Lääketurvatiedote: AMGEVITA (15.8.2019)

Valmisteet

AMGEVITA (ORION PHARMA)

Kuvaus

Riskienminimointimateriaali päivitetty

Kohderyhmät

Gastroenterologia, ihotaudit ja allergologia, lastenreumatologia, reumatologia, silmätaudit

Liitteet

Saateteksti

Muutoksia AMGEVITA® (adalimumabi) ‑valmisteen riskien minimoinnin lisämateriaaleihin:
potilaskortit päivitetty, terveydenhuollon ammattilaisten materiaali poistettu

 

Hyvä terveydenhuollon ammattilainen,

Orion tiedottaa myyntiluvan haltijan Amgen Europe B.V.:n paikallisena edustajana päivityksestä riskien minimoinnin lisämateriaaleihin, jotka Euroopan lääkevirasto (EMA) ja Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea ovat hyväksyneet osana AMGEVITA-valmisteen myyntilupaa.

AMGEVITA-valmisteen riskien minimoinnin lisämateriaaleihin on tehty seuraavat muutokset:

Terveydenhuollon ammattilaisten materiaali (Turvallisuustietoa terveydenhuollon ammattilaisille) on poistettu
Potilaille suunnatut riskien minimoinnin lisämateriaalit (aikuisten ja lasten potilaskortit) on päivitetty uusiin versioihin:

AMGEVITA – Potilaskortti, versio 2.0 ja
AMGEVITA – Potilaskortti – Lapset, versio 2.0

jotka sisältävät tietoa seuraavista riskeistä:

infektiot, myös tuberkuloosi
syöpä
- h
ermoston häiriöt
rokotukset

 

Materiaaleihin voit tutustua oheisen linkin kautta.
https://www.fimea.fi/valvonta/laaketurvatoiminta/tuotekohtainen_koulutusmateriaali

 

Ystävällisin terveisin,

Orion Oyj Orion Pharma