Lääketurvatiedote: TECENTRIQ (6.6.2019)

Valmisteet

TECENTRIQ (ROCHE)

Kuvaus

Päivitetyt riskienminimointimateriaalit

Kohderyhmät

Keuhkosairaudet ja allergologia, sairaala-apteekit, syöpätaudit, urologia

Liitteet

Saateteksti

Hyvä vastaanottaja

Roche Oy on päivittänyt Tecentriq-valmisteen riskienminimointimateriaaleja. Materiaaleihin on lisätty immuniteettiin liittyvä munuaistulehdus. Materiaalit sisältävät tietoa Tecentriq-valmisteen turvallisesta käytöstä.

Materiaalit ovat saatavilla:

Jos tarvitsette Tecentriqin riskienminimoinnin materiaaleja painetussa muodossa tai lisätietoja Tecentriq-valmisteen oikeasta ja turvallisesta käytöstä, ottakaa yhteyttä Roche Oy:n lääkeinformaatioyksikköön: finland.medical-information@roche.com tai puh. 010 554 500 (vaihde).

Liitteet:

  • Opas terveydenhuollon ammattilaiselle, suomenkielinen
  • Potilaskortti (suomen-, ruotsin- ja englanninkielinen)
  • Valmisteyhteenveto

Ystävällisin terveisin

Anssi Linnankivi
Lääketieteellinen johtaja
Roche Oy, PL 12, 02180 Espoo
puh. 010 554 500 (vaihde)