Lääketurvatiedote: Febuksostaatti (27.6.2019)

Valmisteet

ADENURIC (BERLIN-CHEMIE/A. MENARINI), FEBUXOSTAT ACCORD (ACCORD HEALTHCARE), FEBUXOSTAT KRKA (KRKA)

Kuvaus

Suurentunut sydän- ja verisuoniperäisten ja kaikista syistä johtuvien kuolemien riski febuksostaatilla hoidetuilla potilailla CARES-tutkimuksessa

Kohderyhmät

Geriatria, kardiologia, reumatologia, sisätaudit, työterveyshuolto, yleislääketiede, yleislääkärit

Liitteet

Saateteksti

Tärkeä tiedote

Febuksostaatin myyntiluvanhaltijat tiedottavat yhteistyössä Euroopan lääkeviraston ja Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean kanssa seuraavaa: suurentunut sydän- ja verisuoniperäisten ja kaikista syistä johtuvien kuolemien riski febuksostaatilla hoidetuilla potilailla CARES-tutkimuksessa. Lisätietoa asiasta oheisesta linkistä.