Lääketurvatiedote: XELJANZ (6.7.2021)

Valmisteet

XELJANZ (PFIZER)

Kuvaus

Tofasitinibin käyttöön liittyvä suurentunut merkittävien sydän- ja verisuonitapahtumien ja syöpien riski verrattuna TNF-alfan estäjiin.

Kohderyhmät

Gastroenterologia, kardiologia, reumatologia, sisätaudit, yleislääketiede

Liitteet

Saateteksti

Hyvä terveydenhuollon ammattilainen,

Tutustuthan oheiseen lääketurvatiedotteeseen Xeljanz-valmisteesta. 

Pfizer Oy 

puh. (09) 430 040