Lääketurvatiedote: TOUJEO (glargininsuliini 300 yksikköä/ml) (22.7.2019)

Valmisteet

TOUJEO injektioneste, liuos, esitäytetty kynä (SANOFI)

Kuvaus

Riskienminimointimateriaali päivittynyt

Kohderyhmät

Endokrinologia, gastroenterologia, infektiosairaudet, kardiologia, kliininen hematologia, nefrologia, reumatologia, sisätaudit, työterveyshuolto, yleislääketiede, yleislääkärit

Liitteet

Saateteksti

Hyvä terveydenhuollon ammattilainen,

Toujeo®-valmisteen riskienminimointimateraaleihin on lisätty tietoa uudesta insuliinikynävaihtoehdosta. Toimitamme teille ohessa päivittyneet riskienminimointimateriaalit ja niihin liittyvän tiedotteen.

Parhain terveisin,

Sanofi Oy

Bästa hälso- och sjukvårdspersonal,

Riskhanteringsmaterialet för Toujeo® har uppdaterats med information om en ny insulinpenna. Bifogat är det uppdaterade riskhanteringsmaterialet och tillhörande informationsbrev.

Med vänlig hälsning,

Sanofi Oy