Lääketurvatiedote: CHAMPIX (15.7.2021)

Valmisteet

CHAMPIX (PFIZER)

Kuvaus

CHAMPIX (varenikliini): Tuotantoerien jakelun keskeyttäminen niissä todetun N-nitroso-varenikliini-epäpuhtauden vuoksi.

Kohderyhmät

Kardiologia, keuhkosairaudet ja allergologia, psykiatria, työterveyshuolto, yleislääketiede, yleislääkärit

Liitteet

Saateteksti

Hyvä lääkäri,

Tutustuthan oheiseen lääketurvatiedotteeseen Champix-valmisteesta. 

Pfizer Oy 
puh. (09) 430 040