Lääketurvatiedote: XELJANZ (24.3.2021)

Valmisteet

XELJANZ (PFIZER)

Kuvaus

Kliinisen lääketutkimuksen alustavat tulokset merkittävien sydän- ja verisuonitapahtumien ja syöpien lisääntyneestä riskistä tofasitinibilla verrattuna TNF-alfan estäjiiin.

Kohderyhmät

Gastroenterologia, kardiologia, reumatologia, sisätaudit, yleislääketiede

Liitteet

Saateteksti

Hyvä terveydenhuollon ammattilainen,
 
Luethan tärkeän lääketurvatiedotteen Xeljanz-valmisteesta. 
 
Pfizer Oy, 
puh. (09) 430 040