Lääketurvatiedote: MABTHERA infuusiokonsentraatti, liuosta varten (25.6.2019)

Valmisteet

MABTHERA infuusiokonsentraatti, liuosta varten (ROCHE)

Kuvaus

Riskienminimoinnin lisämateriaali

Kohderyhmät

Ihotaudit ja allergologia, keuhkosairaudet ja allergologia, nefrologia, reumatologia

Liitteet

Saateteksti

Hyvä vastaanottaja

MabThera-infuusiokonsentraatin käyttöaihe laajeni maaliskuussa 2019 ja Roche Oy on siksi päivittänyt valmisteen riskienminimointimateriaaleja muissa kuin syöpäsairauksien hoidossa. Materiaalit sisältävät tietoa MabThera-infuusiokonsentraatin turvallisesta käytöstä.

MabThera-infuusiokonsentraatin käyttöaiheet, joihin oppaat liittyvät:

- MabThera on tarkoitettu yhdessä metotreksaatin kanssa aikuispotilaiden vaikean aktiivisen nivelreuman hoitoon, kun muilla tautiprosessia hidastavilla reumalääkkeillä (DMARD), joihin on sisältynyt yksi tai useampi tuumorinekroositekijän (TNF) estäjä, ei ole saatu riittävää hoitovastetta, tai potilas ei siedä niitä. MabTheran on osoitettu yhdessä metotreksaatin kanssa vähentävän nivelvaurion etenemistä röntgenkuvista mitattuna ja parantavan fyysistä toimintakykyä
- MabThera on tarkoitettu yhdessä glukokortikoidien kanssa aikuispotilaiden vaikean aktiivisen granulomatoottisen polyangiitin (GPA) (aiemmin Wegenerin granulomatoosi) ja mikroskooppisen polyangiitin (MPA) hoitoon
- MabThera on tarkoitettu keskivaikean tai vaikean tavallisen pemfiguksen hoitoon

Materiaalit ovat saatavilla:

- Fimean verkkosivuilla: www.fimea.fi, tuotekohtaisen riskienminimointimateriaalin kohdalla, tulostettavat versiot
- Hoitotyön Pharmaca Fennica® verkkopalvelussa: www.hoitotyonpharmacafennica.fi tai www.terveysportti.fi.
- Pharmaca Fennica® verkkopalvelussa: www.pharmacafennica.fi

Jos tarvitsette MabThera-valmisteen riskienminimoinnin materiaaleja painetussa muodossa tai lisätietoja lääkkeen oikeasta tai turvallisesta käytöstä, ottakaa yhteyttä Roche Oy:n lääkeinformaatioyksikköön: finland.medical-information@roche.com tai puh. 010 554 500 (vaihde).

Liitteet:

- Opas terveydenhuollon ammattilaisille, Tärkeää tietoa MabThera®-hoidosta
- Potilasopas, Mitä sinun on hyvä tietää MabThera®-hoidosta
- Patientbroschyr, Vad du bör känna till om MabThera®
- Potilaskortti

Ystävällisin terveisin
Anssi Linnankivi
Lääketieteellinen johtaja
Roche Oy, PL 12, 02180 Espoo
puh. 010 554 500 (vaihde)