Lääketurvatiedote: CABLIVI (7.10.2019)

Valmisteet

CABLIVI (SANOFI)

Kuvaus

Riskienminimointimateriaalit

Kohderyhmät

Kliininen hematologia, nefrologia

Liitteet

Saateteksti

Cablivi-valmisteen riskienminimointimateriaalit

Arvoisa lääkäri,

Toimitamme teille ohessa Cablivi-potilaskortin, joka on Fimean hyväksymä riskienminimointimateriaali.

Potilaskortti on saatavilla Fimean verkkosivuilla:
http://www.fimea.fi/valvonta/laaketurvatoiminta/tuotekohtainen_koulutusmateriaali

Lisäksi potilaskortteja voi tilata myös paperiversioina Sanofilta.

Lisätietoa: pharmacovigilance.finland@sanofi.com tai puh: 0201 200 368/ Sanofi Oy, Lääketurva- ja lääkeinformaatio


Ystävällisin terveisin,
Sanofi Oy

▼ Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta.
Cablivi 10 mg injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten: Cablivi on tarkoitettu aikuisille potilaille hankitun tromboottisen trombosytopeenisen purppura (aTTP) -vaiheen hoitoon yhdessä plasmanvaihdon ja immunosuppression kanssa.

 

Riskhanteringsmaterial för Cablivi

Bästa läkare,

Bifogat hittar ni patientvarningskortet för Cablivi. Kortet är ett riskhanteringsmaterial godkänt av Fimea.

Patientvarningskortet finns även tillgängligt på Fimeas webbsida:
http://www.fimea.fi/web/sv/overvakning/sakerhetsovervakningen_av_lakemedel/produktspecifikt_riskhanteringsmaterial

Kopior av patientvarningskortet kan även beställas från Sanofi.

Tilläggsinformation: pharmacovigilance.finland@sanofi.com eller tel: 0201 200 368/ Sanofi Oy, Läkemedelssäkerhet och -information


Med vänlig hälsning,
Sanofi Oy

▼ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.
Cablivi 10 mg pulver och vätska till injektionsvätska, lösning: Cablivi är indicerat för behandling av vuxna med en episod av förvärvad trombotisk trombocytopen purpura (aTTP), tillsammans med plasmabyte och immunosuppressiv behandling.