Lääketurvatiedote: BLINCYTO (18.6.2019)

Valmisteet

BLINCYTO (AMGEN)

Kuvaus

Riskienminimointimateriaali päivittynyt

Kohderyhmät

Kliininen hematologia

Liitteet

Saateteksti

Riskien minimoinnin lisätoimenpiteet päivitetty – Blincyto-valmisteen koulutusmateriaalit

Amgen toimittaa teille päivitetyt koulutusmateriaalit. Ne ovat osa riskien minimoinnin lisätoimenpiteitä, jotka Euroopan lääkevirasto (EMA) ja Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea ovat hyväksyneet. Näiden koulutusmateriaalien tarkoituksena on tiedottaa terveydenhoitohenkilökunnalle ja potilaille neurologisten tapahtumien riskistä ja mahdollisesta lääkitysvirheisiin, kuten yliannokseen, liittyvästä riskistä. Päivitettyihin materiaaleihin on nyt lisätty myös tiedot välttämättömistä varotoimenpiteistä jäännöstautia (MRD) sairastavien aikuispotilaiden blinatumomabihoitoon liittyvien riskien minimoimiseksi.

Kehotamme teitä perehtymään huolellisesti oheiseen saatekirjeeseen sekä oppaisiin.

Jos teillä on kysyttävää tai haluatte lisätietoja Blincyton riskien minimoinnin lisämateriaalien käytöstä, pyydämme teitä ottamaan yhteyttä lääketietoasiantuntijaamme (medinfonb@amgen.com tai puh. (09) 54 900 500). Häneltä voi myös tilata lisää oppaita ja potilaskortteja.