Lääketurvatiedote: LIBTAYO (23.9.2019)

Valmisteet

LIBTAYO (SANOFI)

Kuvaus

Riskienminimointimateriaalit

Kohderyhmät

Ihotaudit ja allergologia, korva-, nenä- ja kurkkutaudit, plastiikkakirurgia, syöpätaudit

Liitteet

Saateteksti

Arvoisa lääkäri,

Toimitamme teille ohessa Libtayo-riskienminimointimateriaalit, joihin kuuluvat potilaalle jaettavaksi tarkoitetut:

- Potilasopas
- Potilaskortti.

Materiaalit ovat Fimean hyväksymiä riskienminimointimateriaaleja.

Materiaalit ovat saatavilla Fimean verkkosivuilla:
http://www.fimea.fi/valvonta/laaketurvatoiminta/tuotekohtainen_koulutusmateriaali

Lisäksi niitä voi tilata myös paperiversioina Sanofilta.

Lisätietoa: pharmacovigilance.finland@sanofi.com tai puh: 0201 200 368/ Sanofi Oy, Lääketurva- ja lääkeinformaatio

Ystävällisin terveisin, 
Sanofi Oy 

Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta.
LIBTAYO 350 mg infuusiokonsentraatti, liuosta varten: LIBTAYO on tarkoitettu monoterapiana ihon metastasoituneen tai paikallisesti edenneen okasolusyövän hoitoon aikuisille potilaille, kun potilas ei sovellu saamaan parantavaa leikkaushoitoa tai parantavaa sädehoitoa.