Lääketurvatiedote: XALKORI (19.8.2019)

Valmisteet

XALKORI (PFIZER)

Kuvaus

Päivitetty koulutusmateriaali

Kohderyhmät

Keuhkosairaudet ja allergologia, syöpätaudit

Liitteet

Saateteksti

Arvoisa keuhkosyövän hoidon asiantuntija,


Pfizerin XALKORI® (kritsotinibi) -valmisteen myyntilupaan liittyvän ehdon mukaisesti sekä lääkkeen turvallisen ja tarkoituksenmukaisen käytön varmistamiseksi toimitan ohessa XALKORI®-valmisteen päivitetyn koulutusmateriaalin:


1) XALKORI®-hoitoa saavan potilaan opas, joka sisältää potilaskortin potilaan täytettäväksi ja
2) valmisteyhteenveto ja pakkausseloste.


Koulutusmateriaalia on päivitetty, koska vuoden 2019 aikana XALKORI®:lta on poistunut mustan kolmion merkkaama lisäseurantavaatimus ja samalla oppaiden ulkoasua on päivitetty vastaamaan muita Pfizer:in onkologiavalmisteita.

Päivitetty koulutusmateriaali toimitetaan Euroopan lääkeviraston pyynnöstä terveydenhuollon ammattilaisille, joiden voidaan odottaa määräävän XALKORI®-lääkevalmistetta. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea on tarkistanut ja hyväksynyt materiaalien sisällön.


Pyydän ystävällisesti hävittämään aiemmin saamanne vastaavan XALKORI®-valmisteen materiaalin.


Päivitettyjen XALKORI®-materiaalien lisätilaukset, puh. 09 430 040 (Pfizerin puhelinvaihde). Potilaan opas on saatavana myös ruotsinkielisenä.


Parhain terveisin,

Janne Kallio
Commercial Strategy Manager, Pfizer Oy


Mikäli haluat ilmoittaa Pfizerin tuotteeseen liittyvästä haittavaikutuksesta, voit tehdä sen puhelimitse Pfizerin keskuksen kautta: 09 430 040 tai sähköpostitse: FIN.AEReporting@pfizer.com