Lääketurvatiedote: TRISENOX (28.10.2020)

Valmisteet

TRISENOX (TEVA FINLAND)

Kuvaus

Uuteen pitoisuuteen (2 mg/ml) liittyvä lääkitysvirheiden riski

Kohderyhmät

Kliininen hematologia, sairaala-apteekit

Liitteet

Saateteksti

Hyvä terveydenhuollon ammattilainen,

TRISENOX-valmisteen injektiopullo (pitoisuus 2 mg/ml) korvaa tällä hetkellä hyväksytyn lasiampullin (pitoisuus 1 mg/ml).

Oheinen tiedote sisältää tärkeää tietoa pitoisuuden muutoksesta ja siihen liittyvästä lääkitysvirheiden riskistä.

 

Teva Finland Oy