineet (aminohapot, elektrolyytit, glukoosi, lipidit) jakaantuvat, hajoavat ja poistuvat elimistöstä samalla tavoin kuin ne tekisivät erikseen annettuina. Koska valmiste annetaan laskimoon, sen hyötyosuus on 100 %, ja aineet jakaantuvat elimistön kaikkiin soluihin ja metaboloituvat kaikissa soluissa.

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Kolmiosastoisen pussin sisältämillä ainesosilla tehdyt prekliiniset tutkimukset eivät ole viitanneet muihin riskeihin, jo valmisteyhteenvedon muissa kohdissa mainittujen lisäksi.

Numetalla (kaksi tai kolme osastoa sekoitettu) ei ole tehty eläinkokeita.

Farmaseuttiset tiedot

Apuaineet

Apuaineet:

Aminohappo-osasto: L-omenahappo (a), injektionesteisiin käytettävä vesi.

Glukoosiosasto: Kloorivetyhappo (a), injektionesteisiin käytettävä vesi.

Lipidiosasto: Puhdistettu kananmunan fosfatidi, glyseroli, natriumoleaatti, natriumhydroksidi (1), injektionesteisiin käytettävä vesi
(a) pH:n säätöön.

Yhteensopimattomuudet

Älä lisää muita lääkkeitä tai muita aineita mihinkään pussin kolmesta osastosta tai sekoitettuun liuokseen/emulsioon, ennen kuin olet varmistanut niiden yhteensopivuuden ja sekoitetun valmisteen stabiiliuden (erityisesti lipidiemulsion stabiiliuden tai sen, ettei valmisteessa ole saostumia, ks. kohta Käyttö- ja käsittelyohjeet).

Kuten mitä tahansa parenteraalista ravintovalmistetta annettaessa, kalsiumin ja fosfaatin suhde on huomioitava. Jos valmisteeseen lisätään liikaa kalsiumia ja fosfaattia, etenkin mineraalisuoloina, valmisteeseen voi saostua kalsiumfosfaattia.

Kuten muidenkin kalsiumia sisältävien infuusioliuoksien kohdalla, Numetan samanaikainen käyttö keftriaksonin kanssa on vasta-aiheista täysiaikaisille vastasyntyneille vauvoille (≤ 28 päivän ikäiset), vaikka erillisiä infuusioletkuja käytettäisiin (kuolemaan johtavan keftriaksonin kalsiumsuolan saostumisen riski vastasyntyneen verenkiertoon, katso kohta Yhteisvaikutukset).

Keftriaksonia ei saa iästä riippumatta sekoittaa tai antaa samanaikaisesti laskimoon annettavien kalsiumia sisältävien liuosten kanssa, mukaan lukien Numeta, edes erillistä infuusioletkua pitkin tai erillisiin infuusiokohtiin keftriaksonin kalsiumsuolan saostumien riskin takia. Numeta-valmistetta ei saa antaa veren kanssa samanaikaisesti samalla infuusioletkulla (ks. kohta Yhteisvaikutukset)

Numeta-valmistetta ei saa antaa veren kanssa samanaikaisesti samalla infuusioletkulla (ks. kohta Yhteisvaikutukset).

Numeta sisältää kalsiumioneja, mikä aiheuttaa ylimääräisen hyytymän saostumisriskin sitraatti-antikoaguloidussa/säilötyssä veressä tai komponenteissa.

Kestoaika

18 kuukautta

Kestoaika sekoituksen jälkeen

Valmisteen käyttämistä suositellaan välittömästi, kun kahden tai kolmen osaston väliset saumat on avattu. Käyttövalmiiksi sekoitetun valmisteen on kuitenkin osoitettu olevan stabiili enintään 7 päivän ajan 2–8 °C:n lämpötilassa ja sen jälkeen enintään 48 tuntia 30 °C:n lämpötilassa.

Kestoaika lisäysten (elektrolyytit, hivenaineet, vitamiinit, vesi) jälkeen

Numeta-formulaation, johon on tehty tiettyjä lisäyksiä, on osoitettu olevan stabiili enintään 7 päivän ajan 2–8 °C:n lämpötilassa ja sen jälkeen enintään 48 tuntia 30 °C:n lämpötilassa

Mikrobiologiselta kannalta valmiste olisi käytettävä heti lisäysten jälkeen. Jos valmistetta ei käytetä heti, säilytysaika ja -olosuhteet ovat käyttäjän vastuulla. Säilytysaika ei tavallisesti saa ylittää 24 tuntia 2–8 ºC:ssa, ellei aktivointi/laimentaminen/lisäyksiä ole tehty valvotuissa ja validoiduissa aseptisissa olosuhteissa.

Huomaa myös kohta Annostus ja antotapa ja kohta Erityiset varotoimet hävittämiselle ja muut käsittelyohjeet.

Säilytys

Ei saa jäätyä.

Säilytettävä päällyspussissa.

Pakkaukset ja valmisteen kuvaus

Markkinoilla olevat pakkaukset

Resepti

NUMETA G16E infuusioneste, emulsio
6 x 500 ml (838,92 €)

PF-selosteen tieto

Kolmiosastoisessa pussissa, joka ei sisällä PVC:tä, on seuraavat osat:

 • monikerroksinen muovipussi
 • täyttöportti lipidiemulsio-osastossa; se suljetaan täyttämisen jälkeen, jotta osastoon ei voi lisätä aineita
 • kaksi porttia aminohappoliuos- ja glukoosiliuososastoissa
 • injektioportti, joka sulkee glukoosiliuososaston
 • annosteluportti, joka sulkee aminohappoliuososaston

Kaikki osat ovat lateksittomia.

Jotta ilmaa ei pääse valmisteeseen, pussi on pakattu happitiiviiseen päällyspussiin, jossa on happea imevä tyyny ja mahdollisesti myös happi-indikaattori.

Pakkauskoot:

500 ml:n pussit: 6 pussia laatikossa

Valmisteen kuvaus:

Ulkonäkö ennen sekoitusta:

 • Aminohappo- ja glukoosiliuokset ovat kirkkaita, värittömiä tai hieman kellertäviä.
 • Lipidiemulsio on homogeeninen ja maitomainen.

Käyttö- ja käsittelyohjeet

Kerta-antoon.

Valmisteen käyttämistä suositellaan välittömästi, kun osastojen väliset saumat on avattu. Valmistetta ei saa säilyttää myöhempää infuusiota varten.

Älä kytke pusseja sarjaan, koska ensimmäiseen pussiin mahdollisesti jäänyt ilma voi aiheuttaa ilmaemboliavaaran.

Varmista, että pussi ja avautuvat saumat ovat ehjät. Käytä valmistetta vain, jos pussi ja osastojen väliset avautuvat saumat ovat vahingoittumattomia (minkään kolmen osaston sisältö ei ole sekoittunut), aminohappo- ja glukoosiliuokset ovat kirkkaita, värittömiä tai hieman kellertäviä eikä niissä ole näkyviä hiukkasia ja jos lipidiemulsio on homogeeninen ja maitomainen.

Ennen kuin avaat päällyspussin, tarkista happi-indikaattorin väri, jos sellainen on. Vertaa väriä OK-symbolin vieressä näkyvään ja indikaattorin etiketin tulostetulla alueella olevaan vertailuväriin. Älä käytä valmistetta, jos happi-indikaattorin väri ei ole sama kuin OK-symbolin vieressä näkyvä vertailuväri.

Avaaminen: Poista päällyspussi. Hävitä päällyspussi ja happea imevä tyyny tai happi-indikaattori.

Sekoittaminen: Varmista, että valmiste on huoneenlämpöinen, ennen kuin avaat osastojen väliset saumat. Aseta pussi vaakasuoralle ja puhtaalle alustalle. Älä käytä valmistetta, jos osastojen väliset saumat ovat revenneet vahingossa kuljetuksen aikana ja pussin sisältö on sekoittunut.

Kolmen osaston sisällön sekoittaminen (kahden sauman avaaminen)

 • Ala rullata pussia D-ripustinpäästä.
 • Avaa sauma painamalla.
 • Muuta sitten suuntaa rullaamalla pussia kohti D-ripustinta ja jatka rullaamista kunnes sauma on täysin auki. Etene samaan suuntaan toisen sauman avaamiseksi.
 • Sekoita pussin sisältö huolellisesti kääntämällä pussi ylösalaisin vähintään kolme kertaa. Sekoitettu liuos on maitomainen emulsio.
 • Irrota suojus annosteluportista ja kiinnitä siihen infuusioletkusto.

Kahden osaston sisällön sekoittaminen (aminohappo- ja glukoosiliuososastojen välisen sauman avaaminen)

 • Jos haluat sekoittaa vain aminohappo- ja glukoosiliuokset, ala rullata pussia D-ripustinpäästä aminohappo- ja glukoosiliuososaston välisen sauman nurkasta ja avaa osastojen välinen sauma painamalla.
 • Aseta pussi niin, että lipidiemulsio-osasto on lähimpänä itseäsi. Rullaa pussia ja suojaa samalla lipidiemulsio-osastoa kämmenillä.
 • Rullaa ja paina pussia toisella kädellä porttien suuntaan.
 • Vaihda sitten suuntaa ja rullaa pussia D-ripustimen suuntaan toisella kädellä painamalla, kunnes aminohappo- ja glukoosiliuososastojen välinen sauma on kokonaan auki.
 • Sekoita pussin sisältö huolellisesti kääntämällä pussi ylösalaisin vähintään kolme kertaa. Sekoitettu liuos on kirkasta, väritöntä tai hieman kellertävää.
 • Irrota suojus annosteluportista ja kiinnitä siihen infuusioletkusto.

Lisäykset: Pussiin voidaan lisätä aineita, kuten elektrolyyttejä, hivenaineita, vitamiineja ja injektionesteisiin käytettävää vettä. Aineet (myös vitamiinit) voidaan lisätä käyttövalmiiksi sekoitettuun valmisteeseen (kun osastojen väliset saumat on avattu ja kahden tai kolmen osaston sisältö on sekoitettu). Vitamiinit voidaan lisätä myös glukoosiliuososastoon ennen valmisteen sekoittamista (ennen osastojen välisten saumojen avaamista ja liuosten ja emulsion sekoittamista).

Aineita lisättäessä on huomioitava pussin sisältämä elektrolyyttimäärä ja potilaan kliiniset tarpeet. Numeta-valmisteeseen kahden ja kolmen osaston sisällön sekoittamisen jälkeen lisättävien elektrolyyttien sekä vitamiini- ja hivenainevalmisteiden enimmäispitoisuudet on kuvattu alla.

Lisäys

Enimmäislisäys pussia kohti

Aminohapot ja glukoosi (kaksi osastoa sekoitettu)

Aminohapot, glukoosi ja lipidit (kolme osastoa sekoitettu)

Natrium

26,0 mmol

4,0 mmol

Kalium

26,2 mmol

6,2 mmol

Magnesium

3,6 mmol

0,0 mmol

Kalsium

8,2 mmol

2,1mmol

Fosfaattia

8,1 mmol

2,0 mmol

Hivenaineet

5 ml TE1-valmistetta

tai 5 ml TE2-valmistetta

5 ml TE1-valmistetta

tai 5 ml TE2-valmistetta

Vitamiinit b

½ injektiopulloa V1-valmistetta

½ injektiopulloa V1-valmistetta + ½ injektiopulloa V2-valmistetta

a Orgaaninen fosfaatti ilman kananmunan fosfatidin fosfaattia

b Hivenaineivalmisteiden (eli TE2-valmisteen) ja vitamiinivalmisteiden (eli V1- ja V2-valmisteiden) koostumukset on esitetty kohdassa Annostus ja antotapa. Hivenaineivalmisteen (eli TE1-valmisteen) koostumus on kuvattu alla.

Käytetyn kaupallisen hivenainevalmisteen koostumus

Injektiopullon koostumus

TE1-valmiste

(10 ml)

Sinkki

38,2 µmol tai 2,5 mg

Seleeni

0,253 µmol tai 0,02 mg

Kupari

3,15 µmol tai 0,2 mg

Jodi

0,0788 µmol tai 0,01 mg

Fluori

30 µmol tai 0,57 mg

Mangaani

0,182 µmol tai 0,01 mg

Lisää aineet seuraavasti:

 • Huolehdi aseptisista olosuhteista.
 • Valmistele pussin injektioportti.
 • Lävistä injektioportti ja lisää muut aineet injektioneulalla tai lääkkeenlisäysvälikappaleella.
 • Sekoita pussin sisältö ja lisäaineet.

Infuusion valmisteleminen:

 • Huolehdi aseptisista olosuhteista.
 • Ripusta pussi.
 • Irrota annosteluportin muovisuojus.
 • Työnnä infuusioletkuston piikkiliitin tiiviisti annosteluporttiin.

Infuusion antaminen:

 • Kerta-antoon.
 • Aloita valmisteen antaminen potilaalle vasta, kun kahden tai kolmen osaston väliset saumat on avattu ja kahden tai kolmen osaston sisältö on sekoittunut.
 • Varmista, että käyttövalmiissa infuusioemulsiossa (pussissa, josta on sekoitettu kolmen osaston sisältö) ei näy merkkejä faasien erottumisesta tai että käyttövalmiissa infuusioliuoksessa (pussissa, josta on sekoitettu kahden osaston sisältö) ei näy hiukkasia.
 • Pussin avaamisen jälkeen sen sisältö on käytettävä heti eikä sitä saa säilyttää myöhempää infuusiota varten.
 • Osittain käytettyä pussia ei saa käyttää uudelleen.
 • Pusseja ei saa kytkeä sarjaan, koska ensimmäiseen pussiin mahdollisesti jäänyt ilma voi aiheuttaa ilmaemboliavaaran.
 • Käyttämätön valmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.

Korvattavuus

NUMETA G16E infuusioneste, emulsio
6 x 500 ml

 • Ei korvausta.

ATC-koodi

B05BA10

Valmisteyhteenvedon muuttamispäivämäärä

19.04.2016

Yhteystiedot

BAXTER OY
HTC Nina, Tammasaarenkatu 1, PL 119
00181 Helsinki

09 862 1111