Lääketurvatiedote: TYSABRI (19.12.2019)

Valmisteet

TYSABRI (BIOGEN)

Kuvaus

Tiedote ja hoito-ohje lääkäreille on päivitetty uusilla tiedoilla pidennetystä antovälistä

Kohderyhmät

Neurologia

Liitteet

Saateteksti

Päivitetty Tiedote ja hoito-ohje lääkäreille TYSABRI-valmistetta saavien MS-potilaiden hoitoon

Hyvä neurologi,

Liitteenä käyttöönne uudistettu Tiedote ja hoito-ohje lääkäreille TYSABRI-valmistetta saavien MS-potilaiden hoitoon (versio 18, voimaan 5.12.2019). Pyydämme Teitä tutustumaan myös oheiseen saatekirjeeseen, joka sisältää lisätietoa TYSABRI-valmisteen riskienminimointimateriaaleista.

Oheisen liitteen mukainen materiaali on saatavilla sähköisenä Terveysportin Duodecim-lääketietokannasta, Pharmaca Fennica verkkopalvelussa ja Fimean verkkosivuilla osoitteessa http://www.fimea.fi/valvonta/laaketurvatoiminta/tuotekohtainen_koulutusmateriaali

Vastaamme mielellämme mahdollisiin kysymyksiin ja annamme lisätietoa aiheeseen liittyen.

Ystävällisin terveisin,

Sanni Lahdenperä
lääketieteellinen johtaja
Biogen Finland Oy
Bertel Jungin aukio 5 c
02600 Espoo
sanni.lahdenpera@biogen.com
www.biogen.fi | www.MS-nyt.fi