Lääketurvatiedote: METOTREKSAATTI (1.10.2019)

Valmisteet

EBETREX (SANDOZ), METHOTREXAT ACCORD (ACCORD HEALTHCARE), METHOTREXAT EBEWE (SANDOZ), METHOTREXATE PFIZER (PFIZER), METOJECT (MEDAC), METOJECT PEN (MEDAC), TREXAN (ORION PHARMA)

Kuvaus

Suosituksia henkeä uhkaavien annosteluvirheiden välttämiseksi

Kohderyhmät

Gastroenterologia, ihotaudit ja allergologia, lastenreumatologia, reumatologia, sisätaudit, työterveyshuolto, yleislääketiede, yleislääkärit

Liitteet

Saateteksti

Hyvä terveydenhuollon ammattilainen,

Tiedotamme Euroopan lääkeviraston ja Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean kanssa sovitusti suosituksista henkeä uhkaavien annosteluvirheiden välttämiseksi käytettäessä metotreksaattia tulehduksellisissa sairauksissa. Tutustuthan oheiseen lääketurvatiedotteeseen.

Lääketurvatiedote ruotsiksi: information på svenska finns på sidan https://www.fimea.fi/sv/web/sv/om_fimea/aktuellt/meddelanden_om_lakemedelssakerhet

 

Ystävällisin terveisin

Accord Healthcare Oy
medac
Orion Oyj Orion Pharma
Pfizer Oy
Sandoz (Ebewe Pharma)