Lääketurvatiedote: ARANESP injektioneste, liuos, esitäytetty kunä (SureClick®) (19.9.2019)

Valmisteet

ARANESP injektioneste, liuos, esitäytetty kynä (AMGEN)

Kuvaus

Koulutusmateriaalien avulla voidaan pienentää virheiden mahdollisuutta Aranespin kotipistoshoidossa

Kohderyhmät

Kliininen hematologia, nefrologia, syöpätaudit

Liitteet

Saateteksti

Hyvä terveydenhuollon ammattilainen

Amgen tiedottaa riskien minimoinnin lisämateriaaleihin kuuluvista koulutusmateriaaleista, jotka Euroopan lääkevirasto (EMA) ja Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea ovat hyväksyneet osana Aranespin myyntilupaa. Aranesp on tarkoitettu krooniseen munuaisten vajaatoimintaan liittyvän oireisen anemian hoitoon aikuisille ja lapsille sekä oireisen anemian hoitoon solunsalpaajia saaville aikuispotilaille, joilla on ei myeloidinen syöpä.

Saatavilla ovat seuraavat koulutusmateriaalit:

- Terveydenhoitohenkilökunnalle tarkoitettu Kotipistoshoidon koulutuksen tarkistuslista
- Harjoituskynä

Julistekokoisena käyttöohjeena potilaille ja potilaista huolehtiville henkilöille, joiden näkökyky on heikentynyt, käytetään näytölle suurennettua lääkeinfo.fi-sivuston Aranesp esitäytetyn kynän pakkausselosteen lopussa olevaa käyttöohjetta.

Harjoituskynä on ollut Suomessa käytössä jo aiemminkin mutta postitamme varmuuden vuoksi yhden harjoituskynän ja tarkistuslistan tässä vaiheessa klinikoihin, joissa oletamme Aranesp-lääkemääräyksiä tehtävän.

Kehotamme perehtymään oheiseen saatekirjeeseen sekä Kotipistoshoidon koulutuksen tarkistuslistaan aina ennen kuin potilaalle määrätään Aranespia esitäytetyssä SureClick-kynässä – ja varmistamaan, että potilas tai hänestä huolehtiva henkilö on saanut riittävän koulutuksen harjoituskynän avulla ennen kuin kotipistoshoito aloitetaan.

Koulutuksen tarkistuslistoja voi tulostaa Pharmaca Fennican verkkosivuilta (Aranesp, riskienminimointimateriaalit). Niitä ja uusia harjoituskyniä voi tilata Amgenin lääketietoasiantuntijalta (medinfonb@amgen.com tai puh. (09) 54 900 500).

Lääketietoasiantuntijamme auttaa myös, jos teillä on kysyttävää tai haluatte lisätietoja Aranesp esitäytetyn kynän (SureClick) riskien minimoinnin lisämateriaalien käytöstä.