Lääketurvatiedote: LEMTRADA (23.1.2020)

Valmisteet

LEMTRADA (SANOFI)

Kuvaus

Käyttöaiheen rajoitus, lisätyt vasta-aiheet ja riskienminimointitoimet

Kohderyhmät

Apteekit, MS-hoitajat, neurologia, sairaala-apteekit

Liitteet

Saateteksti

Hyvä terveydenhuollon ammattilainen
 
Toimitamme teille Lemtrada-lääketurvatiedotteen. 
Kirje julkaistaan myös Fimean sivuilla osoitteessa
https://www.fimea.fi/ajankohtaista/laaketurvatiedotteet/myyntiluvanhaltijoiden_tiedotteet
 
Ystävällisin terveisin, 
Sanofi Oy
 
-------
 
Bästa hälso- och sjukvårdspersonal
 
Bifogat tillhandahåller vi er information om läkemedelssäkerhet gällande Lemtrada. 
Informationen kommer även att publiceras på Fimeas web-plats
https://www.fimea.fi/ajankohtaista/laaketurvatiedotteet/myyntiluvanhaltijoiden_tiedotteet
 
Med vänliga hälsningar, 
Sanofi Oy