Lääketurvatiedote: ALITRETINOIN ORIFARM (26.11.2020)

Valmisteet

ALITRETINOIN ORIFARM (ORIFARM GENERICS)

Kuvaus

Alitretinoiinia sisältävien valmisteiden uudet koulutusmateriaalit

Kohderyhmät

Apteekit, ihotaudit ja allergologia, sairaala-apteekit

Liitteet

Saateteksti

Alitretinoiinia sisältävien valmisteiden uudet koulutusmateriaalit

Alitretinoin Orifarm –valmisteille on tehty koulutusmateriaalipaketti, jonka sisällöstä ja jakelusta on
sovittu Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen (FIMEA) kanssa.

Pyydämme tutustumaan materiaaleihin ja niiden sisältämään tärkeään turvallisuustietoon ennen
lääkkeen määräämistä / toimittamista.

Potilaalle tarkoitetun potilaan muistutuskortin pyydämme jakamaan potilaille vastaanotolla lääkettä
määrättäessä.

Koulutusmateriaalit ovat saatavilla:
Fimean verkkosivuilla (www.fimea.fi, tuotekohtaisen riskienminimointimateriaalin kohdalla)

Tulostettavat versiot: www.fimea.fi/valvonta/laaketurvatoiminta/tuotekohtainen_koulutusmateriaali ja www.orifarm.com/em

Painetun materiaalin tilaaminen: Puhelin: +358 (0) 9 7746 870 Sähköposti: info@orifarm.com

Contact details: