Lääketurvatiedote: COCILLANA (29.10.2019)

Valmisteet

COCILLANA (ORION PHARMA)

Kuvaus

Uusi vasta-aihe

Kohderyhmät

Apteekit, lastentaudit, yleislääketiede, yleislääkärit

Liitteet

Saateteksti

Hyvä terveydenhuollon ammattilainen,

Tiedotamme Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean kanssa sovitusti, että Cocillana on vasta-aiheinen alle 12-vuotiailla, eikä sitä saa käyttää tälle potilasryhmälle vakavien ja henkeä uhkaavien haittavaikutusten suurentuneen riskin takia.
Tutustuthan oheiseen lääketurvatiedotteeseen.

Lääketurvatiedote ruotsiksi: information på svenska finns på sidan https://www.fimea.fi/sv/web/sv/om_fimea/aktuellt/meddelanden_om_lakemedelssakerhet

Ystävällisin terveisin

Orion Oyj Orion Pharma