Lääketurvatiedote: ROACTEMRA (27.6.2019)

Valmisteet

ROACTEMRA (ROCHE)

Kuvaus

RoActemran (tosilitsumabi) käyttöön liittyvä harvinainen vakavan maksavaurion riski

Kohderyhmät

Lastenreumatologia, reumatologia, sairaala-apteekit, sisätaudit

Liitteet

Saateteksti

Hyvä terveydenhuollon ammattilainen,

Tosilitsumabihoitoa saaneilla potilailla on havaittu vakavia lääkkeestä aiheutuneita maksavaurioita, mukaan lukien akuutti maksan vajaatoiminta, hepatiitti ja ikterus, jotka ovat joissakin tapauksissa vaatineet maksansiirron. Vakavan maksatoksisuuden katsotaan olevan harvinaista.

Jos teillä on kysyttävää RoActemra-valmisteen oikeasta ja turvallisesta käytöstä, ottakaa yhteyttä Roche Oy:n lääkeinformaatioyksikköön: finland.medical-information@roche.com tai puh. 010 554 500 (vaihde).