Lääketurvatiedote: KEVZARA (28.1.2022)

Valmisteet

KEVZARA (SANOFI)

Kuvaus

Lääketurvatiedote Kevzara-valmisteen saatavuushäiriöstä.

Kohderyhmät

Infektiosairaudet, kliininen mikrobiologia, reumatologia

Liitteet

Saateteksti

Hei / Hej 

Liitteenä on terveydenhuollon ammattilaisille tarkoitettu kirje, joka koskee Kevzara-valmisteen saatavuushäiriötä. Saatavuushäiriön keston ajantasaisen tilanteen voi tarkistaa Fimean verkkosivuilta https://www.fimea.fi/laakehaut_ja_luettelot/laakehaku ja saatavuuden apteekeista Apteekkariliiton verkkosivuilta https://www.apteekki.fi/laakehaku.html.

Bifogade brev innehåller information om angående restsituation på Kevzara och vänder sig till berörd hälso- och sjukvårdspersonal. Akutell information om hur länge restsituationen kan förväntas pågå kan fås på Fimeas web-sidor https://www.fimea.fi/web/sv/soktjanster_och_forteckningar/lakemedelsoktjanst och information om tillgången kan fås på Apotekarförbundets web-sida https://www.apteekki.fi/laakehaku.html.

Ystävällisin terveisin / Med vänliga hälsningar, 

Sanofi Oy