Lääketurvatiedote: BLINCYTO (3.9.2019)

Valmisteet

BLINCYTO (AMGEN)

Kuvaus

Selvennys deksametasonin käytöstä esilääkityksenä lapsipotilailla

Kohderyhmät

Kliininen hematologia

Liitteet

Saateteksti

BLINCYTO® (blinatumomabi) – Selvennys deksametasonin käytöstä esilääkityksenä lapsipotilailla

Hyvä terveydenhuollon ammattilainen,

Amgen haluaa tiedottaa seuraavaa:

Blincyton valmisteyhteenvedon kohdassa 4.2 koskien deksametasonin toisen annoksen antamista esilääkityksenä lapsipotilaille on havaittu mahdollisesti harhaanjohtava ilmaisu, minkä seurauksena käännöksessä on virhe. Kyseinen käännösvirhe koskee myös Lääkärin opasta, mutta sitä ei ole muissa koulutusmateriaaleissa. Käännösvirhe koskee vain lapsipotilaita; aikuispotilaita koskevat ohjeet ovat oikein. 

Oikea merkitys:

6–12  tuntia ennen Blincyto-hoidon aloittamista annetun deksametasoniannoksen jälkeen toinen deksametasoniannos on annettava 30 minuutin kuluessa ennen Blincyto-hoidon aloittamista.

Kehotamme teitä perehtymään huolellisesti oheiseen Lääketurvatiedotteeseen sekä päivitettyyn Lääkärin oppaaseen.

Jos teillä on kysyttävää tai haluatte lisätietoja Blincyton käytöstä, ottakaa yhteyttä lääketietoasiantuntijaamme (medinfonb@amgen.com tai puh. (09) 54 900 500).