Lääketurvatiedote: MULTAQ (26.6.2019)

Valmisteet

MULTAQ (SANOFI)

Kuvaus

Riskienminimointimateriaali

Kohderyhmät

Kardiologia, sisätaudit

Liitteet

Saateteksti

Hyvä terveydenhuollon ammattilainen,

Lähetämme liitteenä muistutukseksi Multaq-valmisteen Lääkärin oppaan. Lääkärin opas on Fimean hyväksymä riskienminimointimateriaali.

Ystävällisin terveisin,
Sanofi Oy

Bästa hälso- och sjukvårdspersonal,

Vi vill påminna er om den tillgängliga förskrivarguiden för Multaq. Förskrivarguiden är riskhanteringsmaterial godkänt av Fimea.

Med vänlig hälsning,
Sanofi Oy