Lääketurvatiedote: FROIDIR (3.12.2020)

Valmisteet

FROIDIR (ORION PHARMA)

Kuvaus

Muistutus klotsapiinivalmisteiden riskienminimoinnin lisämateriaaleista

Kohderyhmät

Neurologia, psykiatria

Liitteet

Saateteksti

Orion yhteistyössä Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean kanssa ohjeistaa lääkkeenmäärääjiä antamaan Froidir 25 mg/ml oraaliliuosta määrätessä potilaille Froidir tableteille riskienminimoinnin lisätoimena käytössä olevan potilasoppaan. 

Tutustuttehan lääketurvatiedotteeseen

Orion Pharma