Lääketurvatiedote: Fluorokinolonit (23.10.2020)

Valmisteet

AVELOX (BAYER), CIPROFLOXACIN FRESENIUS KABI (FRESENIUS KABI), CIPROFLOXACIN KRKA (KRKA), CIPROFLOXACIN ORION (ORION PHARMA), CIPROFLOXACIN RATIOPHARM (TEVA FINLAND), CIPROXIN (BAYER), LEVOFLOXACIN FRESENIUS KABI (FRESENIUS KABI), LEVOFLOXACIN KRKA (KRKA), LEVOFLOXACIN ORION (ORION PHARMA), MOXIFLOXACIN FRESENIUS KABI (FRESENIUS KABI), MOXIFLOXACIN KRKA (KRKA), MOXIFLOXACIN ORION (ORION PHARMA), MOXIFLOXACIN STADA (STADA NORDIC), QUINSAIR (CHIESI PHARMA), TAVANIC (SANOFI)

Kuvaus

Systeemiset ja inhaloitavat fluorokinolonivalmisteet: sydämen läppävuodon riski

Kohderyhmät

Akuuttilääketiede, anestesiologia ja tehohoito, gastroenterologia, gastroenterologinen kirurgia, infektiosairaudet, kardiologia, keuhkosairaudet ja allergologia, korva-, nenä- ja kurkkutaudit, radiologia, sisätaudit, urologia, yleislääketiede, yleislääkärit

Liitteet

Saateteksti

Hyvä terveydenhuollon ammattilainen,

Fluorokinoloniryhmän mikrobilääkkeiden myyntiluvan haltijat yhteistyössä Euroopan lääkeviraston ja Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean kanssa tiedottavat, että fluorokinolonien systeemiseen käyttöön ja inhalaatiokäyttöön liittyy sydämen läppävuodon riski.

Tutustuttehan oheiseen lääketurvatiedotteeseen.


Till hälso-och sjukvårdspersonal, 

I samråd med Europeiska läkemedelsmyndigheten och Säkerhets-och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea vill samtliga innehavare av försäljningstillstånd av fluorokinolonantibiotika informera om risken för hjärtklaffsinsufficiens associerad med fluorokinoloner för systemiskt bruk samt inhalation.

Bekanta er med bifogat meddelande om läkemedelssäkerheten.


Ystävällisin terveisin
Med vänliga hälsningar

 

Bayer Oy

Chiesi Farmaceutici S.p.A.

Fresenius-Kabi AB

KRKA Finland Oy

Orion Oyj Orion Pharma

Sanofi Oy

STADA Nordic, Suomi

Teva Finland Oy

Villerton Invest SA