Vertaa PF-selostetta

TOLERAK emulsiovoide 40 mg/g

Vaikuttavat aineet ja niiden määrät

Yksi gramma emulsiovoidetta sisältää 40,0 mg fluorourasiilia (5-FU).

Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan

butyylihydroksitolueeni (E 321) (2,0 mg/g)

setyylialkoholi (20,0 mg/g)

metyyliparahydroksibentsoaatti (E 218) (1,8 mg/g)

propyyliparahydroksibentsoaatti (0,2 mg/g)

maapähkinäöljy, puhdistettu (100,0 mg/g)

stearyylialkoholi (20,0 mg/g)

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta Apuaineet.

Lääkemuoto

Emulsiovoide

Kliiniset tiedot

Käyttöaiheet

Tolerak on tarkoitettu kasvojen, korvien ja/tai päänahan ei-hyperkeratoottisen, ei-hypertrofisen aktiinisen keratoosin (Olsenin aste I ja II) paikallishoitoon aikuisille.

Annostus ja antotapa

Annostus

Tolerak-valmistetta levitetään kerran päivässä riittävä määrä kasvojen ja/tai korvien ja/tai päänahan hoidettavalle ihoalueelle, jolla on todettu AK-leesioita. Lääke hierotaan ihoon kevyesti sormenpäillä ohueksi ja tasaiseksi kalvoksi.

Uusiutuneiden leesioiden hoitovaihtoehtoja harkittaessa lääkärin on otettava huomioon, että Tolerak-hoidon uusimista taudin uusiutuessa ei ole virallisesti arvioitu. Ensimmäisen Tolerak-hoidon ja uusintahoidon välinen ajanjakso oli kliinisissä tutkimuksissa 7–13 kuukautta (keskiarvo: 9,4 kuukautta). Tolerak-hoidon uusimiskertojen lukumäärästä päättää hoitava lääkäri.

Hoidon kesto

Tolerak-valmistetta käytetään 4 viikon ajan siedettävyyden mukaan.

Tulehdusvasteen kehittyminen liittyy 5-FU:n farmakologiseen vaikutukseen, joka kohdistuu dysplastisiin AK-soluihin. Kliininen vaste ilmenee tyypillisesti paikallisina ihoreaktioina, kuten ihon punoituksena, hilseilynä, rupeutumisena, kutinana, kirvelynä, turvotuksena ja eroosiona (ks. kohta Haittavaikutukset). Nämä paikallisreaktiot ovat pääasiallisesti lieviä tai keskivaikeita, ja niitä esiintyy eniten hoidon kestettyä 4 viikkoa. Reaktiot ovat ohimeneviä ja häviävät 2–4 viikon kuluessa hoidon lopettamisesta (ks. myös vasteen normaali eteneminen kohdasta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet).

Jos hoidon aikana esiintyy vaikeaa epämukavuutta tai jos ihoreaktiot kestävät yli 4 viikkoa, on potilaalle tarjottava oireenmukaista hoitoa (kuten ihoa rauhoittavia voiteita tai paikallisesti käytettäviä kortikosteroideja).

Hoitovaikutuksen arviointi voidaan tehdä noin 4 viikon kuluttua hoidon päättymisestä.

Antotapa

Pese, huuhtele ja kuivaa hoidettava alue ennen Tolerak-valmisteen levittämistä.

Pese kädet huolellisesti Tolerak-emulsiovoiteen levittämisen jälkeen (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet).

Erityisryhmät

Pediatriset potilaat

Ei ole asianmukaista käyttää Tolerak-valmistetta pediatrisille potilaille. Pediatrisista potilaista ei ole saatavilla tietoa, koska lapsilla ei esiinny aktiinista keratoosia.

Iäkkäät potilaat

Tutkimuksia ei ole tehty nimenomaan iäkkäillä potilailla. Kliinisten tutkimusten tulosten perusteella iäkkäiden potilaiden (65-vuotiaiden ja sitä vanhempien) annosta ei tarvitse muuttaa (ks. kohta Farmakodynamiikka).

Maksan ja munuaisten vajaatoiminta:

Maksan tai munuaisten vajaatoimintaa sairastavien potilaiden annosta ei tarvitse muuttaa.

Vasta-aiheet

Tolerak-valmisteen käyttö on vasta-aiheista:

  • jos potilaalla on yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai kohdassa Apuaineet mainituille apuaineille
  • jos potilaalla on maapähkinä- tai soija-allergia (ks. kohta Apuaineet)
  • raskauden aikana (ks. kohta Raskaus ja imetys)
  • imetyksen aikana (ks. kohta Raskaus ja imetys)
  • samanaikaisessa käytössä brivudiinin, sorivudiinin ja niiden analogien kanssa, sillä nämä valmisteet voivat suurentaa plasman 5-FU-pitoisuuksia ja lisätä siihen liittyvää toksisuutta huomattavasti. Antiviraaliset nukleosidit brivudiini ja sorivudiini ovat 5-FU:ta metaboloivan dihydropyrimidiinidehydrogenaasientsyymin (DPD) voimakkaita estäjiä (ks. kohdat Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet ja Yhteisvaikutukset).

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Älä levitä Tolerak-valmistetta suoraan silmiin, nenään, suuhun tai muille limakalvoille, koska seurauksena voi olla ärsytystä, paikallista tulehdusta ja haavaumia.

Tolerak-valmistetta ei saa levittää avohaavoihin tai vaurioituneelle iholle, jonka läpäisyeste on heikentynyt.

Vasteen normaaliin etenemiseen kuuluu: varhainen tulehdusvaihe (johon liittyy tyypillisesti ihon punoitusta, joka voi olla voimakasta ja läiskittäistä), apoptoottinen vaihe (johon liittyy tyypillisesti ihon eroosiota) ja lopulta paranemisvaihe (epitelisaatio). Kliinisesti vaste ilmenee yleensä toisella hoitoviikolla. Joskus nämä hoitovaikutukset voivat kuitenkin olla vaikea-asteisempia (ks. kohta Haittavaikutukset). Jos hoidon aikana esiintyy vaikeaa epämukavuutta tai jos ihoreaktiot kestävät yli 4 viikkoa, on potilaalle tarjottava oireenmukaista hoitoa (kuten ihoa rauhoittavia voiteita tai paikallisesti käytettäviä kortikosteroideja) (ks. kohta Annostus ja antotapa).

Okkluusiositeet voivat lisätä ihon tulehdusreaktioita.

Silmiin kohdistuvat haittavaikutukset

Sarveiskalvon ja sidekalvon häiriöitä on esiintynyt 5-FU:n paikallisen annostelun yhteydessä. Valmisteen levittämistä silmänympärysalueelle tulee välttää. Potilaiden tulee pestä kädet huolellisesti Tolerak-valmisteen levittämisen jälkeen, jotta lääkettä ei päädy silmiin ja/tai piilolaseihin ja silmänympärysalueelle valmisteen käytön aikana tai sen jälkeen. Jos valmistetta päätyy vahingossa silmiin, silmä(t) on huuhdeltava runsaalla vedellä.

Yliherkkyysreaktiot

Allergista kosketusihottumaa (viivästynyt yliherkkyysreaktio) on havaittu paikallisesti annosteltavien 5-FU-lääkkeiden käytön yhteydessä. Viivästynyttä yliherkkyysreaktiota on syytä epäillä, jos hoidettavalla alueella tai muulla alueella esiintyy vaikea-asteista kutinaa tai ekseemaa.

Viivästyneiden yliherkkyysreaktioiden mahdollisuus on olemassa käytettäessä 5-FU-lääkkeitä, mutta yliherkkyyden selvittämiseksi tehtävien lapputestien tulokset voivat jäädä epäselviksi.

Valoherkkyys

Paikallisesti annosteltaviin 5-FU-valmisteisiin liittyy valoherkkyysreaktioita. Altistumista ultraviolettivalolle, kuten auringonvalolle, aurinkolampuille ja solariumille, on vältettävä Tolerak-hoidon aikana.

Dihydropyrimidiinidehydrogenaasin (DPD) puutos

On epätodennäköistä, että ihon läpi imeytyvä fluorourasiili aiheuttaisi merkittävää systeemistä toksisuutta, kun Tolerakia annostellaan hyväksytyn valmisteyhteenvedon mukaisesti. Tällaisen toksisuuden todennäköisyys kuitenkin suurenee, jos valmistetta käytetään ihoalueilla, joilla ihon estemekanismi on heikentynyt (esim. haavojen alueella); jos valmisteen päällä käytetään okkluusiosidosta; ja/tai jos henkilöllä on dihydropyrimidiinidehydrogenaasin (DPD) puutos. DPD on keskeinen fluorourasiilin metaboliaan ja eliminaatioon osallistuva entsyymi. DPD:n aktiivisuuden määrittämistä voidaan harkita, jos potilaalla havaitaan lääkkeen aiheuttamaa vahvistettua tai epäiltyä systeemistä toksisuutta. Toksisuuden on ilmoitettu lisääntyneen potilailla, joilla DPD-entsyymin aktiivisuus on tavallista vähäisempää. Tolerak-hoito on lopetettava, jos potilaalla epäillään lääkkeen aiheuttamaa systeemistä toksisuutta.

Jos potilaalla on tiedossa oleva DPD-puutos, häntä on seurattava tiiviisti systeemisen toksisuuden merkkien ja oireiden varalta 5-FU-paikallishoidon aikana.

Antiviraalisten nukleosidianalogien brivudiinin tai sorivudiinin ja iholle paikallisesti annosteltavan Tolerak-valmisteen käytön välillä on pidettävä vähintään neljän viikon tauko.

Tolerak sisältää:

  • butyylihydroksitolueenia (E 321), joka voi aiheuttaa paikallisia ihoreaktioita (esim. kosketusihottumaa) tai silmä- ja limakalvoärsytystä
  • setyylialkoholia ja stearyylialkoholia, jotka voivat aiheuttaa paikallisia ihoreaktioita (esim. kosketusihottumaa)
  • metyyliparahydroksibentsoaattia (E 218) ja propyyliparahydroksibentsoaattia, jotka voivat aiheuttaa allergisia reaktioita (mahdollisesti viivästyneitä).

Yhteisvaikutukset

Antiviraaliset nukleosidianalogit brivudiini ja sorivudiini ovat 5-FU:ta metaboloivan DPD-entsyymin voimakkaita estäjiä (ks. kohta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet). Näiden lääkkeiden käyttö samanaikaisesti Tolerak-valmisteen kanssa on vasta-aiheista (ks. kohta Vasta-aiheet).

Raskaus ja imetys

Raskaus

Ei ole olemassa riittäviä tietoja paikallisesti annosteltavan 5-FU:n käytöstä raskaana oleville naisille. Eläinkokeissa on havaittu, että 5-FU on teratogeenista (ks. kohta Prekliiniset tiedot turvallisuudesta).

Mahdollista riskiä ihmiselle ei tunneta, joten Tolerak-valmistetta ei pidä käyttää raskauden aikana (ks. kohta Vasta-aiheet).

Naisten, jotka voivat tulla raskaaksi, ei pidä tulla raskaaksi 5-FU-paikallishoidon aikana, ja heidän on käytettävä tehokasta ehkäisyä 5-FU-hoidon aikana. Jos potilas tulee raskaaksi hoidon aikana, hänelle on kerrottava hoitoon liittyvien haittavaikutusten riskistä lapselle, ja perinnöllisyysneuvontaa suositellaan.

Imetys

Saatavilla ei ole tietoja 5-FU:n erittymisestä rintamaitoon. Eläinkokeissa on havaittu, että 5-FU on teratogeenista (ks. kohta Prekliiniset tiedot turvallisuudesta). Imeväiseen kohdistuvia riskejä ei voida poissulkea, joten imettävien äitien ei pidä käyttää Tolerak-valmistetta (ks. kohta Vasta-aiheet). Jos valmisteen käyttäminen imetyksen aikana on välttämätöntä, rintaruokinta on lopetettava.

Hedelmällisyys

Saatavilla ei ole kliinisiä tietoja paikallisesti annosteltavan 5-FU:n vaikutuksista ihmisen hedelmällisyyteen.

Eri lajeilla tehdyissä kokeissa on havaittu, että systeemisellä 5-FU:lla on hedelmällisyyttä ja lisääntymistoimintoja heikentäviä vaikutuksia. Paikallisesti annosteltavan 5-FU:n käyttö voi heikentää naisten ja miesten hedelmällisyyttä. Paikallisesti annosteltavan 5-FU:n käyttöä ei suositella lasta yrittäville naisille ja miehille.

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

On epätodennäköistä, että hoidolla olisi vaikutusta ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn, mikäli sitä käytetään annostusohjeiden mukaisesti.

Haittavaikutukset

Turvallisuusprofiilin yhteenveto

Antopaikan reaktiot olivat ensisijaisissa kliinisissä tutkimuksissa Tolerak-hoitoa saaneilla potilailla yleisimmin raportoituja haittatapahtumia. Valmisteen siedettävyyttä antopaikassa arvioitiin ensisijaisissa kliinisissä tutkimuksissa (ks. kohta Farmakodynamiikka). Siedettävyyteen ja 5-FU:n farmakologiseen vaikutukseen liittyviä paikallisreaktioita olivat mm. ihon punoitus, hilseily/kuivuminen, turvotus, rupeutuminen, eroosio, kirvely/pistely ja kutina, joiden oirekohtainen ilmaantuvuus oli 62–99 %. Lievien paikallisreaktioiden oirekohtainen ilmaantuvuus oli 17–37 %, keskivaikeiden 22–44 % ja vaikeiden 6–38 %. Reaktiot olivat ohimeneviä, niitä esiintyi eniten hoidon kestettyä 4 viikkoa, ja ne hävisivät 2–4 viikon kuluessa hoidon lopettamisesta (ks. myös vasteen normaali eteneminen kohdasta Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet).

Antopaikan reaktioiden lisäksi raportoitiin unettomuutta, epämiellyttävää tunnetta nenässä, nielutulehdusta, pahoinvointia, periorbitaalista turvotusta, impetigoa, ihottumaa ja huulten haavaumia. Näiden haittavaikutusten esiintyvyys oli alle 1 %.

Haittavaikutustaulukko

Seuraavassa taulukossa esitetään spontaanisti raportoidut haittavaikutukset, joita esiintyi ensisijaisissa kliinisissä tutkimuksissa Tolerak-hoitoa kerran päivässä 4 viikon ajan saaneilla AK-potilailla.

Yleisyydet on määritelty seuraavasti: hyvin yleinen (≥ 1/10); yleinen (≥ 1/100, < 1/10); melko harvinainen (≥ 1/1 000, < 1/100); harvinainen (≥ 1/10 000, < 1/1 000); hyvin harvinainen (< 1/10 000), tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä esiintyvyyden arviointiin).

Elinjärjestelmä

Yleinen

Melko harvinainen

Tuntematon

Infektiot

 

Impetigo

Nielutulehdus

 

Immuunijärjestelmä

  

Yliherkkyysreaktiot

Psyykkiset häiriöt

 

Unettomuus

 

Silmät

Silmä-ärsytys

Silmien turvotus

Lisääntynyt kyynelnesteen eritys

 

Hengityselimet, rintakehä ja välikarsina

 

Epämiellyttävä tunne nenässä

 

Ruoansulatuselimistö

 

Huulten haavaumat

Pahoinvointi

 

Iho ja ihonalainen kudos

 

Periorbitaalinen turvotus

Ihottuma

 

Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitat

Antopaikan häiriöt:

- ärsytys

- kipu

- reaktio

- punoitus

- kutina

- tulehdus

- turvotus

Antopaikan häiriöt:

- verenvuoto

- eroosio

- dermatiitti

- epämiellyttävä tunne

- kuivuus

- tuntoharhat

- valoherkkyysreaktio

 

Valikoitujen haittavaikutusten kuvaus

Yliherkkyysreaktiot

Vaikka Tolerak-valmisteella tehdyissä ensisijaisissa kliinisissä tutkimuksissa ei ole raportoitu yhtään allergisen kosketusihottuman (viivästynyt yliherkkyysreaktio) tapausta, allergista kosketusihottumaa on raportoitu paikallisesti annosteltavien 5-FU-lääkkeiden ja Tolerak-valmisteen käytön yhteydessä ensimmäisen myyntiluvan myöntämisen jälkeen.

Valoherkkyys

Paikallisesti annosteltaviin 5-FU-valmisteisiin liittyy valoherkkyysreaktioita, kuten vaikea-asteisia auringonpolttamia. Tolerak-valmisteella tehdyissä ensisijaisissa kliinisissä tutkimuksissa yhdellä tutkittavalla (0,3 %) raportoitiin valoherkkyysreaktio. On syytä ottaa huomioon, että myös yhdellä vehikkeliryhmän tutkittavista raportoitiin valoherkkyysreaktio.

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen

On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty-haittatasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista seuraavalle taholle:

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

Yliannostus

Kun valmistetta käytetään iholle suositusten mukaisesti, systeeminen 5-FU-myrkytys on epätodennäköinen. Suositeltua merkittävästi suurempien annosten käyttö voi lisätä antopaikan reaktioiden yleisyyttä ja vaikeusastetta.

Ei tiedetä yhtään kliinistä tapausta, jossa Tolerak-valmistetta olisi otettu vahingossa suun kautta, mutta tällöin 5-FU:n yliannostuksen merkkejä voivat olla pahoinvointi, oksentelu, ripuli ja suutulehdus.

Veren dyskrasioita voi esiintyä vaikeissa tapauksissa. Valkosoluarvot on tarkistettava päivittäin, ja asianmukaisiin toimiin on ryhdyttävä systeemisen infektion ehkäisemiseksi.

Farmakologiset ominaisuudet

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: pyrimidiinianalogit

ATC-koodi: L01BC02

Tolerak on paikallisesti annosteltava sytostaattinen valmiste, jolla on suotuisa terapeuttinen vaikutus neoplastisiin ja esineoplastisiin (ei aiemmin näkyvissä olleisiin) iholeesioihin. Sen vaikutus normaaleihin soluihin on vähäisempi.

Vaikutusmekanismi

Vaikuttava aine, fluorourasiili (FU), on sytostaattinen aine, jolla on antimetaboliittivaikutus. Koska FU on rakenteellisesti samankaltainen nukleiinihapoissa esiintyvän tymiinin (5-metyyliurasiilin) kanssa, FU estää sen muodostumista ja hyödyntämistä ja estää siten sekä DNA:n että RNA:n synteesiä ja leesion kasvua.

Kliininen teho ja turvallisuus

Tolerak-valmisteen turvallisuutta ja tehoa arvioitiin kahdessa ensisijaisessa, satunnaistetussa, kontrolloidussa monikeskustutkimuksessa (tutkimus 1 ja tutkimus 2) tutkittavilla, joilla oli vähintään viisi näkyvissä olevaa kasvojen, päänahan ja/tai korvan aktiinista keratoosileesiota (joiden läpimitta oli enintään 1 cm). Tutkimuksessa 1 Tolerak-valmistetta verrattiin myyntiluvalliseen vaikuttavaan vertailuvalmisteeseen (5-FU 5 %) (kahdesti päivässä) ja lumevalmisteeseen, joka ei sisältänyt vaikuttavaa ainetta (vehikkeli). Tutkimus 2 oli lumekontrolloitu tutkimus. Lääkettä käytettiin kerran päivässä 4 viikon ajan, ja hoito toteutettiin kenttähoitona levittämällä voidetta kasvojen ja/tai korvien ja/tai päänahan koko sille alueelle, jolla oli todettu aktiinisia keratoosileesioita lähtötilanteessa. Suuri osa näihin tutkimuksiin osallistuneista potilaista levitti Tolerak-emulsiovoidetta laajalle, 240–961 cm2:n kokoiselle ihoalueelle. Kaikkien tehon päätetapahtumien arviointi tehtiin 4 viikkoa hoidon päättymisen jälkeen. Kaikki tutkittavat olivat valkoihoisia, ja heidän keskimääräinen ikänsä oli noin 68 vuotta (33–89 vuotta). Aktiinisten keratoosien lukumäärän keskiarvot Tolerak-ryhmässä ja lumeryhmässä olivat 14,4 ja 16,2 (tutkimus 1) sekä 19,2 ja 23,2 (tutkimus 2).

Kuten taulukossa 1 esitetään, paremmuus vehikkeliin nähden osoitettiin molemmissa tutkimuksissa.

Tutkimuksessa 1 ero leesioiden ”täydellisessä paranemisessa” Tolerak-hoidon (5-FU 4 %, kerran päivässä) (54,4 %) ja vaikuttavan vertailuvalmisteen (5-FU 5 %, kahdesti päivässä) (57,9 %) välillä oli 3,5 % alemmalla 97,5 %:n luottamusvälillä -11,11 %. Ero leesioiden ”75-prosenttisessa paranemisessa” Tolerak-hoidon (80,5 %) ja vaikuttavan vertailuvalmisteen (80,2 %) välillä oli 0,3 % alemmalla 97,5 %:n luottamusvälillä -5,94 % hoitoaikeen mukaisessa populaatiossa (samankaltaisia tuloksia saatiin myös tutkimussuunnitelman mukaisesta populaatiosta).

Taulukko 1: Tutkittavat, joiden aktiiniset keratoosileesiot olivat parantuneet täysin tai 75‑prosenttisesti 4 viikkoa hoidon päättymisen jälkeen

 

Tolerak-emulsiovoide

(5-FU 4 %, kerran päivässä)

% (n/N)

Vehikkeli

% (n/N)

Vaikuttava vertailuvalmiste

(5‑FU 5 %, kahdesti päivässä)

Tutkittavat, joiden aktiiniset keratoosileesiot paranivat täysin

Tutkimus 1

54,4 % (192/353)

4,3 % (3/70)

57,9 % (202/349)

Tutkimus 2

24 % (12/50)

4 % (2/50)

 

Tutkittavat, joiden aktiiniset keratoosileesiot paranivat 75-prosenttisesti

Tutkimus 1

80,5 % (284/353)

7,1 % (5/70)

80,2 % (280/349)

Tutkimus 2

74 % (37/50)

10 % (5/50)

 

Neljä viikkoa kestäneen Tolerak-hoidon turvallisuutta arvioitiin vielä enintään 4 viikon ajan hoidon päättymisen jälkeen. Suurin osa raportoiduista haittavaikutuksista ja paikallisista ihovasteista oli lieviä tai keskivaikeita ja hävisi ilman jälkiseurauksia.

Siedettävyyden arviointi

Haittavaikutustietojen keräämisen lisäksi myös valmisteen siedettävyyttä antopaikassa arvioitiin jokaisella käynnillä lähtötilanteesta alkaen ja kunnes hoidon päättymisestä oli kulunut 4 viikkoa (ks. kohta Haittavaikutukset). Tähän liittyen ensisijaisissa kliinisissä tutkimuksissa seurattiin nimenomaan siedettävyyteen liittyviä paikallisreaktioita, kuten punoitusta, hilseilyä/kuivumista, turvotusta, rupeutumista, eroosiota, pistelyä/kirvelyä ja kutinaa (ks. taulukko 2 alla).

Taulukko 2: Siedettävyyden arviointi ensisijaisissa kliinisissä tutkimuksissa (antopaikan reaktioiden ilmaantuvuus 4 viikon sisällä Tolerak-emulsiovoiteella toteutetusta hoidosta)

Parametri

5-FU 4 % emulsiovoide

(N = 369)

n (%)

Vaikuttava vertailuvalmiste (5-FU 5 %)

(N = 300)

n (%)

5-FU 4 % vehikkeliä sisältävä emulsiovoide

(N = 116)

n (%)

Kaikki asteet

Vaikea

Kaikki asteet

Vaikea

Kaikki asteet

Vaikea

Punoitus

364 (99 %)

139 (38 %)

293 (98 %)

140 (47 %)

83 (72 %)

0

(0 %)

Hilseily/

kuivuminen

330 (89 %)

71 (19 %)

260 (87 %)

75 (25 %)

82 (71 %)

0

(0 %)

Rupeutuminen

295 (80 %)

67 (18 %)

258 (86 %)

74 (25 %)

19 (16 %)

0

(0 %)

Kutina

286 (78 %)

49 (13 %)

258 (86 %)

66 (22 %)

26 (22 %)

1

(1 %)

Pistely/kirvely

280 (76 %)

69 (19 %)

260 (87 %)

81 (27 %)

27 (23 %)

0

(0 %)

Turvotus

230 (62 %)

21

(6 %)

203 (68 %)

24

(8 %)

3

(3 %)

0

(0 %)

Eroosio

228 (62 %)

35

(9 %)

199 (66 %)

35 (12 %)

5

(4 %)

0

(0 %)

Pitkäaikaisteho – leesioiden uusiutuminen

Kahden ensisijaisen kliinisen tutkimuksen päättymisen jälkeen Tolerak-hoitoa saaneita potilaita seurattiin 12 kuukauden ajan leesioiden uusiutumisen varalta. Uusiutumisanalyysiin otetuista 184 potilaasta 83 potilaan (45,1 %) leesiot eivät olleet uusiutuneet 12 kuukauden kuluttua hoidon päättymisestä, ja 101 potilaan (54,9 %) leesiot uusiutuivat 12 kuukauden kuluessa.

Pediatriset potilaat

Euroopan lääkevirasto on myöntänyt vapautuksen velvoitteesta toimittaa tutkimustulokset Tolerak-valmisteen käytöstä aktiinisen keratoosin hoidossa kaikissa pediatrisissa potilasryhmissä (ks. kohdasta Annostus ja antotapa ohjeet käytöstä pediatristen potilaiden hoidossa).

Iäkkäät potilaat

Tolerak-hoitoa vaiheen III kliinisissä tutkimuksissa saaneista 403 tutkittavasta 204 tutkittavaa oli 68‑vuotiaita tai sitä vanhempia ja 199 tutkittavaa oli alle 68-vuotiaita.

Tehossa ei yleisesti ottaen todettu mitään eroja näiden kahden ryhmän välillä.

Farmakokinetiikka

5-FU imeytyy heikosti ihon kautta tapahtuneen annon jälkeen. Systeemistä imeytymistä selvittäneessä tutkimuksessa, jossa Tolerak-valmistetta annosteltiin paikallisesti, 5-FU-pitoisuudet jäivät havaitsemisrajan alapuolelle (< 1 ng/ml) 8 potilaalla 21:stä. Niistä potilaista, joiden plasmassa oli havaittavia 5-FU-pitoisuuksia, plasman suurimmat 5-FU-pitoisuudet todettiin yleensä tunnin kuluttua annostelusta, ja todetut enimmäispitoisuudet vaihtelivat välillä 1,1–7,4 ng/ml.

5-FU saattaa metaboloitua katabolisen tai anabolisen reitin kautta samaan tapaan kuin endogeeninen urasiili. 5-FU:n metaboloitumisnopeutta rajoittava vaihe on sen muuttuminen 5‑6‑dihydrofluorourasiiliksi, joka tapahtuu DPD-entsyymin vaikutuksesta.

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Kokeellista tietoa paikallisesti annosteltavan 5-FU:n akuutista ja subkroonisesta toksisuudesta ei ole saatavilla.

Suurten 5-FU-annosten systeemisen annon yhteydessä mahdollisia teratogeenisia tai alkiotoksisia vaikutuksia on todettu hiirillä, rotilla, hamstereilla ja apinoilla.

Systeemisesti annosteltavalla 5-FU:lla tehdyissä hedelmällisyystutkimuksissa jyrsijöillä todettiin urosten hedelmällisyyden heikentymistä ja naaraiden tiinehtymisprosenttien laskua.

5-FU ei pysty aiheuttamaan pistemutaatioita bakteereissa tai nisäkässoluissa in vitro tai in vivo. 5-FU aiheutti kromosomipoikkeavuuksia ja/tai mikrotumia useissa solulinjoissa in vitro ja oli klastogeeninen vatsakalvonsisäisen tai suun kautta tapahtuneen annon jälkeen hiirillä ja rotilla sekä ihon kautta tapahtuneen annon jälkeen hiirillä. Karsinogeenisuudesta ei saatu näyttöä useissa rotilla tai hiirillä tehdyissä tutkimuksissa laskimoon tai suun kautta tapahtuneen annon jälkeen.

Farmaseuttiset tiedot

Apuaineet

stearoyylimakrogoliglyseridit

butyylihydroksitolueeni (E 321)

setyylialkoholi

sitruunahappo (E 330)

glyseroli (E 422)

isopropyylimyristaatti

metyyli gluceth-10

metyyliparahydroksibentsoaatti (E 218)

propyyliparahydroksibentsoaatti

puhdistettu vesi

puhdistettu maapähkinäöljy

natriumhydroksidi (E 524)

steariinihappo

stearyylialkoholi

Yhteensopimattomuudet

Ei oleellinen.

Kestoaika

Kestoaika: 2 vuotta

Sisäpakkauksen ensimmäisen avaamisen jälkeinen kestoaika: 4 viikkoa

Säilytys

Säilytä alle 25 °C.

Pakkaukset ja valmisteen kuvaus

Markkinoilla olevat pakkaukset

Resepti

TOLERAK emulsiovoide
40 mg/g 20 g (75,34 €)

PF-selosteen tieto

Kalvolla varustettu alumiiniputki, joka on pinnoitettu sisäpuolelta epoksifenolilakalla ja jossa on polypropeenista valmistettu, kalvon puhkaiseva kierrekorkki.

Pakkauskoot: 20 g ja 40 g.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Valmisteen kuvaus:

Valkoinen tai lähes valkoinen emulsiovoide, jonka pH on emäksinen 8,3–9,2.

Käyttö- ja käsittelyohjeet

Käyttämätön lääkevalmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.

Korvattavuus

TOLERAK emulsiovoide
40 mg/g 20 g

  • Peruskorvaus (40 %).

ATC-koodi

L01BC02

Valmisteyhteenvedon muuttamispäivämäärä

17.01.2023

Yhteystiedot

PIERRE FABRE PHARMA NORDEN AB, sivuliike Suomessa
c/o Pierre Fabre Dermo-Cosmétique Nordic A/S
Metsänneidonkuja 4 02130
Espoo

+358 50 511 8388
www.pierre-fabre.com
arto.eskelinen@pierre-fabre.com