Lääketurvatiedote: XELJANZ (tofasitinibi) (7.2.2020)

Valmisteet

XELJANZ (PFIZER)

Kuvaus

Lisääntynyt laskimotromboembolioiden ja vakavien infektioiden ja kuolemaan johtavien infektioiden riski

Kohderyhmät

Akuuttilääketiede, gastroenterologia, kardiologia, keuhkosairaudet ja allergologia, reumatologia, sisätaudit, yleislääketiede, yleislääkärit

Liitteet

Saateteksti

Hyvä lääkäri, luethan tärkeän lääketurvatiedotteen Xeljanz-valmisteesta. 
 
Pfizer Oy, 
puh. (09) 430 040