Lääketurvatiedote: TECFIDERA (10.11.2020)

Valmisteet

TECFIDERA (BIOGEN)

Kuvaus

Päivitetyt suositukset lievän lymfopenian yhteydessä esiintyneiden progressiivisten multifokaalisten leukoenkefalopatiatapausten (PML) vuoksi

Kohderyhmät

Neurologia

Liitteet

Saateteksti

Hyvä neurologi,

Oheisessa lääketurvatiedotteessa on päivitettyä tietoa progressiivisen multifokaalisen leukoenkefalopatian (PML) riskin vähentämiseksi Tecfidera® (dimetyylifumaraatti) -hoitoa saaneilla potilailla. Tutustuttehan tiedotteeseen. Tiedote on saatavilla sähköisenä Terveysportin Duodecim-lääketietokannasta, Pharmaca Fennica verkkopalvelussa, Fimnet verkkopalvelussa ja Fimean verkkosivuilla osoitteessa https://www.fimea.fi/ajankohtaista/laaketurvatiedotteet/myyntiluvanhaltijoiden_tiedotteet

Vastaamme mielellämme mahdollisiin kysymyksiin ja annamme lisätietoa aiheeseen liittyen.

Ystävällisin terveisin,

Sanni Lahdenperä

lääketieteellinen johtaja

Biogen Finland Oy

Bertel Jungin aukio 5 c

02600 Espoo

sanni.lahdenpera@biogen.com

www.biogen.fi | www.MS-nyt.fi